Bayram Ali Kavalcı
Bayram Ali Kavalcı
Yazarın Makaleleri
Kıyametin Alametleri
Kıyamet gününün alametleri, kıyametin kopmasından önce vuku bulan ve kıyametin yakın olduğunu gösteren işaretlerdir. Alimler, kıyametin, küçük ve büyük olmak üzere iki türlü alâmetleri olduğunda ittifak etmişlerdir. Küçük alâmetleri,...
2 Mart 1918 Rize’nin Düşmandan Kurtuluşu Kutlu Olsun
1461 yılında Trabzon'u Fetheden Fatih Sultan Mehmet 1470 yılında Ali Paşa ismindeki Komutan tarafından Rize ve çevresi Türk egemenliği altına alınmıştır. Böylece Anadolu Türk birliğine katılan Rize bölgesine, 1461 yılı ve sonrasında...
Hükümet Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı
16 yıllık Ak Parti İktidarı hükümetlerinin, başta sigara, alkol ve onlarca madde bağımlığı yapan uyuşturuculara yönelik yasalarda yapmış olduğu çeşitli uygulama ve cezai muideler sonucunda ülke genelinde bu zararlı maddelerin kullanım...
Her Türlü Enerjimizi Verimli ve Tasarruflu Kullanmalıyız
Ülkeler ve kıtalar arasında açık, örtülü ve hukuksuz savaşlarının yürütüldüğü ve çok karmaşık ilişkilerin yaşandığı, adeta kıyametin, alameti geliyormuş emarelerini gösteren bir dünyada yaşıyoruz. Sözde müttefikimiz devletlerin...
Sigarayı Bırakma Gününde Rize Yeşilay
Bugün Dünya Sigarayı bırakma günüdür. Geçmişte, Rize'de gönüllü olarak yıllarca temsilciliği ve hiç bir faaliyeti bulunmayan, Yeşilay Cemiyetini beş parmağın sayısını geçmeyen arkadaşımla yıllar sonra Türkiye Yeşilay Cemiyetini...
İnsansız Hava Aracı İha’lar Türkiye’nin Güçlü Gururu Oldular
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2015 yılında envanterine giren, TB2 İHA (İnsansız Hava Araçları) iki haftadır, Suriye'de TSK'nın gerçekleştirmiş olduğu sınır ötesi operasyonlarda ki başarılın en önemli kısmını oluşturmaktadırlar....
Terör Devletlerinin Ortadoğu Operasyonları TSK ile Hüsrana Uğrayacak
Türkiye'nin sahada ve diplomaside oldukça başarıyla yürüttüğü bugün 7'cı gününe giren, Afrin Zeytin Dalı harekâtı, Türkiye düşmanı küresel güçlerin ve dönek devletlerin yöneticilerini tedirgin ederek morallerini bozmuştur....
Büyüklerin Sözü, Sözlerin Büyüğüdür
İbrahim bin Ethem hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 12 asır önce vefat etmiş olmasına rağmen, hâlâ unutulmadı. Hikmetli ve güzel sözleri, örnek halleri insanların takdirini ve hayranlığını kazandı... Bir gün bu mübarek zatı ziyarete...
Geçmişte Batılı Gözüyle Türkler
Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermek istemezler ve de vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Comenius (Çek Bilgini) Kılıcını usta bir beceriyle kullanan Türk'ün...
BU GÜN, BİZ GAZETECİLERİN GÜNÜ
Bütün Dünya'da, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü olarak kutlanmaktadır. 30 yılı aşkındır, SGK'dan işçi emeklisi olarak gönüllü köşe yazarlığı ve haber muhabirliği görevimi bir hobi ve sorumlu bir vatandaş olarak olarak...
GÜLE GÜLE BASIN DOSTU BAY ANDERSON
Çayeli Bakır İşletmelerinde, 10 yıla yakın Genel Müdürlük ve YK üyeliği görevini başarıyla yürüten basın dostu, Türk bayanla evli olan iki çocuk babası Kanadalı Lain Anderson yıllar sonra, İspanyadaki yeni görevi nedeniyle Rize'ye...
MEDENİ İNSAN KİMDİR?
Me­de­ni, ahlaklı, kül­tür­lü ve na­mus­lu bir in­san; her şey­den ön­ce, dü­rüşt, adaletli ve ça­lış­kan­dır. Tah­sil yap­mış ve­ya oku­ya­rak ken­di ken­di­ni ye­tiş­tir­miş­tir. Sö­zü, özü doğ­ru­dur. İş­le­ri­ni,...
Rahmeti Yazar Arvasi’nın Kaleminden Doğu Anadolu Gerçeği
Ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli sosyolog, düşünür ve yazarlarından olan mütefekkir rahmetli Seyyid Ahmet Arvasi, Ağrı ilinin Doğubeyazıt İlçesinden doğmuş olup, ailece Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas (Doğanyayla) köyünden...
İMAMI RABBANİ HZ. KİMDİR?
Ariflerin ışı­ğı, velilerin ön­de­ri, İslamiyet'in bek­çi­si ve Müs­lü­man­la­rın sı­ğı­na­ğı, İmam-ı Rabbani­ Mü­ced­did-i Elf-i Sânî Ahmet Farukı­ Ser­hen­di haz­ret­le­ri, Hic­rî­ 971'­de, Hin­dis­tan'da...
TOPLUMDA KISKANÇLIK VE ÇEKEMEZLİK HASTALIK OLDU
Haset ve kıskançlık; 'Bir kimsenin, sahip olduğu mevki, şan, şöhret, sıhhat gibi manevi mal, mülk gibi maddi nimetlerini çekememek… Bunlardan rahatsız olmak ve o kişinin elinden bütün bunların gitmesini istemektir.” manasına gelir....
HZ. MEVLANA’NIN 744 VUSLAT YIL DÖNÜMÜ
Ehlisünnet Alimleri, İslam bilgilerinin kaynağının, insan aklı, insanın düşüncesi olmadığını, ayeti kerime ve hadis-i şerifler olduğunu bildirmişlerdir. Tasavvufun esası, insanın kendini ve aczini tanımasıdır. Tasavvuf; sırf Allah sevgisi...
Rize’de Atma Türkü Geleneği Ve Halk Şairleri
Geçen gün, Rize Belediyesi Meclis üyelerinden kıymetli büyüğümüz Sultan Yılmaz beyi ziyarete gittim. Belediyenin makam katında bulunan basın bürosuna uğrayarak burada görevli arkadaşlara bir selam vereyim dedim! Rize Belediyesi Basın Bürosunun,...
SAĞLIK VE TEDAVİ BÜYÜK NİMETTİR
Sağlık, sağlıklı olma, sağlıklı yaşama, imandan sonra en büyük nimet, bereket, rahmet, değerdir. Sağlıkla pek çok ibadet, iş, eylem, davranış, sevap yapılır duruma gelir. Sağlıksız yaşam çok zor geçer. Bunun için sağlığın değerini,...
VÜCUDUMUZU NE KADAR TANIYORUZ?
İn­san bey­ni­nin % 80'i su­dur. Ço­cuk­lar ba­har­da da­ha faz­la bü­yü­yor. İn­san vü­cu­dun­da­ki en güç­lü kas dil­dir. Bir kro­mo­zom bir gen­den da­ha bü­yük­tür. İn­san bey­ni­nin or­ta­la­ma ağır­lı­ğı...
SEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASİ HZ. VEFATI
Seyyid Abdülhakim Arvas'ı hazretleri; zahir ve bâtın ilimlerinde kâmil ve dört mezhebin fıkıh bil-gilerinde mahir büyük bir İslâm âlimi idi. Hicrî 1281 (m.1865)'de Başkale'de doğdu. 27 Kasım 1943'de Ankara'da vefat...
Mevlit Kandilleri Başlıyor.
Sizlere öncelikle mevlit okumanın faydalarını, kaynak olarak, Saadeti Ebediye eserinden aktarmış olacağım. Haram ve bidat ka­rış­tır­ma­dan mevlit okut­mak ve din­le­mek çok fay­da­lı­dır. Bu fay­da­lar­dan bazıları: Mevlit için...
GÜÇLÜ BEYİNE SAHİP OLMAK
İnsan beyni evrenin en bilinmeyen, en karmaşık ve en mucizevi ögesidir. Allahü telanın yaratmış olduğu bu mucizevi yapıyı araştıran nöropsikoloji, psikoloji ve biyoloji olmak üzere hali hazırda dünya yüzünde üç bilim dalı vardır. Bos­ton...
Mecelle Kanunu Nedir?
Asıl adı, Me­cel­le-i Ah­kam-i Ad­li­ye olan meş­hur Me­cel­le; Os­man­lı Dev­le­ti za­ma­nın­da, 1869–1876 yıl­la­rı ara­sın­da Ah­met Cev­det Pa­şa baş­kan­lı­ğın­da­ki 14 ki­şi­lik bir il­mî he­yet ta­ra­fın­dan,...
Teknoloji Bağımlığının Zararları
Sizlere, geçenlerde ki bir köşe yazımda bahsetmiştim. Bazı okuyucularım yıllardır, sigara, uyuşturucular ve her türlü madde bağımlılığı yapan maddelereler ilgili önemli yazılar yazdığımı dile getirdiler. Bu gibi yazılarıma neden...