Mümin ve Müslüman olmak; en yüksek derecede, önemli bir değerdir, kıymettir, onurdur, rahat yaşamadır. Huzurlu, mutlu, iyi, güzel, yararlı, onurlu, üstün nitelikli olgun insan olmadır. Dünya ve ahirette zarar- ziyan görmemedir. Allah cc. Katında makbul, efdal insan olmadır. En güzel, iyi, hayırlı özelliklere, niteliklere sahip olmadır. Allah’ın ilmiyle yaşamaktır. Haram, günah, mekruh işlerden uzaklaşmadır. Merhametli, şefkatli, müşfik, iyilik yapan, Allah’a kulluk eden, taatta bulunan sevilen, saygın insandır.

                Müslüman; Almanca’ da Muslim, Fransızcada Musulman, İngilizcede Muslim olarak geçmektedir. “İslam dinine inanıp, kabul eden, iman edip de ibadet edene; Müslüman veya Müslim denmektedir.” “ Mümin ile Müslim aynı anlamdadır. Müslüman, Arapçada Müslim kelimesinin Farsçadaki şeklidir.”

                Allahü Teâlâ, insanların dünya da ve ahirete; huzurlu, mutlu, rahat, kolay, değerli, kıymetli, önemli, saygın, başarılı, zarar- ziyan görmeden, yaşamaları için İslam dinini göndermiştir. En son olarak da Kur’an göndermiş ve Hazreti Muhammed sav. Peygamber olarak görevlendirmiştir.  Kur’ân ayetlerini, peygamberimiz ile tüm insanlığa bildirmiştir. Öğretmiştir. Rehber- kılavuz, önder, lider, öğretmen, eğitimci, yönetici yapmıştır.

                Biz, Müslümanlar, ilk peygamber Âdem as. Peygamberden, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sav. Ya kadar tüm peygamberlere inanırız. Saygı, sevgi gösteririz. Kendimize örnek alırız. İslam dininin son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sav. Dir. Mümin ve Müslüman olmak için; âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a, Esma’ül Hüsna ad ve sıfatları ile inanmalıyız. Kur’ân’a samimiyetle inanıp, hükümlerini yerine getirmeliyiz. Son peygamber Hazreti Muhammed’e inanıp, kendimize kılavuz edinmeliyiz.

                Hazreti Muhammed sav. Ve Kur’ân’ın gönderilmesinden sonra, Allah cc. Tüm insanların Kur’an ve Hazreti Muhammed’e inanmalarını emretmiştir. Diğer kitapların, inançların değeri kalmamıştır. Yürürlükten kalkmıştır. Zaten onlar Hazreti Musa, Hazreti Davut, Hazreti İsa as. Dan sonra değiştirilmiş. Asılları bozulmuş. Hükümleri kalmamıştır. Zaten diğer İlahi kitaplar ve sayfa emirler belli bir bölgeye ve belli bir halka gelmişti. Tüm insanlığa gelen peygamberler ve ilahi mesajlar değillerdi.

                Müslüman, gerçek- hakiki, dosdoğru, dürüst, adil, merhametli, iyilik eden, taat olan olmalı. İmanda sağlam, ibadette ve iyilikte yüksekte olmalı. İman, amel, ahlak, edep, hayâ- ar- utanma, maddi, manevi sıfatta olmalı. İslam dinini madden ve ruhen içine sindirmiş olmalı. İslam dinine, ilme, irfana, bilime, ahlaka uygun yaşamalı. Takva mümin ve Müslüman olmalı. Cömert olmalı. Yüksek sıfatlara sahip olmalı. Bedenen, ruhen, çevresel tertemiz olmalı. Boy abdestli, namaz abdestli olmalı. Boy abdestli olmak farzdır. Hiçbir ibadet boy abdestsiz olmaz. Çevre temizliği esastır. İslam dini, temizlik olmadan yaşanmaz. Öyle üst- baş, çevre, doğa pis olursa, orada Müslümanlık yok demektir. Pisliği, kirliliği doğaya atmak, mümin ve Müslüman işi değildir.

                Müslüman ahlaken, madden, manen, ruhen, bedenen temiz olmalı. Yalan, iftira, hakkı ve hakikati inkâr eden; hileci, hilekâr, aldatan, aldanan, haksızlık yapan, zulmeden, zalim olandan Müslüman olmaz. Kibirli, büyüklük taslayan, çıkarcı, bencil, İslam dininde yasak, haram, günah olanları düşünmeden, dert etmeden yapan, Müslüman olmaz. İslam dinini beğenmeyen, eleştiren, yadırgayan, yalanla karalayan, yalan uyduran, din hakkında ileri- geri konuşandan Müslüman olmaz. Müslüman özü sağlam, sözü sağlıklı, eylem ve davranışları harika, harikulade olmalı. Serseri, mankut, holigan, anarşist, şiddetçi, saldırgan, terörist gibi davranmamalı. İslam dışındakilere benzememeli. Onların davasına hizmet etmemeli.

                Kamil- olgun, bilgili, bilinçli, samimi mümin Müslüman, herkese yararı olan; dosdoğru, dürüst insandır. Öncelikle kendine, anne, baba, kardeş, akraba, komşu, arkadaş, mümin, insanlar, canlara, doğaya iyiliği, hizmeti, yararı olur. Laf ile değil, icraat ve aksiyonuyla faydalı olur. Öncelikle Allah’ itaat, taat, ibadet eder. Yarattığı kullarının tümüne merhamet, sevgi, saygı, iyilik, hizmet, infak eder. “Allah’ın emirlerini tutar. Yasakladıklarından sakınır. İyiliği çoğaltır. Kötülükleri azaltıp, engeller. Bilerek, hata, kusur, yalan, yanlış yapmaz.” Allah’a hem ibadet etmeliyiz. Hem de yarattıkları varlıkların hak, hukukunu korumalıyız. Allah’a ibadet edip, kullarına zalimce davranma, zulmetmeyi Allah cc. Bağışlamaz. Zira kullarına haksızlık etme, insanlarla olan bir ilişkidir. Kul hakkını Allah cc. Bağışlamaz. Hakkı çiğnenenden özür dileyip, helallik dilemeli. Bu da sadece sözle olmamalı. Mağduriyet, yoksunluk giderilmeli. Laf olsun, diye iş, işlem olmaz, olmamalı.

                İnsanın görevi ana başlıkta iki tanedir. Şöyle ki:

1-      Allah’a olan kulluk borcumuzu, ödevlerimizi, görevlerimizi- vazifelerimizi, sorumluluklarımızı, yükümlüklerimizi; Kur’ân ve sünnet esas alınarak, mutlaka ama muhakkak yerine getirmeliyiz.

2-      Allah’ın yarattığı varlıklara olan görev ve sorumluklarımızı harfiyen yerine getirmeliyiz. Hiçbir nedenle zalimlik, zulüm- haksızlık asla yapmamalıyız.

İslam dininde güzel, iyi, üstün İslam ahlakında olmak esastır. Ahlakı güzel olmayanın, ibadeti de makbul, efdal değildir. Zarardadır. Ziyan etmiştir. Müflistir, iflas etmiştir. Sevaplar boşa gitmiştir. Günahlar, sevapları götürmüştür.

Müslüman, iyi huylu, yumuşak huylu olmalıdır. Güzel, iyi, yumuşak huylu olmak, en iyi niteliktir. İşlerin en iyisinin güzel ve iyi huylu- karakterli olmak olduğunu peygamberimiz buyurmuştur. Müslüman her işinde; en iyi, en ideal, en güzel, en yararlı, doğru, dürüst, haklı olanı yapar. Hakkaniyetle işlerini yapar. Hayâlı davranır. Hayâ, imandan bir şubedir. Hayâsız, arsız, utanmayan insanda; hayır, hasanet- güzellik olmaz. Aklı, Kur’an, sünnet, hadis, ilim, bilim ile kullanmalı. Akıl çok önemlidir. Zekâ çok önemlidir. Aklın iyi kullanılmasını; dine- imana, ahlaka uyup, uymadığından anlarız. Akıllı insan bu dünyada ve ahirette zarar- ziyan etmeyen insandır.

Hangi inançtan olunursa olunsun, Kelime-tevhit söyleyen, kesin olarak kabul eden,  inanan kimse mümin ve Müslüman olur. Arapçada “iman,” Türkçede “inanmak” anlamına gelen iman – inanmak; İslam dinine girmenin şartıdır. Allah’ın varlığına, birliğine, eşi- benzeri olmadığına, Kur’ân ’da bildirilen Esma’ül Hüsna ad ve sıfatları ile inanmak gerekiyor. Kur’an’ın bütününe şek ve şüphe duymadan inanmak gerekiyor. Hazreti Muhammed sav. e peygamber olarak inanmak, ona saygı duymak gerekiyor.

İmanın şartını; Amentü şerhi olarak da bilmemizde yarar vardır. Amentü şerhini Cebrail as. Peygamberimize bildirmiştir. Altı esastan oluşmaktadır. Bu Allah’ın kesin emridir. Bakara Süresi 177. Ayette de benzer şekilde geçmektedir. Ben, arkadaşlarım ile Ankara İlahiyat Fakültesi’nden olan birkaç ilahiyatçı profesörün konferansına İzmit’e gittim. Amentü şerhinde sorunlar olduğunu söylüyordu! Bunun için her zaman diyorum ki, din adına konuşanların; kim, ne, niçin, neden, nereden olduklarını bilmeli. Her din adına konuşana inanmamalı. Din hakkında konuşan binlerce ilahiyatçı alçak hain olduğunu hiçbir zaman unutmamalı.

Dinimiz İslam, insanların dünya ve ahirette, huzurlu, mutlu, rahat, kolaylık içinde iyi olmaları için Allah cc. Tarafından vahiy yolu ile peygamberimize, peygamberlere gönderilmiştir. İslam dini dışında kalanlara din denmez; dinsizlik denir. Din, sadece Allah cc. Tarafından gönderilen ve adını yine Allah’ın koyduğu sadece İslam dinidir. Günümüzde diğer batıl, sapık, sapkın anlatımlar; semavi dinler, beşeri- felsefi dinler olarak geçmesi tümüyle yanlıştır. İslam, insanlara en gerekli, lazım olan inançtır. Diğerleri ise en kötü, kötülüktür. Dinimiz İslam; hava, su, ısı, gıda, besin kadar değerli, gerekli, lazımdır. Din, insanlara için her değerdir. İki dünyada en lazım olandır.

·         Dinimiz İslam, peygamberler aracılığıyla insanlara ulaşılmıştır. Ayetler, süreler, peygamberlerin insanlara bildirdikleridir, yaşadıklarıdır. Peygamberleri dışlayan zalim yalancılara önemle duyurulur. İslam dini dışındaki batıl, felsefi inançlar, ilkel, pagan batıl anlayışlarıdır. Semavi dinlerde muharref, tahrif edilmiş, bozulmuş kitaplardır. Felsefi dinlerden farkı kalmamıştır. Mümin ve Müslümanlar sadece cennete gidecektir. Takva Müslümanlar cennete gidecektir. Allah cc. Ayetlerinde böyle buyuruyor. İslam dinden başkalarının hükümleri, , değerleri kalmamıştır. Buna Yahudilik ve Hıristiyanlıkta dâhildir.

·         İslam dinin hiçbir yalanı, yanlışı, eksiği, hatası yoktur. Hatalar insan kaynaklı olabilir. Kur’an yetkin, mükemmel bir kitaptır. Dinimiz İslam, bizleri kötü, çirkin, yalan, yanlış iş, işlem, söz ve düşüncelerden korur. Genlerimizi, ruhumuzu, bedenimizi, duygu, düşünce, eylem, niyetlerimizi sağlıklı şekilde besler. Dinimiz, İlahi bir sözdür. İlahi bir yoldur. Birey, aile, toplum, devlet, ülke, millet, ümmet dinimiz İslam ile huzura kavuşur.

·         Müslüman, Allah’a ibadet etmekle sorumludur. İbadetsiz Müslüman olmaz. İbadet edilmesi farz olan bir ibadettir. Allah’a ibadet etmeye, “kulluk” etmek diyoruz. İbadet etmek; bir sevgi, saygı, şükür, hamt, teşekkür, taat etme işlemidir. Biz, Allah’a kulluk ediyoruz. Allah’a tapmıyoruz. Tapma sözcüğü, putperestlik ifadesidir. İlkel, pagan inanışlarda olanlar; tanrılarına, ilahlarına, putlarına taparlar. Biz, tanrı ve tapınmak kelimesini kullanmamalıyız. Her ırktan olanlar, Allah’a uydurma, bir kötü, uygunsuz, Allah cc. Adı olmayan bir lakap takmıştır. Allah cc. Kendinin adının böyle olmadığını Kur’an’da bildirilmiştir. Allah cc. Adlarını; Esma’ül Hüsna’da bellidir, bildirilmiştir. Kulluk etme; Allah’ın emir ve yasaklarına uymaktır. Biz, Allah’a inanırız ve ibadet- kulluk ederiz.

·         Müslümanlar, Fatiha süresinde bildirilen şekilde hareket eder. “ Yalnız sana ibadet- kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.”

·         Hazreti Muhammed sav. Yoluna İslamiyet- İslam denir. İslamiyet’e inananlara da Müslüman denmektedir. Hazreti Muhammed’e sevgi, saygı göstermeyenden mümin Müslüman olmaz.

·         İlimsiz ibadet olmaz. İlimsiz Müslümanlık olmaz.

·         Peygamberimiz buyuruyor: “ ilimsiz ibadet, dalalettir, sapıklıktır.”

·         Allah cc. Zariyat süresi 56. ayette buyuruyor: “ İnsanları ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”

·         İbadet üç şekilde olmaktadır. Bedenle, mal ile hem beden hem de mal ile olmaktadır. Allah’ın farz kıldığı tüm ibadetleri Müslümanım diyenin yapması zorunludur. Farzdır. Olmazsa olmazdır. Müslüman isen gereğini yapmalı. Kuru laf ile Müslümanlık olmaz.

·         İslam dini, insanlara ve tüm canlı- cansız varlıklara yararlıdır, hayırlıdır, iyi gelmektedir. İslam dışı olanların az da olsa yararı olabildiğini gibi çok zararlıdır. İslam’ın ve gerçek ilmin, bilimin dışına çıkmamalı. Akıllı, zeki insan mutlaka dine- imana inanır ve gereğini yapar. Ateist, sapkın, sapık olmaz. İslam dışına asla kalmaz.

·         Bendeniz, uzun ayetleri meal olarak yazıp, makale yazımı çok uzun yapmak istemiyorum. Bunun için sizlere süre ve ayetlerin adlarını, numaralarını yazıyorum. Siz, bunlara mutlaka bakınız. Öğrencilerinize, cemaatlerinize, dinleyicilerinize, okuyucularınıza muhakkak anlatınız. Allah’ın ayetlerini anlatınız. Boş, felsefe yapmayınız.

·         İslam, mümin ve Müslümanlıkla ilgili şu güzelim ayetleri okuyup, anlayınız. Anlayıp, yaşayınız:

·         İmran Süresi 85. Ayet,

·         Hadid Süresi 9- 10. Ayet,

·         Maun Süresi

·         Zilzal Süresi 3. Ayet,

·         Maide Süresi 3. Ayet,

·         Al-i İmran Süresi 19. Ve 85. Ayet,

·         Furkan Süresi 63- 68. Ve 72- 74. Ayetler,

·         Ayrıca peygamberimizin sav. İslam, mümin ve Müslümanlık hakkında söylediklerini; araştırıp, öğreniniz. İnternetten kolayca bulup, öğrenmeniz mümkündür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle