Bayram Ali Kavalcı
Bayram Ali Kavalcı
Yazarın Makaleleri
Kuzey Kore Dünya’ya Kapalı Ülke İmajını Yıkıyor mu?
Kuzey Kore 70 yılı aşkındır komünist tek parti rejimi ile yönetilen dünyanın en kapalı ve sırlarla dolu ülkesinin sıra dışı Devlet Başkanı Kim Jong-un son bir yıldır ülkesinin var olan imajını yavaş, yavaş dünyaya açma çalışmalarını...
Evlilerin Eşiyle İyi Geçinmesi Huzurun Kaynağı
Bu asırda tek taraflı iyi geçinmek diye bir şey olmuyor maalesef. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamak isteyen, karşılıklı sabır, saygı, sadakat, özveri ve tek eşli evlilikle mutlu bir evlilik sürdürmek mümkündür. Peygamberimiz hanımlarına...
RTSO Başkanı Ve TOBB Yk. Üyesi Karamehmetoğlu
Rize Ticaret ve Sanayi Odasının tekrardan 20'cı dönem Başkanlığına seçilen Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Odanın yeni Meclis Başkanı Şükrü Cevahir, YK Başkan Yardımcısı Cem Temizel, YK Üyeleri Hakan Mürteza Ağun, İsmail Selim Bilgin...
İlk Asırda Mezhep Var Mıydı?
Mezhep, gidilen yol demektir. Mezhep imamı demek ise, Kur'an-ı kerim ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini, Eshabı kiramdan işiterek toplayan, kitaba geçiren büyük âlim demektir. Açıkça bildirilmemiş olan bilgileri...
İslam’da Sağlığı Korumak
İnsan, hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de, İslamiyet'e uygun yaşamak lâzımdır. İslamiyet'e uymakta gevşek davranarak, hasta olan kimse, ilâç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka vermeyi adamalı ve sık sık sadaka vermelidir....
İstanbul Çamlıca Tepesi Cami
Çamlıca Tepesi'ne modern ve görkemli bir yapı olarak inşa edilen camii, 57.500 m²'lik arsa üzerine yapılmakta olan bir eser. Cami olarak yaklaşık 15.000 m2' lik bir alanı kaplamaktadır. Aynı anda, 37.500 kişinin ibadet etme imkânına...
Bir Bardak Çay Neredeyse Mutluluk Oradadır
Ne güzel demiş şair; ‘'Geleydin bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de içimi.'' Gecen asırlar ve yakın yıllar nice sofra geleneğimizi alt, üst etti. Geçmişten gelen milli içecek ve yiyeceklerimize, hayat olan SU dan sonra...
Rizeli Erdoğan’a Vefa Borcunu 24 Haziran’da Ödemeli…
Değerli okuyucularım, Ahlakı bir terim olarak görülen vefalı olmak yapılan güzellik ve iyilikleri unutmamak, toplumun geneline yaşamları boyunca huzurlu ve sağlıklı yaşam sürmeleri, devletin imkânları ve güvencesinde refah seviyesi yüksek...
Ramazan Bayramı Başladı
Dini ve Milli bay­ram günlerimiz her ba­kım­dan çok önem­li olan, mil­let­çe hep bir­lik­te se­vinç ve huzur için­de kut­la­dı­ğı­mız hayatımızın en önemli gün­le­r­dir. Mübarek gün ve ge­ce­ler­de­ gü­nah­lar affedil­di­ği...
Misafire Ve Yakınlarına İkramda Bulunmak
Ramazan-i şerif ayı boyunca, komşular birbirlerine, aileler en yakınlarına, bilhassa belediyeler her yıl kurdukları iftar çadırlarında, hayır kurumları, STK'lar, siyası parti teşkilatları, velhasıl yüzlerce hayırsever kurum, kuruluş...
Kadir Gecesi
Ka­dir Ge­ce­si, Ra­ma­zan-ı şerif ayı için­de bu­lu­nan ve Kur'an-ı kerimde met­he­di­len en kıy­met­li ge­ce­dir. Âyet-i ke­rî­me­de bu­yu­rul­du ki: 'Ka­dir Ge­ce­si, bin ay­dan ha­yır­lı­dır.” Kur'an-ı...
İyi Evlat Yetiştirmek
Evlat, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi, her şekli alabilir. Küçük iken, hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun meyvesi hâsıl...
Mimar Sinan’ın Süleymaniye Camii
Mimar Sinan'ın her yönüyle mimari bir şaheser olarak günümüze ulaşan eseri Süleymaniye Camisi'nin hala çözülemeyen sırları, ibadete açılışının 460. yılında da keşfedilmeyi bekliyor. Mimar Sinan'ın kalfalık döneminde...
Fitre Vermek
Öncelikle bilgilerimizi tazeleme acısından açıklayalım. Fitre nedir? Fıtır sadakası ya da diğer adıyla fitre, Ramazan Bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve velâyetleri...
Oruç Ve Sağlığımız
Hadis-i şerifte, 'Oruç tut sıhhat bul”. buyurulmaktadır. Ba­zı kim­se­ler, oru­cun sağ­lı­ğa za­rar­lı ol­du­ğu­nu söy­ler­ler. Halbuki, Al­la­hü tela, in­san­la­ra za­rar­lı olan şe­yi em­ret­mez. Az ye­mek ve...
Eski Ramazan Eğlencelerimizi Yaşatmak Lazım
Ramazan'ın ilk üç gününü Erzurum'da geçirdim. Erzurum yabancı olduğum bir şehri değildir. Rahmetli babamın Erzurum'daki iş adamı hayatı vesilesiyle ilkokulun ve ortaöğretimimi, her tarafı tarih kokan Erzurum'da tamamladım....
ABD ve İsrail’in Başındaki Nazi Yöneticileri
Asırlar öncesine gitmeye gerek, bugünkü 21. Yüzyıl dünyasının onlarca ülke ve kıtasında göreve getirilen İslam dini düşmanı gaddar lider ve yöneticiler yüzünden dünyada huzur kalmamıştır. Bu insanlık düşmanı katil başkanlar, hükümetler,...
Gençler İslam Dinini İyi Öğrenmeli
Dünyanın neresinde olursa olsun, her insana önce lâzım olan şey, dinini, imanını öğrenmektir. Din, eskiden İslâm âlimlerinden kolayca öğrenilirdi. Şimdi, ahir zaman olduğu için, hiçbir yerde hakiki din âlimi kalmadı gibi. Cahiller, İngilizlere...
Cemil Meriç’ten Altın Sözler
Ülkemizin yetiştirdiği en önemli yazarlardan olan, Hüseyin Cemil Meriç, Türk yazar, çevirmen ve düşünür. Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme...
Burası Muş'tur, Bu Şehri Görmek Hoştur
Bir yılı aşkındır, D. Karadeniz Bölgesinin değişik illerinde görev yapan yazılı ve görsel medya mensuplarından oluşan 'Gönül Elçileri Projesi ” adı altında gerçekleşen geziler, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca...
İşte Size Sağlığın Sırrı
İran şahı, tıp ilminde şöhret olmuş bir hekimi, Müslümanlar' a hizmet etmesi için Allah'ın Elçisi'ne göndermişti. Birkaç yıl Arabistan'da kaldı hekim. Bu süre içerisinde kimse başvurmadı ona. Bir gün Nebi'nin...
Yerli Ve Milli Piyade Tüfeğimiz
Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretimine başlanan ve bugün TSK tarafından kullanılan, MPT-76 özellikleri ile göz kamaştırıyor. Türk mühendislerince tasarlanan ve MKE Silah Fabrikasında üretilip, yerli ve milli silahımızın üretimi olan,...
Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni Azınlığı
Tarihimize geri dönersek, Os­man­lı Me­bus­lar Mec­li­si bün­ye­sin­de çe­şit­li mil­let­ler­den me­bus­la­rın bu­lun­ma­sı, ül­ke­de çok ile­ri se­vi­ye­de de­mok­ra­si­nin bu­lun­du­ğu­nun bir gös­ter­ge­si­dir....
Dua Etmenin Önemi
Dua Arapça bir kelime olup çağırmak, birisine mesaj vermek, onunla irtibat kurmak manalarına gelir. Özel kullanımı esas alındığında ise, kulun Allah'a yalvarması, halini arz etmesi, içini dökmesi, ihtiyaçlarını dile getirmesi demektir....