Bayram Ali Kavalcı
Bayram Ali Kavalcı
Yazarın Makaleleri
Rize Belediyesi Sahil Otopark Projesi Rize Trafiği Kısmen Rahatlattı
Rize merkezde halka mikrofon tutarak, Sizce Rize'nin birinci sorunu nedir? diye sorarsanız, alacağınız en yüksek yüzdeli cevap 'Araçların park etme sorunudur” derler. Takdir edersiniz ki, uzun yıllar devam eden bu mesele şehrin coğrafi...
Sigara Hakkında Yanlış Bilinenler
Sevgili okuyucularım, sizlere sigarasız bir hayat için taktikler vereceğim! Stresten sigara içiyorum diyenler, Stresle baş etme yöntemlerini öğrenin! İştahımı sigarayla kesiyorum, yoksa kilo alırım! (Çok yanlış) Sağlıklı beslenin! Mutlaka...
Rize MÜSİAD’ın Yerel Seçimler Öncesi Görüş Ve Önerileri
Türkiye'nin önemli STK'larından olan MÜSİAD, ülkemizin ekonomik gelişimi başta olmak üzere yıllardır ülke genelinde iş dünyası ve iş insanları olarak başarılı çalışmalar ortaya koymaktadır. Yıllardır izlediğim ve yazılı...
Ölüme Hazır Olmak
Bu fani dünya hayatında hepimizin bildiği gibi, Ölüm; ruhun bedenden ayrılması olayı, Ölüm; insan varlığı için bir âlemden diğerine intikal etmektir. Bu anlamda ölüm yok olmak değildir. Her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir....
Türkiye’de Her İki Kişiden Biri Obezetie Riskiyle Karşı Karşıya
Argev Obezite Araştırma 2. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi sonuçlarını açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre ülkemiz genelinde obezite görülme oranı yüzde 44, neredeyse her iki kişiden biri obezite riskiyle karşı karşıya. Obezite görülme...
Ana Babaya Hizmetle Nasiplenmek
Anne ve babama hizmet vermekle nasiplenmiş bir evlatları olduğuma inanıyorum. Bir evladın anne ve babasına hizmet vermesi o evladın en asıl ve önem önemli görevleri arasındadır. Rahmetli babamla bir arkadaş gibiydim. Babam Doğuda ve İyidere...
Yavuz Sultan Selim Han
Os­man­lı Sul­tan­la­rı­nın 9'un­cu­su ve İs­lâm halifelerinin 74'ün­cü­sü­dür. Şeh­zâ­de­li­ğin­de, mü­kem­mel tah­sil ve ter­bi­ye gör­dü. Arap, Fars dil­le­riy­le yük­sek din ve fen ilim­le­ri­ni...
Aşure Günü Ve Gecesi Başlıyor
Yarı Mu­har­rem ayı­nın do­ku­zun­cu gü­nü­dür. Mu­har­rem'in do­ku­zun­cu gü­nü ile onun­cu gü­nü ara­sın­da­ki ge­ce­ye Aşure Ge­ce­si, onun­cu gü­nü­ne de 'Aşure Gü­nü” de­nir. Mu­har­rem ayı,...
İlim Ve Bilim İnsanı Yükseltir
İlim, kâinatta olup biten olayları tasvir ve izah yoluyla kavrama çabasıdır. İnsanın merakını celbeden olaylara dair sorulan sorularla doğup gelişen ve bilimi de içine alan geniş bir disiplindir. Bilimin konusu gözlenebilir olguların sebeplerini...
Hicri Yeni Yıl 1440
11 Eylül 2018 tarihi, 1440 Hicrî ka­me­rî senenin ilk ayı olan Mu­har­rem ayının 1. günü, yani, Hicri ka­me­ri yılbaşıdır. Müslümanların şem­si yıl­ba­şı ge­ce­si ise, Ey­lül ayı­nın 20. ge­ce­si­dir. Muharrem ayı­...
Çay Mı? Kahve Mi?
Türkiye'nin büyük şehirleri başta olmak üzere şehirlerimizdeki devasa AVM'lerde dünyada ve ülkemizde marka olmuş ünlü kafeler, başta genç nüfusun tercih ettiği mekanlar olarak bir hayli ilgi görmektedir. Fakat bendenizin dikkatini...
İlk Yerli Helikopterimiz Yakında Uçacak
İlk yerli özgün helikopterimiz T625 Genel Maksat Helikopterimiz ilk kez geçen hafta motorunu çalıştırdı. Yerli helikopterimizin motor çalıştırma ve yer testleri başarıyla tamamlanmış oldu. Türkiye'nin ilk özgün helikopteri olacak...
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
Türk ta­ri­hin­de Ağus­tos ayı, bü­yük za­fer­le­rin ka­za­nıl­dı­ğı bir ay­dır. İstiklâl Sa­va­şı'nda, 26 Ağus­tos 1922 sa­ba­hı, Mus­ta­fa Ke­mal Paşa idare­sin­de, Af­yon'da baş­la­yan Türk Or­du­su'nun...
Belgrad’ın Fethi Ve Mohaç Meydan Savaşı
Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır. BELG­RAD'IN FET­Hİ: 29 Ağus­tos 1521 ta­ri­hin­de Belg­rad,...
Biz Müslümanların Kurban Bayramı
Önce terviye günü, ardından arefe günü ve gecesi ve 21 Ağustos Salı 2018 gün ve tarihinde mübarek kurban bayramının 1. günü başlamış oluyor. Bizleri tekrardan kurban bayramına kavuşturan Allahü telaya hamdu senalar olsun. Kurbanınız...
Sn. Yusuf Ziya Alim ÇAYKUR’da İyi Bir Başlangıç Yaptı
2018 Mayıs ayının başında, Çaykur Genel Müdürlüğü görevine Vekaleten atanan, Çaykur Genel Müdür Yardımcısı ve Çaykur YK üyesi Yusuf Ziya ALİM, 1990'lı yılların başında ÇAYKUR'da memur olarak göreve başladı. Muhasebe,...
Osmanlıda Din Hürriyeti
Başta İnsana ve yüce dinimize saygı, insanın hak ve hürriyetlerine saygıyla ve hiç bir fark gözetmeksizin hukukun kaidelerini bütün insanlara eşit olarak tatbik etmekle mümkündür. Geçmiş Osmanlıda insanı ve dini değerleri hayata aktarmak...
Bayramoğlu Kırık Tüneli Devamı Proje Değişikliği İçin Kılıkırk Yarıyor
Rize basını olarak yıllardır Ovit tünelini kitaplaştıran ve yıllarca gazete ve haber sitlerindeki köşelerinde yazan meslektaşım Sayın İsmet Kösoğlu ve sonrasında bendeniz, Rize, İspir Erzurum yolu Ovit tüneli yapımı için verdiğimiz...
Kuzey Kore Dünya’ya Kapalı Ülke İmajını Yıkıyor mu?
Kuzey Kore 70 yılı aşkındır komünist tek parti rejimi ile yönetilen dünyanın en kapalı ve sırlarla dolu ülkesinin sıra dışı Devlet Başkanı Kim Jong-un son bir yıldır ülkesinin var olan imajını yavaş, yavaş dünyaya açma çalışmalarını...
Evlilerin Eşiyle İyi Geçinmesi Huzurun Kaynağı
Bu asırda tek taraflı iyi geçinmek diye bir şey olmuyor maalesef. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamak isteyen, karşılıklı sabır, saygı, sadakat, özveri ve tek eşli evlilikle mutlu bir evlilik sürdürmek mümkündür. Peygamberimiz hanımlarına...
RTSO Başkanı Ve TOBB Yk. Üyesi Karamehmetoğlu
Rize Ticaret ve Sanayi Odasının tekrardan 20'cı dönem Başkanlığına seçilen Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Odanın yeni Meclis Başkanı Şükrü Cevahir, YK Başkan Yardımcısı Cem Temizel, YK Üyeleri Hakan Mürteza Ağun, İsmail Selim Bilgin...
İlk Asırda Mezhep Var Mıydı?
Mezhep, gidilen yol demektir. Mezhep imamı demek ise, Kur'an-ı kerim ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshabı kiramdan işiterek toplayan, kitaba geçiren büyük âlim demektir. Açıkça bildirilmemiş olan bilgileri...
İslam’da Sağlığı Korumak
İnsan, hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de, İslamiyet'e uygun yaşamak lâzımdır. İslamiyet'e uymakta gevşek davranarak, hasta olan kimse, ilâç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka vermeyi adamalı ve sık sık sadaka vermelidir....
İstanbul Çamlıca Tepesi Cami
Çamlıca Tepesi'ne modern ve görkemli bir yapı olarak inşa edilen camii, 57.500 m²'lik arsa üzerine yapılmakta olan bir eser. Cami olarak yaklaşık 15.000 m2' lik bir alanı kaplamaktadır. Aynı anda, 37.500 kişinin ibadet etme imkânına...