İnsan, inancının hak, hakikat, İlahi, gerçekçi olması ve yaşaması ile hayvan altı, hayvansı durumdan; insanlığa, insancıllığa, insanlıklı olmaya, insaniyetli olmaya, hak mümin ve Müslüman olmaya yükselir. Ne kadar imanlı ve İslamlı ise o aşamada, derecede yükselir. Peygamberimiz; “imanın yetmiş küsur şubesi- bölümü olduğunu,” buyurmuşlardır.

Olgun bilge hak Müslüman; “Allah’ın İlahi mesajlarını ve peygamberimizi örnek alarak, İslam dinini akıl ile ilimle, bilimle dosdoğru yaşar.” Yaşarken, iki dünyasını ihya, imar ederek, yaşamını sürdürür. Bir iş yaparken, ibadet maksadı ile yapar. Haram, günah, mekruh, mufsid işlerden sakınıp, kaçınır. “Allah’ın emirlerini tutar, yasakladıklarından ve şüphelilerden sakınır. Takva ve vera bir hayat sürer.”

Bir taraftan dünyasını ihya etmeye, güzelleştirmeye çalışırken, diğer taraftan ahiretini kurmaya, cenneti kazanmaya gayret eder. “Kabir hayatını, kıyamet gününü, dirilmeyi, haşir ve mahşeri, amel defterinin dağıtılmasını, herkesin hesaba çekilmesini, mizan, sırat köprüsü, Araf, cennet ve cehennemi düşünerek, kendini cennete hazırlar.”

Müslüman, Allah’a ve İslam dinine tam samimi teslimiyet içinde olup, eksiksiz itaat etmeli. Kur’ân ve sünnete akılla, ilimle, bilimle, tüm sanat güzellikleri ile doğru bilgi ve kültürle bağlı olmalı. “İslam dinini bırakıp, sapıtmışların yoluna asla yönelmemeli.” Bugün insanlar bozuk felsefi- beşeri görüşlerin, ideolojik sapıklıkların yolunda gitmektedir! Faşizmin, komünizmin- ateizmin, kapitalizmin, liberal, Nazizm’in, diktatörlüklerin peşinden gitmektedir! Bunların hepsi birer vahşet, korkunç dehşet, yalan, sapkın, berbat durumdur. Bunların tarihçelerinde tek bir insanlık, insaniyetlik, insancıllık, hak, hakkaniyet yoktur. Bu sapık, bozuk felsefi görüşler ve ideolojiler insanları kendilerine tutsak, köle, mankut yapmıştır. Her biri yüz milyonlarca insanın canına okumuştur!

“Bizler, hepimiz, bir iş, görev, ödev yaparken; Allah ve peygamberimiz ne der, diye düşünerek yapmalıyız.” Öncelikle küfür ve şirkten uzak kalmalıyız. Cinayet işlememeli, katil, katliamcı yaratık olmamalı. Haksız, hukuksuz davranmamalı. Hiçbir şekilde kul hakkına girmemeli. Yalan, iftira, söz taşıma, gerçekleri gizleme içinde katiyen olmamalıyız. “Meşru savunma savaşından kaçıp, tüm kutsal değerlerimizi düşmana teslim etmemeliyiz.” Anne, baba, kardeş, akraba, komşu, insanlara en güzel şekilde davranmalıyız. Sihir, büyü, fal, putlara tapınma, saygı gösterme gibi aptalca işlerin içinde kesinlikle olmamalıyız. Zina, çirkin, kötü, yanlış, berbat işlerin içinde olmamalıyız. Zararlı madde kullanıcısı, bağımlısı olmamalı. Her türlü kötü, çirkin, yanlış, haram davranıştan uzak durmalı. “Kötü ve zararlı insanları kendimize arkadaş edinmemeli.” Gasp, çalma, hırsızlık, aldatma, dolandırma, ölçüsüz, dengesiz iş yapma içinde olmamalıyız.

“Farz ibadetleri peygamberimizin yaptığı gibi yapmalıyız.” “ 6,236 ayeti, 30 binden fazla Hadis-i şerifi, 4 bin kadar sünneti ve ilmin fazilet değerlerini yaşam tarzı edinmeliyiz. Bu güzelliklerin her birini yaşadıkça, olgunlaşma daha da aşamalı olarak artarak gerçekleşir. Arşa yükseliriz. Yapmadığımızda da, Mariana Çukuru olup, iki dünyamız cehennem çukuru Allah cc. Korusun, olur! ”

Gerçek ve samimi din âlimlerinin eserlerini okumalı, onlardan ders almalıyız. “Felsefileşmiş, ideoloji eklenmiş, ırkçılık, mezhepçilik, tarikatçılık, cemaatçilik, ayrımcılık, bölücülük yapan; din adına yazılı böylesi hiçbir materyali okumamalı, izlememeliyiz.” “Bunlar dini bozmaya, Müslümanları kullanmaya çalışmaktadırlar!” Bunların pek çoğu din ve Müslümanların düşmanları tarafından kullanılmaktadır! İslam dininin doğruluğuna, birliğine; Müslümanların birlik beraberlik bütünlük içinde olmalarına, İslam kardeşliğine zarar vermektedirler. “Onlar sadece kendilerini, birbirlerini dost edinirler. İslam, Müslüman kardeşlikleri, birlik beraberlikleri yoktur.” Uyanık ve dikkatli olmalıyız.

 “İyiliği yaymalı, kötülüğü önlemeye çalışmalıyız.” Kur’ân, sünnet, ilim, akıl yolunda olmayan, düşmanın piyonu olan, serseri satılmış hainlere değer vermemeliyiz. “Dost kim, düşman kim, doğru bilmeliyiz.” Namuslu, iffetli, kutsal değerlere önem veren olmalıyız. Hiçbir varlığa zarar, ziyan vermemeliyiz. “Her haksızlığın bedeli ağır ödenecektir, unutmamalı!” Haram yememeli, içmemeli, iş yapmamalı, harcama da bulunmamalı. Şans ve kumar oyunlarına, faiz ve tefeciliğe bulaşmamalı. “Devletimize, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, kutsal değerlerimize karşı düşmanla birlikte asla olmamalı. Bugün ülkemizde bu adiliği, şerefsizliği, kahpeliği, kalleşliği, alçaklığı, düşmanlığı, katilliği yapan çok vardır! Bunlara karşı her türlü önlem alınmalı.” Hak, hukuk, adalet, doğruluk, gerçeklik, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ sahibi olmaktan şaşmamalı. İzzet, iffet, onur, güzel davranış sahibi olmalı.

“Ülkemiz, daha çok 200 yıldan beri yoğun hainlik, alçaklık, adilik, şerefsizlik, kahpelik, katillik, düşmanlık edenlerin baskısı, saldırısı altındadır! Bunlar dünyanın tüm şer, düşman kuvvetleri ile işbirliği içindedir! Bunlara karşı bilgili, bilinçli, dikkatli, uyanık, cesaretli, mücadeleci olmalıyız. Pes edilirse; yılma, korkma olursa, Allah cc. Korusun; tüm ulvi, kutsal, mukaddes değerler; namus, iffet gider! Elde insanlık bile kalmaz! “Sapık kişilerin birkaç süslü kelimelerine aldanıp, kananlar; her zaman her şeylerini kaybetmiştir! Sapıktan, zalimden kâr, yarar, iyilik, güzellik, doğruluk, hizmet gelmez, hiç gelmemiştir.” Düşmandan asla korkulmaz. Düşmandan katiyen kaçılmaz. Düşman ile kesinlikle birlik yapılamaz. Yapılırsa; hainlerin, alçakların, kahpelerin, adilerin, zalimlerin tarafına yazılmış olunur!

“Müslüman; fitne, bozukluk, bozgunculuk, yıkıcılık içinde olmaz. Haram, günah işleyene yardımcı olmaz. Kötülüğe öncü olmaz. Kötülüğün, kötülerin peşinden gitmez.” Müslüman, Müslüman’a silah çevirmez. Nimete, berekete nankörlük etmez. İsraf etmez. Savunma için gereken hazırlığını yapar. Kadını, erkeği yurt savunması için beden ve silah olarak hazırlığını yapar. İlim, spor, iman, İslam, silah, mühimmat sahibi olur. Kadın, erkek spor yapmalı. “Her an cenge hazır olmalı. Savaşa devlet karar verir. Birey savaş kararı alamaz.” “Müslüman’ın savaşı saldırı savaşı olmaz; savunma savaşı olur, bunu da bilmeli.” Aksi halde meşru savaş olmaz. Her işte olduğu gibi savaşında hak, hukuk, had, sınır kurallarına uymak gereklidir. Had aşılmamalı. Haksız işler asla hiçbir zaman yapmamalı. Haksızlık yapma her zaman haramdır.

“Müslüman her şeyden önce Rabbinin dediği gibi, peygamberin yaşadığı gibi yaşamalı.” Öyle komünist vahşi katliamcı serserilere, kapitalist ve de faşist barbarlara uymamalı. O ideolojilerin tarihçeleri korkunç dehşet veren vahşetlerle, barbarlıklarla doludur, bunu tam öğrenmeli. “Allah cc. Yolundan, peygamberimizin izinden asla ayrılmamalı.” İlmi doğru edinmeli. Aklı dosdoğru kullanmalı ki; başkasına alet, maşa olmayalım. Bizi istismar etmek isteyenlere, fırsat vermeyelim. Helal, meşru işler yapalım. Müminlerle dost olalım. Zayıfı, düşkünü, yetimi, muhtaçları koruyalım. İkram edelim, cömert olalım. Hak ilimle amel edelim. Hak sözlü olalım, sözümüzü tutalım. Okuyalım, öğrenelim, bilelim, eğitim ve öğrenim görelim. Hayat boyu eğitim- öğrenim görelim. Mucit olalım, icatlar yapalım. Bilim ve teknik üretelim.

İyiliği amaç edinmeli. Rabbize dua, zikir, ibadet, tövbe etmeli. Maddi, manevi anlamda tertemiz olmalı. Kul hakkına çok dikkat etmeli. Güler yüzle, tatlı dille, edeple konuşmalı. İslam2ı hem tebliğ etmeli hem de en güzel örnek olmalı. Meşru kazanç içinde olup, israf etmeden, harama girmeden harcama yapmalı. Dünya ile ahiret işlerini birlikte yürütmeli. İkisini de birlikte ihya, imar etmeli. Allah cc. Ve peygamberi ne diyorsa, yapmalı. “Şeytana, şeytanlaşmışlara, zalimlere uymamalı.” Gurur, kibir içinde olmamalı. Alçak gönüllü, ağırbaşlı olmamalı. İnanç sağlam, ibadet sünnete uygun olmalı. Ölüme hazırlanmalı. Sıkıntılara katlanmalı. Cennet ve cehenneme nasıl gidilir, öğrenmeli.

“Yaratan Rabbinin adı ile her an okumaya, öğrenmeye çalışmalı.” Allah cc. Müminlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. “Asla dünyaya tapınma, ahreti unutma!” Hak, hukuk, doğruluk, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ içinde yaşa. Rabbe teslimiyetten uzaklaşma!  “Aklı dosdoğru kullan. Kur’ân, sünnet, ilim, akla kuvvetle yapış. Bilmediğini bilen uzman dürüst kişilerden öğrenerek; fazilet değerleri ile yaşa!” İslam’ı ilimler, doğa ilimleri, sanat, meslek, zanaat, görgü kurallarını öğren ve de yaşam tarzı edinmeye azimle gayret ede! Başka kurtuluş yolu yoktur, bunu da katiyen unutma!

“ Tüm gazilerimize sağlık, esenlik, huzur, mutluk dilerken; âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ımızdan, bütün şehitlerimize rahmet, merhamet, şefkat, cennet temenni ediyorum. Her zaman dua ediyorum. Minnettarlığımı her an ifade ediyorum.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner428