Kendini olumlu, iyi, güzel, doğru, yararlı, hayırlı yönde değiştirmek, yenilemek, geliştirmek için; çok okumalı, öğrenmeli, gerçekleştirmeli, yenilenmeli, değişmeli. Yeni baştan hakça yapılanmalı.  Doğduğun yerde kalmamalı. Olduğun yalan, yanlış, eksik, olumsuz durumda kalmamalı. Kötü, çirkin, yaramaz, olumsuz durum mutlaka değişmeli. Yeni bir durum edinmek için okumalı, öğrenmeli; öğrendiğin ilim ile yaşamalı. Sonunda iki dünyada huzurlu, mutlu, rahat bir ebedi hayata sahip olmalı.  Önce ilim, bilim, sanat, meslek, güzel ahlak, yüksek maneviyat, gerçek ve dosdoğru İslam dinini yaşam tarzı edinmeli.

                Sağlıklı, ilmi, dini bir hayat yaşamak için; dini, ilmi, bilimi, hakkı hukuku, güzel ve yüksek İslam ahlakını yaşam tarzı edinmeli. Sağlık tam anlamı ile korunmalı. Hastalanıldığında en doğru ve yeterli şekilde tedavi olmalı. “ Yeterli, dengeli, sağlıklı, doğal, helal beslenmeli.” Mutlaka düzenli ve olması gereken gibi eksersiz yapmalı. Aşırı spor yapan veya yapmayan olmamalı. Çünkü her şeyin aşırısı ve gericiliği- geriliği zarardır. “Katı yağ, kızartma, unlu mamuller, sigara, alkol, bağımlılık yapan madde, tuz kullanmamalı. Sağlık kurallarına göre yaşamalı.” Durağan hayat içinde olmamalı. Yeterince su içmeli. Az miktarda iyotlu tuz kullanmalı. Demir eksikliği, kolesterol, stres, trigliserid olmamalı. Kan değerleri normal olmalı. Sabırlı, sakin, dikkatli, olumlu, zamanı etkili ve verimli kullanan, hedefleri olan olmalı.

Medyayı, dünyayı takıp ediniz. Yeni bilgileri, keşifleri, icatları öğrenmeli. Çalışmalarda molalar kullanmalı. Aşırılık, gerilik içinde kalmamalı. Aşı olmalı. Gezi, gözlem, inceleme, araştırma, inovasyon içinde olmalı. “Risk almamalı. Sahtekârlara kanmamalı, inanmamalı, aldanmamalı. Bilmediğiniz ve şüphelendiğiniz konularda deneyimli uzman kişilere danışınız. Zira ülkemizde ve dünyada binlerce sahteci, sahtekâr; insanları dolandırmaktadır!”

                İnsanlarla güzel iletişim, iyi diyalog içinde olunuz. “Kendiniz her an okuma, meslekte ilerleme, gelişme içinde olunuz. Camilerden, kütüphanelerden, dost kitaplıklarından, çevrenizde açılan kurslardan mutlaka yararlanınız.” Her zaman alternatifleriniz olsun. Sosyal sorumluluk, ödev, görev yapma yüksek idealiniz olsun. Kur’ân, sünnet, ilim, bilim, sanat, sanatkârlık eğitiminden – öğretiminden mutlaka yararlanınız. Her zaman iyi olmaya niyet ediniz. Hakk’a hakikate teslim olunuz. Hakkın hakikatin dışına çıkıp, batıla sapmamalı. Pisliğin, kötülüğün, çirkinliğin, yanlışın esiri, kölesi, malı olmamaya azmetmeli. “Her zaman hak ibadet, şükür, hamt, zikir, iyilik yapınız.” Kötü alışkanlıkları atmalı. Saygın işler yapmalı. Kul hakkına azami ölçütlerde dikkat etmeli.

                Her şeyin bir sebebi, nedeni vardır. Her şey bir sebebe- nedene dayalı olarak oluşmaktadır. Kötü, yanlış sebep ve nedenler içine düşmemeli. Terapi yapınız. Sırlarınızı başkalarına açmayınız. Kıskançlık- çekemezlik içinde olmayınız. Başkaları ile kıyaslama yapmayınız. “Her insan kendine özgüdür. Kendi gücü oranında hareket etmeli.” Gönül alıcı olmalı. Asla kalp incitmemeli, kırmamalı. Saldırgan, kavgacı asla olmamalı. “Sabırlı, barışçı, merhametli, şefkatli, sevgi, saygı dolu olmalı.”          “ Allah’ın emirlerini yapmalı, yasakladıklarından sakınmalı.” “İyiliği yaymalı, kötülükleri azaltmalı.” “ Kendin için istediğin iyiliği başkaları içinde istemeli.” “Allah’ın ve kulların hakkına özenle dikkat etmeli.”

                Arsızlık, hayâsızlık, edepsizlik, çirkinlik, cahillik, cehalet, haksızlık içinde kalmamalı. Hakta sebat etmeli. Zalime, zulme, kötülüğe karşı dirençli olmalı. “Gerçek anlamda dosdoğru has hak bilge sanatkâr mümin, Müslüman olmalı.” Günahlara hemen şimdi sağlam irade ile sağlam tövbe edip, hak istikamette yaşamaya başlamalı. Güzel amel sahibi olmalı. “İslam dinini peygamberimiz gibi yaşamalı.” Cennete gidecek işler yapmalı. Cehenneme gidecek işlerden sakınıp, kaçınmalı. “İki dünyada altından kalkamayacağın iş ve işlemlerin içinde asla olmamalı.” Aklı başa alıp, zekâ ile birlikte dosdoğru bilgi kullanmalı.  

                “İyilikle kötülük, hak ile batıl, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış, yararlı ile zararlı, olumlu ile olumsuz, cahil ile bilge bir olmaz. Siz hakkın olduğu tarafı tercih ediniz. Düşmanlarınızla işbirliği yapacak, onların tarafında olacak, Esfel-i safilin durumuna düşmeyiniz. İnsafsız, vicdansız, nankör, hak tanımaz olmamalı. Batıla, küfre, tağuta saplanıp, kalmamalı. “Önce insan olmalı. Daha da gelişip, bilge samimi mümin Müslüman olmalı.” Hak işlerde özverili, fedakâr olmalı. Hayalleri geliştirip, projelendirip, uygulamalı. “İyilik yapmasak, iyiliğin yerini lanetlikler, kötülüklerle doldurur. İyiliğe yer kalmaz.” Kötülüğe yer, alan bırakmamalı.

                “Sürekli Allah’ı hoşnut, varlıkları huzurlu, mutlu etmeye çalışınız.” Başkalarına hak ettiği kadar iltifat ediniz. Kimseye hak ettiği değerden fazlasını göstermeyiniz. “ Örtünmede gerici, ilkel, mağara dönemi insanları gibi açılıp, saçılmayınız. Yüzünüzü, gözünüzü, ellerinizi de kapatıp, aşırılık içine düşmeyiniz. İslam dosdoğru olan orta yoldur. İslam’da aşırılık, gerilik yoktur. Aşırılık, gerilik İslam değildir.” Ne yamyamlar gibi çıplak olmalı. Nede içinde ne olduğu belirsiz, öcü tipli olmalı. İnsan ve Müslüman onuruna, saygınlığına uygun davranmalı.

                Her zaman kendimize, başkalarına yarar sağlayıcı meşguliyet içinde olmalı. İlmin, dinin, bilimin, sanatın, kültürün, evrenselliğin tüm fazilet değerlerini yaşam tarzı edinmeli. Sert olmamalı. Kavga edici, şok olucu olmamalı. Dünyayı cehenneme çevirmemeli. Gergin, yorgun, sinirli, pasif- edilgen olmamalı. İnsani, İslam’ı, ilmi olmalı. Yetenekli, becerikli, anlayışlı, duygudaşlık yapan olmalı. Harika, harikulade, şahane, estetik, kibar, zarafetli, nezaketli olmalı. “Her işi aslına, esasına, detayına değer vererek yapmalı. Harika, harikulade, şahane, estetik, kibar, zarafetli, nezaketli, efendi, temiz, titiz, iyi huylu, geçimli, uyumlu olmalı.”  Tasarımcı, projeci olmalı. Tehdit, hile, sahteci, sahtekârlık yapan, insanlıktan çıkmış, adileşmiş olmamalı. “Hak, hukuk, doğruluk, gerçeklik, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ sahibi olup,  insanlıktan bir milimetre ayrılmamalı. DNA yapısını bozacak hal ve hareketlerden sakınmalı. “Mideye ve beyine girenlere dikkat etmeli. Mideyi, sağlığı, fikri, zikri bozacak hal ve hareketlerden sakınmalı.”

                Konuşmanız, yazmanız, eylemleriniz İslam ahlaklı, ilmi olsun. Kul hakkını, Allah’ın hakkından önce ödeyiniz. Başkasının hakkını ödemeden cennete gitme olmayacaktır. İslam âlimleri, kul hakkının Allah cc. Hakkından önce geldiğini anlatmaktadır. Her sorunun çaresini, çözümünü bulup, gerçekleştiriniz. Mürşidi kâmil olunuz. İmanınızı yenileyiniz. İbadet ve iyiliklerinizi her an artırınız. “İman etmek; tevhit dinini yaşamayı gerektirir.” Topyekûn ilim öğrenme, ahlakı güzelleştirme, sanat, sanatkârlık edinme, yeterli olma seferberliği başlatınız. Dünya ve ahretinizi güzelleştiriniz. Aklınızı, zekânızı, bilginizi; iki dünyanızı hüsran ve berbat olmayacak şekilde kullanınız. Salih- güzel, hak amel ediniz.

                Her şeyin bir çaresi, çözümü vardır. Şimdi sizlere sağlık konusunda bir deneyimimi aktaracağım. İyi anlamaya çalışınız. “Ben 30.12.2008 günü üniversite hastanesinde kalbimin 5 damarından By Pass oldum. Bacağımdan alınıp, konulan damarlar da bozuktu. 2012 yılında anju oldum. İki ana damarımın tamamen tıkalı olduğunu saptadılar. Tıbbı ilaçlarımı ve kendi bitkisel ilaçlarımı kullandım. Damarlarımda açılma oldu. Ama yine 2017 yılında yürüyemez oldum. İki defa daha anju oldum. İki ana damarım tamamen, üçüncü damarım %60 tıkandı. Anju ile açma yapamadılar.  Balon, stent takamadılar. Tekrar By Pass önermediler.

İyileşmem için yaptığım uygulama şunlar oldu: “1-) Doktorun verdiği kolesterol, trigliserid, damar genişletici, pıhtılaşmayı önleyici ilaçlarımı kullandım.”

 “ 2-)Bunun yanında, 4 aydan beri her gün 2- 3 limon suyu içtim.”

 “ 3-) Bir de limon suyu karışımı maydanoz suyunu sabahları içiyorum.”

 “ 4-) Sarımsak ile limon suyu karışımını karıştırıcıya çektim. Akşamları bir çay bardağı içmeye devam ediyorum.” Ağızım kokmasın, diye dışarı çıkarken süt içiyorum. Karanfil çiğniyorum. Parfüm kullanıyorum.  Elhamdülillah tam anlamı ile iyileştim. İstediğim kadar yürüyorum. Spor yapıyorum.     

                “ Bir başkaları da bu yapılanlara ek olarak; 15 gün boyunca, her gün 3 - 4 kg. kiraz yemiş. Bir de her gün yağsız 2 litre süt içmiş. O da yararını gördüğünü anlattı.” Tabii ki bu durumda şekeri de kontrol etmek gerekir.  Herkese iki dünyada sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.