Kur’ân’ı Kerim her asra, çağa, zamana hitap eder. Her çağda insan ondan nasiplenir. Akıl, bilgi, hikmet, feyiz alır. İrşat olur. Dünya ve ahirette lazım olan her şeyi Kur’ân ve Kur’ân’ın açıklayıcısı, anlatıcısı, eğiticisi, öğreticisi peygamberimizden öğrenir. Kur’ân’ın eğitimci öğretmeni sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa’dır.

Güzel, iyi Ahlak; “insanın doğuştan ve de sonradan eğitim- öğretim, terbiye yolu ile kazandığı tutum, davranış, huy, karakter, nitelik, iyi, güzel özelliktir. Ahlak, dini bir değerdir.” Ahlak, dinin ve felsefenin başlıca konusudur.

 Ahlak; “iyi, güzel, üstün, yüksek ahlak” ve “kötü, çirkin, zararlı ahlak diye iki kola ayrılır.” Biz Müslümanlar; iyi, güzel, doğru, dürüst, üstün, yüksek Kur’ân, peygamber ahlakını tercih ederiz. Buda İslam ahlakıdır. İslam ahlakının temeli; İlahi iradedir.

Komünizmin, faşizmin, kapitalizmin, ırkçılığın, bozulmuş dinlerin- inanışların, felsefi inanışların doğru, dürüst, iyi, güzel, yararlı, üstün, yüksek bir ahlak anlayışı yoktur. Yanı seküler, laik, dinsiz bir anlayışın- inanışın; iyi, güzel ahlak anlayışı yoktur. Kötü, çirkin, yanlış, zararlı ahlak anlayışları vardır. Bunun için bu bozuk, batıl, çürük, kokuşmuş inanışta olanlar; zararlı, ziyan veren, korkunç dehşet saçan vahşetler yapmaktadır! Özellikle Müslümanlara saldırırlar! Müslümanları bulamadıklarında birbirini katleder, yok ederler! Bu şaşırmış, sapıtmış, sapıklar, kendileri batıl inanışta, kötü- çirkin ahlakta olduklarından; İslam ve Müslümanlara karşı hasmane tutum içinde düşmanlık yapmaktadırlar.

İdeolojiler sapık görüştür. Beşeri inanışlar sapıtmış; batıl, küfür görüşlerdir. İnsanlık bunların sapık davranışlarından, kaynaklanan eylemlerinden, çok çekmektedir. Savaşlar bunların sapıkça düşüncelerinin sonucudur. “ Şiddet; sapıtmış, şaşırmış, manyakların hareketleridir.”  “Terör; bu sapık görüşte olanların, insanlık dışı cani – katil, katliamcı eylemleridir.” Saldırgan savaşlar; bu serserilerin korkunç dehşet veren kanlı eylemleridir.”  PKK, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ, EL NUSRA, EL ŞEBAP, BOKO HARAM denilen terör örgütleri hep bu pis serseri sapıklığın, aşırılığın sonucunda ortaya çıkmıştır. Hepsi sapıtmış emperyalistler tarafından kullanılan birer maşa, kukla, araç- gereçtir.  Hepsinin canı cehenneme diyorum. İnsanlığın zaten çok bedduasını almaktadırlar.

Kapitalistler, sömürücü KKK kenelerdir. “Sülüktür, demiyorum.” Sülükler kan emerken, insanlığa yararı dokunan mucize hayvanlardır. Bunların insanlığa hep zararı olur. Milletleri, devletleri emerler. Canlıları, doğayı yok ederler! Hep ekonomik, siyasi, insani krizler çıkarırlar. Savaşları çıkaranlarda daha çok bu yaratıklardır.

 10 Ağustos 2018 de ülkemizde bir ekonomik kriz çıkardılar. %100’e varan ve bazı ürünlerde aşan zamlar yaptılar. Bugün market zincirlerinin şubelerini gezdim. Reklamlarına göre, %10 indirim yapmışlar!  Böylede camlarına afişler asmışlar. “ Enflasyonla topyekûn mücadele, Türkiye kazanacak,” afişleri de kendilerinin tüm ticari işleri gibi aldatıcı, kandırıcıdır. Birkaç çikolata, su, bisküvi gibi üründe %10 indirim uygulamış. Bu her zaman olan bir durumdur. Birde psikolojik etkilemek için; “harca harca bitmez!” Afişleri ile market adı koymuşlar.

Çocuk oyuncağı almak için bir oyuncakçı dükkânına girdim. Parmak kadar oyuncaklara 59 lira yazmışlar. Tezgâhta bir kız görevli vardı. Ona; sen hangi okulu bitirdin, dedim. Ön lisans dedi. Bu oyuncak fiyatları çok yüksek değimli, dedim. Çok yüksek, dedi. Hatta yarısı kadar bile etmez, dedi. Birkaç gün sonra büyük bir afiş dükkânın camına asmışlar. “ Etiketin yarısına oyuncaklar!” Bu kadar adilik, sahtecilik, sahtekârlık, hile, aldatmaca değil İslam dinine, Müslümanlığa uysun. İnsanlığa bile sığmamaktadır. Kararı sizler verin. İş tamamen zıvanadan çıkmış. Şiraze bozulmuş. Tesbih dağılmış!

Şimdide yalandan, milleti kazıklamak, hükümeti dolandırmak için şirketler konkordato- iflâs anlaşması ilan ediyor. Borçlarını ödememek, geciktirmek ve pek çok sahtecilik yapmak için böyle yapıyorlar. Bunlar tüm dünyada böyledir. Kapitalizmin, komünizmin, faşizmin, ırkçılığın, sapıklığın güzel, üstün, yüksek, güzel, iyi ahlakı yoktur. Ahlaksız olduğu için, kötü ahlaklı oldukları için bütün bu sahtekârlıklar yapılmaktadır.

Bugün Amerika’nın Microsoft şirketi zengini 65 yaşında kanserden ölmüş! Dünyanın 4. Zenginiymiş. 125 milyar dolar serveti varmış. Yanı 81 milyonluk Türkiye’mizin yıllık bütçesi ancak 120 milyar dolar etmektedir. İşte kapitalist sistem böyle bir pisliktir.

BM, 5 tane kapitalist devletin üyeliğinden oluşmaktadır. Bu beş devlette dünyaya en çok silah satan ilk 5. Sırada yer almaktadır. Bu alçakların olduğu yede; barış, huzur, mutluluk, rahat yaşama olur mu? En çok silah satan ülkeler; ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Almanya olmaktadır. Hepsinin canı cehenneme diyorum.

Komünizm, 100 yıla yakın ( 1917- 1991) dünyanın 50 taneden fazla ülkesinde hüküm sürdü. Dünyanın tüm ülkelerinde şiddet, terör yaptı. Çünkü hep kan ile vahşet, dehşet, saldırı, yok etme ile iktidar oldu. İktidar olduktan sonra, insanlığın yaratılış özelliğine ters- zıt- karşıt rejim kurdu. İnsanların özgürlüklerini kökten yok etti. Din, iman, ibadet, özgür yaşama, inanma, meslek edinme, meslek icra etme, ticaretle ilgilenme, mesleki işyeri açma izni vermedi. Özel mülkiyeti ve girişimi yasakladı. Sonuç: Ticaret yapamayan, kalite, verim, inovasyon olmayan, girişimcisi olmayan sığırlar topluluğu ortaya çıktı! Ticareti halka yasakladı. Bir tamir dükkânı, üretim işyeri açamadılar. Mal, mülk, servet edinemediler. Halk fakirleşti. Devletin esiri, kölesi, paryası oldu. Üstekiler zulmetti. Her komünist ülke tam bir faşist zorba oldu.

Komünizmde tek tipçilik vardır. Komünizm gebereli 27 yıl oldu. Hala komünist olan Kuzey Kore, Küba gibi komünist ülkelerde tek tip- işçi kıyafetini herkes giymektedir. Başka bir tip giysi giymek yasaktır. Başkanları da böyle giysi 2018 yılında giymektedir. Hala taşıt- otomobil alma yasaktır. Konutların arsaları devlete aittir. Arazi devletindir. Özel girişimcilik tümü ile yasaktır. Bir araç- gereç tamiri yaptırmak mümkün değildir. Belarus’te 350 bin nüfuslu bir İlde bir tencere kapağının kulpunu- tutacağını taktırma yapılamamaktadır. Zira 27 yılda hala meslekler oluşmamış. Apartman yöneticileri devlet memurlarıdır. Aileler bunun için parayı devlete ödemektedir. Vatan, devlet, millet sevgisi oluşmamış. Kendi bayrakları şehirlerde yoktur. Halkın komşulukları körelmiş. Hiç komşuluk yapılmamaktadır.

Komünizm rejiminde dünyanın diğer hür, özgür ülkelerini, insanlarını tanıma fırsatı, olanağı hiç yoktur. Medya olarak dışarı kapalı oldukları gibi turizm gidiş- gelişleri de olmamıştır. 350 milyon nüfuslu SSCB ülkesinden bir yılda 350 kişi ülke dışına vatandaş olarak çıkamamıştır! Girişlerde olamamıştır. Bugün Kuzey Kore denilen komünist ülkeye yılda 2 bin kişi görevi gereği girmektedir. Onların da telefonları, fotoğraf makineleri ellerinden alınmaktadır. Hiçbir komünist ülke turist kabul etmemekte, hiçbir sığınmacıları- mültecileri yoktur. Ülkemizde terör olmasına rağmen, komşu ülkelerde savaşlar olmasına rağmen 2018 yılında 40 milyon turist ağırlayacağız inşallah.

Gazete, radyo, televizyon yayınlarını sadece devlet yapmaktadır. Özel medya yoktur. Televizyonlar sadece kablo yayını yapmaktadır. Şehirde çanak anten takıp, başka kanal izlemek yasaktır. Öğretmen aylıkları sadece 100 dolardır. Diğer memurlarda buna yakındır. Sadece polis, subay aylıkları bunun 10 katı kadardır. Apartman merdiven boşluğunda kesen bir lambanın takılmasını devlet yapmaktadır. Binaların iç ve dış kısımlarını devlet boyatmakta, masraflar ailelerden alınmaktadır. Para olmadığı için 40 yıldır boyanmayan merdiven boşlukları ve de hiç boyanmayan apartman dış cepheleri vardır. Para yok, diyorlar. İşte akılsız, kafasız, bilgisiz, cahiller böylesi bir komünizmi istemektedir. Ben bu ülkeleri gördüm de anlatıyorum.

Kuzey Kore, Küba açlıktan ölmemek için ülkede fare, kedi, köpek ne varsa 1990’lı yılarda yedi. Yinede Kuzey Kore hala açlık çekmektedir. Ama 15 bin kilometre menzili nükleer füzeleri vardır. bu katliamcı katillerin işi silah yapmak, saldırmaktır. Böylesi bir anlayış 200 bin yıldır dünya üzerine gelmemiştir.

Faşist bulmak için Adolf Hitler’i aramaya, Almanya’ya, İtalya’ya, İspanya’ya, Şili’ye gitmeye gerek kalmadı. Her komünist ülke, tam bir faşo- faşist mahlûkatı oldu. Sadece silah ürettiler. Diğer ülkelerde anarşi, şiddet, terör yapmak için binlerce komünist terör örgütüne verdiler. Ülkemizdeki PKK, DHKP-C ve 100 kadar komünist terör örgütü, bu komünist örgütlerin ürünüdür. Kuduz köpek, katil balina gibi saldırdılar! Hala saldırmaktadırlar! İnsan katletme bakımından komünistler, faşistlerden daha çok insan katletti! Terör ile katletti!  Hepsinin, insanlık düşmanlarının canı cehenneme!

Faşist, komünist, kapitalist, liberal, laik, seküler derken; her biri insanlık düşmanı, materyalist, sapıtmış insanların sapık ve bozuk görüşleridir. Hiç biri insanın doğasına, yapısına, toplumun ihtiyacına uygun görüşler değildir. İlmi değildir. Bilimsel değildir. İlahi özellikli değildir. Hatta İlahi değerlere, ahlaka, edebe, hayâya, ilmi, insani, İslam’ı değerlere karşıttırlar. Bu rejimlerin tüm ürettikleri pisliktir. İnsanlığı, varlığı, hayvanlar ve bitkiler âlemini yok etmektedirler! Kendinizi, aile halkını, akraba, komşu, çevre, İlçe, İl, ülke, dünyayı önyargısız; ilim, akıl, mantık, sağduyu ile gözlemleyin. Neyin, nasıl, niçin böyle olduğunu görüp, anlayacaksınız. Hep 5N1K ile sorgulayınız. Ama aklıselim- sağduyu ile sorgulayınız.

İslam ile kendilerinin pis, kötü, zararlı, çirkin ahlakının yok olacağını düşünüyorlar. Hakkı hakikati gördüklerinde, uyuzlu kuduz yaban köpeği gibi saldırmaktadırlar! Bunun için İslami fobi, İslam, Müslüman düşmanlığı yapmaktadırlar. Irkçılık yapmaktadırlar. Hak gelince batıl yok olur. Ama Müslümanların böyle bir düşmanlığı hiçbir şekilde olmaz, olamaz. İslam’da herkesin inanç, inanış, inanma, ibadet etme hakkı saklıdır. İslam özgürlüklerden yanadır. Sadece başkalarının hürriyetine zarar vermemelidirler. Herkes kendi özgülüğü içinde hür yaşamalıdır.

Kur’an ve peygamberimiz güzel, iyi, üstün, yüksek İslam ahlakı ile yaşamayı öneriyor. Güzel ahlak fazilettir. İki dünyada iyi, güzel, doğru, dürüst, yararlı, değerli, huzurlu, mutlu, rahat, kolay, onurlu- şerefli, yararlı, olumlu, sağlıklı yaşamayı sağlar. Kötülükten, çirkinlikten, olumsuzluklardan, çirkeflikten, şeytani ve nefsi yaşamaktan uzaklaştırır. Kötü, çirkin, zararlı alışkanlıklardan alıkoyar.

Ahlaksızlık bir felaket, fecaat, vahşet, korkunç dehşet, barbarlık, gaddarlık, cinnet, zillet, şirret, olumsuzluk, zarar, ziyan oluşturur! İki dünya hayatını cehenneme dönüştürür! Ahlaksızlık kör nefisten, hakka hakikate isyandan, şeytanlıktan, sapıklıktan, sapkınlıktan, azgınlıktan, aşırılıktan, gerilikten, haddi aşmaktan oluşur. Ahlaksızlık kötülüktür. Suçtur. İki âlemde karşılığı cezadır.

Kur’ân, pek çok konuda bilgi verir. Kısa, öz, talimat şeklinde asıl olanı bizlere öğretir. Detayını, teferruatını ise peygamberimizden, hadis ve sünnetlerden, hakiki âlimlerden, ilimden, bilimden öğreniriz. Kur’ân’da teknik sayma bakımından farklılık arz eden, farklı sayılarla belirtilen 6,236- 6,349- 6,363 diye nitelenen ayet vardır. Bu bir sayma tekniği farklılığıdır. Yoksa bir eksiklik, fazlalık olayı hiç değildir.

Kur’ân’da 900 kadar ahkâm- hüküm ayeti vardır. İbadetlerle ilgili 140 ayet, muamelat ile ilgili 228 ayet, medeni hukukla ilgili 70 ayet, yargı ile ilgili 13 ayet, hukuki ceza ile ilgili 30 ayet, idare- yönetme ile ilgili 10 ayet, devletler hukuku ile ilgili 25 ayet, devletler ile ilgili 10 ayet bulunmaktadır. Her ayet değerlidir, önemlidir, İlahi niteliklidir. Peygamberimiz anlatımlıdır, açıklamalıdır. Açıklama hadsi ve sünnetlerdir. Ayetlerin açılımları hadis ve sünnetlerdir.  

Mason Sami gibi veya mason Süleyman Demirel gibi; “Kur’ân’dan 230 ayetin hükmü günümüzde yoktur. Kur’ân’dan çıkaralım.” “Ahlak ayetlerine dönüşü önermemiz irticadır.” Dememeli. Denilemez.

Bunu birkaç ay önce Fransa Devlet Başkanı da benzer söylemişti. “Cihat,” “ mücadele” ile ilgili ayetleri çıkarmayı önermişti.

Müslüman akıllı olur. Akıl, ilim, hikmet, din- iman ile dosdoğru akıllı, mantıklı, sağduyulu, ilmi konuşur. Saçma sapan söz söylemez. Söylememeli. Söyleyenin haysiyeti- saygınlığı, değeri, önemi kalmaz. Güzel ahlak sahibi olmak; dosdoğru, gerçek, hak, hakikat, güzel ahlak, edep, hayâ, ilim, bilim, din- iman ile konuşmayı gerektir. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak, edep, hayâ ile davranmayı gerektirir.

Kur’an’da ahlak ile ilgili onlarca ayet vardır. Hepsinde de cennet müjdelenmektedir. Ahlaklı, İslam ahlaklı müminlerin cennete gideceği müjdelenmektedir.

Peygamberimiz: “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim, görevlendirildim,” buyurmaktadır.

İbadetlerin asıl amacı; Yüce Allah’ı Esma’ül Hüsna olarak bilme, tanıma, kabul etmedir. İki dünyada huzurlu, mutlu, rahat, kolay, iyi, güzel hayat sürmek için güzel ahlaklı olma, Allah’ın istediği şekilde mümin Müslüman olarak yaşamadır.

Ahlak güzel, iyi, doğru, dürüst olmadığında, ibadetlerinde bir önemi, değeri, kıymeti kalmamaktadır. İbadetler de ahlakı güzelleştirmek için yapılmaktadır. Ahlak, en değerli, önemli fazilet değeridir.

Müslüman ahlak olarak Kur’an merkezli, peygamberimiz eksenli bir üstün ahlaka sahip olmalı. Ahlak, İslam dininin ilim dallarından bir tanesidir. Bağırıp, çağırmadan, sesi yükseltmeden, saygısızlık yapmadan, sevgi ile edep ile İslam, ilim, bilim, sanat, teknik, teknoloji anlatılmalı. Sabırla, sebat ederek, herkese, büyüklere, küçüklere, kadınlara, gençlere, insanlara iyi, güzel davranmalı. Hareketler, davranışlar, eylemler nazik, nezaketle, ince, zarafetle, kibar, anlayışlı, empatili, efendi, centilmen şekilde; İslam ahlaklı yapılmalı. Güzel, üstün, yüksek İslam ahlakını öğrenmek, yaşamak için İslam ahlakı ile ilgili anlatımlar dinlemeli. Eserler okumalı. Yaşantımıza uygulayıp, gerçekleştirmeli.

Müslüman güzel ahlak sahibi olarak hep en güzel, iyi, doğru, dürüst, yararlı, faziletli, değer yargılı olur. Zarar, ziyan vermez. Hayvani özellik taşımaz. Alay etmez. Ayıplamaz. Önyargı ile davranmaz. Doğru bilgi ile edeple davranır. Kötü lakap takmaz. Zan ile hareket etmez. Bilgi ile hareket eder. Ayıp araştırmaz. Söz taşımaz. Kötülük, çirkinlik, ayıp, ahlaksızlık çıkarmaz. Sapık ideoloji, bozuk görüş, ırkçılık gibi sapkınlıklarla davranmaz. İnsanlara hiçbir şekilde zarar vermez. Çevreci olur.

Müslüman öyle yamuk yumuk, yalan yanlış, eğri büğrü, olumsuz davranışlı olmaz, olmamalı. Ahlak ilmini, basın- yayın, sosyal medya, medya, iş, kurum, görev, meslek, siyaset, sosyal hayat, tıp, ticaret, üretim, tüketim, çalışma hayatında İslam ahlaklı olmalı. Eğitim – öğretim ahlaklı yapılmalı. Olmasa ne olur, diye sorarsanız; günümüzde ülkemiz gibi, İslam toplumu gibi, batıl toplumları gibi perişan olur! Bugün ülkemizin içine düştüğü her türlü olumsuzluk durum; ahlaksızlıktan, edepsizlikten, hayâsızlıktan, İslam dininin, ilim ile samimiyetle yaşanmamasından kaynaklanmaktadır.

Müslüman asla zarar- ziyan vermez. Olumsuz, kötü, çirkin, ahlaksız davranmaz. Davranmamalı. Müslüman birey, yalan söylemez. Küfretmez. Sövmez. İsyan etmez. Anarşist, şiddetçi, terörist katil- cani olmaz. Yalan söylemez. Hırsızlık etmez. Çalmaz. Hortumcu, çıkarcı, bencil, cimri, israfçı olmaz. İslam dışı, Kur’ân, hadis, sünnet dışı hareket etmez. Zalim olmaz. Gâvurluk etmez. Müminlerle savaş etmez. Saldırganlık yapmaz. Adaletle, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, edep, hayâ, ilim, bilim, akıl, din- iman ile davranır. Müminlerle dost, kardeş, arkadaş olur. İnsanlarla iyi geçinir. Zarar vermez. Ziyanı dokunmaz. Varlıkların ve insanların hak hukukuna hakkına girmez.

Kimseyle dini, inancı, ırkı, mezhebi, cemaati, özel durumu nedeni ile alay etmez. Kınamaz, aşağılamaz. Ama yanlışlarını düzeltmeye, iyileştirmeye, ıslah etmeye çalışır. Zira batıl, küfür, bozuk, çürümüş yolda olanlar; tüm varlıklar ve kendi için zararlıdır. Bu ıslah çalışmasını İslam adabı ve pedagojik usullerle yapar, yapmalıdır. Öyle hanzo, kiro- kaba saba, molozca düzetme olmaz. Yıkmak, bozmak olur. İşi bilerek usulü ile yapmalı. Bilmiyorsan, önce bilip, sonra gerçekleştirmeli.

Başkalarını ayıplamamalı. Küçümsememeli. Ama eksik, noksan yanlarını pedagojik ilimle düzetme yapmalı. Eğitim, öğretim, terbiye, güzel ahlak, edep, hayâ kazandırmalı. Kötü lakap da takmamalı. Kâfir, küfür ile mümini suçlamamalı. Peygamberimiz, cahiliye toplumundan has samimi Müslümanlar oluşturdu. Biz has müminleri bozduk! Bunun hesabı Allah’a verilecek. Bunu da asla unutmamalı. Zalim olmamalı. Zalim isek hemen tövbe edip, Allah’ın hak dinine dönmeli. Günahlara tövbe etmek, en büyük fazilettir. Cahiliye toplumu tövbe ile işe başladı. Hakk yolda faziletli huzurlu, mutlu bir toplum oldu.

En faziletli toplum; muttaki, takva, vera olan samimi mümin, bilge Müslüman toplumdur. Ama Müslüman’ım, demekle, iş olmuyor. İş, görev, yükümlülük, sorumluluk başlıyor. Müslüman; Kur’ân, sünnet, ilim, irfan ile samimiyetle feyizli şekilde, güzel ahlak ve ibadetle İslam dinini yaşar. Yaşamalıdır. Yaşamayanları günümüzde dünyada izleyiniz. Hiç Müslüman’a benzer halleri kalmış mı? İbretle, dersler çıkararak eleştiri yapınız. Eleştirdiklerinizden sizler uzak kalınız. Üstünlük sadece takvadadır. Maddiyet ile ahlaksızlık ile üstünlük olmaz. Üstünlük kaybedilir. Çukur, çürümüş, zelil, illetli, zilletli, şirret- kötülük, vahşet, dehşet bir hal- durum alınılır! Kafasızlar bu nitelikte olan batı toplumlarına medeni demektedir. Daha medeniyetin sadece maddi kalkınma ile olamayacağını öğrenememiştir. Medeniyet; maddi, manevi olarak yükselmek, iyileşmek, güzelleşmektir.

İnsan kendini övmemeli. Irkı, soyu sopu ile üstünlük taslamamalı. Irkçılık yapmamalı. Ahlaksızlık yapmamalı. İslam dinine ve de başka inanışlara küfretmemeli, sövmemeli. Kıyafeti İslam adabına uygun olmalı. Kur’an, hadis, sünnet, ilim, bilim, güzel ve üstün İslam ahlakı, ahkâmı dışına çıkıp; zıvanadan, şirazesinden çıkmamalı. Hayvan altı yaratık durumuna düşmemeli. Sekiz tane İslam ilmini ve diğer doğa ilimlerini bilmeli. İlimle, din imanla en güzel, iyi, doğru, dürüst, samimi, şekilde yaşamalı.

İnsan, mümin olarak Allah’a karşı halis niyetle, samimiyetle kulluk borcunu yaptığı gibi yaratılanlara karşıda ahlakı görevini eksiksiz yerine getirmeli. Takva şekilde Müslümanlığı ilim, bilim, din iman, fazilet değerleri ile insanlıklı şekilde yaşamalı. Sabırla, samimiyetle insanlara, hayvanlara, bitkilere karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli. İyiliği yaymalı. Kötülükleri önlemeli. Kötülükten alıkoymalı. Kötülük yapanları iyi lisanla uyarmalı. Kanun uygulayıcısı ise, engellemeli. Bu işleri ihlâs ve samimiyetle olması gereken gibi yapmalı. Allah’ın emir ve yasaklarına uymalı.

Bir Müslüman, Kâbe’de namaz kılsa, oruç tutsa, zekât verse, hac yapsa, kurban kesse, sadaka dağıtsa, peygamberimizin kabrini ziyaret etse, burada da aynı farz ibadetleri yapsa; iyi, güzel ahlaklı bir Müslüman değilse, hak- hukuk gözetmiyorsa, hiçbir değeri, kıymeti, önemi, makbul durumu olmaz.

İbadetlerin hedefi; ahlakı güzelleştirmektir. Yanı insanın güzel ahlak ile güzelleşmesidir. Ahlak güzelleştirmemiş ise ibadetleri sorgulayıp, yeniden değerlendirmeli. Ahlaksız mümin,  İslam ve Müslümanlara daha zararlı olur. Kötü örnek olur. Ahlak, ibadetleri yapan için bir güzelleyici, iyileştirici, makbul ettiricidir. Müslüman ibadet ve ahlak olarak İlahi çerçeve içinde yaşarsa idi, dünyada bu kadar zalim ve gâvur olmazdı. Bugün Müslüman iyi, güzel örnek olmamaktadır. Olamamaktadır.

Müslüman, aklen, kalben, ruhen, gen olarak gerçek anlamda hak ve hakiki Müslüman olamamıştır. Çoğunluk bu durumdadır! Kur’an ve peygamberimize uymamakta, Allah’ın yolunda, peygamberimizin izinde gitmemektedir. Herkes Hindu ve Budistler gibi bir put edinmiş. Ona ilah diye tapınmaktadır! Onun yolunda, izinde olduğunu, önder, mürşit edindiğini anlatmaktadırlar!

İyi amel kişiyi maddi, manevi anlamda temizler. Cömert olma, eli açık olma, cimri olmama, tövbe ile hak yolun yolcusu olma insanı kurtarır. Cimrilik kötü bir huy, alışkanlıktır. Bireyi, aileyi perişan eder. Artık bir yerde batıldan, küfürden ayrılmak gerekir. Tövbe edip, hak yola dönmek lazımdır. Aksi halde iki dünyada çok felaket, perişan olur. Bunu insan hiç unutmamalı.

Yalancı olmamalı. Yalan söylememeli. Yalan tanıklık etmemeli. Hakkı, hakikati inkâr etmemeli. Allah’ın dinine uygun yaşamalı. Hamt ve şükür etmeli. Doğru, dürüst, güzel ahlaklı olmalı. Sabırla davranmalı. Güzel işlere sebat etmeli. Öğrenen, öğreten, eğiten, eğitim alan olmalı.

Her türlü kötülükten, çirkinlikten, zararlıdan uzak durmalı. İffetli, izzetli, namuslu, en güzel ve yüksek ahlaklı olmalı. Her varlığın hak hukukuna saygılı olmalı. Hak, hukuk çiğneyen, zalimlerden olmamalı. Haram, mekruh, müfsit, israf gibi haramlardan sakınıp, kaçınmalı. Kıskançlık, çekemezlik yapmamalı. Hak sınırları içinde hak, hukuk bilerek sabırla yaşamalı. Haddi aşmamalı. Hak, hukuk dışı davranmamalı. Dua etmeli. Şükretmeli. Hamt etmeli. Zalim olup, Haksızlık etmemeli. Zulmetmemeli. Hakkı, hakikati öğütlemeli. “Ayet ve hadislere uymalı. 730 haramdan sakınmalı. Mütevatir hadislerde bildirilenler, ayet gibidir. Mütevatir hadiste bildirilen yasaklara dikkat etmeli. Yasakları yapmamalı. Yasakladıklarını yapmak haram olur. Mütevatir hadisler en sağlam hadislerdir. Peygamberimizin hadis diye söylediği sözleri, sünnet diye yaptığı ibadetleri, peygamberimizin kendi nefsinden değildir. İlahi özelliklidirler. Kendi iradesi, isteği ile yaptığı, hayatın gereği söz ve davranışlar ise hadis ve sünnet değildir. Hadis ve sünnetler dinin bir parçası, öğesidir.”

Korkak, çekingen, uyuşuk, pısırık, yılışık gibi olumsuz huylarda olmamalı. Peygamberimiz buyuruyor: “Din nasihattir- öğüttür.” Öğüt- nasihat almalı. Öğüt almayanlar, kendi kafasızlığında giden beyinsizler, mahvolmaktadır!

Gururlu- kibirli olmamalı. Alçak gönüllü, ağır başlı, en güzel, üstün, yüksek İslam ahlaklı olmalı. Hata, yanlış yapmayı alışkanlık yapmamalı. Kötü, çirkin, yalan, yanlış davranmamalı. Kin, nefret, intikam içinde olmamalı. Heva, heves, nefis, şeytan ile ortak, bir, beraber davranmamalı. Meşru olan hukuki işler içinde olmalı. Hukuk dışına çıkmamalı. İslam âlimlerini örnek almalı. Onların eserlerinden yararlanarak, yaşamalı. 

Peygamberimiz buyuruyor: “Kur’ân okuyup da, Kur’ân’ın dediklerini yapmayana, Kur’ân-ı Kerim lanet eder.”

Müslüman, iyi, güzel ahlaklı olmalı. Ahlak gereği herkesin hak, hukukuna, hakkaniyetle saygılı olmalı. Hak, hukuk asla çiğnememeli. İyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak Kur’ân ve sünnete harfiyen uymalı. İyi bir mesleğimiz olmalı. Mesleği ahlak olarak en iyi şekilde icra etmeli. Meslek ahlakına sahip olmalı. Mesleğinde kendini sürekli yenileyip, geliştirmeli. Çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmeli. Müslüman en kaliteli, yüksek standartlı, verimli, hayrı dokunan, yararlı olan, bilgili, bilge, her işini Allah cc. için dosdoğru yapan olmalı. İslam ilimlerini, din bilimlerini hakkıyla bilerek, yaşamalı. Doğa ilimlerinde de yeterli bilgiye sahip olunmalı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimi almalıyız. Kariyer sahibi olmalıyız. Cahil cühela çapulcu olmamalıyız. Bu gibilerinden hayır ve yarar olmaz. Günümüzde bunlar anarşist, eşkıya, hırsız, şiddetçi, terörist, bozguncu, olumsuzluk içinde hayvanlaşan olmaktadır. Hayvan dedikte; koyun, inek, keçi, deve, manda, hindi, tavuk, ördek sanmayın. Onlara gözüm gibi bakarım.

Çocukluktan itibaren din ilimleri ve doğa ilimleri alarak, hakkıyla en güzel şekilde yetişmeliyiz. Ruh, beden, kalp, beyin kirletilmeden, güzel ahlak, edep, hayâ ile şekillenmeli. Dini eğitimi, öğretimi 7 yaşına kadar vermeye, 7 yaşından sonra da yaşatmaya çalışmalıyız. Bizler Kur’ân, Tefsir, Tefsir tarihi, Hadis, Sünnet, Ahlak, İslam Tarihi, Felsefe, Tasavvuf, Siyer, Peygamberler Tarihi, Akait, Kelam, İlmihal, Temel Dini Bilgiler, Türk Edebiyatı, Arapça, Türkçe ve bir batılı yaygın dili öğrenmeliyiz.

Eğer bilim insanı değil de meslek, sanat insanı olmak istiyorsak; meslek, sanat eğitimi de almalıyız. Aslında Müslümanlıkta din ilimleri, doğa ilimleri diye bir ayrım yoktur. İlim, ilimdir. Tüm ilimler bilinmelidir. Tüm ilimler Allah’ın âlim sıfatıdır. Allah’tandır. Allah cc. katındadır. Allah’ındır. İnsan ömrü kısa olduğundan, bir ilim dalında yüksek uzman, diğerlerinde bilgi sahibi olmalıyız.

Bilgi dolu kitaplar okumalıyız. Farklı okullarda okutulan ders kitaplarını okumalıyız. Bilimsel verileri olan eserleri okumalıyız. Hem din ilmi hem doğa, meslek ilmi öğrenmeliyiz. Sadece din ilmi öğrenmek veya sadece doğa ilimleri öğrenmek, tek kanatlı kuşun durumuna düşürür! İki kanatlı olmak için din ve doğa ilimlerini birlikte okuyup; yaşamalı. Uygulamalı. Gerçekleştirmeli. Gerçek mümin zararlı hal ve davranışlar içinde olmaz. Çağın gereklerine uygun şekilde en iyi biçimde kendini yetiştirir.

Müslüman, kendi mümin kimliğini, şahsiyetini, onurunu- şerefini, haysiyetini- saygınlığını korumalı. İslam dini merkezli, ilimle, bilimle, sanatla, hikmetle, görgü kuralları ile hakça yaşamalı. Ayet ve sünnetleri yaşam biçimi yaparken; aklı, mantığı, sağduyuyu, ilmi doğru kullanmalı. Doğru yorumlama, açıklama, anlama, yaşamada bulunmalı. Sapıtanlardan, gerici ve aşırıcılardan olmamalı. Çıkarcılardan, şarlatanlardan, yobazlardan, molozlardan, soytarılardan olmamalı. İlimle, hikmetle yaşamalı. Helal geliri Allah cc. için hak yolda harcamalı. Sapıtanlardan, kaçıklardan, serserilerden, şımaranlardan olmamalı. İslam dışına çıkmamalı. Hakkı, hukuku, hududu, hakkaniyeti bilip, ona göre yaşamalı. Hakkı önermeli, hakikati anlatıp, yaşamalı. Ayet, hadis, sünnetleri dosdoğru yorumlamalı. İslam âlimlerinin ortak görüşlerinden yararlanmalı. Kitap ve sünnetten ayrılanlar; sapık, sapıtmış, şarlatan, hurafeci, soytarı kişilerdir. Adı, sanı ne olursa olsun; böyledir!

Allah’ın dini hakkında önyargılı, hasmane tutumlu, kin- nefret eden, gaddar, zalim varsa; cehennemdedir. İki dünyaları cehennemdir! Allah’ın azabını mutlaka göreceklerdir. Ayet ve sünnete bağlı olanlar, kurtuluştadır. Sapıtmış olanlar, bir an önce tövbe edip, Allah cc. yoluna mutlaka girmelidir. Allah’ın dinine sımsıkı sarılmalıdır. Dosdoğru Allah cc. yoluna girmelidir.

Kur’ân’ı Kerim’i bilerek çarpıtanlar vardır. Buharı, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, Darimi, ibn Hibban’ın bildirdiği hadisleri toptan reddedenler vardır. Bunları münafıktırlar, satılmış, İslam düşmanları, düşman kuklalarıdır. Müslüman kişi, ayetlere, hadis ve sünnetlere inanır. İnanmayanlar ise mümin olmaz. Ehl’i sünnet ve’l cemaat inancı budur. Kur’an ve sünnet esaslı, asıllı, eksenlidir.

Müslüman ayet ve sünnetleri İslam ahlakı ile birlikte yaşar. Sağlam bir iyi niyet, eylem ve davranış içinde ibadetlerini sadece Allah cc. rızası için yapar. Özü, sözü, şekli ile mümin gibidir. Müslüman, vahyi önceler ve peygamberimizin anladığı şekilde anlar ve de yaşar.

 Müslüman kişi samimi takva dindardır. İslam ahlaklıdır. İslam ahlak ilmine göre davranır, yaşar. Sadece İslam dinindendir. Sadece İslam dinini samimiyetle hakkı ile hakkaniyetle yaşar. İslam dini dışında din yoktur. Din dendiğinde, sadece Allah cc. dini olan İslam dini akla gelir. Diğerleri din değildir. İslam dininden başka din yoktur. Diğerleri ideoloji, inanç, inanış, görüş, doktrin, beşer kurgusu, felsefelerdir. Onların Allah cc. katında hiçbir değeri, önemi, kıymeti yoktur. Onların ibadeti, iyiliği, güzel, üstün, yüksek ahlakları da bulunmamaktadır. Hurafe, bidat, safsata, yalandan hareketlerdir.

Bu Batı, batıl dünyası ekonomik emperyalizm ile mazlum dünyayı sömürdüğü gibi kültür emperyalizmi ile insanları, müminleri de bozmaktadır. Batıcı olan, batıl olan dünyaya karşı bilgili, bilinçli olmalı. Onlara karşı amansız mücadele verebilmeli. Onlara aldanıp, kanmamalı. Şaşırıp, sapıtmamalı.

Dünya, ahlaksızlık yüzünden hep felaket, fecaat, vahşet, dehşet, cinnet, şirret- kötülük, barbarlık, ahlaksızlık yaşamaktadır! Batı dünyasında son 15 yılda 15 milyon çocuk cinsel saldırıya- tecavüze uğradı! 44 milyon çocuğa fiziksel şiddet uygulandı. 55 milyon çocuk maddi, manevi şiddet gördü! Papazına varıncaya kadar çok yoğun şekilde çocuklara tecavüz edilmektedir!  28 AB ( Avrupa birliği) ülkesinde her yıl 2,5 milyon kadın, kız cinsel istismara uğramaktadır!

Sadece Almanya’da geçen yıl 13,539 çocuk tecavüz ve cinsel saldırıya uğradı. Ağır şekilde cinsel tecavüze uğrayan çocuk sayısı 4,247 oldu. Her hafta 250 çocuk tecavüze uğruyor. Pornografi bulundurmadan 16,317 kişi soruşturma geçirdi. 670 kişi sadece geçen yıl kiliselerde tecavüze uğradı. Tacizler ise bu sayının dışında olup, 830 oldu. Katolik rahipler, papazlar tarafından son 70 yılda 3,600 çocuğa cinsel tecavüz yapıldı! Son 10 yılda, 2009 yılından beri kiliselerde 3,713 çocuğa cinsel saldırı yapıldı.

İngiltere’de her 200 kişiden bir tanesi pedofili hastasıdır. Her yıl 15 yaş altı çocuklara tecavüz sayısı 3 bin civarındadır. Cinsel tecavüz yapılan her 10 çocuktan 4 tanesinin 10 yaşından küçük çocuklar olduğu bildirilmiştir.

İtalya’da her yıl ortalama 3 bin çocuğa tecavüz edilmektedir.

İsviçre’de her yıl 11 bin çocuk tecavüz olayı yaşanmaktadır!

Kuzey İrlanda da her yıl 2 bin kadar çocuk cinsel tecavüze uğramaktadır. Batı dünyası pedofili hastalığına yakalanmış. Kronik illetli bir hastalık haline gelmiştir. İnternette çocuk pedofili yayınlarının %80’ni batı kaynaklıdır.

Batının bu pedofil illetli kronik hastalığı Güney Asya- Uzakdoğu ve Latin Amerika- Güney Amerika ülkelerinde de yayılmıştır. Oradaki çocukları turizm amaçlı kullanmaktadırlar. Budizm de, Hinduizm de “ kask” sistemi vardır. Fakir, yoksul aile çocukları ve aileleri pek onurlu- şerefli, saygın insan gibi görülmezler. Bunların çocukları batı dünyasının zenginlerine satılmakta, cinsel olarak kullandırılmaktadır. Güney Asya ülkelerinin tamamında çocuklar ağır işlerde köle gibi çalıştırılmaktadır. Cinsel araç olarak kullanılmaktadır. Batının zenginlerine tecavüz edilmeleri için para ile verilmektedir. Aynı durum Orta Amerika kıtasında, daha çok Güney Amerika ortasındaki küçük ülkelerde olmaktadır!

BM- UNESCO 2016 raporlarına göre; bu ülkelerde her yıl 1,2 milyon çocuk cinsel araç olarak satılmakta, tecavüze uğratılmaktadır! Son 30 yılda 30 milyon çocuk bu cinsel tecavüz olaylarında kullanılmıştır. Uluslararası diğer kurumlar ise, BM’nin verdiği rakamların 3 katı daha fazla çocuk bu iki kıtanın çocuklarına yapılmaktadır, diye rapor etmiştir.

Batının dinsel anlayışı Hıristiyanlık ve Yahudiliktir. Halkı bu batıl inanış tatmin etmeyince, dinlerini bozup, beşerileştirdikleri gibi ırkçılık, ideolojik saplantılık, dinsizlik adına her türlü pisliği çıkarıyorlar. Bu kafasızlıkta oldukları süreçte, hep zalim ve katil olmayı sürdürürler. Tüm pislikler bu batıl batının kafasızlığından çıkmaktadır. Tüm dünya bu batıl batı yüzünden bozulmaktadır. Daha çok Batıl Batının sesi çıkmakta ama sapık sapıtmış bozuk felsefi doğu da onlardan iyi değildir. Hindu ve Budist dünya insanlığını batı gibi yitirmiştir. Oda korkunç dehşet saçan vahşet olayları içinde kahrolmaktadır.

Onlarca ahlak, huy, karakter ile ilgili ayet ve hadisten birkaç tane yazmak istiyorum. Daha çok öğrenmek istiyorsanız, internetten bakabilirsiniz.

Hak mümin Müslüman birey;  milli, manevi, ilmi, insani, evrensel, dini değerlere bağlı olarak yaşar. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ, hakkaniyet içinde onurla- şerefle, haysiyetle- saygınlıkla hayat sürer. Vatanı, millet, devleti, bayrağı, bağımsızlığı, özgürlüğü sever. Bu değerler için gerektiğinde canını, cananını, malını, mülkünü, servetini, nesline feda eder. Zira bu değerler varsa insan değerlidir. Bu değerlere hainlik edenler; kahpe, alçak, adi, şerefsiz, hain, kalleş, nankör, insanlıktan nasiplenmemiş, çukurda olan, iffetsiz,  pis bir varlıktır, yaratıktır. Saygın değildir. Saygı duyulmaz. Onun yanında, tarafında yer alınılmaz. Onlarla işbirliği, ittifak, müttefik olunmaz. Onlarla olanlarda, onlarla beraber haşredilir.  Onlar gibi adi birer mahlûkat- yaratık olur. Bu adileşen yaratıkların insanlar nezdinde, Allah cc. katında hiçbir değerleri yoktur. Dünyaları perişan, ahretleri azap içinde fecaat, felaket olacaktır!

Vatan sevgisi imandadır. Müslüman sevgisi, saygısı, birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu farzdır. Allah cc. emridir. Müslüman, Müslüman ise, kardeşine hainlik, alçaklık edemez. Vatanına ihanet- hainlik yapamaz. Bugün bu hainlik eden alçak yaratıklar, doğru dürüst mümin değildir. Ya münafık ya da kızıl kâfir gâvurdur. Başka türlü İslam, Müslüman, vatan, millet, ümmet düşmanlığı, hainliği yapılamaz.

“İslam dininin yarısı temizliktir. İmanın yarısı temizliktir.” İslam dini maddi, manevi temizliktir. Maddi, manevi temiz olmayanlardan; İslam, mümin, Müslim, Müslüman olmaz.

Bir insan zarar, ziyan veriyor, hayrı, yararı dokunmuyor ise, varlık için ahır gübresi kadar yararı olamz. “En hayırlı insan, başkalarına yararı dokunan insandır.” Zararlı olan insan değildir. İnsanlıklı, insancıl değildir.  Merhametli, acıyan, doğru davranan değildir. Ben bu sadist, hodkâm, narsis, zalim kişilere değer ve önem vermiyorum. Muhatap almıyorum.

Mealen Ayetler: “ İyi, güzel ahlakta olanlar, bollukta ve darlıkta Allah cc. yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah cc. iyilik edenleri sever.” “ Kuşkusuz Allah cc. adaleti, iyilik yapmayı, yoksullara yardım etmeyi emreder. Hayâsızlığı, fenalığı, , azgınlığı yasaklar. Allah cc. düşünüp, tutasınız; diye size öğüt veriyor.”

Hadis-i şerifler: “ Sizin en güzeliniz ahlakça en güzel olanınızdır.” “ Din, güzel ahlaktır.”  “ Din nasihattir- öğüttür.” “ Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, ahlakı en iyi, en güzel olanıdır. “ “En çok sevdiğim insan, huyu en güzel olandır.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.