banner468

Bizim memleketimiz her yönüyle; coğrafi, siyasi, fiziki, sosyal, kültürel, çevre, doğa, güzel ve yararlı insanlarıyla bir başka güzeldir. Coğrafi güzelliğiyle dünyada eşi, benzeri, dengi yoktur. Tarihi, asıl ve esaslı, harika insanlarla doludur. Siyasetinde çok yararlı tarihi şahsiyetler vardır. Sosyal yardım yönüyle dünyada birincidir. Kültürü, inancı, yüksek ahlâkı, edebi, dindar Müslümanları harika ve harikuladedir. Vatana, millete, devlete, bayrağa, bağımsızlığa, özgürlüğe âşıktır, sevdalıdır, tutkuludur. Vatanını, milletini, doğasını çok, çok sever. Canını; vatanı, milleti, devleti, bayrağı, dini- imanı, insanı için feda edip; şehit olur. Bu inancını, düşüncesini; Kur’ân ve sünnetten alır. Aklını, zekâsını; ilim, bilim, doğru bilgi, İslam ile işletir.

Halkımızın çoğunluğu asıl, esastan harika ve harikulade, değerli mümindir. Allah cc. Mümini mealen şöyle tarif etmekte, tanımlamaktadır:

“ Mümin sadece Allah’a ibadet eder.

Rabbinden saygı gereği korkar ve titrer. Hesap vermekten korkarlar.

Yalnızca Allah’a şükreder, hamt eder, ibadet eder, tövbe eder, zikrederler.

Musibetlere sabrederler.

Namazı dosdoğru kılarlar. Zekât verirler. Ramazan orucu tutarlar. Hac yaparlar.

Allah’ın verdiği rızıktan infak eder, verirler.

Müminler, imanlı kişilerdir. Allah’ın ve peygamberinin buyurduğu gibi inanır, iman ederler.

Sadece Allah’a teslim olurlar.

Tövbe ederler, günahlarına pişmanlık duyup, hak yola girerler.

Adaletlidirler. Haktan, hukuktan, adaletten ödün vermezler.

Allah’a ve dinine hiçbir şeyi ortak koşmazlar.

İyiliği emreder, kötülükten men ederler.

Kâfirlikten, müşriklikten, münafıklıktan, zalimlikten, inkârdan, putçuluktan kaçınırlar.

Yalan söz söylemekten kaçınırlar.

Fikirlerini iyilikle anlatırlar.

İnsanlara kaba davranmazlar.

Kâfirlerin inandıklarına, taptıklarına, tapmazlar.

Kâfirlerin inanç, inanış ve dinlerine uymazlar.

Müminler, sabırlıdırlar. Zorluklardan yılmazlar. Ümitsizliğe düşmezler.

Allah’tan af ve bağışlama dilerler.

Müminler verdiği sözlere uyarlar.

Yaptıklarını Allah için yaparlar. Çıkar- menfaat beklemezler.

Doğru tanıklık ederler.

Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar.

Müminler, birbirine sabrı tavsiye ederler- önerirler.

Tağuttan kaçınırlar.

Kâfirlerden, yalancılardan yüz çevirirler.

Alçak gönüllüdürler.

Kur’ân ve sünnete- peygamberine uyarlar.

Kur’ân’a sımsıkı sarılırlar.

Anne ve babaya iyilik ederler. Öf bile demezler.

Akrabaya, komşuya, insanlara iyilik yaparlar.

Yardım ederler.

Sadaka verirler.

Yararlı işler yaparlar.

Tatlı söz söylerler.

Öfkelerini yenerler.

Kötü zandan, haramlardan, şüphelilerden kaçınırlar.

Zalime destek olmazlar.

Müminler cömerttirler.

Selamlaşırlar. Birbirine barışçı davranırlar.

Emanete hainlik yapmazlar.

Emaneti güvenilir, ehil- uzman kişilere verirler.

Adaletle hükmederler.

Ölçü ve tartıda dosdoğrudurlar.

Haksızlık yapmazlar.

Anlaşmalara uyarlar.

Hile, sahtecilik, sahtekârlık yapmazlar.

Allah’ın düşmanlarını dost edinmezler. Zira onlardan dost, kardeş olmaz.

Mümin; “İslam dininin inanç ve iman yönüne bağlıdır.”

Müslüman; “İslam dininin ahlâk ve muamelat kısmını, iman ve ibadetleri yapar.”

Müslüman; “herkesin elinden ve dilinden emin- güvenilir olduğu kimsedir.” Müslümandan kimse zarar, ziyan, kötülük görmemelidir. Peygamberimiz, Müslüman’ı böyle tanımlıyor.

Müslüman sadece İslam dinini kabul eder ve yaşar. İslam dinine ortak, alternatif inanç, inanış, felsefi sapkın görüş, ideolojik sapık doktrinler edinmez. Yanı Müslüman emperyalist, Siyonist, mason, Hıristiyan, Yahudi, Budist, Hindu, kapitalist, liberal, komünist, sosyalist, faşist, Neo Nazi, ırkçı, feminist, küreselci, laik, seküler, ateist, LGBTİ+ gibi; sapkın görüş, sapık inanışta, kötü duygu, niyet, düşüncede, zararlı ve çirkin eylemde bulunamaz. “Hak mümin, hakiki Müslüman sadece ve ancak İslam dinine inanır ve mümin, Müslüman olur. Başkası asla düşünülemez. Düşünürse, İslam değil; düşündüğü gibi olur!

Müslüman; sadece İslam dinini inanç, ibadet, yaşam biçimi olarak kabul eder. Allah’a teslim olur. Gidip de, sapık, sapkın, sapan zalim kişilere; kul, köle, esir, uşak, mankut, mal, davar olmaz. İman etmek kalp işidir, inanç işidir. Sadece Amentü şerhine samimiyetle, kuşkusuz iman eder. Gereğini de eksiksiz yapar.

Müslüman; akıl, ilim, sağduyu, mantıkla, ibadetle, güzel ve yüksek İslam ahlâkı ile yaşar.  İslam muamelatı ile yaşar. Kur’ân ve sünnete harfiyen uyar. İlmi davranır. “Allah’ın emirlerini tutar. Yasakladıklarından sakınır.” “ İyiliği yayar. Kötülükleri engeller.”

İslâm olan; “Allah’tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed’in, Allah’ın kulu ve resulü olduğuna kuşkusuz iman eder.” Allah’ın dinini yegâne inanç, ibadet, güzel ahlak, muamelat ve yaşam dini olarak kabul eder. Öyle, ben layığım, sekülerim, demokratım, sosyalistim, liberalim, feministim, küreselciyim, komünistim, batıcıyım gibi saçma, sapan, sapkınca sözler etmez. “Bu sapıklıkların hemen hepsi, İslam ve Müslüman düşmanıdır. Asla İslam ve Müslümanlara hoş bakmazlar. Reddederler. İslam ve Müslümanları bu sapıkların hepsi ortak düşman bilir.”

 Müslüman, ne batıcı, ne doğucu, ne sağcı, ne solcu olur. “Müslüman sadece ve yalnız hak mümin, hakiki, samimi, dindar Müslüman olur. Allah’a, Allah’ın hak dinine uyar. Peygamberini önder, lider, mürşit, resul olarak kabul eder. Onlara eksiksiz uyar. Allah cc. Ve resulünün önüne hiç kimseyi geçirmez. Tarikat şeyhi imiş, cemaat lideri imiş; hele bu zamanda onların birçoğu otları, yirmi taneden fazla hastalığa iyi geliyor, iyileştiriyor, diye pazarlamaz. Buna medyatik profesör ilahiyatçılar ve cemaat liderleri de dâhildir.

RTÜK denilen, denetleyici resmi kurum, ikide bir para cezası veriyor. Televizyon yayınını 10 gün durduruyor. Hala açıldıklarında aynı yalanlarla halkı kandırmaya, aldatmaya, sahtecilik yapmaya, yalan söylemeye devam ediyorlar! Bir de dini, imanı, Allah’ı, peygamberi sahteci, çıkarcı, pis işlerine alet ediyorlar! Dini istismar ediyorlar. Bunların din ile iman ile İslam dinini yaşamak ile halka yarar verici iş yapma ile ilgileri- alakaları yoktur. Tıbbın tedavi etmediği, iyileştirmediği hastalığı bir ot iyileştirmez. Belki de birçoğu zarar verir.

İnsan, 70 yılda 50 ton gıda, besin, sebze, meyve, nimet yiyor; iyileşmiyor da, bir ot yemiş, iyileşmiş! Öyle mi? Bir de inşallah, maşallah, Allah’ın izni ile iyileşeceksiniz. Hiçbir şeyiniz kalmaz, diyorlar! Bir de yalancı tanıklar getiriyorlar! Buna sözde şarlatan sanatçılarda alet oluyor! “Ben iki defa o otlardan kapsül olarak aldım. Ölümden zor kurtuldum. Çiçeğe sulandırıp verdim. Çiçek kurudu!”

Müslüman, hiçbir yalanın, yanlışın, sahteciliğin, sahtekârlığın, olumsuzluğun, ahlaksızlığın içinde asla olmamalı. Cezaevleri doldu! Yine insanlar akıllanmadı. Teröristlerin binlercesi öldürüldü! Yine kimse ders almıyor! İnsan sapkınlaşırsa, anlamaz, anlamıyor! En iyisi, insan sapıtmadan, en güzel şekilde eğitilip, öğretilmesidir.

 Dünyada olup, bitenleri izliyorsak, gözlemliyorsak, bunu anlamayacak kadar Müslüman; ahmak, salak olmaz. Müslüman her şeyi fark eder. Hakkı, batılı tanır, bilir ve ayırt eder. Müslüman bilgilidir, yeteneklidir, mahirdir, ileri ve uzak görüşlüdür. Allah’ın iradesi ile Kur’ân, İslâm ile aklını, beynini, kalbini işletir. Bilgilidir, bilgedir. Bilge olması istenmektedir.

Müslüman, farz olan ibadetleri, peygamberimizin yaptığı gibi yapar. Haram olan yasaklardan da peygamberimizin kaçındığı, sakındığı gibi kaçınır ve sakınır. Kur’ân ve sünnet ile yaşarsa; İslâm dinini yaşamış olur.

Nisa süresi 150-151. Ayet: “ Allah ile Resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp, ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, kâfirlerdir.”

Kehf süresi 103- 104. Ayet: “ Kıyamete en çok ziyana uğrayanlar, iyi işler yaptıklarını sanıp da, bütün çabaları boşa gidenlerdir.”

İbrahim süresi 18. Ayet: “ Rablerini inkâr edenlerin işleri, fırtınalı bir günde, rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer; o işlerin hiçbir faydası- yararı olmaz.”

Enfal süresi 13. Ayet: “ Allah’a ve Resule karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.”

Muhammed süresi 33. Ayet: “ Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin; işlerinizi boşa çıkarmayın.”

Hucurat süresi 14. Ayet: “ Allah’a ve resulüne itaat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez.”

Araf süresi 158. Ayet ve Nur süresi 54. Ayet: “ Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun.”

Nur süresi 56. Ayet: “ Namaz kılın, zekât verin, Resule itaat edin ki, size merhamet edilsin.”

Peygamberimiz buyuruyor: “ Helalinden kazanılmış bir malın, salih- iyi insanların elinde bulunması ne kadar güzeldir.”

Peygamberimiz buyuruyor: “ Şüphelendiğin bir şeyden uzaklaş! Şüphe vermeyene sarıl! Doğruluk; sükûn ve huzurdur.”

Bir Müslüman; vatanını, milletini, ümmeti, insanlığı, varlığı, hayvanları, bitkileri, doğayı, çevreyi, bayrağını, bağımsızlığını, milli, manevi, ilmi, insani değerlerini çok, çok, çok mu; çok sever. Bu asıl, esaslı, güzel değerlere zerre kadar asla zarar vermez. O güzelim değerler, bizim varlık, var oluşumuzun, onurumuzun değerleridir. Bu hak, hakikat değerlerine zarar verenden; insan, insanlıklı insan, hak mümin, hakiki, onurlu Müslüman olmaz.

Herkes aklını başına toplamalı. Bu hak değerlere zarar vermemeli. Zarar verenlere, doğrudan veya dolaylı destek vermemeli. Bütün değerlerimizi korumalıyız. Emperyalist, küreselci sapkın ve düşman kişilerin mankudu olmamalı. Olanlara destek vermemeli. Bugün PKK, FETÖ, DHKP-C, DAEŞ ve benzerlerinden çok daha zararlı olan siyasi partiler vardır. Bunlara karşı dikkatli, uyanık, bilgili, bilinçli olmalıyız. At gibi ayakta uyumamalıyız. PKK, ülkemizi parçalayıp, kendine ayırdığı parçayı koparmaya çalışıyor. Ya 4 siyasi parti! Onlar ülkemizi hazırladıkları “Anayasa İlke Taslağı ile 25 parçaya bölmüşler!” Hem de 4 ay içinde 10 toplantı yapmışlar! Bir de bu gizli kalsın, demişler. Anayasa taslağını hazırlayanlar; hazırladıklarını itiraf ediyorlar. Siyasi parti liderleri ise, hainliklerine gelen tepkiler nedeniyle inkâr ediyorlar. Bu aziz milletimizin, bu alçak, kahpe, kalleş, adi hainlere pabuç bırakacaklarını mı sanıyorlar? Ülkemizde 84,2 milyon insan yaşamaktadır. Toprak altında belki de bundan fazla şehit yatmaktadır. Hainler, aklını başına toplamalı. Mankut, malzeme olmaktan vazgeçmeli.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle