Allah cc. İnsanı kendine ibadet etsinler, diye yarattı. Her birey öyle kendi bildiği, anladığı, yerli yersiz davrandığı şekilde ibadet etmesin, diye İlahi mesajlar, peygamberler gönderdi. Suhuf- sayfa denen ilahi emirlerin yanında; Tevrat, Zebur, İncil, Kur’ân-ı Kerim adlı İlahi mukaddes mübarek kitaplarda Cebrail as. Aracılığı ile ilgili peygamberlere gönderdi. Bu aziz peygamberlerde Cebrail’den aldığı mesajları anladı, yaşadı. Çevresindeki halka ulaştırdı. O inanan müminlerde bu inancı, dini, mesajı daha uzaklardaki insanlara ulaştırdı. “Kur’ân dışında kalan; İlahi suhuflar- sayfalar ve kutsal kitaplar bir bölgenin, etnik grubun inancı, dini, kitabı olarak bildirildi. Sadece Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Muhammet tüm insanlığa indirilmiş, gelmiş evrensel din, kitap, peygamberdir.”

Olgun bilge insan bu konuda yeterli, dosdoğru bilgiye, inanca sahip olmalı. İslam dininin sekiz ana ilim dalını bilip, yaşamalı. Nakli- dini ilimleri en doğru şekilde öğrenip, samimi şekilde yaşamalı. Doğa, akli ilimleri de kendine ve başkalarına yetecek kadar herkes bilmelidir. “Okumak farzdır. İlim öğrenmek de farz olan yüce kutsal bir ibadettir.” İnsan bilgisi ve atılımcılığı ile sosyalleşir, kültürleşir, bilginleşir, olgunlaşır. Yararlı, iyi, güzel, doğru, infak, hizmet eden güzel has samimi kul haline gelir. Esfeli safilinden kurtulup, esfeli salihin olup; onurlu, güzel, akıllı, zeki, bilge varlık olur. “İnsanlar, fazilet değerlerine sahip olma ölçüsünde üstünlük derecelerine sahip olur.”

Müslüman birey; din nedir, dinin hedefi, amacı nedir, dinin kaynağı nedir, diye bilmeli. Âlim ve bilim insanı olmalı. Sanatçı, sanatkâr olmalı. Çağın tüm donatılarına birey, toplum olarak sahip olmalı. İslam’ın insana bakışını doğru öğrenmeli. “Ülkemizdeki sapıtmış, şaşırmış, tutulmuş, kiralanmış, satın alınmış, kullanılan İlahiyatçılara inanmamalı. İçimizden satın alınan, kiralanan, aleyhimizde kullanılan alçak, hain, kahpe, kalleş, aşağılık yaratıklardan; düşünce, fikir, bilgi almamalı.” Eskiden daha çok ülkemizde yabancı ajanlar olurdu. O yabancı ajanların pek iş yapmalarına artık fırsat, imkân tanınmamaktadır. Böyle olunca kendi ırkımızdan, vatandaşlarımızdan ajan kiralamaktadırlar. Çok uyanık, dikkatli, uyanık, bilgili, bilinçli, temkinli, önlemli olmak durumundayız.

Artık her kesimden düşman kendine hizmet edecek, ajanlık yapacak, alçak hain kahpe kalleşler bulabilmektedir. Hak din İslam dini yerine; ateizm, deizm, Budizm, Yahudilik, Hıristiyanlık, sapıklık vb. anlatılmaktadır. İlmide istedikleri gibi halkı kandırmak, aldatmak için kullanmaktadırlar. Hile, hülle, yalan, dolan, aldatma, kandırma, çarpıtma, saptırma artık sahteci küfür- batıl insanların uğraşı olmuştur. “İslam dini yerine kur’ân anlatılmaktadır. Kur’ân Müslümanlığı denilen; hadis-i şerifsiz, sünnetsiz, peygambersiz bir anlayış yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bunu da eski komünist olanlar bugün deyyus, deist olmuş. Bu sapıklar yapmaktadır. Bunu yapanlar en çok görüntülü medyada, televizyonlarda yer almaktadır. Çünkü bu bir projedir. Ülkemizde medyada daha çok din, iman, Müslüman karşıtlarının elindedir. Bu sapık serseri medya bu sapıkları proje elemanı, materyali olarak kullanmaktadır.

İçimizde Vehabi sapığı, Şii- Şia artığı, Sabataist- Yahudi deisti, ateist haini, İslam ve Müslüman düşmanları, Kur’ân üzerinden inanç anlatmaktadır. Okudukları, anlattıkları ayetlere bakıyorum. Açıkladıkları ayetlerin, konu ile hiçbir ilgisi- alakası bulunmamaktadır. Sallamaktadırlar! Öyle ki tarikatlar, cemaatler bile terör yuvası haline gelmiş. Ilımlı, radikal, terörist Müslüman adı ile tüm dünyaya tanınmaktadırlar. Sorsan Kur’ân Müslümanlığı, Kur’ân İslam’ı anlatmaktadırlar. Oysa hadis, sünnet, peygamberimiz dışlayıp, İslam dinini bozmak istemektedirler.

İman nedir, Kur’ân nedir, İslam, peygamber kavramları nedir,  çok iyi bilmeli.  İslam dini içinde bunların her birinin yeri bir başkadır. Kelime-i şahadet, Kelime-i tevhidin anlamını, tüm içeriği ve detayı ile tam bilmeli. “Mümin, Müslüman, zalim, münafık, müşrik, kâfir kavramlarını ve özelliklerini, niteliklerini bilmeli.” Sağlıklı bir iman, sağlıklı sağlam hak hakiki bir Müslüman nasıl olmalı. Bu iyi bilinmeli. “İman, amel etmeyi gerektirir.” “Kur’ân, peygamberimiz gibi yaşanılırsa, İslam olur.” Dinimizin adını koyan, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’tır. İslam dininin tüm özelliklerini tam bilmeli. Bunun içinde eğitim- öğrenim görmeli.

Allah cc. Ve peygamberimiz; tüm ad, sıfat, özellik, nitelik olarak eksiksiz bilinmeli. Olgun bir mümin has hak samimi bir Müslüman olmak için her gereken yapılmalı. Vahiy konusu tam öğrenilmeli. İlahi kitapların gönderilmiş amacı eksiksiz bilinmeli. Mucize ve kerametler, Ehl-i sünnet itikadı- inancı ile eksiksiz bilinmeli. Kur’ân ve peygamberimiz çok iyi tanınıp, ona göre ibadet edilmeli. Peygamberimiz, sahabe, İslam hak alimleri gibi mümin Müslüman olmalı. Bugün ki sapıtmış sapıkları, kaçıkları, hainleri, İslam ve peygamber düşmanlarını çok iyi tanımalı. Onların tuzaklarına, ağlarına takıp, kalmamalı. Bu Kalleş kahpe alçak hainler her dönem olmuştur. Hak varsa, batıl mutlaka vardır. Dünya ve ahirette her şey zıddı- tersi- aksisi ile bulunmaktadır.

Bir Müslüman ilim, bilim, teknoloji, sanat, meslek din adına yeterli bilgilere sahip olmalı. Beldenin, İlçenin, İlin, ülkenin, dünyanın numune harika ve harikulade mümini Müslüman’ı olmalı. Öncelikle Kur’ân, peygamberimiz, sünnet, ilim bilmeli. Peygamberimizin özellik, nitelik, sıfat, siyerini öğrenmiş olmalı. Yeniden dirilişe, ölüm ve gerçeğine, ahirete, mahşer, amel defterlerinin herkese verilmesi, hesap ve mizana, sırat köprüsüne, cennet ve cehenneme, gayba, ahiret inancının hayata olumlu etkilerine inanmalı. Ahiret inancı olmayanın, dünyada her türlü pisliği işlemede bir engeli olmaz, olmamaktadır. Bunun için dinsiz imansız Allah tanımazlar, katil ve insanlık dışı korkunç dehşet veren vahşetler, barbarlıklar işlemektedir! Hak inanca sahip olmayanda, doğru dürüst insan olmaz. Hiç olduğu görülmemiş. Bir araştırma, inceleme, irdeleme, gözlem yapınız. Doğru değerlendirme yaparsanız, bunu göreceksiniz.

İnsan ecele, ecel ötesine hemen şimdi, dünyada hazırlanmalı. Dini yükümlüklerini, sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeli. Allah’ın emir ve yasaklarına uymalı. İyiliği, ibadeti tam yapmalı. Kötülüklerden ve küfürden sakınmalı. “Farz, vacip, sünnet, müstehap, mubah, haram, günah, sevap, mekruh, müfsit kavramlarını öğrenip, hayatımıza ona göre yön vermeli.” İslam dini bir hak dindir, inançtır. Aynı zamanda 8 ana bilim dalı vardır. Öyle bilmeden, cahil cühela olarak, İslam dini yaşanmaz.  “Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a nasıl ibadet edeceğimiz, kullarına nasıl iyilik yapacağımız, bilinip, gerçekleştirilmeli.” Maddi, manevi anlamda tertemiz bir mümin olmalıyız. Abdestsiz gezmemeliyiz. Gezerken okuyup, zikretmeliyiz. “Namaz kılmalıyız. Namazsız bir mümin düşünmek bile istemiyorum. Namaz kılıp da; kötülük, çirkinlik, haram işleyen bir Müslüman düşünmek bile istemiyorum. Hem ibadet edip, hem haram işleyenlerin, ibadetlerinde bir sorun var, demektir.”Farz, vacip, sünnet namazlar mutlaka özenle dikkatle samimice eda edilmeli.

Kur’ân okumasını bilmeli. En az 20 kısa süre ezbere tecvidi ile bilinmeli.  Öyle annesinden doğduğu gibi kalmamalı. Gelişip, yükselmeli. “Sağlıklı bir insan 70 yıl ilim öğrenimi yapabilir. Bir bilge Müslüman aklı ilimleri, nakli ilimleri, sosyal, sözel, fen, sayısal, teknik ilimleri bilmeli. Bir veya birkaç dalda yüksek uzman olmalı. Türk –İslam sanatları, Dini Musiki, Türk- İslam Edebiyatı, dini ve sosyal ilimler, siyaset ilmi, sanat, teknik, teknoloji, inovasyon, Temel İslam’ı İlimler bilmeli. Güzel sanatlar konusunda öğrenim görmeli. Davet ve Eğitim Bilimleri, hitabet, diksiyon, İletişim ilimleri bilmeli. İslam hukuku, Sosyoloji, felsefe, mantık, coğrafya, Jeoloji, Astronomi bilmeli. Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, İlmihal, tefsir, hadis, Sünnet, Siyer, Kur’ân Arapçası, yabancı dilleri bilmeli. Kur’ân, Tefsir, Hadis, Kelam, Tasavvuf, Tıp, Biyoloji, Tefsir Usulü, Tarih, Hadis Tefsiri bilmeli. Tefsir ve Tefsir Tarihi bilmeli. İslam ilimleri ana başlıkta 8 tanedir, öğrenmeli. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora yapmalı. Kariyer gelişimini sürdürmeli. Kur’ân meali okumalı. Hadis okumalı. Her gün farklı bir farz ve sünnet icra etmeli. İslam Medeniyeti öğrenimi görmeli. Okulda gördüğü ilimlerden başka ilimler öğrenmek için kurslara katılmalı. Bu konuda kitaplar edinip, yararlanmalı. Her an gelişmeyi, yükselmeyi sürdürmeli. Toplum olarak çağımızda var olan tüm bilim dallarını, mesleklerini öğrenmeli. Usta olmalı. Mürşit olmalı. Mucit olmalı. Keşfeden, kâşif olmalı. İki dünyayı güzelleştirmeli.

Cuma günlerine, bayram günlerine, Mevlit, Regaip, Miraç, Berat, Kadir, Aşure günlerine ayrı bir önem vererek değerlendirmeli. Ramazan ayını çok iyi değerlendirmeli. Koşullar yerinde olduğunda hac yapmalı. Zekât verilmesi, sadaka verilmesi, kurban kesilmesi önemli farz, vacip ibadetlerdendir. Sigara, içki, alkol, bağımlılık yaban madde, kumar asla, katiyen, kesinlikle, asla ve kat’a hiç kullanılmamalı. Bu maddeler sağlığı bozar. Beynin sağlığını bozarak, beyni ve vücudu işlevsiz bırakır. Mahremiyeti, namusu, iffeti koruyup, kollamalı. Erkek ve kadın olarak örtünmeyi Allah’ın emrettiği, peygamberimizin öğütlediği şekilde yapmalı. Soyunup, soğana benzeyip; gerici, ilkel, mağara devri insanı olmamalı. Aşırılık içine girip, çuvala benzememeli. İslam dininde ifrat ve tefrit – aşırılık ve gerilik yasaklanmıştır. İslam dini dosdoğru orta, itidalli, en iyi, en güzel, doğru, yararlı, doğamıza uygun durumu istemektedir. “Allah ve peygamberi ne dedi işse, o yapılmalı. “Öğle namazı 4 rekât farzdır. Ben 6 rekât kılayım. Çok sevap alayım. İşim var. 3 rekât kılayım, demek olmaz. Biz din oluşturamayız. Din, Yüce Allah’ın dinidir. O, ne dedi, ise odur. O olmalıdır. O olursa, din olur. Dini yaşamış oluruz.

Evlendiğimiz insanlara dikkat etmeli. İslam ve ilim fazilet değerleri ile değerlendirip, dosdoğru karar vermeli. Geçimsiz, uyumsuz olmamalı. Nefsin arzularına uygun davranmamalı. Nefis ve şeytana uymak; İslam ve onurdan uzaklaşıp, harap ve de perişan olmayı getirir! Gaipten haber veren şarlatanlara inanmamalı. Fal, falcılık, sihir, büyücülük yapanlardan, uzak durmalı. Bunlar İslam dışı yaratıkların işlerini yapmaktadırlar. Mutlaka düzenli, bedenimize uygun spor yapmalıyız.

Yüce Allah’a ve kulalarına karşı görevlerimizi öğrenip, eksiksiz yerine getirmeliyiz. Hak, hukuk, doğruluk, adalet, hakkaniyet, güzel ve üstün ahlak, edep, hayâ içinde yüksek kaliteli, standartlı, verimli hayat yaşamalıyız. Görev, ödev, sorumluluk, yükümlülüklerimizi tam öğrenip, gerçekleştirmeliyiz. İnsanlığa karşı görevleri ihmal eden, hak ibadeti Rabbine yapmayan, cennete gidemez. Öğretmenine sınavda boş kâğıt veren, 100 puan alamaz. Alsa; haksızlık, yanlış, adaletsizlik olur. Her şeyin bir ilkesi, kuralı, kaidesi bulunmaktadır. Her şey ölçü, tartı, denge, hassasiyet üzeredir.

Güzel ahlak sahibi olgun bir Müslüman olmalıyız. Bu da ilim ve İslam dini ile olmaktadır. “Müminler; doğru, dürüst, çalışkan, edep, hayâ, alçak gönüllü, vakar, bağışlayıcı, sabır, yumuşak, içtenlikli, insaflı, vicdanlı, akıllı, zeki, Hakk’ı bilen, Hakk’a itaat eden olmalı. Tutumlu, kararlı, tutarlı, güler yüzlü, tatlı dilli, sevgi- saygı dolu, hoşgörülü, dostluk kuran, kardeşlik yapan olmalı. Adil, yiğit, ilimli, bilimli, hikmetli, güvenilir, tok gözlü, yardımlaşan, dayanışma, paylaşma yapan olmalı. Zikir, dua, ibadet, tövbe, iyilik içinde olmalı. Örnek numune kişiliğe sahip olmalı. Cömert, konuksever, eşitlikçi, adaletli, yoksulu- güçsüzü koruyan olmalı.”

İslam dininin yüzlerce, binlerce ilkesi, kuralı, usulü, kaidesi, düsturu vardır. Bunlar bilinip, yaşanmadan, dini bütün olgun mümin olunmaz. “Mümin; yalancı, yalan tanıklık eden, dedikodu yapan, kıskanç, alay eden, başkalarını hor- hakir gören, ikiyüzlü davranan, standartsız davranan, kaliteden yoksun, verimsiz asla olamaz. Söz taşımaz, ayıp, kusur araştırmaz. Övünmeden hoşlanmaz, aşırı şaka yapmaz. Bölücülük, bozgunculuk, ideolojik sapıklık, bozuk felsefecilik, İslam dininden başka olan batıl doktrin sahibi olmaz. Hırsızlık, yolsuzluk, stokçuluk, karaborsacılık, faizcilik, tefecilik, haksızlık, rüşvetçilik yapmaz. Başkalarına kin, nefret, intikam, bencillik yapmaz. Her an kendini sorgular. Özeleştiri yapar. Kendini çekap eder. Eğer yalan, yanlış içineyse hemen tövbe eder. Hakka hakikate bağlanır. İslam ve ilim ile yaşamaya devam eder.”

 “Mümin, âlemleri hiç yoktan var eden, yaratan, yaşatan Yüce Allah’a; Kur’ân ve sünnete dayalı ibadet eder. Her yarattığı kulluna iyilik, infak, yardım eder. Paylaşır, dayanışma içinde olur. İnsan ile din ilişkisini devamlı canlı tutar. İman ve İslam esaslarına göre dosdoğru, itidalli, akıl ile ilim, bilim, din imanla yaşar. Dini yükümlüklerini eksiksiz yerine getirir. İslam’ı, şartlarını bilir ve harfiyen yaşar. İslam ahlakı içinde dua, zikir, ibadet, tövbe ederek yaşar. Temel dini bilgileri dosdoğru şekilde öğrenir. Samimiyetle kendine hayat tarzı yapar. Tebliğ eder. En güzel örnek olur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.