Esirgeyen, bağışlayan, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a hamt ediyorum. Sadece Allah’a kulluk- ibadet ediyor ve sadece O’ndan yardım bekliyorum. Başka ilahlar, rabler edinmiyorum. Sadece Allah’ın yolunda, peygamberimiz izinde gidiyorum. Sapıtmışların, azgınların, gazaba uğramışların yolunda, izinde gitmiyorum. Aksi halde ceza – ahiret gününde perişan olacağımızı, şeksiz şüphesiz biliyorum! Kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olmamak için; Allah yolunda, peygamberimizin izinde gidiyorum. “Zalim, sapıtmış ideolojileri ve sahiplerini, beşeri- felsefi inanışları; batıl, küfür, sapıtmış buluyorum. Bunun için reddediyorum.  Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şahadet, bunları en başta reddetmemi istiyor. Bunlara; “La” dememi istiyor.” Bende Allah cc. emri dışındakilere “La” diyorum.

Bir insan, hem hak mümin, Müslüman, Müslim, İslam; hem de Yahudi, Hıristiyan, Hindu, Budist, kapitalist, komünist, faşist, liberal, sapık felsefe, batıl ideoloji, küfür içinde kaçık görüş sahibi olamaz. Ne ise o olur. İki farklı inanışta- inançta olamaz. Bunun için ben hiçbir batıl inanışı, sapık, zalim ideolojiyi, bozuk felsefi görüşü benimsemiyorum. Sadece onlara; “La” diyorum.

Sadece, elhamdülillah Hakk’a mümin Müslüman’ım, diyorum. Dinim İslam’dır, diyorum. Kitabım; Kur’ân- Kerim, peygamberim; Hazreti Muhammet sas. Kıblem; Kâbe, Rabbim; âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, yok edecek olan, Yüce Allah’tır, diyorum. Böyle inanıyorum. Hakça, peygamberimiz ve sahabe gibi ibadet, iyilik ediyorum. “Ehl-i sünnet ve’l cemaat inancındayım.” Bu demektir ki; “ben peygamberimiz ve sahabe gibi Kur’an merkezli, peygamberimiz endeksli inanır ve yaşarım. Ona, buna, sapıklara bağlanmam. “Allah’a, Kur’ân’a ve peygamberine inanırım.” Onlara sımsıkı, sağlam, sadakatle bağlıyım. Kuşkuya düşmem. Şaşırıp, sapıtmam. Sapıkları, zalimleri önder, lider, mürşit edip; onların yolundayım, izindeyim, gösterdiği yoldayım, demem. Deyip de, dinimden imanımdan olmam.

Samimi olarak, içten Allah’a Esma’ül Hüsna’da bildirilen şekilde, hiç yoktan âlemleri yaratan Yüce Allah’a inanın ve kabul edin. Allah’ın varlığına, birliğine, eşi, benzeri olmadığına, doğmamış, doğurmamış, olduğuna, samimiyetle inanın. Allah’ın hiçbir eşi, benzeri, dengi olmadığını bilin. Güzel adlarını, sıfatlarını kapsamlı şekilde öğrenin. Allah cc. hiçbir şeye muhtaç değildir. Her varlık Allah’a muhtaçtır.

Allah cc. insanların dünya ve ahirette huzurlu, mutlu, rahat, kolay, doğru, dürüst, helal, meşru, mubah bir hayat- yaşantı geçirmeleri için; ilahi emirler, ayetler, süreler ve peygamberler gönderdi. Bu peygamberlerin bazıları ile İlahi emirler, İlahi kitaplar gönderdi. En son Hazreti Muhammet’i elçi olarak gönderdi. Peygamberleri, Hazreti Muhammet’i ve Kur’ân’ı çok iyi bilip, öğrenmeli. Hayat, yaşantı kitabı, kılavuzu edinmeli. İlimle, akılla, mantıkla, sağduyu ile hakkaniyetle okuyup, anlamalı.

Allah cc. sadece kendine, Kur’ân ve peygamberimizin bildirdiği şekilde ibadet edilmesini emretmektedir. Güzel, üstün, yüksek Kur’an ve peygamber ahlakında olunmalıdır. Dosdoğru, dürüst, adaletli, bilgili, bilinçli, affedici, bağışlayıcı, acıyan, merhamet eden olmalı. Ahlak örneği insanlar olmalı. Ahlakı fazileti yaşamalı. Ahlakı yasaklara harfiyen uymalı. Kendimizle, aile ile akraba, komşu, arkadaş ve çevre ile barış içinde yaşamalı. Sevgi, huzur esas olmalı. Alçak gönüllü, cömert olmalı. Anne ve babaya saygılı olmalı. İyiliği asla başa kakmamalı. Başkasının elindekine göz dikmemeli. Toplumda birlik- beraberlik, kardeşlik, dostluk içinde olmalı. Aşırılık, gerilik, azgınlık, bozgunculuk, anarşi, şiddet, terör asla yapmamalı.

Cimri de pintide olmamalı. Cimri ve pintiler huzurlu mutlu olamazlar. Düzgün, huzurlu aile yuvası kuramazlar. Kursalar da sürdüremezler. Cömert olmalı. Ama asla savurgan, israfçı olmamalı. İsraf batırır, yok eder!

Dini alaya almamalı. Küçümsememeli. Yermemeli. İnkâr eden kızıl kâfir gâvurlardan asla olmamalı. Din kardeşliğine özel önem, değer vermeli. Doğru sözlü, güzel davranışlı olmalı. Doğruların, hakça, hakkın bildirdiği, peygamberimizin yaptığı gibi ibadet edenlerin ödülü cennet olacaktır. Dünyada da huzur ve mutlulukla güzel, iyi yaşayacaklardır.

Allah cc. 100 ayetten fazla ahretten söz etmektedir. Ahirette neler, nasıl, niçin, neden, kimlere ne olacağını anlatmaktadır. Dosdoğru olanlar ödüle sahip olacak. Eğri, büğrü, yamuk, yumuk, İslam dışı olanlar; sapık, sapıtmış olanlar kahrolacaktır.

Emanet korunmalı. İslam dini insanlara, müminlere emanettir. İhanet edenler mahvolacaktır. Emanete sadakatle sahip çıkmalı. Gösteriş için iş yapmamalı. Güzel, samimi duygu, düşüncelerle yapılan işler değer görür. Diğerleri kabul görmemektedir. Güzel söz, iyi davranış sahibi olmalı. Kıskançlık- haset etmemeli. Hayata saygılı olmalı. Dinin ve hayatın kurallarına uygun yaşamalı. Kuralsız hayat olmaz. Telef olunur, mahvolunarak gidilir! Hayır, yararlı, iyi, güzel, dosdoğru işler yapmalı. Hayra ve Hakk’a davet etmeli- çağırmalı. Hayra engel olanlar, yaptıklarının cezasını ağır ödeyeceklerdir. İdeoloji adına dinsizlik, imansızlık, Allahsızlık, hayâsızlık, edepsizlik, ahlaksızlık yapanlar, iki dünyada kahrolmakta, kahrolmaktadır!

Eşcinsel, TGBTİ gibi cinsel, ruhsal sağlıksız, sapık, sapıtmış olanlar, cezalarını göreceklerdir. Bugün siyasiler, zenginler, ahlaksızlar, bu tür ahlaksız davranışları övmekte, desteklemekte, yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Bu tip toplumlar, insanlık tarihi sürecinde yerin altına geçmişler! Havadan ve yerden gelen afetlerle kahrolmuşlardır. Hayırlı, yararlı, iyi, güzel etkinlikler içinde olmalı. Hakkın ve peygamberinin istemediği söz ve davranışlarda, düşüncelerde asla olmamalı.

İnsan öldürmenin cezası iki âlemde de vardır. İnsan öldürenler, bütün bir dünyanın insanlarını öldürmek kadar günah alırlar. Dünyadaki cezaları da kıyastır. Akıllı olmalı. Aklı, zekâyı dosdoğru kullanmalı. İlim ve din ile sağduyulu hareket etmeli. Başkalarına hiçbir şekilde zarar vermemeli. İş ve ticarette, görevde, ödevde, çalışmada dosdoğru ve dürüst olmalı. İyiliği karşılık beklemeden yapmalı. İyi nedir, hak nedir, batıl nedir, mutlaka doğru şekilde öğrenmeli. İyilerle kötüleri, zararlılarla yararlıları, müminlerle kâfir gâvurları Allah cc. bir, eşit tutmaz. İyilikle kötülük çok farklıdır. İyilik yapmak güçtür. Kötülük yapmak kolaydır. Akılsız, geri zekâlı, aptallar, kötülük yapmayı tercih ederler. Kalp, beyin, ruh, beden, fikir, zikir temiz olursa, iyilik yapılır. Kötü, çirkin, bozuk, çürümüş, kokuşmuş, pis olursa; kötülük, çirkinlik, hayırsızlık, zarar, ziyan yapılır, yapılmaktadır. Aklı, kalbi, ruhu, genleri kirletmemeli. Temiz tutmalı. İslam ile korumalı.

Kibir- gurur, kin, nefret, intikam, kötülük içinde olmamalı. Kötü zan, niyet, duygu, düşünce içinde olmamalı. Olunursa, kötülük işlenir. Kötülük daha çok sahibine zarar, ziyan verir. Kötüler iki dünyada mahvolur. Kötü, zararlı, çirkin alışkanlıklar asla edinmemeli. Alışkanlıklardan dönmek çok zordur. Bir kere bulaştı mı, devam eder. Kötülüklerden arınmalı. Temizlenmeli. Kötülüğe yaklaşmamalı. Allah’ın ve peygamberinin bildirdiği haram, mekruh, müfsit, israflara yaklaşmamalı.

Başkaları için içimizden hiç kötülük geçmemeli. Kötü lakap takmamalı. Aleyhlerinde çalışmamalı. Kumar, içki, alkol, uyuşturucu, sigara, bedene zarar verici, sarhoş edici madde kullanmamalı. Paraya, mala, cana, servete, akla, sağlığa, nesle, iffete, namusa zarar verici hiçbir duygu, düşünce, eylem içinde asla olmamalı. Önce bu lanetliklerden uzak kalmayı becermeli. Menfaat- çıkar için pislikle buluşmamalı. Zevk, keyif için kötülüğe gitmemeli. Bunlara düşkün olanlarla arkadaşlık, dostluk asla kurmamalı. Kime nasıl tavır alacağımız iyi öğrenmeli. Nefse, şeytana uymamalı. Allah cc. beyin vermiş, kalp vermiş, irade, zekâ, yetenek, beceri vermiş. Bunları yerli yerinde kullanmalı. Öğrenme yetisi vermiş. Bunları iyilik için kullanmalı. İbadet için kullanmalı. İyiliği emretmeli. Kötülüklerden uzaklaştırmalı. Ancak akılsız, geri zekâlı, aptal, salaklar kötülüğe bulaşır.

Yeterli düşünmeyenler, doğruya ulaşma iradesi kullanmayanlar, Allah ve peygamberinin yolundan ve izinden gitmeyip; onu, bunu mürşit, önder, lider edinenler pislikte boğulurlar! Mundar olurlar. Kendilerine yazık ederler.  Boğulurken bile hala batıl, küfür, çürük yolda olduğunu anlamazlar. Onlar gibi olanlarda olup, bitenlerden, devam edenlerden ders almazlar. İbret almazlar. Çünkü yeterli düşünmek istemezler. Hakkı hakikati- doğru ve gerçekleri hala yalanlamayı sürdürürler. Batıl, küfür içindeki sapık azgınlardan, katillerden, katliamcılardan lider, önder, mürşit edinmeyi devam ettirirler! Bunlar iki dünyada berbat, haşat, perişan olacaklardır!

 Bendeniz şu anda Kur’ân- Kerim’i açmış. Akıl, fikir, düşünce alıp; âcizane, zaaflarımla birlikte yazmaya çalışıyorum. Doğrular Kur’ân’a, eksikliler, noksanlıklar, hatalar, yanlışlar bana aittir. Bunun için Rabbim olan Allah’tan af diliyorum. Sizlerden özür diliyorum.

Olgun bilge bilinçli Müslüman, öfkesini yener. Bağrına basar, öfkesini kontrol eder. Bağışlar. Örnek insanlar gibi hareket eder. Peygamberimizin ahlakında olur. Güzel ahlak örneği oluşu ile herkesin gıpta etmesini sağlar. Herkese iyilik eder. Refahı yayar. Gösteriş, çıkar, bencillik için iş yapmaz. Sabır ve sebat içinde hırsa kapılmadan davranır. Sevgi, saygı ile davranır. Sözünde durur. Sövmek, küfretmek, hile yapmak, şehvetine uymak, tanıklıkta yalan söylemek, ayıp araştırmak gibi büyük günahların içine girmez. Girmiş ise hemen tövbe eder. Zararı telafi eder. Kalp temiz, beyin temiz, beden temiz, ahlak temiz, dil tatlı, söz güzel, eylemler harika olur. Üstün iyilikler yapar. Peygamberlerin sabrı ile hareket eder. Yardımdan kaçınmaz. Zalimlere uymaz. Gâvurlar- kâfirler gibi davranmaz. Zenginlik ile şımarmaz. Sömürme, haram yeme, haram kazanma peşine düşmez. Zina etmez. Zinadan sakınır. Yaklaşmaz. Faizden sakınır. Zalim olup, zulmetmez. Haramın içine düşmez. Bilgi, bilinçle, sağlam irade ile davranır.

Mümin birey olarak hak, hakiki, hakça, ahlakça, iyilikçe, güzellikçe davrandığı gibi; aile içinde de Kur’ân ve sünnet merkezli, ilim eksenli, akıl, zekâ içerikli davranır. Ailede ahlak; İslam ahlakı olur. Aile sevgi, huzur, mutluluk yuvası olur. Akrabalık ve komşuluk bağları sağlam, güçlü, kuvvetli olur. Anne ve babaya itaat, eşi sevme başta olur. Birden fazla eş almaz. Alabildiğince çocuk yapıp; eşkıya, serseri, anarşist, şiddetçi, bozguncu, terörist yapmaz. Bugün çok çocuklu aileler çok perişan durumdadır. Binlerce terörist örgüt daha çok bu serserilerden oluşmuştur. 68 milyon mülteci- sığınmacı daha çok bu aile çocukları ve kendileridir. Bir milyarı aşan aç kesim daha çok bunlardan oluşmaktadır! Boşanma, sosyete ile bu geçimsiz, uyumsuz aileler olmaktadır. Boşanan aile çocukları daha ahlaksızlık içine düşmektedir.

İnsan, eğiteceği, öğrenim gördüreceği, terbiye edebileceği, sevgi verebileceği, meslek edindireceği kadar çocuk yapmalı. Çocuk yetiştirmek ister. Hayvanlar bile çocuklarını- yavrularını en güzel şekilde yetiştirmektedir. Çocukların hayırlı, yararlı olması sağlanmalıdır. Emzirilmeli. Bakımı, yetiştirilmesi sağlanmalı. Evlendirilmeli. Eşler anlaşabilecek şekilde eğitilmelidir. Helal, temiz insanlarla evlendirme yapılmalı. Evlenmesi yasak olanlar, bilinmeli. İyi kadın, iyi erkek, güzel, yararlı insan olma esas olmalı.

Kadın, insan, çocuk hakları korunmalı. Kimsenin hak, hukuku çiğnenmemeli. Kadına, insana, çocuklara gereken değer, önem verilmeli. Asla incitilmemeli. Kırılıp, dökülmemeli. İnsan dini, ahlakı görevlerini bilip, yaşamalı. Yaşarsa iki dünyada huzurlu, mutlu, rahat olur. Kadına mehir ödenmeli. Geçimi sağlanmalı. Çocuklara bakılmalı. Eşler yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, güzel ahlak, edep, hayâ, mahremiyet koruma, iffetli, namuslu olma içinde hayat sürdürmeli.

Ebeveynler, kadın ve çocuklara miras haklarını adaletli, adil vermeli. Kimsenin hakkını yememeli. Çocukları zamanı geldiğinde, aklen, fiziken yetiştiğinde, evlendirmeli. Eğitimi bittiğinde evlendirmeli. Süs, ziynet, geçim için gereken; dinen, insansal, örf olarak yapılmalı. Hakkından yoksun bırakılmamalı. Tesettür, hayâ, edep, güzel ahlak, mahremiyet öğretilip, yaşatılmalı. İffet, namus korunma sağlanmalı. Asla kimseye yalan, iftira, asılsız suçlama yapmamalı. Haram yememeli. Haram işleyenlerin iki dünyası çok perişan olur. Ben bunu 50 yılı aşkın süreçte izliyorum. İslam dışı davrananlar, iflah etmezler-iyileşmezler. Huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık görmezler. Aklımızı, zekâmızı İslam dininin dosdoğru değerleri ile korursak, iki dünyada huzurlu, mutlu oluruz. Aksi halde hüsrana, zarara, ziyana uğrayanlardan oluruz, Allah cc. korusun.

Allah’ı bildirilen şekilde tanıyıp, kabul etmeli. Allah ile dost olmalı. Bunun için emir ve yasaklarına uymalı. Allah cc. gaybı, gizli olanı, bizim bilmediklerimiziz ezelden ebede- sonsuza dek bilendir. Sıfatları sonsuz niteliktedir. Allah, en evvelinden sonsuza dek olan- olacak olan her şeyi en ince detayı ile bilir. Allah cc. hiç yoktan yaratan, dirilten, yaşatan, öldüren, yok eden ve tekrar diriltecek olandır. Allah her şeyin hükümdarı, amiri, hükmedenidir. İyi ile kötüyü en iyi bilendir. İnsan haklarını, kadın haklarını en detayı ile bildirendir. Onun hukuku eşsiz, benzersiz, çok daha hakkaniyetlidir. İnsanlara dini, ahlakı haklarını bildirendir. İnsana kıyamete kadar gereken her bilgiyi esası ile esaslı şekilde bildirmiş. Detayı peygamberimize ve bizim aklımıza, ilmimize bırakmıştır. Evlenme, evlendirme konusunda öğütleri vardır. Kimlerle evlenilip, kimlerle evlenemeyeceğini bildirmiştir.

 İnsanların, kadınların örtünmeleri konusunda 6 ayet bildirmiştir. Bunlar, Araf süresi 26, 31,32, Nahl 81, Nur 31, Ahzap süresi 35-59. Ayetlerdir.

Kur’an’da ırkçılık yapma yasaklanmıştır. Ayetlerle olsun, Veda Hutbesi ile olsun, ırkçılık kesin bir dille yasaklanmıştır. Irkçılık yapmama konusunda ayetler vardır. İslam dininden başka din edinmede yasaklanmıştır. İslam dini dışında din yoktur. Edinenlerin inancı kabul edilmeyecektir. “Allah cc. katında din sadece İslam dinidir, ayeti vardır.” Kimse ırkı, inancı, inanışı nedeniyle haksızlığa uğratılamaz. Baskı, şiddet yapılamaz, denmektedir. İnsanın kendi iradesini başkalarına zarar vermeden kullanma özgürlüğü vardır. Herkes yaptığından ve yapmadığından sorgulanacak, hesap verecek denmektedir. İnsan, başıboş yaratılmış bir varlık olmadığı bildirilmektedir.

Kur’ân, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ, mahremiyet, iffet, sadakat, samimiyet, iyi niyet, güzel ve hayırlı eylemli olmayı istemektedir. Zarar, ziyan, batıl, küfür, haksızlık içinde olama istenmektedir. Dini değerlerle yaşama emredilmekte, haramlardan kaçınma istenmektedir. Kur’ân yüzlerce konuda net, kısa, öz emirler, anlatımlar yapar. Tefsirini, betimlemeyi ise peygamberimiz yapar. Allah cc. peygamberimize vahiy yolu ile ibadetlerin nasıl yapacağını öğretmiştir. Kur’ân’da namaz ibadetinin yapılması emredilir. Ama nasıl, kaç rekât kılınacağı bildirilmemişti. Oruç, zekât, hac, kurbanda böyledir. Bunları ayrıca peygamberimizden öğrenerek, yapmaktayız.

“Allah cc. ibadetleri, peygamber nasıl yapıyorsa, öyle yapın. O’na tabi olun, buyurmaktadır.”

Allah cc. yerleri gökleri 6 günde- 6 evrede, aşamada yarattı. Allah yarattığı evren, dünya, gezegenler, yıldızlar, yerler içinde olup- bitenleri, bitecekleri bilir. Bu ilmi ve âlim oluşunun sonsuz özelliğindedir. Allah her an yaratma halindedir. O, hâkimdir, âlimdir, bilendir, hükmedendir, görendir, işitendir, yaratandır. Allah insanlara hayrı, kötülüğü bildirmiş. Hak, batıl hakkında geniş bilgi vermiştir. Allah cc. hiçbir varlığa asla zulmetmez. O adildir, adaletlidir. İnsan ne yaparsa, kendine yapar. Yaptıkları kendi iradesi, eylemleri ile olmaktadır. Allah cc. kimsenin kötülük, çirkinlik, yanlışlık, akılsızlık yapmasını sağlamaz, oluşturmaz. İnsana yetecek kadar akıl, zekâ, öğrenme yetisi vermiştir. Yanı kader mahkûmu denilen bir olay olmaz, olmamıştır.

Allah cc. insanları boşuna yaratmamıştır. Ona görev, yükümlülük, sorumluluklar yüklemiştir. Allah cc. herkese kolaylık dilediği için emirler, kitaplar, peygamberler göndermiştir. Allah cc. çok lütufkârdır. Allah, müminlerin dostudur. Zalimleri sevmez. Allah cc. 3 (üç)tane değildir. Anne, baba, doğuran, evladı olan da değildir. Hıristiyan ve Yahudilerin Allah cc. inançları kökünden batıldır. Allah’a eş- ortak koşmaktadırlar. Allah, üçün üçüncüsü değildir. Allah düşmanları sizleri düşman olarak bilirler. Düşmanlık ederler. Onlar, müminleri dost edinmezler. Allah ve resulüne sevgi, saygı duymalı. Onları Kur’an ve sünnetten tanımalı. İslam olmayanların Allah inancı bile doğru değildir. Saçma sapan kurgu, uydurma, düzmeceleri vardır.

Allah cc. haklıların, zayıfların yardımcısıdır. Allah her yapılanı bilir. Allah’tan hiçbir şey gizli kalmaz. Allah’ın dini sadece İslam’dır. Allah’ı güzel adları ile bilip, tanımalı. Kendimiz ad, lakap takmamalı. Allah’ın ad ve sıfatlarını doğru öğrenmeli. Sapıtanlardan olmamalı. Azgınlardan, batıla düşen akılsılardan asla olmamalı. Allah’ın ilmi, gücü, kuvveti, kudreti, iradesi her şeyi kuşatmıştır. Sıfatları sonuz niteliktedir. Allah cc. insanlara yakındır. İnsanlara müsamaha, hoşgörü gösterir. Allah cc. azgın kötülere lanet eder. Gazap eder. Mağfireti, affı, azabı da vardır. Herkese hak ettiğini eksiksiz verir.

Allah cc. müminlerin yardımcısıdır. Onun yolunda, izinde olanların dostu ve yardımcısıdır. Allah’ın nimet ve bereketleri sayılmayacak kadar çok fazladır. Allah’tan asla ümit kesmemeli. Allah’ın peygamberine uymalı. İbadetleri peygamberi gibi yapmalı. Allah’ı delilleri- kanıtları ile tanımalı. Allah’ın yardımından ümit asla kesmemeli.

Yüce Allah cc. Hazretlerini iyi tanıyanlar, inanıp, kabul edenler, kuşku duymayanlar, ona saygı, sevgi duyar. İtaat eder. Onlarca ayette Allah cc. kendini tanıtıyor. Allah cc. birdir, eşi benzeri yoktur. Güzel adları ve sıfatları kendini en güzel, doğru şekilde tanımlamakta, betimlemektedir. Allah cc. dilediğini yapar. Gücü her şeye yeter. Diridir, yaşamaktadır. Ezelden sonsuza dek vardır. Allah her şeyi ilim sıfatı ile bilir. Âlim sıfatı ile âlimdir, bilgedir. Her şeyi görür. Hiçbir şeye benzemez. Allah cc. kendiliğinden vardır. Varlığı kendindendir. Allah söyler. Kelam sıfatı vardır. Allah vardır. Vücut sıfatı vardır. Allah kudretli, güçlüdür. Her şeye gücü yeter. Ben âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, var eden, yok edecek olan Yüce Allah’ımı sonsuz ölçütlerde çok seviyorum. Saygı, sevgi duyuyorum. Onu olduğu, kendini anlattığı şekilde tanıyor, biliyor, kabul ediyorum. Söylediklerine şeksiz şüphesiz inanıyorum. Son peygamberlerini, tüm peygamberlerini, İlahi söz ve emirlerini çok seviyorum. Onun için hep onları insanlığa saygı, sevgi, muhabbet içinde dosdoğru anlatmaya çalışıyorum.

Din İslam, insanlığı iki dünyada huzurlu, mutlu, kolay, hayırlı, başarılı, rahat ettirmek için gönderilmiştir. Allah cc. katında sadece İslam dini geçerlidir. Dinler konusunda onlarca ayet vardır. Din; ihlâs, samimiyet, iyi niyet istemektedir. Din tefrika- ayrılık, gayrilik asla istemez. Dinde baskı, zorlama, dayatma yoktur. Nasihat- öğüt, tebliğ- anlatma- açıklama, benimsetme çalışması yapma vardır. Dinde doğruluk, dürüstlük, adalet esastır. Sapıklık, sapıtmışlık, batıl, küfür yasaktır. Hidayette- doğrulukta olanlar üstün tutulur. İman, ibadet, güzel ahlaklı olma esas alınır.

 İman, maddi, manevi temizliği esas alır. Üst baş temizliği, giyecek temizliği, ev temizliği, sokak, meydan, çevre, doğa temizliğini esas alır. Temiz olmayandan, namaz abdesti, boy abdesti almayandan bir şey olmaz. Değer ve önem verilmez. Allah cc. maddi, manevi temiz olanları sever. Diğerlerine uyarıda bulunur. Pisliğin küfür olduğu anlatılmaktadır. İman eden kişi gerçek anlamda mümin ve dosdoğru Müslüman olmalı. Öyle bir kelime-i şahadet ile mümin olmak yeterli olsa idi, Kur’ân ve peygamber gönderilmezdi.

İslam, mükemmelliği esas alır. Maide süresi 3. Ayette bu anlatılır. Küfür, inkârcılık, kâfirlik lanetlenir. Münafıklık- nifak reddedilir.

Münafıkların alametleri onlarca ayette anlatılır.

Müşriklik- Allah’a şirk, ortak- eş koşma onlarca ayette anlatılır. Müşriklerden sakınma istenir.

Sırat-ı müstekim – dosdoğru orta yol ise yine onlarca ayette anlatılmaktadır. Tevhit ve tevhit inancı da onlarca ayette anlatılmaktadır. Bunları Kur’ân, tefsir, akait, kelam, ilmihal ve internetten öğrenmemiz çok kolaydır.

İslam dini maddi, manevi temizlik dinidir. Abdest, Maide 6. Ayette, Gusül, Maide 6. Ayete, teyemmüm Maide 6. Ayette ve Nisa 43. Ayette emredilmektedir.

 Ama hala ülkemizde boy abdesti, namaz abdesti almayanlar vardır. Bir de bunlar Müslüman’ım, diye, ortalıkta ahkâm keserler. İş süslü püslü laflarla değil icraatla olur, diyelim. Müslümanlığı yaşamada Kur’ân, sünnet- peygamberimiz, Ehl-i Beyt, sahabe ve ümmetin âlimlerinin ortak görüşleri esas alınmalıdır. İslam dinini peygamberimiz ve sahabe gibi samimiyetle hakça yaşamalı.

Müslümanların ibadet yeri camiler- mescitlerdir. Her dinin bir mabedi vardır. Dinde ayrılık, tefrika rağbet görmez. Nifaka, fitneye, münafıklığa imkân- olanak verilmez. Münafıkların dini imanı olmaz. İbadetlerin kaynağı esas anlamı ile Kur’ân, detayı, teferruatı, izahı- açıklaması ise sünnetlerdir. Tüm farz ibadetleri Kur’ân’dan öğreniriz. Yapılmasını, edasını ise peygamberimizden öğrenmekteyiz. Kur’ân’a göre ibadetleri eda etmek mümkün değildir. Çünkü Kur’ân bir ilmihal, fıkıh, ahlak, akait kitabı değildir.

Kur’ân, hayatımızın her yaşantısında öz, net, sade, kısa olarak emreder, yasaklar. Av, avcılık yapılmasını, cimriliğin kötülüğünü anlatır. Onlarca ayette cimriliğin kötülüğü anlatılır. Cömertlik anlatılır. Birey, aile, toplum, devlet hakkında yol gösterilir. Dünya, ahiret dengesinin iyi dengelenmesi istenir. Dünyevileşme konusunda uyarıda bulunulur. Dünya hayatının geçiciliği açıklanır. Dünya nimetleri, dünyayı istemek, dünyayı terk etmek, faydasız meşguliyetler, birinin malını zorla alma, haramlar anlatılır. İnsan, hayvan, bitki, doğa hakkının Allah cc. tarafından af edilmeyeceği bildirilir. Hayat bir imtihandır- sınavdır. Sınavı iyi not alarak geçmek için ders kitaplarından çalışıp, gerçekleştirmek gerekiyor.

Helal olandan yemek, içmek on kadar ayette anlatılmaktadır. Müslüman helal kazanır, yer, içer, kullanır. Hırsız, yolsuz, yalancı, inkârcı, hakkı, hakikati yalanlayan; israfçı, müsrifçi, kumarcı olmaz, denir. Bu konuda onlarca ayet vardır. Müslüman madden, manen tertemizdir. Arı durudur. Ruhu, genleri bile temizdir.

Allah cc. verdiği nimetleri, bereketi, rızıkları anlatmaktadır. Şükretme, teşekkür etme, hamt etme, ibadet etme, zikretme, dua etme, ibadet etme istenmektedir. Tövbe edilmesi istenmektedir. Hakkı, hakikati inkâr eden kâfirdir. Kâfir; hakkın, hakikatin üstünü örten demektir.

Hırsızlık, yolsuzluk, stokçuluk, yüksek fiyatta satarak aldatma, insanları zor duruma bırakma, rüşvet alma, servete aşırı düşkünlük, serveti biriktirip, saklamak yasaklanmıştır. Günümüz komünist, faşist, kapitalist, liberal rejimlerin işleyiş sistemleri, rejimleri,  İslam dinine hiç uygun değildir. Sapıtmıştır. Zalimdir. Gaddardır. Adil değildir. Hukuksal değildir. İnsan yaratılışına uygun değildir. Zalimliktir, zulümdür. İnsan merkezli değildir. Batıldır, küfürdür. Varlık düşmanıdır. İnsanlığı, varlığı, doğayı, dünyayı mahvetmektedirler. İnsan yaratılışına ters , batıl, küfür, zalim, serseri rejimlerdir.

Âlemlerin yaratıcı, yaşatıcısı olan Yüce Allah’ı dinlemeyenden, tanımayandan; hayır, iyilik, yarar, hizmet, infak gelmez. Onların hepsi materyalisttir. Maddecidir. Allah, din- iman kabul etmezler. İdeolojilerin, beşeri- felsefi inanışların, Allah cc. inancı bile doğru değildir. Zaten ideolojiler maddeci olduğundan, Allah’a inanmazlar. Diğerleri de Allah’ı kendi uydurdukları kurgulara göre tanımlarlar. Kendi sıfat takarlar. Büyük çoğunluğu inkâr eder. Bunu bazıları açıktan söyler. Bazıları toplum baskı ve dışlamasından çekindiğinden, çıkarının kaybolacağından, gizler. İslam, Kur’ân, Müslüman düşmanlarıdırlar. “

Bilirler ki; hak, hakiki İlahi olan İslam kendilerini aydınlattığında, bütün kötülükleri, pislikleri, çirkinlikleri görülecektir.” Tüm evreni yoktan, hiç yoktan yaratan Yüce Allah, insanlığın iki dünya huzur ve mutluluğu içinde İslam dinini göndermiştir. Yararlananlara ne mutlu diyorum. Yalanlayanları eleştiriyor, kınıyor, lanetliyorum.

Kur’ân’ın tanıtılması, özellikleri, nitelikleri konusunda onlarca ayet vardır. Kur’ân, anlayarak, ağır okunmalı. En doğru yola götürücü olduğu bilinmeli. Karanlıktan aydınlığa çıkardığı bilinmeli. Nasıl, ne zaman, niçin indirildiği anlaşılmalı. Arapça dille indirildiği, ayet – ayet, süre -süre yaklaşık 23 yılda vahiy yolu ile peygamberimize indirildiği- gönderildiği bilinmeli. Kur’ân, Allah’ın sonsuz, sınırsız ilminin sonucu olduğu için, insan yazıları ile karşılaştırma yapılamaz. Kur’ân, şifa, rahmet, doğruluk, dürüstlük, adalet, insanlık, merhamet, şefkattir. Kur’an düşünmeyi, derinden dosdoğru düşünmeyi istemektedir. Kur’ân, kendinden önce inen vahiy ayetler konusunda, peygamberler hakkında bilgi verir. Kur’ân, peygamberimiz Hazreti Muhammet sas. İndirilmiştir.

 Bakara 177. Ayete bir bakınız. Her şeyden ders alıp, ibretler çıkarınız.

Allah cc. Kur’ân-I Kerim’de defalarca namaz kılmamızı, defa atça oruç tutmamızı, zekât vermemizi, hac yapmamızı, kurban kesmemizi, iyilik etmemizi, hayır yapmamızı, hizmet etmemizi, ilim öğrenmemizi emretmektedir. Kaç defa hangi süre ve ayette bunların bize bildirildiği, internetten de çok kolayca öğrenilebilir. Bilgi çağındayız. İletişim çağındayız. Uzay çağındayız. Yapay zekâ, robotik çağındayız. Bilişim çağındayız. Bilgiye sadece bir- iki dakikada ulaşabiliyoruz. Ansiklopediler, bilgiler, kitaplar internete yüklenmiştir. Biz, bir dakikada internete girip, istediğimizi bilgiye ulaşabiliyoruz. Böylece cahillerin bilgi öğrenmeme, bilmeme, cahil kalmalarına pek bahane olmamaktadır. Her taraf artık her türlü kitaplarla doludur. Asgari ücret vererek kurslar verilmektedir. Meslek öğrenene aylık verilmektedir. Okula gitmek, öğrenim görmek bedavadır. Ders kitapları bedava verilmektedir. Okula gidene burs, kredi, eğitim yardımları verilmektedir. Artık cahil kalan, kendi kafasızlığından kalmaktadır.

Kur’ân’dan önce İncil, Tevrat, Zebur adlı İlahi özellikli kitaplar gönderilmiştir. Bunlar tahrif edilmiş, bozulmuştur. Beşeri - felsefi hale gelmiştir. Bir Hinduizm, Budizm inanışı gibi olmuşlardır.

Mümin, Müslüman, kâfir, münafık, müşrik, zalim nedir, mutlaka öğrenmeliyiz. Müslümanlara, bu sapık inanışlarda olanlar dost olmaz. Bunun için dost edinmemeli. Aldanır, kandırılır, aldatılır, zarar, ziyan görürüz. Kâfirlere itaat edilmez. Kâfirlere, münafıklara, müşriklere itaat edilmez. Kâfirlere iyilikleri kar, fayda vermez. Kâfirler dünyada huzursuz, ahirette azap içinde rahatsız olacaklardır. Azap göreceklerdir. Kâfirler mutlaka muhakkak illaki cehenneme gidecek.

Bu durum Kur’ân’da açık, net bildirilmektedir. Zümer süresi 71-72. Ayete bakabilirsiniz.

Ona, buna, ateşe tapanlar, Mecusiler, günahkârlar, zalimler cehennemliktir. Müminlerle karşılaştırıldığında; hak, batıl karşılaştırıldığında, onların hiçbir önemli, değeri olmadığı anlaşılmaktadır. Sadece beyinsiz, zekâsız, hak bilgisiz, sefil, zelil, rezil olanlar; hak ile batıl arasındaki farkı fark edememektedir. Ya da işlerine gelmemektedir. Beyin ve zekâ ile derinden düşünüp, doğru yola girenler; hak ile batıl arasındaki farkı fark eder. Hakta yerini alır. Hak ile batıl arasında tarafsız kalanlar, tarafsız olduklarını söyleyenler, hakkın yanında yer alamayan korkaklardır.

Müminlere zarar, ziyan verenler, eziyet edenler, bunun karşılığını azap, cehennem olarak mutlaka ama muhakkak göreceklerdir. İnsan, hayvan, bitki hakkını Allah cc. affetmiyor, bağışlamıyor. Muhattabi ben değilim, diyor. Muttaki, takva, vera müminlerin yeri cennettir. Zalimlerin ve kâfirlerin ebedi kalacakları cehennemdir. Allah cc. böyle buyuruyor.

Müslüman’ın tutumu, davranışı peygamberimiz gibi olmalı. Kur’ân’dan esinlenmeli. İslam dışında kalanları mümin örnek almaz. Müslüman insaflıdır. Vicdanlıdır. Acıyandır. Merhametlidir. Şefkatli ve müşfiktir. Her varlığa şefkatle, merhametle davranır. Zalim olmaz. Gaddar olmaz. Haşin olmaz. Katil, adi, katliamcı canavar olmaz. Katillerin yeri cehennemdir. Sadece hata, yanlışlıkla katil olanların kurtulma durumları olabilir. Müslüman olarak hakça, güzelce, iyi yaşamalı. Müslüman olarak ölmeli. Müslüman ümmet olmalı. Müslüman’a adını veren Yüce Allah’tır. Müslüman’ın başka ön adlara- sıfatlara gereksini yoktur. Dinimizin adını koyanda Allah’tır.

Allah’ın gönderdiği peygamberlerin bazıları Kur’an’da bildirilmiştir. Bunları öğrenmeli. Onları kılavuz edinmeli. Ders çıkarmalı. İbret almalı. İrşat olup, feyizlenmeli. Peygamberleri, kavimleri, yaşantılarını, huzur ve mutluluklarını öğrenmeli. Öğütlerini öğrenmeli. Sapkın kavimlerin başlarına gelen felaketleri bilmeli. Bunları sadece detayı ile Kur’ân’dan öğrenmek yeterli gelmeyebilir. İslam’ı ilimleri de bilip, bilgiyi artırmalı.

Müslüman, her şeyi ile muazzam, muhteşem, mükemmel, harika, harikulade, sade, şahane, numune insandır. İnsan olmalıdır. İnsanlıklı, insancıl olmalıdır. Hakça yapılan anlaşmalara uymalı. Birlik, beraberlik içinde kardeşçesine barış içinde dostça yaşamalı. Fitneci, fesatçı, nifakçı, kâfir gâvurlara kanıp, gâvurlaşmamalı! Bozgunculara tabi olmamalı. Bağlanmamalı. Casuslara, münafıklara, fitnecilere karşı uyanık olmalı. Her duruma karşı hazırlıklı olmalı. Kâfirlerden dost, kardeş olmaz. Bunu unutmamalı. İnsanlık tarihinde hep bu böyle olmuş. Allah cc. da böyle buyurmuştur. Müslüman cesur, atılgan, atılımcı, girişimci, becerikli, yetenekli, başarılı, güzel ahlaklı kahramandır. Böyle olmayanlar, sadece onursuz- şerefsiz, aslını, neslini yitirmiş, köle, tutsak, bayağı parya olur! Savaşa disiplin içinde en iyi ve yüksek şekilde hazır olmalı. Hazır olursak, barış devam eder. Değilsek, savaşta kaybolunur.

Savaşta aşırı gidilmez. Zayıflar ezilmez. Yurt savunması kutsaldır. Zafer müminlerindir. Değilse, müminler kendilerini gözden geçirmelidir. Kendilerini sorgulamalı, özeleştiri yapmalı. Zafer İslam’ındır. İnananlar zafer kazanır.

Adalet, asıl olan ahlakı bir durumdur. Adaletli hâkimler- yargıçlar değerlidir. Diğerleri aşağılıktır. Helal, haram bilinip, hayata istenilen şekilde uygulanmalı. Hak, hukuk, adalet ayakta tutulmalı. Haksızlık asla etmemeli. Cana kıymak günahtır. İnsanın intihar etmesi doğru değil, haramdır. “Haramlar, günahlar, mekruhlar, israflar, müsriflikler öğrenilip, hayattan atılmalıdır. Başka türlü iki dünyada huzur, mutluluk, kolaylık, rahatlık, kurtuluş asla sağlanamaz!”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.