En iyi, güzel, doğru, dürüst, düzgün, yararlı, değerli, önemli, diğerkâm, bilge, samimi, olgun insan olmanın stratejik yolu, yöntemi; İslam dinini samimiyetle, bilgiyle yaşamaktan ve çağın bilgilerini kazanıp, uygulamaktan geçer.  İnsaflı, vicdanlı, merhametli, şefkatli, müşfik, yardımsever olmaktan geçer. Kısacası, İslam dininin değerlerini ve ilmin fazilet değerlerini yaşamaktan geçmektedir.

İslam dinini yaşamayandan; hak, hukuk, adalet, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ, yarar, saygın, saygılı insan olmaz. Bir yarar sağlarsa, bin zarar yaparak, insandan bin bir şekilde çıkarır! İyiliğin çoğunu da; tuzağa çekme, oltaya getirme için yapar! Niyetleri ile yaptıkları bir değildir. Sözlerini tutmazlar. Aldatmak için her türlü yalanı, iftirayı, şikeyi, aldatmayı yaparlar. Çok yalancı ve iftiracıdırlar. Verdikleri sözde durmazlar. Kaypak ve şarlatandırlar.

 Tüm olumsuzlukları; kaygı, korku, endişe duymadan yapmaya çalışırlar. Kendileri zarar görse de, bir türlü iyi niyet, güzel duygu, doğru düşünce, yararlı davranışa erişemezler. Çünkü hak ve hakikat ile davranmak istemediklerinden; niyet kötü, duygu çirkin, düşünce yanlış, davranışlar zararlı olmaya devam eder! Olumsuz niyetler, kötü davranışları, kötü davranışlar, kötü niyeti tetikleyerek, devam eder. Sarmalın içine düşerler. Kötülük girdabından iyi niyet ve güzel düşünceye erişmek istemediklerinden çıkamazlar.

Allah’ın aklını, iradesini, bilgisini, vahyini, emir ve yasakladıklarını dikkate almazlar.

Yarattığı ilimleri, görevlendirdiği örnek insanları kendimize; kılavuz, önder, lider edinmeliyiz. Hak ve hakikat yolundan sapıp; sapkın, sapık, zalim, batıl, küfür, çürük duruma düşmemeliyiz. Hak ve hakikat insanı olmalıyız. İlim, irfan, hikmet, bilim, güzel ve yüksek İslam ahlaklı insan olmalıyız.

“İnternete giriniz. Arama motoruna şu soruyu yazınız: “Dünyanın en zalim, katliamcı kişileri hangileridir?” Alacağınız yanıtı analiz ediniz. Konu hakkında analitik düşününüz. Göreceksiniz ki, hep İslam, İslam karşıtı kişiler; zalim, katil, katliamcı olmuşlardır!”

“Oysa âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a yönelmeyle her olumsuzluk biter. Bir Nasuh tövbesi ile tüm kötülükler son bulabilir. Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ın dinine sımsıkı sarılmakla, aklı doğru işletmekle, doğru bilgiyle yaşamakla tüm olumsuzluklar son bulur. Hayırda, kötülükte niyetle ve girişimle başlar.”

Zümer Süresi 27. Ayet: “ Muhakkak ki, biz, düşünüp, ders alsınlar diye, insanlar için bu Kur’an’da her türlü örneği ortaya koyduk.”

Bakara Süresi 39. Ayet: “ İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar Cehennemliktir. Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır!” 

Zariyat 55. Ayet: “ Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.”

Nahl Süresi 128. Ayet: “ Çünkü Allah takva ile hareket edip, iyiliği seçenlerle beraberdir.”

Hucurat Süresi 10. Ayet: “ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki, size merhamet edilsin.”

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ İnsanlar kendilerini uyanık sanırlar. Hâlbuki uykudadırlar. Öldüklerinde uyanırlar!”

Mehmet Akif Ersoy : “ Sahipsiz olan memleketin batması haktır.

                                       Sen sahip olursan, bu memleket batmayacaktır.”

İmam Rabbani Hazretleri diyor ki: “ Devleti olmayanın, dinide olmaz.”

İbrahim Ethem Hazretleri diyor ki: “ Yamadık dünyamızı yırtarak, dinimizden,

                                       Ondan dolayı Allah, dinimizi de, dünyamızı da elimizden aldı!”

Lev Tolstoy: “ Gafiller anlayamaz, zira insan, anne ve babasız yaşar ama Allah’a inanmadan yaşayamaz.”

Goethe WA I: “Yaratılmışların en üstünü Hazreti Muhammed’dir.”

Şems-i Termizi diyor ki: “ Ne zaman düşmanlarımız çoğaldı. O zaman doğru yolda olduğumu daha iyi anladım.”

Hazreti Muhammed sav. Hazretleri buyuruyor ki. “ Temizlik yanı her türlü günah ve pisliklerden arınmak; imanın yarısıdır. Elhamdülillah demek, mizanı doldurur. Suphanallah ve Elhamdülillah sözleri ise yer ve gökler arasını doldurur. Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhan, sabır aydınlıktır. Kur’ân, senin ya lehinde ya aleyhinde kanıttır. Herkes sabahleyin işine gücüne çıkar. Ya kazanır ya da kaybeder! Kişi, Allah’ın emirlerini yerine getirmekle kazanır. Nefsine uyup, Allah’ın emir ve yasaklarını çiğnerse, kaybedenlerden olur! Allah’ın emir ve yasaklarını tutmayanlar, Allah’a düşman, şeytana dost olur!” “ Temizlik, imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Suphanallah ve Elhamdülillah göklerle, yer arasını doldurur.”

Müslüman, Allah’ın yarattığı tüm iyilikleri, güzellikleri, yararlılıkları, doğrulukları, dürüstlükleri çaba harcayarak, kendinde toplar.

Çağın gerektirdiği tüm meziyeteler, maharetlere, bilgiye, sanata, kültüre sahip olur. Aşırılık ve gerilik içinde olmaz.

Hiçbir olumsuzluk içinde olmaz.

Çatışma, savaşma, hak yeme, hukuk çiğneme, düşmanlık, kıskançlık, öfke, korku, hırs yapmaz. Sabırla, sapkınlıkla davranır.

Müslüman, halkları çatıştırmaz, savaştırmaz. Halklar arasında ayrımcılık, düşmanlık, çekemezlik, kötülük oluşturmaz. Gruplar, aileler, toplumlar arası düşmanlığı körüklemez.

Müslüman, birlik, beraberlik, bütünlük, barış, anlayış, sevgi, saygıdan yanadır. Bunu eğitim ve öğretim ile yerleştirir.

Müslüman, çıkarcılık- menfaatçılık, hak çiğneme yapmaz.

Müslüman, sapkın düşünce, sapık eylem, zararlı ve kötü davranışta olmaz. İyi davranışlı, hoş geçimli, güzel ahlaklı olur. İnsaf ve vicdan ile hareket eder. Merhametli, şefkatli, müşfik davranır.

Müslüman, davranış sapması içinde olmaz. Doğru düşünceden sapıp, sapkın zalim olmaz.

Müslüman, dini, manevi, kültürel, sosyal değerler içinde yaşar. Kin, nefret, intikam, öç alma, demagoji- lafebeliği içinde olmaz, olmamalı. Yalan ve iftirayı alışkanlık yapmamalı. Hak ve hakikati saptırmamalı, çarpıtmamalı. Ölçülü, dengeli hareket etmeli. Yalancı ve iftiracıdan hayır ve iyilik gelmez.

Müslüman, bilge, samimi, bilinçli dindar olmalı. Bugün ki, gibi bilgisiz yobaz olmamalı. Bugün bu yobazlar, İslam ve memleket düşmanlarıyla birlik – beraberlik içinde hareket etmektedir! Müslüman, İslam değerlerine, milli değerlerine zarar vermez. Doğruluktan ayrılmaz. Din ahlakı dışında hareket etmez.

Gerçek anlamda samimi dindar insan, ortak akılla davrandığı için, sürekli yanlış içinde sarmal duruma düşmez.

Müslüman, deneyim sahibidir. Olup, bitenlerden ders ve ibret çıkarır. Temkinli, önlemli, bilgili, akıllı, marifetli, yüksek zekâlı davranır. Disiplinli, planlı, programlı, projeli hareket eder.

Müslüman, duyarlıdır. Müslüman, din dışı, ahlak dışı, ilim, irfan, hikmet dışı hareket etmez.

Toplumun düzelmesi için önce bireyler, ebeveynler, öğretmenler, imam hatipler, yargıçlar, savcılar düzelmeli. Bugün, bunların hiç biri düzelmemiş, iyileşmemiş. Bunlar düzelmeden, devlet düzelip, iyileşmez. Bunlar iyileşmeden iyi nesil, çocuk, genç yetiştirilemez. Terbiye, güzel ahlak, hayâ, nezaket, zarafet, kibarlık, adet, görgü kuralı, gelenek, İslam dini, iyi tutum ve davranış öğretilemez. Sosyal ahlak, fazilet kültürü, sevgi, saygı, merhamet, iffet, namus, sabır, alçak gönüllük, hak – hukuk öğretilemez.

 Bugün ülkemizde ve dünyada insanlık yeterince öğretilemediğinden, insanlar vahşileşmiş, haydutlarmış, eşkıyalaşmış, teröristlermiş. Güzel ahlak sadece İslam ahlakıdır. İslam’ın olmadığı yerde; hak, hukuk, doğruluk, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ, dürüstlük, düzgünlük, merhamet olmaz, olmamaktadır. Yeterince anaokulundan itibaren İslam ahlakı verilmemektedir. Böyle olunca da, bencillik, eksiklik, yıkıcılık, vahşilik olmaktadır. İnsanda ahlak olmayınca, empatide yapmamaktadır. Bencil, egoist, haydut, vahşi insan; duygudaşlık yapamaz.

Müslüman, bozuk, çürük, yalan, yanlış, kötü, çirkin, zararlı, ziyan veren, haksız, hukuksuz işler yapmamalı. Yararlı işler yapmalı. Etik, ahlak felsefesine uygun işler yapmalı. Huzur, mutluluk, rahatlık veren işlerin içinde olmalı. Fitne, fesat, nifak, bozukluk, bozgunculuk içinde olmamalı. Bilgiyle, hikmetle, ilimle, irfanla hareket etmeli. Kanaatkâr olmalı. Günümüz insanlarının, bugün en büyük sorunu; kanaatsiz, israfçı, olmasıdır. Bu da insanı gözden, yürekten düşürmektedir.

Müslüman, fazilet değerleri ile yaşamalı. Bozuk felsefe ve çürük, kokuşmuş ideolojik görüşlerde olmamalı. Fazilet değerleri erdemliktir. Olgunluktur. İlimdir, irfandır, hikmettir. Bu sadece mümin ve Müslümanlarda bulunur. İnsani, insan-i kâmil yapar. İffet sahibi yapar. İşinde, görevinde, yükümlülüklerinde, ödevlerinde; kendini bilen yapar. Bir insan ne ölçüde bilinçli mümin ve Müslüman ise o oranda yararlıdır. Görev ve sorumluluklarını bilendir. İslam düşmanı aynı zamanda Müslüman düşmanı olur. İnsanlık ve varlık düşmanı olur. İnsan olamaz. Tarihe ve günümüze bakıldığında, milyonlarcası görülür.

Müslüman, adaletlidir. Müslüman, iyilik, yardım, hizmet eden, akıl edendir. Edeplidir. Yüksek ahlaklıdır. Müslüman, fedakârdır. Müslüman vefalıdır. Müslüman cömerttir. Özverilidir. Diğerkâmdır. Alçak gönüllüdür. Dosttur, kardeştir. Sosyal dayanışma içinde bulunur. Gönülleri fetheder. Kendi ihtiyacından fazlasını başkasına verir. Yardımı severek, sevinerek yapar. Müslüman, bilgindir, bilgedir. Bilgisi yararlıdır. Bilgisi ile zarar veren zalim asla değildir.

Müslüman, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, düzgünlük, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ, ilke, kurallarla; ekip halinde, stratejik planla, programla hareket eder, yönetir. Bunu sapkın zalim sapıklar asla yapamaz. Müslüman, İslam ahlakı ile hareket eder.

Günümüzde bir tane Büyük Şehir Belediye başkanı var. “Kenti sel basar. Kendi denizde tatilde olur.” “ Şehirde deprem olur. Kendi dağda kayak kayar.” “ İki gün önce, 24.01.2022 de, şehirde 40 santimetre kadar kar yağdı. 80 bin işçisi, 1,500 tane kar ile mücadele edecek aracı, gereci, taşıtı olmasına rağmen; dört kişiyle balık yemeye gitti. Balık yemede 3 saat kaldı. Birde millet ile dalga geçti. Yolda kalan milyonlarca kişiye, üst geçitten geçerken; numara yapmayın. İyi tatiller. Kolay gelsin, iyi eğlenceler, diyerek, el salladı! Böyle saçma, sapan, sapık, kaçık olmaz, olmadı, olmayacak. Valilik ve Hükümetin iki bakanı olaya el koydu. Sorunu çözdü.

Oysa 2017 yılında aynı kentte 122 cm. kar yağmıştı. O zamanın BŞ. Belediye Başkanı, Allah cc. Ona rahmet etsin. Kar yağmadan tüm ekip ve ekipmanları- donanımları ile harekete geçerdi. Halkı sıkıntıya sokacak, bir zorlukla karşılaştırmazdı. Başarılı insanla, başarısız, meziyetsiz, maharetsiz, yeteneksiz insan arasındaki fark; hak ile batıl arasındaki fark gibidir. Sizler her zaman hak olanı ve başarılı olanları tercih ediniz.

Müslüman, fenalık, kötülük, çirkinlik, olumsuzluk yapmamalı. Heva, heves, ihtiraslarına kapılmamalı. Aç göz olmamalı. İsabetli, dosdoğru kararlar vermeli. Sosyoloji, psikoloji, din- iman, ilahiyat bilip, öylece olumlu davranmalı. Olacakları hissedebilmeli. İlham alabilmeli. Zekâ geriliği, davranış bozukluğu olmamalı. İlmi feraseti, öngörüsü, ileri görüşlülüğü olmalı. Basiretli olmalı. Bireyci, hodbin, hodkâm olmamalı. Sosyal insan olmalı. Toplumu bilip, tanımalı. Kendini toplumdan ayrıştırmamalı. Kişi başı balık yemeye, 4 asgari ücretten fazla para ödememeli. Normal, orta sınıf insanlardan ayrılmamalı.

Müslüman, tembel olmaz. Tembelden insan olmaz. Tembel insanlığı da öğrenmez. Tembelden, sapkın sapıktan; kahraman, lider, önder, iffetli, şerefli- onurlu, cömert, fedakâr, güzel ahlaklı insanda olmaz. Bu tip insanlar çalışmayı, beceri kazanmayı öğrenmediğinden; tüm dünyada haram, günah, suç işlemektedirler. Toplumun ve devletin, ailenin düzenini, iyileşmesini bozmaktadırlar. Dünya halklarının %25- 27’si bu tip insanlardan oluşmaktadır. Gittikçe tembelleşme artmaktadır.

Vatanını, milletini, devletini, bağımsızlığını, hürriyetini, milli, manevi, dini değerlerini seven; bilgili, bilinçli, samimi insanlar yetiştirmeliyiz. Dini değerlere, milli değerlere, insani değerlere sahip millet yetiştirmeliyiz. Çok çalışkan insanlar yetiştirmeliyiz. Özellikli, nitelikli, vasıflı, etkin, yetkin, uzman, usta, kalifiye millet yetiştirmeliyiz. Beşikten mezara kadar yanı ömür boyu eğitim ve öğretimi sürdürmeliyiz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle