banner468

Peygamberimiz, insanlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya, çevreye, hakka, hakikate, Allah’a, Kur’ân’a, akrabalarına, komşularına, değerli olanlara; sevgi duyar, saygı gösterirdi. Hiç kimseye, varlığa zarar, ziyan vermezdi. Varlıkların huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık, ferah, felah, refah içinde yaşamasına çalışırdı.

Peygamberimiz, sevginin kaynağını; Allah’ın rahmeti ve kullarının merhamet duygusunu n tezahürü olarak nitelendirmiştir. Çocukları layıkıyla sevmeyi, onlarla ilgilenmeyi, sorunlarını dinlemeyi ve onları her türlü zarardan, ziyandan, tehlikeden korumayı amaç edinmiş. İki âlemde huzurlu, mutlu olmaları için var gücü ile çalışmıştır.

Merhametli, şefkatli, müşfik baba olan peygamberimiz, kendi çocuklarını, torunlarını çok severdi. Onların oyunlarına katılırdı. Onlarla oynar, şaka yapardı. Onlar güler yüzle, tatlı dille şaka yapar, latife konuşurdu. Peygamberimiz, çevresindeki, çocuklarla da oynardı. Onları dinlerdi. Onlara hediye verirdi. Hastalandığında ziyaretine gider, geçmiş olsun der, dua ederdi. Hatta kuşu ölen çocuğa dahi geçmiş olsun ziyaretine giderdi. Çocuklarla, insanlarla en güzel şekilde iletişim kurar, diyaloğa geçerdi. Hal hatır sorardı. İhtiyacı olanların, ihtiyacını giderdi.

Peygamberimiz, en ideal insandır. En büyük peygamberdir. İnsanların hak, hukukuna son derece riayet eden insandır. Bizde Kur’ân’ı esas alacağız. Peygamberimizi örnek alacağız.

 Allah cc. Mealen buyuruyor: “ Peygambere uyun!”

İnsana iyilik yapmak, hakka, hukuka uyması yakışır. Ruhumuz iyilik yapmakla, Allah’a ibadet etmekle beslenir. İyilik yapmakla, ibadet yapmakla, sevap kazanmak durumundayız. Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız. Devletimizin yasalarına uymak durumundayız. Yanı hem Allah’ın yasalarına uymalıyız. Hem de suçlu olmamak, suç işlememek için, içinde yaşadığımız devletin yasalarına uymalıyız.

İnsan, görev, ödev, yükümlük, sorumluluklarını bilerek, yaşamalı. Hak, hukuk, adalet, doğruluk, dürüstlük, güzel İslam ahlakı, edep, hayâ, insanlık, İslam, Müslümanlık kurallarına uyarak yaşamalı. Bu onurlu, güzel, iyi, faziletli bir yaşantı olur. Bu güzel yaşantı içinde olmayanların, hayatları dünyada perişan, fecaat, rezalet, berbat, harap, zarar, ziyan, onursuz olmaktadır. Aklı, zekâyı, doğru bilgilerle işletmeli. Harama, günaha, suça girmemeli. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi üzmemeli. Geri dönülmeyecek, cehennemi yollara girmemeli.

Kötü, çirkin, olumsuz davranışlarda olanları, yazılı, basılı, görsel medyada izliyorum. Geri dönülemez yola girmişler. Çok perişan olmaktadırlar. Kötü yol, kötü olmaya götürür. Huzurlu, mutlu, rahat ettirmez.

 Bu dünya, etme- bulma dünyasıdır. Ne edersen, onu bulursun, dünyasıdır. Ektiğini, biçersin, dünyasıdır. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanında kâr olarak kalmaz, kalmamaktadır. Herkes aklını başına toplamalı. Hakka, hukuka uygun, doğru işler yapmalı. Haktan sapıp, batıla, küfre batmamalı.

Sizlere kötülük edene asla kötülük etmeyiniz. O zaman sizde kötülük edenin durumuna düşersiniz. Zarar, ziyan görürsünüz. Bir kişi hakkınıza zarar getirmiş ise önce iyilikle isteyin. Olmuyorsa, ülkemizde hak, hukuk, adalet, yargı vardır. Mahkemeye başvurun. Şikâyetçi olun. Öyle ülkemizde adalet yok, demeyiniz. Benim hakkıma zarar getirenleri, ben her defasında mahkemeye verdim. Hiçbir defasında avukat tutmadım. Karşımdaki, şirket 5 avukat tuttu. Ama yine kaybettiler. Çünkü haksızdılar. Haksız olan, avukat tutsa da, kaybetmeye mahkûmdur. Öyle kaba güçle, tehditle, zorlamalarla, kuvvet uygulamakla işler, sorunlar, problemler çözülmez. Daha da işler sarpa sarar. Suçlu duruma düşülür.

İnsanlar arasında ayrım yapmamalı. Irk, bölge, din- iman, cinsiyet, renk, dil ayrımı yapmamalı. Hiç kimseye haksızlık etmemeli. Zalimlik yapmamalı. Zulüm yapmamalı. Haktan, hukuktan ayrılmamalı. Önce yakın akrabalarımızdan, komşularımızdan, arkadaşlarımızdan başlayarak, herkesle iyi geçimli olmamalı. Haram, günah, suç işlememeli. Çalıştığımız ortamda dostluklar oluşturmalı. Sevgi, saygı göstermeli. Uyumlu, geçimli, dost olmalı.

Peygamberimizi örnek alarak, Kur’ân’ı yaşamalı. Aklı, zekâyı, ilim, irfan, bilim, doğru bilgi, hukuktan ayırmamalı. Cehenneme götürecek duygu, niyet, düşünce, eylem, davranış, hareketlerden sakınıp, kaçınmalı. Akıl sağlığını korumalı. Aklı, zekâyı mutlaka ama muhakkak doğru bilgilerle akıllıca, dosdoğru, mantıklı, sağduyulu kullanmalı.

Peygamberimiz, insanların en iyisi, yararlısı, doğrusu, dürüstü, faziletlisi, en cömerdi, en cesuruydu. Peygamberimiz cesur, cesaretli insandı. Aklını, zekâsını doğru bilgilerle, ortak akılla kullanırdı. Peygamberimiz, hakka, hukuka, insan haklarına, toplumsal hak değerlere saygılı olurdu. Peygamberimiz en güvenilir insan, en büyük peygamberdi. Adalet, eşitlik, ön görüşlülük, nitelikli kaliteli hizmet, paylaşım, verimlilik içinde hareket ederdi, davranırdı. Peygamberimiz, aktif, etkin, sürekli verimlilik, sürekli gelişim, öncü insandı. Lider insandı. Peygamberimiz çevreye duyarlıydı. Bireysel üst baş, çevre temizliğine önem verirdi. Temizlik, İslam dininin ilk şartlarından biridir. Peygamberimiz, her işin, görevin en üst derecede stratejik planla, kalitede, verimlilikte en ideal yapılmasını isterdi. Bunlar aynı zamanda Kur’ân’ın bize emridir. Yanı Yüce Allah’ın emridir.

Bizler önce kendimiz,  ilim, irfan, bilgi, hikmet, marifet sahibi olmalıyız. Meslek, sanat, doğru, yararlı kültür, sanatkâr sahibi olmalıyız. Önce insnalıklı insan, sonra harika, mükemmel, samimi, dindar hak mümin hakiki Müslüman olmalıyız. Çocuklarımızı mutlaka en güzel şekilde yetiştirmeliyiz. Sonrasında arkadaş, akraba, dost, komşularımızı yetiştirmeye çalışmalıyız. Ama bu lafla, sözle, yazıyla sadece olmamaktadır. Bizler en güzel örnek, rol model olarak fayda sağlamalıyız. Çocuklarımıza Kur’an, sünnet, peygamber, Allah cc. Öğretmeliyiz. İslam ve İslam ilimlerini öğretmeli. Benimsetmeli. Özümsetmeli. İçselleştirmeli. Yaşam tarzı yaptırmalıyız.

Öyle lafla öğretmenlik olmaz. Eylemlerle en güzel örnek de olmamız gerekir. Çocukların yanında sigara iç! Alkol, içki iç! Küfürlü, sövgülü konuş! Çöpü, sigara izmaritini, kibrit çöpünü, çakmağı, kâğıt mendili, su şişesini yerlere, denizlere, akarsulara, mesire yerlerine at! Denizleri fosseptik çukuru, akarsuları kanalizasyon borusu, gölleri lağım toplama yeri, denizleri pislik yuvası, park ve bahçeleri çöplük, çevreyi, doğayı çöplük yap! Sonrada çöplüğü yak ki, çöplükte Ümraniye çöplüğü gibi gaz patlaması olmasın! 39 insan çöplük gaz patlamasından ölmesin!

Müslüman, duygu, niyet, düşünce, eylem, davranış, hareket olarak harika, harikulade, şahane, mükemmel, muazzam, muhteşem, en güzel örnek olmalıdır. Allah’ın en güzel, iyi, yararlı, dengeli, ölçülü, harika olarak yarattığı dünyayı, evreni berbat edene ben insan bile demem! Bu hayvan bile olamaz! Hayvanlar, insanlar kadar kirletemez, pisletemez, zehir saçamaz. Dünyayı yaşanmaz yapmaz.

Benim pek işlek olmayan, benden sonra sadece yolda 2 - 3 ev bulunan bir yerde, yola;  31,75 santimetre kenarı olan iki bitişik arsam var. On günde bir bahçeme gidiyorum. Her seferinde 2 poşet çöp toplayıp, çöp konteynerine atıyorum. Su pet şişesi, bira cam şişesi, metal bira kutusu, alüminyum ambalaj kâğıt, naylon, poşet topluyorum!

Bizim ülkemizde 26 milyon öğrenci, 1,5 milyon eğitici, öğretici, öğretmen var ama insanlık adına bir şey öğreten pek yok! Bir öğretmen olarak 10 ayrı okulda görev yaptım. Öğretmenler bazen öğretmenler odasında yemek yer. Bunlardan elini, ağzını yemek öncesi ve sonrası yıkayan %5 öğretmen olmaz. Hele yemek öncesi %2 bile olmaz. Bunlarla öğrenci eğitemezsin, yetiştiremezsin, ahlakı değerleri, görgü kurallarını, edebi, hayâyı, terbiyeyi,  ilmi öğretemezsin. Zaten bunun içinde öğretilememiş!

Denizlerimiz, deniz salyası- Müsilaj oldu, diyoruz. Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 İl, 1,000 kişi ile temizleme yapıyor. Sadece deniz salyası değil! Denizin tabanında aklınıza gelen her madde, cisim, eşya atılmış! Dalgıçlar bunları da temizlemeye çalışıyor. Ama bir taratanda hala, hala denizlere fabrika ve belediye kanalizasyonları akmaya devam ediyor! Bu karakter, akıl, zekâ, terbiye, ahlak, edep, çevreci anlayış sorunudur.

İnsan, Allah cc. Hakkını düşünür. İnsan, kul hakkını düşünmelidir. Bu dünya bizlere miras değil emanettir. Korumakla görevliyiz. Bendeniz şimdiye kadar pek çok yerel gazetede yazı, haber, makale yazdım. Üç ayrı sosyal gazete de de yazıyorum. Yazılarım ilim, irfan, bilim, bilgi, din- iman, insanlık ve İslam üzeredir. Yalan, yanlış yazmam. Ama diğer iki sosyal medya bir süre sonra yazı yazmamı önledi, istemedi. Herkes ilimden, irfandan, güzel ahlaktan hoşlanmıyor. İnsan, pislikten besleniyorsa, o insan, yararlı değil, zararlı yazmayı istemektedir. Allah cc. Ve resulünün söylediklerini, ilmi, bilimi yazıyorum.

Tabiat- doğa, Yüce Allah’ın yarattığı üç büyük eserden biridir. İnsan, doğa, evren, Kur’an en büyük nimettir. Doğa, Allah’ı kanıtlar. Allah’ın delilidir. Dünya, evren, insan için yaratılmıştır. Doğa, bir değerli kitaptır. Okumalıyız. Korumalıyız. Allah cc. Her şeyi bir yarar üzerine ölçü ve denge içinde yaratmıştır. Bu yaratılanlar insanlara emanettir. Korumama durumunda hesabı verilecek, sorulacaktır.

Temizlik, temiz olmak; bir eğitim, öğretim, görgü, terbiye, ahlak işidir. Bir medeniyet sonucudur. Ülkemizde milyonlarca evin banyosu, tuvaleti, şebeke suyu, mutfağı, birden çok odası, salonu yoktur. Devletimiz bu konuda da bilgilendirip, bilinçlendirme, maddi olanağa sahip kılma yapmalıdır. On yıl önce bir televizyon programında izlemiştim. Yüz on kişisi üniversite mezunu olan, hatta profesör olan bir köyde hiç banyo ve tuvaletin olmadığı programı yapılmıştı. Ben böylesi iki köyde öğretmenlik yaptım. Hiç banyo ve tuvalleri yoktu. Öyle lafla, sözle, yazmakla medeniyet olmadığı görülmektedir. Çevremizdeki köyler, diğer İllerin köyleri de öyleydi. İnsan her şeyi ile mükemmel yerde doğmalı, büyümeli, yaşamalı. Eğitim- öğretim görmeli ki, görgülü olsun. Ufku geniş, zekâsı açık, aklı elverişli olsun. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel okuyan, güzel işler yapar. Güzel işiten, iyi insan olur. Çocukları, insanları; kötüden, çirkinden, yaramazdan, yalandan, yanlıştan, pis insanlardan uzak tutmalı. Korunmada öğretilmeli.

Müslüman, en ideal insandır. İdeal oluşunu dininden, imanından, ilmi yaşayışından alır. Müslüman, binlerce güzel vasıfla, özelliğe, niteliğe, niceliğe, sıfata sahiptir. Dosdoğru konuşur, yazar, davranır. Esprilidir, az şaka yapar. Paylaşımcıdır. Diğerkâmdır. Cömert, güleç, yoldaş, dertdaş, gönüldeş, sıcakkanlı, seven, sevilen, harika, harikulade, şahane, mükemmel insandır. Kibardır, güler yüzlüdür. Selam verir, hal hatır sorar. Elinden gelen yardımı yapar. İnsanların yardımına koşar. Şakalarında aşırı gitmez. İnsanları iğnelemez, incitmez. Hastaları kısa süreli ziyaret eder, duada bulunur. Çağrıldığı yere; edebi, adabı ile nezaketli gider. Arkadaşlarına ikramda bulunur. Kimsenin kusurunu araştırmaz. Dedikodu yapmaz. İyiliği yapar, iyiliğe teşvik eder. Kötülük yapmaz. Kötü örnek olup, başkalarını saptırmaz. Hiç yalan söylemez. Emin- güvenilir insan olur, aynen peygamberimiz gibi! İnsanlarla hoş sohbet eder. Başkaları ile tartışmamalı. Dinleyene, isteyene hoş sohbet etmeli. İnsanlarla görüş alışverişinde bulunmalı. Makul, mantıklı, sağduyulu, anlayacağı şekilde, üslubu ile anlatmalı. Aşırı sevgi, saygı göstermemeli. Başkasından da bunu beklememeli. Her sözümüz, davranışımız dengeli, ölçülü, makul, mantıklı, sağduyulu, ilmi olmalı.

İyi bir eğitimci, öğretici, iletişimci olmak için çokça bu konularda kitap okumalı. Kurslara katılmalı. Bu konularda ve her konuda kütüphanelerde onlarca kitap bulunmaktadır. Bilmeden, konuşmamalı, yazmamalı. Şarlatanlıkta asla yapmamalı. Zeki, akıllı, öngörülü, sakin, şefkatli, merhametli, anlayışlı, duygudaşlık olmalı. Tebliğci olmalı. En güzel örnek olucu olmalı.

İslam dinimizin değerlerini eksiksiz yaşamalı. İlmin, irfanın, bilimin değerlerini yaşamalı. İslam’ı ilimleri dosdoğru şekilde öğrenip, yaşamalı. İlmi yaşamalı. Görgü kurallarına ve doğru olan gelenek- göreneklerimize uygun yaşamalı.

İyi bir arkadaş, akraba- hısım, komşu, dost olmalı. İyiliksever ve iyilik yapar olmalı. Fedakâr, cefakâr, merhametli, şefkatli, duyarlı olmalı. Nazik, ince, kibar, zarafetli, efendi olmalı. İyiyi, kötüden ayırmalı. Hakkı, batıldan, küfürden ayıracak akla, zekâya, bilgiye, birikime sahip olmalı. İnsanlara zor günlerinde yardımcı olmalı. Sevinçli günlerini paylaşmalı. Güzel bir komşuluk ilişkisi kurmalı. Hediyeleşmeli. Yemek vermeli. Akrabalarla da iyi olmalı. Dostlarla selamlaşıp, hal hatır sormalı.

Çocuklarımıza, torunlarımıza, yeğenlerimize sahip çıkmalı. Onların bilgilenip, bilinçlenmesine çalışmalı. Başkalarının tuzağına, ağına, kumpasına düşmemek için her doğru bilgi verilip, benimsetilmeli. Sevecen, hoşgörülü, ağzı dualı, şefkatli, müşfik, merhametli, acıyan, candan, gönülden olmalı. Herkesle İslam ilkeleri ve ilmi bilgilerle, hak merkezli ilgilenmeli. Çocuklarla ve gençlerle özel ilgilenmeli. Onlara ilmin, irfanın, dinin değerlerini benimsetip, yaşam biçimi yapmasını sağlamalı.

Ebeveynler, çocuklarını,  İslam üzere yetiştirmeli. Dünya ve ahirette huzurlu olmasına sebep olmalı. Cehenneme gidecek yolu kapamalıdır. Çocukları azarlamamalı, kızmamalı, şiddet uygulamamalı. Surat asmamalı. Eleştirmemeli. Onlara doğru bilgi vermeli. Yalan söyletmemeli. Yalanın ve başkalarına haksızlık etmenin kötü bir olay olduğunu anlatmalı.

İyi bir eş olmalı. Harika, harikulade, şahane, mükemmel, muazzam, muhteşem, harika, harikulade eş olmalı. Bugün, ülkemizde ve dünyada bu hiç becerilememektedir. Ülkemizde yaklaşık 500 bin evlilik yapılmaktadır. Her yıl bunların 150 bini boşanmaktadır. Boşanma sayısı yıllık 150 bine ulaştı. Evlenecekler mutlaka en az 100 saatlik kursa alınmalı. Eş ile iyi geçinme, çocuk bakma, iletişim, diyalog öğretilmeli. Uyum, iyi geçim, birlik, beraberlik öğretilmeli. Bu sadece kurslarla da olmaz. Çocuk, küçük yaşta; iyi eğitim, öğretim, güzel ahlak, edep, hayâ, terbiye, ders görmeli. Hoşgörülü, anlayışlı, duygudaşlık, iş paylaşımı yapan olmalı. Sevinç ve üzüntüler, zorluklar paylaşılmalı.

Emrolunduğun gibi dosdoğru olmayı, yaşamayı becermeli. Cömert olmalı. Dürüst olmalı. Güvenilir olmalı. İsrafsız olmalı. Misafir- konuk sever olmalı. Adaletli olmalı. İnsanlıklı mümin ve Müslüman olmalı. İbadetleri hakkıyla, layıkıyla, eksiksiz, peygamberimiz gibi yapmalı. İnsan ve hayvan haklarına tamamıyla uymalı. İnsan hak ve özgürlükleri doğaldır. Allah cc. Hak ve özgürlüklerin tanınmasını emretmiştir. Hak olmadan, özgürlük olmadan; hakça, hukukça yaşanılmaz. Hak ve özgürlük devredilemez, vazgeçilemez. Hak olmadan, özgürlük olmadan, Müslümanlık yaşanılmaz. Hak ve özgürlükler birbirine bağlıdır. Tümü insanlara kazandırılmalı. İnsanların hakkıdır. Hak ve özgürlükleri; terör örgütleri, fitneciler, fesatçılar gibi kötüye kullananlar engellenir. Kötülüğe fırsat ve olanak verilmez. Kötülük men edilir. Yasa ile yasaklanır.

Hak, hukuk, adalet, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, güzel İslam ahlakı, edep, hayâ, ilim, irfan, din- iman, insanlık, Müslümanlık içinde yaşamalı. İyilikleri artırıp, çoğaltmalı. Tüm dünyaya yaymalı. Kötülükleri azaltıp, yasaklamalı. Kötülüğe, çirkinliğe, yalana, yanlışa, fitneye, fesada, bozgunculuğa, yıkıcılığa, anarşiye, şiddete, teröre, saldırganlığa, haram işlemeye, suç işlemeye fırsat ve olanak vermemeli. Eğitim ve öğretimle azaltmalı. Yasalarla yasaklamalı. Bilimsel ve pedagojik hareket etmeli.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle