banner468

Emperyalist işgal, sömürü, sömürgeleştirme; korkunç, dehşet veren vahşetler, tarih olarak, 1492 Coğrafi keşiflerle başladı. Avrupa’nın pek çok ülkesi; yeni yerler, bölgeler, ülkeler keşfediyor, derken;  sömürgeleştirdiler. Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, İtalya, Rusya- SSCB, Amerika, Çin gibi ülkeler, Coğrafi keşiflerden beri emperyalist ülkelerdir.

 “1492 yılı öncesi de;  barbar, vahşi, katliamcı, işgalci, zalim, kan dökücülerdirler! Batıl Batılılar hiçbir zaman insan, insancıl, insanlıklı, insaniyetli, merhametli, şefkatli, müşfik, koruyan, acıyan olamamışlardır.  Kendi çıkarları için, canlı- cansız ne bulurlarsa, yok etmişlerdir!”

1492 yılında Amerika keşfedildi. “04 Temmuz 1776 günüde Birleşik Krallıktan silahlı mücadele ile bağımsızlığını ilan etti.” ABD, eski İngiliz kolonisi bir devlettir.

1487 yılında da Ümit Burnu keşfedildi. Macellan Boğazı keşfedildi.

1498 yılında Hindistan keşfedildi.

1519 da Güney Amerika keşfedildi.

Keşke Avrupalı barbar vahşiler, bu yerleri keşfetmese idi. Keşfettikleri yerlerdeki yerli halkı katlettiler! Soykırımlar yaptılar. Sömürgeleştirdiler. Sömürdüler. Hıristiyanlığı yaydılar. Dillerini, kültürlerini zorla kabul ettirdiler. Yer altı, yerüstü, maden, tarım ürünü ne varsa kendi ülkelerine taşıdılar. Keşfettikleri bu yerlerden aldıkları parasal güçle; bilim, teknik, teknolojide ilerlediler. Büyük gemiler yapıp, zenginliklerini ülkelerine taşıdılar.

Marco Polo, 1271- 1295 yılında Çin’i gezdi, dolaştı, zenginliklerini keşfetti. Çin’inde ipeğinden, baharatına, madenlerinden, ne buldularsa, kendi ülkelerine taşıdılar.

Hindistan’ı da sömürgeleştirdiler. Sömürgeleştirmedikleri, sömürmedikleri, işgal etmedikleri hiçbir yer kalmadı. Madenlerini, tarım ürünlerini, hayvan ürünlerini, ipeklerini, kumaşlarını kendi ülkelerine taşıdılar. Halkı köle, esir olarak kullandılar.

Avrupa, Amerika sömürü ile işgal ile sömürgeleştirme ile zenginleşti. İspanya, Portekiz, Fransa, İngiliz, Cenevizliler, Vikingler derken; batıl Batılılar, yerli halkın bir kısmını köle etti. Bir kısmını da katletti.

Sadece Kızılderililer katledilmedi. Avustralya yerli halkı Aborjinler de katledildi Afrikalı zenciler katledildi. Asyalılar katledildi! Dünyanın beş kıtası bu batıl Avrupa ve Amerikalılardan çok çekti. Şu anda köle edenleri kin ve nefretle anmaktadırlar. Müzelerini kurdular.

Bugün, ABD denen Amerika, dünyanın başına bela olmuştur. 243 yıllık tarihi boyunca hep fitne, fesat- bozgunculuk, saldırı, işgal, katliam, soykırım, iç savaş çıkarma, darbe yapma gibi pisliklerle uğraşmışlar. Kendinin kullandığı mankutlar, piyonlar, köleler edinmiş. Dünyanın 1,200 yerinde hava, kara, deniz üssü kurmuş. Mankutlarından da aldığı güçle dünyayı ateşe vermektedir. Öldürmeyi çok iyi bilen katil, katliamcı, barbar, vahşi, dehşet saçan; adi, alçak, kahpelerden oluşmaktadırlar. Kendi böyle pislik iken, Müslümanlarla, Türklerle, Türkiye ile en çok uğraşmaktadır. Savaşlar çıkarmakta, iç savaş çıkarmakta, terör ile kendi direkt yapmadığını yapmaktadır.

1776 yılından beri 243 yıl geçti. 45 devlet başkanı değişti. Her biri, bir diğerinden pislik oldu. Zira niyet, duygu, düşünce kötü olunca; eylem ve davranışlarda kötü olmaktadır.

Kendileri dünya üzerinde her pisliği, vahşeti yaparken, 1915 Ermeni, Türk- Müslüman olaylarında, Türkiye aleyhinde kararlar almaktadır. 1915 olaylarında Türkiye’yi suçlu bulan tasarıyı Amerika Temsilciler Meclisi’nden geçirmiş. Senatoya sunacakmışlar. Fransa da aynısını yapmış. Yine bu emperyalist sülüklerden, leşçilerden 22 ülke, 1915 olayları için Türkiye aleyhtarı kararları meclislerinden geçirmişler. “Kendilerinin pisliklerini, katliamlarını, soykırımlarını, vahşetlerini görmeden; hak, hukuk, demokrasi, insan hakları, özgürlüklerden söz etmektedirler.”

Amerika, ABD; 70 milyon Kızılderili insanı kendi vatanlarında katletti!

15 milyon Afrikalı zenciyi köleleştirip, Amerika’ya getirdi. Zor, kötü, güç, pis işlerde ücretsiz, köle olarak çalıştırdı. Pek çoğu kötü koşullar yüzünden öldü!

İkinci Dünya Savaşı’nda, 1945 yılında, Japonya’ya iki tane atom bombası atarak, yarım milyon kadar insanı katletti. Hala o bölgede atom bombasının olumsuz etkileri devam etmektedir.

1950 yılında CIA istihbarat örgütü destekli, darbe sırasında, 200 bin Guatemala öldürüldü!

“Dünyadaki askeri cunta darbelerin tamamına yakını, Amerika desteklidir. Ülkemizdeki tüm askeri ve sivil darbenin içinde Amerika vardır!”

Vietnam’a açtığı savaşta 3 milyon sivil yaşamını kaybetti.

Amerika, 2001 yılından beri, 2019 yılında bile devam eden Afganistan işgali, vahşeti vardır. Yarım milyon Afganlıyı, sivil, masum, mazlum demeden katletti! Afganistan’ı 28 NATO ülkeleri ile ve diğer uydusu, eşeği olan ülkelerle işgal etmiş durumdadır.

1990 yılında Irak’a hava saldırısı yaptı. 120 bin hava saldırısı ile ırak’ı yıktı, geçti. Ardından 34 tane iti, köpeği, eşeği, uydusu durumundaki ülkelerle 2003 yılında işgal etti. Bir buçuk milyon Iraklıyı katletti! Özellikle sivil katletti! Yerleşim yerlerini vurdu. Ülkeyi harabeye çevirdi. 2012 yılında Irak’tan kısmen çekildi. Hala askerleri durmaktadır. 2019 yılı Ekim ayında yokluk, yoksulluk, hizmet verilemeyişi yüzünden; Irak’ta iç isyan, protestolar başladı ve devam ediyor. İsyanlara destek verende, daha çok fitneci, fesatçı, Şii terörü yayıcı İran olmaktadır.

Şili’de katliamlar yaptı. Ülkenin sistemini bozdu. Bir aydan beri Şili’de de yokluk, yoksulluk protestoları, şiddet içerikli devam etmektedir.

Vietnam, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Mısır, Yemen, Sudan, Yugoslavya, Habeşistan, Somalı, Katar gibi yüzlerce ülkeye müdahale etmiş. İşgal etmiş. Darbe yapmış. Emperyalist amaçlı davranmış. Sömürmüş. Sömürgeleştirmiştir. 

“1991 yılı öncesinde 50 ülkeden fazla ülkede komünist yönetim vardı. Ya da komünist ülkelerden taraf politika izliyorlardı. Hepsini birer birer yıktı, parçaladı. İç savaşa sürükledi.”

“ SSCB denen Rusya’yı 15 ayrı parçaya, bağımsız devlete böldü.

Yugoslavya’yı iç savaşla 7 ayrı devlete böldü.

Habeşistan’ı 4 ayrı devlete böldü. İç savaşlarla böldü.

Sudan’a saldırdı. İlaç fabrikasını vurdu. Hıristiyan olan bölgeyi, zengin olan bölgesini, iç savaşla ikiye böldü.

Libya’ya 20’den fazla Batılı ülke ile saldırdı. Hava ve kara saldırısı ile parçaladı. Hala istikrarı sağlayamadı.

Mısır’ın seçilmiş hükümetini, Muhammet Mursi’yi askeri darbe ile düşürdü. Ülkede cunta darbe hükümetini desteklemektedir. İki biden fazla insan öldü, ölmeye devam ediyor!

Afrika’nın 50 kadar ülkesinde kaos, iç savaş, çatışma, savaş çıkardı.

Kuzey Kore’ye saldırma, işgal etme, yok etme ile her zaman tehdit ediyor.

Pakistan’da ayrılıkçıları destekliyor. Mezhep, bölge kışkırtması yapıyor. Ülkeyi istikrarlaştırıyor.

Hindistan’ın iç işlerine müdahale ediyor.

Çin’in ekonomisini yok etmek için; kota, darbe, ambargo uyguluyor.

Diğer ülkelerin ekonomilerinin gelişmemesi için, Avrupa Birliği ülkelerine de her türlü hainliği yapıyor.

Irkçı, dinci, mezhepçi yapıları kışkırtıyor.”

Dünyanın her yerinde dolaylı ve dolaysız müdahaleler yapıyor. Savaşlar, iç çatışmalar çıkarıyor. Savaşlarda silah satıyor. Silah sanayisinin kazanması için her pisliği yapıyor. Dünyanın %70 silahını Amerika satıyor. Silah sektörü Amerika’da özel sektöre aittir. Silah sektörünü besliyor. Kendi ülkesinde her yıl 15 bin insan silahla öldürülmesine rağmen, silah alımlarına sınırlandırma getirmiyor. Amerika vatandaşı her türlü silahı istediği sayıda alabiliyor! İtirazı olanlara da; “insanlar kendini koruyor, deniyor!”

Amerika, 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar 15 milyon Afrikalı zenciyi, siyahîyi köleleştirdi. 2019 yılında bile Amerika’da zencilere ayrımcılık yapılmaktadır. “Kölelerin can kayıpları da hesaplandığında, Afrika’dan gemilerle götürülen zenci sayısı 35 milyonu buluyor.”

“Yetmiş milyon Kızılderili’yi kendi vatanlarında katletti.” 

İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya ve Almanya’da milyonlarca insanı hava, kara bombardımanı ile katletti! Sadece Almanya, Dresden’de 200 bin sivili katletti!

Kore, 1950- 1953 yıllarında, ABD savaş uçaklarınca üç yıl boyunca sürekli bombalandı. Sol iktidar olmasın, diye burada 4 milyon insanını katletti!

1950 yılında USA- CIA destekli darbe ile 200 bin Guatemala öldürüldü!

1950 yılında SSCB yanlısı İran Başbakanı Musaddık’ı darbeyle devirdi. Ardından Şah Pehlevi iktidara getirildi. Şah Pehlevi on binlerce İranlıyı infaz etti! Ardından, 1979 yılında Şah Pehlevi de İmam Humeyni tarafından darbe ile 150 bin kişi öldürülerek, devrildi. Amerika, İran’a 1979 yılından beri, tam 40 yıldır ambargo uygulatmaktadır.

(Amerika, ambargo uygula, dediğinde; uygulamazsan, sana da ambargo uygulatıyor. Dünyanın zalim pislik kralı konumundadır.  Bendeniz 64 yaşındayım. 9 tane ABD Devlet Başkanını tanıyorum. Şu anda 45. Başkan görevdedir. Hepsi birbirinden barbar, haşin, kalleş, kahpe, alçak, katil, sömürücü, işgalcidir.)

Zihniyet- anlayış değişmeyince; duygu, düşünce, eylem, hareket ve davranışlar değişmez. Dün, Amerika ne ise bugünde o, olmaktadır. Dün, Roma İmparatorluğu ne ise; İngiltere, Almanlar, Fransa, İtalya ne ise, bugünde o, olmaktadır!

“Amerika, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’i kışkırtarak, İran’ın 20 havaalanına bir gece, sabaha karşı hava saldırısını 1980 yılında başlattı. Bu yüzden çıkan savaş tam sekiz yıl sürdü. 1980- 1988 yılları arasında 1,5 milyon insan katledildi!

Irak Başkanı Saddam Hüseyin’e; “ Kuveyt’i işgal et. Zaten senin tarihi uzantındır,” dedi. Irak’ta Kuveyt’i işgal etti. Sonra’da 1990- 2012 yılları arasında kendi ve 34 kullandığı ülke ile ırak’ı işgal etti. 1,5 milyon Iraklı katledildi. “36. Paralel dairesi üzerine Irak’ı geçirmeyerek, kuzeyde bir terör devleti, piyon Kürt devleti oluşturdu. Bunu PKK’ya koruyucu yaptı. Bu özerk devlete,  2017 yılı Ekim’inde bağımsızlık ilan ettirdi. Ama Irak, İran ve Türkiye’nin karşı müdahalesi ile bağımsızlık ilanı geri alındı.”

1962- 1975 yılları arasında Vietnam’ı işgal etti. Zehirli portakal kimyasal gaz kullanarak, 3 milyon insana soykırım yaptı.

1955 yılında Endonezya, Laos, Kamboçya’da çok sayıda CIA operasyon düzenledi.

1950-1959 yılları arasında Küba’da 60 bin kişi, Amerika destekli Batiska birliklerince katledildi!

1960 da CIA destekli iç savaş sürecinde 3 milyon Kongolu katledildi!

1961-1962’de CIA istihbarat örgütünün Küba’da komünist darbeci subay Fidel Castro’yu devirmek için planladığı Domuzlar Körfezi Operasyonu’nda 294 kişi öldürüldü!

1965-1966 yıllarında ABD destekli darbede500 binden fazla Endonezyalı öldürüldü!

1970-1975 yılları arasında Kamboçya ve Laos’da bir milyon kişi katledildi!

1973 yılında Şili’de CIA destekli darbe sonrası, 17 yıl boyunca 5 bin sivil yaşamını yitirdi. “Amerika, komünistlere karşı hep faşizmi savundu. Komünist, faşist çatışmasını, daha çok SSCB ile birlikte yürüttüler. İki zalim sapkın ülke, insanları ikiye ayırarak, tüm dünyada terör ile çatıştırdı.”

“Komünistlerde iktidara her ülkede terör yaparak veya darbe yaparak geldiler. Sanırım komünist terör yüzünden tüm dünyada 200 milyondan fazla insan katledildi!”

“Faşizmin ve Nazizm’in katliamları da 200 milyondan az değildir!”

“Kapitalizmin sömürüsü ile ölenler milyarları aşmıştır!”

Arjantin’de ABD tarafından desteklenen, Ölüm Mangaları, 1974-1983 yılları arasında 30 bin insani öldürdü!

1977 yılında Amerika, El Salvador’da ki askeri yönetime destek verdi. 70 bin kişi öldürüldü!

1981- 1990 yılları arasında Nikaragua’da, Amerika’nın desteklediği devrim karşıtları Kontraların başlattığı iç savaşta, 50 bin kişi öldü!

19. yüzyıldan itibaren hızlanan sömürgecilik anlayışı; büyük emperyalist devletlerin yer altı ve yerüstü zenginliğe sahip olan küçük, fakir ülkeleri her yönü ile sömürdü. Dillerini, inançlarını, kültürlerini değiştirdi. Hala değiştirmeye devam ediyor. Zorbaca, savaşla, işgalle, baskı ile yoksul ülkelerin zenginlikleri ele geçiriliyor. Bu yüzden tarih boyunca, binlerce yılda milyarlarca insan katledildi! Bunu Haçlı Seferleri ile kapitalizm ile liberallikle, faşizmle, komünistlikle yaptılar. Yapmayı alçaklar sürdürmektedir. Zorbaca ele geçiriliyor.

“Şu anda Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve diğer alçak kahpeler, bunu alenen yapıyor. Bunun için İslam ülkeleri yoksul ve perişandır. İslam ülkelerinin yöneticileri, emperyalist yalaka ve kuklalarıdır.” Benim yaşım boyunca gördüğüm; 30 kadar İslam ülkesi; işgallerle, dış müdahalelerle, iç savaşlarla, zenginlik kaynakları sömürülmektedir.

“1920 yılında tek bir İslam ülkesi bağımsız değildi. Hepsine zalim kafir gavurlar girmişti!”

İngiltere, Hindistan ve Arap Yarımadasını 1900 yıllarının başında uyguladıkları politikalarla sömürdü.

Fransızlar, Belçikalılar, Portekizliler; Afrika kıtasını bütünü ile sömürdü. İşgal etti. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerini emdi, yedi, taşıdı.

Sömürgeciliği başlatan ülke, Portekiz’dir. İkincisi İspanyollardır. Vasgo de Gama, Luis Cadamosto, Kristop Kolomb gibi Portekizli denizciler; korsanlık, keşifler yaparak, Avrupa’nın emperyalist devletlerine kapı araladı. Coğrafi keşifler nedeniyle, Güney Amerika, Afrika, Uzakdoğu gibi pek çok bölgeye Portekizliler ulaştı. Sömürgecilik yaptı. O dönemde İngiltere’den daha etkili bir aşamaya gelmişti. Ama daha sonra sömürgeleştirdiği ülkeleri başka emperyalist sömürücü asalaklara bırakmak zorunda kaldı.

Günümüzde 200 milyondan fazla insan, Portekizce konuşmaktadır. Oysa Portekiz denilen ülkenin kendisi, 2019 yılında 10 milyon nüfusa sahiptir.

Fransa, Belçika daha çok Afrika’da sömürgecilik yaptı. “Belçika Kralı Leopold, Afrika ülkesi Kongo Cumhuriyetini kendi malı ilan etmişti. Bu ülkede, bu adi, alçak, katil kral, 10 milyon insanı katlettirdi! Bu ülkeler, yeterince pamuk ve kauçuk toplayamıyor, diye çocukların elini veya parmaklarını keserek, cezalandırıyorlardı. İngiltere de, Hindistan’da kumaş dokuyup, kendine vermek istemeyenlerin el veya parmaklarını kesiyordu!

Bu emperyalistler o zamanda, bu zamanda da milletler arasında ayrılık sokarak, iç savaş çıkarıyor. Birbirine düşün halkları, hem daha kolay yönetiyorlardı. Hem de silah satıyorlardı. Fransa çok gâvur bir ülkedir. Dini, imanı, hukuku yoktur. O günde böyleydi. Bugünde öyledir.

İngiltere de alçak, kahpe, katil, katliamcı, sömürgeci, alçaktır. “Üzerinde güneş batmayan ülke” olarak “Birleşik Krallık,” “Britanya” anılırdı. O dönemde hak, hukuk, adalet, hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak, edep, hayâ, insanlık kalmamıştı. Bugün ki o anlayışları hala eski anlayıştır. Emperyalist sömürücü köpekler; mazlum, masum, güçsüz toplumları her yönü ile yok etmektedir. Zalimin zulmü kol gezmektedir. Bu adi, kahpe, alçak, hain, katiller; insan öldürmeyi, köyleri, şehirleri yakıp, yıkmayı marifet sanmaktadır. Türkiye’miz terör örgütlerine müdahale ediyor. Bir tek sivil ölmüyor. Bu alçak kâfir gâvurlar, özellikle şehirleri vurup, yıkıyor. Yakıyor. Sivil yerleşkelere bombalar atıyor. İnanç merkezlerini, hastaneleri, okulları, düğünleri özellikle planlayarak vuruyor.

Bu katliamlara uluslararası kurumlar ses çıkarmıyor. Bilakis destekliyor. İsrail, 100 yıldan beri Filistinli katlediyor! Çevresindeki Suriye, Mısır, Ürdün, Lübnan gibi ülkelere defalarca saldırıyor. Ama Hıristiyan dünyası ve uluslararası kurumlar İsrail yanındadır. BM, 100 defadan fazla uyarmış ama eyleme geçmemiştir.

İngilizler ve Portekizliler, “kapitalist sistemi” uluslararası siyasete kazandırdı. İnsanlığın başına bela etti. Kapitalizm, sömürgeci, sömürücü bir rejimdir. Helal, haram, günah, sevap bilmez, tanımaz.

İngiliz Tarihçi Stuart Laycock; Türkçe adı ile 2012 yılında yazdığı “ İşgal Ettiğimiz Tüm Ülkeler Ve Hiçbir Zaman Ayak Basamadıklarımız,” adlı kitabında,192 ülkenin sadece 22 tanesini hiçbir zaman ve hiçbir şekilde sömüremediklerini, sömürgeleştiremediklerini açıklıyor. 1700’lü yıllardan, 1900’lü yılların başına kadar yalnızca, sadece, Hindistan’ın kaynaklarını malı değer olarak tamı tamına 45 triyon dolar sömürdüklerini yazıyor. Diğer ülkeleri de, 170 sömürgeleştirdiğimiz ülkenin kaynaklarını ne kadar sömürdüğümüzü sizler hayal edin, düşünün diyor. ( Sömürgeleştirdikleri 170 ülkeyi yazıyor ama bendeniz yazım uzun olmasın, diye yazmayacağım)

( 82 milyon nüfuslu Türkiye’mizin, dünyanın 17.büyük ekonomisi olan Türkiye’mizin, gayri safi milli geliri yıllık bir trilyon dolar bile olmadığını söyleyelim.)

Kötüler, zalim, gavurluk edenler, kendilerine tahammül edilmedikçe çok daha fazla azarlar. 2003 yılından beri Türkiye’miz bu zalim kafir gavurlara artık köle gibi eğilmemekte, karşı koymakta, zalimliklerini tüm dünyaya haykırmaktadır.

Kıbrıs Türkleri, 1959 yılından beri Rumların saldırı ve terörü yüzünden katlediliyordu. Türkiye garantör devlet olarak müdahale etmeyi planladı. 1963 yılında Başbakan İsmet İnönü, Kıbrıs’a askeri çıkarma yapma girişiminde bulundu. Ama ABD, İsmet İnönü’ye bir mektup göndererek, askeri harekatı durdurdu. Bir mektup ile zalimin zulmüne seyirci kalındı. Artık o dönemler geçti. Dişe diş mücadele ediyoruz.

SSCB – Rusya, 1979 yılında Afganistan’ı işgal etti. Komünist SSCB karşıtları, Afganistan’a işgale direnmesi için her tülü yardımı yaptı. Sovyet Rusya’ya karşı İslam’ı 16 grup amansız bir cihat yaptı. Sovyet askerleri 30 binden fazla kayıp vererek işgali sonlandırdı. Amerika bu cihatçı cemaatlere 3 milyar dolar yardım etti. İşgal sonrası Afganistan’da İslam esaslı bir devlet düzeni kuruldu. Amerika bu devleti yıkmak için; Taliban ve El Kaide adlı terör örgütlerini kurdu ve kullandı. Kurulan tüm İslam adı ile olan terör örgütleri Amerikan kurgusudur.

İslam devletini bahane eden Amerika, Nato’nun 28 ülkesi ile ve yandaş Batılı devletler ile işbirliği ederek, Afganistan’ı 2001 de işgal etti. İşgal 2019 yılında da devam etmektedir. Ama Taliban ve El Kaide, işgal güçlerine karşı amansız savaş vermektedir. Amerika burada da sivil katliamlar yapmakta, köy ve kentleri yıkmaktadır.

1989 yılında Panama Hükümeti, ABD emirlerine uygun hareket etmeyince, ABD işgaline uğradı. Üç bin panamalı sivil öldürüldü.

Amerika, 1991 yılında Irak’a saldırdı. 120 bin hava saldırısı yaptı. 2003 de, 34 yandaş ülke ile işgal etti. 1,5 milyon sivili katletti. 2019 yılında yine Irak’ta askerleri var. Irak istikrarsızlığa 2019 yılı Kasım ayında sürüklenmektedir. Bu işgalde 4,7 milyon Iraklı evini terk etti.

Amerika, 2001 yılında “Arap Baharı” adlı halk kışkırtması yaptı. Halkı, devlete karşı ayaklandırdı. Devlet güçleri ile halk karşı karşıya gelip, birbiri ile savaştı. İç isyanlar çıktı. Mısır, Tunus, Libya, Suriye, Bahreyn, Ürdün, Yemen, Irak, Lübnan’da halk ile devlet isyan, çatışma halindedir. Bunu fırsat bilen diğer emperyalist ülkelerde paylaşma halindedir. Sadece Suriye’de 73 ülke, 1,200 terör örgütü savaş vermektedir. Sadece Türkiye hak, hukuk, insanlık mücadelesi vermektedir. Batılı güçler ve özellikle USA ve Batılı güçler, Ortadoğu’da ve tüm dünyada katliamlar peşindedir. Özellikle İslam ülkelerinde ve krallarla yönetilen 22 Arap ülkesinde kolayca ateş yaymaktadır!

Sadece Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye’de 2 milyon Müslüman katledildi. Sadece kukla, mankut, köle, esir, akılsız, beyinsiz, kafasız sözde İslamcı örgütler, “1979 yılından 2019 yılına kadar, 12 milyon Müslüman’ı katletti. 65 milyon Müslüman’ı sakat- engelli bıraktı. 72 milyon mülteci- göçmen oluşturdu. “Tüm terör örgütleri, batıl Batının eşeğidir. Akılsız, kafasız, kalpsız itidir. Bunu söyleyen, tören örgütlerinin sözde lideridir.” Bu akılsız katiller, katliamcılar yüzünden kötülükler; insanlığı boğmakta, dünyayı yaşanmaz kılmakta, ahreti cehennem yapmaktadır! Anlayana bu kadar söz yeter. Anlamayana milyarlarca kitap bile kâr, yarar sağlamamaktadır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle