banner468

Hangi statüde, konumda, durumda, kim olursa olsun; eğer ideal hak mümin ve hakiki Müslüman ise başarılı olur. İnancı, itikadı, Müslüman’ın başarılı olmasına neden olur. Ne ölçüde İslam ve Müslüman yaşantısına sahip ise, o ölçüde, oranda işinde, gücünde, görevinde başarılı olur. İslam dini, insani iki dünyada huzurlu, mutlu, başarılı yapmak için Allah cc. tarafından insan doğasına- yaratılışına uygun düzenlenmiştir. İnsanın yaratılışına ters- zıt hiç bir durum göstermez.

Müslüman, sağlıklıdır. Sağlığını korur. Sağlığını bozacak hiçbir davranış içinde olmaz. Bağımlılık edinmez. Zamanı zararda, ziyanda kullanmaz. Sağlığını hayırda kullanmayı, zamanını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedef edinir. Her zaman hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ, ilim, bilim, sanat, ilim, teknoloji, görgü kuralı, medeni, insanlıklı, İslam’ı hareket ederek, yaşar. Her şeyin israf ve savurganlığından kaçınıp, sakınır. İlmi, dini yaşantı sürer.

Her zaman doğru, en doğru, dost doğru, gerçekçi, adaletli, dürüst, yumuşak dil ve centilmen hareketli, zarif, nazik, anlamlı, düzgün anlatır, konuşur, davranır. Hiçbir işini çıkarcı, gösteriş için, şöhret olmak için, servet edinmek için, başkalarından madden üstün olmak için yapmaz. Her işini, görevini sadece Allah cc. için, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapar. Allah cc. rızasını kazanmak için ibadet, iyilik, hizmet, infak yapar.

Müslüman, başka insanlara asla düşmanlık etmez. Kin, nefret duymaz. Onu incitip, kırmaz. Eğer yönetici ve memur ise; halkın ihtiyaçlarını görevi gereği giderir. Başkalarına hizmet etmeyi, görev gereği sadece Allah cc. rızasını kazanmak için yapar. Başkalarının hak hukukuna girmez. Görevi istismar etmez. Görsünler, desinler diye hiçbir eylemde bulunmaz.

“Müslüman, hangi konumda, kariyerde olursa olsun; Allah’ın emirlerini tutar. Yerine getirir. Yasakladıklarından sakınır.” Halka hizmeti, Hakk’a hizmet- ibadet diye yapar. Zaten bir kişi sadece Allah cc. rızasını kazanmak için görev yapıyorsa, yaptığı işlemler, işler ibadet sevabı kazandırır.

Müslüman öncelikle, önce kendini iyileştirmeli. Düzeltmeli. Kendine çekidüzen vermeli. Sonra çocuklarına, çocuklara ilgi, bilgi, sevgi, saygı öğretmeli. Çocuklar sevilmeli. Onlara iki dünyada gereken her bilgi kazandırılmalı. Çocukların, gençlerin, halkın sorunları dinlenmeli. Sorunlara birlikte çözüm bulmalı. Çocukları ve insanları tüm tehlikelerden korumak, kollamak için çalışmalı. Çocuklar, pedagojik eğitim, öğretmen anlayışı ile yetiştirilmeli. Çocuklara peygamberimiz gibi davranmalı. Çocuklar hayırlı ve huzurlu olabilecek şekilde yetiştirilmeli.

En güzel ve dosdoğru bilgiler sadece Kur’ân-ı Kerim’de vardır. İlahi bir kitaptır. Allah’ın sözleridir. En güzel örnek peygamberimizdir. Peygamberimizi örnek ve model olarak almamız gerekir. Peygamberimiz yüce bir İslam ahlakı üzeredir. Peygamberimiz en güzel şekilde Kur’ân’ı yaşamıştır. Kur’ân’a uymayandan, peygamberimizi örnek, model almayandan; doğru, dürüst, yararlı, hayırlı insan olmaz, olamamaktadır.

Peygamberimiz, Kur’an-ı örnek alarak yaşamıştır. Sizde Kur’ân ve peygamberimizi örnek alarak; ilimle, akıl ile zekâ ile doğru akıl ile yaşamaya çalışınız. İki dünyada huzurlu mutlu rahat olacağınıza güvence veriyorum.

Allah’ın ilahi kitabını, peygamberini örnek almayıp; azgın sapık ve sapkınlara uyanlardan, hayır ve iyilik gelmez. İnsanın iki dünyasını mahvederler. Müslüman, İslam ile ilim ile yaşantısını sürdürmeli. Öyle hem Müslüman’ım diyeceksin, hem de sapkın felsefe ve ideolojilere inanıp, yaşam tarzı yapacaksın. Böyle hak mümin hakiki samimi Müslüman olunmaz. “İslam dini diğer sapkın sapık felsefeleri, ideolojileri tamamı ile reddeder. Sapkın felsefi akınlar ve bozuk sapkın ideolojilerde temelden İslam dinini reddeder.” “ İslam maneviyatçıdır. İnsanın bedenini, ruhunu, ahlakını düzetmeye çalışır. İdeolojiler maddeci- materyalisttir. Din- iman, Allah, peygamber tanımaz.”

“Allah’ın sevdiği olgun insan= mümin Müslüman, İslam olmak için; Allah’ın emirlerini tutup, yasakladıklarından sakınmak gerekir. İslam dinini, peygamberimizin yaşadığı şekilde yaşamak gerekir.”

Sevgi, saygı, muhabbet ile güzel bir estetik hayat sürmek gerekir. Allah’ın rızasını- hoşnutluğunu kazanmak lazımdır. Aksi halde iki âlemde huzurlu mutlu olmak mümkün olmamaktadır. Sabırla, isteyerek, samimiyetle İslam dinini peygamberimiz gibi yaşamadıkça, Allah cc. rızası kazanılmaz. Bir Müslüman gerçek anlamda inanıyorsa, bunu yapmalı. Şüpheli inanıyorsa, yapmamaktadır. İslam dinini benimsememişse, zaten İslam dinine karşı mücadele vermektedir. İslam dini dışında kalanların iki dünyaları cehennemdir. Esas cehennemi ahirette mutlaka ama muhakkak kuşkusuz yaşayacaklardır. Bunda şüphe, kuşku asla yoktur.

“Allah cc. maddi, manevi anlamda temiz olanları, tövbe edenleri, kendine karşı gelmekten sakınanları, emirlerini tutanları, yasakladıklarından sakınanları, hakkıyla ibadet ve iyilik edenleri, yazı, söz ve davranışlarında dosdoğru olanları sever. Diğerlerini sevmez. Sevmediği kul, iki âlemde hapı yutmuştur! Yeri cehennemdir. Kurtuluşu yoktur. Allah cc. bunu Kur’ân’da böyle buyurmaktadır.

“Allah cc. küfürde, günahta, isyanda, batılda ısrar edenleri, haddi, hududu aşanları, taşkınlık, azgınlık yapanları sevmez. Zalimleri, münafıkları, kâfirleri, müşrikleri sevmez. İsraf edenleri, bozucuları, bozguncuları, bozukları, büyüklük taslayanları, hainlik edenleri, adileri, kahpeleri, katilleri, serserilik yapanları sevmez.” Allah’ın yasakladığı 730 kadar harami işleyenleri sevmez. Kurtuluş sadece ve ancak İslam yaşantısındadır. Hak, hukuk çiğneyenler cehennemdedir. Onları yaptıkları ibadetler bile kurtarmayacaktır. Müslüman hem hakkı hem de batılı, küfrü bir arda yaşayan olmaz.

Müminin görevi ana başlık olarak iki tanedir. Bunlar; “1- Allah’ı Esma’ül Hüsna ile bilip, Kur’an ve sünnet üzere samimiyetle ibadet etmektir.”

“ 2- Allah’ın yarattığı insana ve tüm varlıklara iyilik, hizmet, infak edip, hukuklarını gözetmektir.”

İman esasları, Amentü şerhi olmakla birlikte iman esası aslında tüm Kur’ân-ı Kerim’dir. Peygamberimizin anlattığı, açıkladığı, tebliğ ettiği, onayladığı, doğruladığı kesin hükümler iman esaslarıdır.

“Kelime-i tevhit iman esasının en başta gelen, olmazsa olmazıdır. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin birlikte kadere iman etmektir. İmanın şartı ana başlıkta 6 olmasına rağmen, 6,236 ayet olduğunu da unutmamak gerekir.”

Mümin ve Müslüman ideal insandır. Öyle yarım yamalak, eksik, zararlı, kötü, çirkinlik yapan değildir. Örnek olgun insandır. Örneği ve önderi, modeli peygamberimizdir. Allah’ın en iyi, has, güzel, olumlu, yararlı, doğru, dürüst, olgun ve mükemmel insandır. İmanın şartlarına ve İslam’ın hükümlerine harfiyen, eksiksiz uyar ve yaşar. Yaratılışının gayesi, amacı, hikmetinin farkındadır. Sabırla dosdoğru hareket eder. İşine, görevine bağlıdır. Görevini can-i gönülden severek, eksiksiz yapar. Ekip, takım çalışması yapar.

Mümin alçak gönüllü, ağırbaşlı, centilmen, efendi, sabırlı, en yüksek ve güzel ahlaklıdır. Peygamberimizi ve 4 halifeyi, sahabeyi kendine örnek alır. Mümin yalan söylemez. İftira atmaz. Yalancıdan, iftiracıdan mümin olmaz. Mümin doğru ve gerçekleri söyler. Doğru ve gerçekleri kabul etmeyenden, mümin olmaz. Mümin emanete asla hainlik yapmaz. Milli, manevi, dini değerlere hainlik, adilik, alçaklık, kahpelik, tecavüz etmez. Allah’ı sever. Onun emir ve yasaklarına uyar.

Yönetici; hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet ile yönetimde bulunur. Asla zalimlik, zulüm etmez, yapmaz. En değerli mümin, bu değerlerle yöneticilik yapandır.

“Asıl insan, idare eder. Aciz insan, şikâyet eder. Basit insan, iftira eder. Dürüst insan, sabreder.”

İslam dini yaşamayanlar, bu dünyada felaketi yaşadıkları gibi ahirette de fecaati mutlaka yaşayacaklardır. Allah cc. Hazretlerinin ikaz- uyarı ve öğütlerini, emir ve yasaklarını dikkate almalıyız. Sapıklar, azgınlar, serseriler, hak, hukuk, hudut tanımayanlar, yok olmaya mahkûmdur.

“Geçmişte, Sodom ve Gomora halkı helak olmuştur!”

“Nuh kavmi, Semud, Ad, Medyan, Firavun kavmi, Lüt kavmi helak olmuştur.”

“İbrahim as. Kavmi helak olmuştur.”

“Yunus kavmi, Ninova kavmi yok olmuştur.”

M.Ö. 4 bin yılından sonra da yine azan kavimler, doğal felaketlerle, doğa olayları ile savaşlarla yok olmuşlardır. İslam dinini, ilmi, aklı, zekâyı doğru kullanmayanların, her zaman başlarına felaket, pislik yağdı, yağıyor, yağmaya devam edecektir.

Allah cc. güzel söz, yazı, davranışı ödüllendirecektir. Eylem ve davranışları hüsnü kabul görecektir. Amel defteri sevaplarla dolacaktır. Allah cc. sevgisi ile yapılan hoş güzel davranışlar kurtuluşa sebep olacaktır. Hiçbir iyilik, hizmet, infak, ibadet karşılıksız kalmayacaktır. Basit gibi görünen günahlar, iyiliklerle yok olacak. Sevaplar ağır basarak, cennete erişilecektir. “Allah cc. cennete sadece takva müminlerin gireceğini ayetlerinde buyurmaktadır.”

“Bugün çarşıya çıktım. Bir kedi 1 metre yükseklikteki çeşmenin küçük yalağına çıkmış. Musluğun açılmasını, kendinin su içmesini bekliyordu. Musluğu açtım. Kedinin akan sudan su içmesini sağladım.”

İşte küçük gibi görünen sevap kazandıran bir davranış, kurtuluşa neden olabilir. O kediye veya bazı canlılara yapılan işkence, haksızlık da cehenneme gitmeye vesile olabilir. Allah cc. zalimi, zulmü sevmez. Sevmediği insanı cennetine koymaz.

“Bir karıncayı bile parmağınızla, bir çalı ile küçük göletten kurtarmak, cennete gitmeye sebep olabilir. İnsanları zalimden, zulümden kurtarmak da cennete gitmeye neden olabilir. Bunun için merhametle, şefkatle, müşfiklikle, acıyarak, canlılara davranmalı. Hiçbir iyiliği küçümsememeli. Küçük, büyük, her türlü iyiliği canlılara yapmalı.”

Peygamberimizi, Dört halifeyi, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayram Veli, Mimar Sinan gibi güzellikler yapan mübarek insanları örnek alarak yaşamalı. Zalimlere, sapkın sapık azgın serseri hain kalleş kahpe alçak katillere asla uymamalı.

Mimar Sinan 400 kadar büyük, hayırlı, yararlı, kalıcı eser- yapıt yapmıştır. Diğerleri öğrenci yetişmiştir. Milletin adil yönetimini yapmıştır. Hakkı hakikati öğretmiş, açıklamış, eğitmişlerdir. Bir hakkı hakikati yazan yazar olmalı. Bir öğretmen, eğitimci olmalı. Adil dosdoğru bir lider, yönetici, memur, işçi, üreten olmalı. Bir Mehmet Akif Ersoy gibi olabilmeli. Alpaslan, Fatih, Yavuz, Kanuni olabilmeli. Güzel örnek alabilecek binlerce insan vardır. Onları örnek almalı. Gidip de, zalimlikte hak hukuk hudut tanımayan, katil serseri sapkın azgınlara uymamalı. Bu dünyada hala materyalist dinsiz Benita Musolini, Adolf Hitler, Stalin, Mao Zedung taraftarları vardır. Taraftarları ile cehennemin dibine gideceklerdir. Kur’an ve peygamberimiz varken, bu zalim katliamcılara uymakta, onları mürşit, önder, lider kabul etmektedirler. Hala onların kafasızlığındadırlar.

Her zaman bilgin, bilge, yapıcı, olumlu, hizmeti sadece Allah cc. rızası için yapan olmalı. Çevre ahlakı olmalı. Çevreyi kirletmemeli. Çevreyi korumalı, gözetmeli. Allah’ın yarattığı hiçbir şeye asla zarar vermemeli. Ölçülü, dengeli, hassas, tartılı, bilgi ile hareket etmeli. Her an muhasebemizi yapmalıyız. Tabiatı- doğayı mutlaka korumalı. Doğa olmazsa, bizler ve canlılar yaşayamaz. Varlıkların zalim katı katili, katliamcısı asla olmamalı. Hava, su, toprak, bitkiler mutlaka doğal yapısı ile korunmalı. Hiçbir varlığa haksızlık etmemeli. Öyle çöpleri karalara, denizlere dökmemeli. Kanalizasyonlara çevreye akıtacak kadar aptal, şapşal olmamalı. Ziraat ilaçları bilinçsiz kullanmamalı. Sorumluluk bilinci ile hareket etmeli. Havayı kirletmemeli.

Din samimiyettir. Dini samimiyetle yaşamalı. Görsünler, desinler, diye yapmacık hareket etmemeli. Her zaman her işi gönülden samimiyetle yapmalı. Ahirete hazırlanarak, işleri yapmalı. Ölümü ve hesap gününü unutmamalı. Farz ibadetleri eksiksiz yapmalı. İyiliği sadece ve karşılıksız, ancak Allah cc. rızasını kazanmak için yapmalı.

Müslüman, Müslüman’ca yaşamalı. İslam dinine ve ilme sıkı sıkıya bağlı yaşamalı. Hiçbir sapık felsefi akıma, sapkın ideolojiye bağlı olmamalı. Bunlar insanlığı, insanlıktan çıkarır. Hayvan altı yaratık durumuna düşürür.

Allah cc. İslam dışı sapkınlıklara inanıp; anarşi, şiddet, terör, katillik, katliam yapanlar için “ bayağı, aşağı, hayvandan aşağı” tabirini kullanmaktadır.

İslam âlimleri de “ yılan” deyimini kullanmaktadır.

Bu yaratıkların geçmişine, bugün ki durumuna bakılırsa, hayvanlardan çok daha fazla dehşet saçan barbarlık, vahşilik yapmışlardır.

“Müslüman, Müslüman’ca yaşamalı. Öyle feminizm, kapitalizm, liberalizm, faşizm, komünizm, sosyalizm, İslamcılık, islamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, despotluk, sapkınlık, laiklik, seküler, çağdaşlık, Kemalizm, Siyonizm, Darvinizm, sekülarizm, globalizm, ateizm, dinde reformculuk, yenilikçilik, eşcinsellik- homoluk- LGBTİ ENSES gibi sapkınlıklarda bulunmaz, bulunmamalı.”

Bu felsefi, ideolojik, cinsel sapkınlık, her ne ise İslam, Müslüman ve din düşmanıdır. Açıktan İslam ve Müslüman düşmanlığını söylemekte sakınca görenler, ilk fırsatta dinsizliklerini açığa vurmaktadırlar. Ben hiçbir felsefi sapıklık, ideolojik sapkınlık içinde olanın, dini bütün Müslüman olduğunu görmedim. Ben, İslam ve Müslüman düşmanıyım diyemeyenler; felsefi ve ideolojik demagojilerle düşmanlıklarını yapmaktadırlar.

Hıristiyanlık ve Yahudilik de felsefi ideolojik sapkınlıktır. Allah’ın dini değildirler. Her pislik bu sapkın inançtan türemektedir. Doğu felsefi inanışlarda sapkın birer azgınlıktır. Yahudilikte, Hıristiyanlıkta, Doğu felsefi inanışları da temelde aynıdır. Beşeridirler. Allah’ın gönderdiği din değillerdir. Vahiy dini olmaktan çıkmışlardır. Bugün Yahudilerde, Hıristiyanlarda aşırı sağcı, ırkçı, İslamofobi adı altında taşkınlık, azgınlık, barbarlık, dehşet, vahşet yapmaktadırlar. Müslüman bunlara benzemez. Bunlarla işi, muhabbeti olmaz. Kur’ân, Allah cc. sözü, iradesi, isteğidir. Peygamberimiz, Allah’ın emrettiği gibi davranır. Yasakladıklarından sakınır. Sapık sapkınlar ise kula kulluk, kölelik, tutsaklık yaparlar. Hak hakikat düşmanıdırlar. İnsanlık düşmanıdırlar. Merhamet, acıma, şefkat, müşfiklik, insanlık, İslam, ilim bilmezler.

Allah cc. katında geçerli, yegâne tek makbul, efdal din sadece ve ancak İslam dinidir. İslam dini dışındakilerin tümü, tamamı sapkın birer inanış, düşüncesizliktir. “Allah cc. katında geçerli, makbul, efdal din sadece İslam dinidir.”

Müslüman, Müslüman’dır. Müslüman’ca yaşamalıdır. Hiçbir haram, mekruh, suç, günah işlememe azminde ve kararlılığında olmalıdır. Öyle sapkın felsefi akım, ideoloji, “- izm” gibi çürük, kokuşmuş, leş gibi mundar- murdar düşüncelerin ardından koşmamalı. Müslüman, akıl, zekâ, hafızayı İslam ve ilim ile kullanır. Yanlışa düşmemek için yüksek uzman kişilerle fikir alışverişi yapar. Ortak akıl kullanır. Zamanı, parayı, sağlığı israf etmez. Yerinde, olması gibi değerlendirir.

Feminizm, kadını erkeğe karşı kışkırtır. Kadını etik değerlerden soyutlayıp, ahlaksızlaştırır. Kadını ahlaksızlıkta kullanır. Erkeğe bir yem, para kazanma aracı, gereci yapar. Kadının ahlaklı olmasına karşı çıkar. Ahlaksızlığını teşvik eder. Sapkın bir ideolojidir.

Faşizm, din düşmanı, dinsiz imansız vahşi, insanlık dışı bir ideolojidir. Komünizm ile pek çok paydaşı vardır. Dünyada en çok insan ve doğa katliamı yapan ideolojilerdir. Kan akıtmayı hedef edinmişlerdir.

İslamcılık, faşizm gibi komünizm gibi kan döken sapık bir ideolojidir. İslam ile Müslümanlık ile ilgisi- alakası yoktur. İslam ve Müslüman düşmanıdırlar. Faşizm, komünizm gibi İslamcılarda Müslümanların her türlü mabet, kültür, sanat, yapıtlarını yok etmektedirler. Emperyalizmin itleri, şer güçlerin maşaları, insanlık düşmanlarının kurşun askerleridirler. Bu adiler dünya insanlığının başının belasıdır.

Bir hafta önce Sri Lanka ( Seylan) denilen 21 milyonluk ülkede, Daeş denilen, İslamcı olan, emperyalizmin kölesi olan Daeş, Paskalya nedeniyle kilisede ayin yapanların ve otelde paskalya tatili nedeni ile kalanların üzerine intihar bombacı olarak 9 eylem yaptılar. 353 kişi öldü! 500 kadar kişi yaralandı. Bu Amerikan emperyalizminin hedefine ulaşmak için Çin ve Hindistan egemenliğini kırmak için yapıldı.

Bu dinci- İslamcı terör örgütleri 1979 yılından beri 12 milyon Müslüman’ı katletti. 65 milyon Müslüman’ı sakat- engelli bıraktı. Onlarca Müslüman ülkeyi harabeye çevirdi.

Bugün ülkemizde İslamcı olduğu bilinen, siyasi parti, PKK uzantıları ile sol- komünist terör örgütü siyasi partilerle, Fetö uzantısı siyasi partilerle 3 yıldan beri açık işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, ittifak halindedir. Çünkü hepside sapkın zorbacıdır. Kandan beslenirler.

Terör yapan lanetlenmiştir. Lanetliyorum. Bir ay öncede Filipinlerde Avustralyalı bir sapık Hıristiyan katil, camii basarak, 50 Müslüman’ı Cuma namazı kılarken katletmiştir!

Yine başka bir ırkçı Hıristiyan sapık, Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki Utoya adasında eğlenen 700 öğrenci üzerine baskın saldırısında bulunmuş. 93 kişiyi katletmiş. 97 kişiyi yaralamıştı. Böylesi yüz binlerce vahşet olay! Milyarlarca ölü! Ben bu hayvanlardan aşağı yaratıkları lanetliyorum. Bunların hepsi dinsiz imansız ahlaksızdır.

Müslüman, en yüksek ve doğru ilim, meslek, sanat, din – iman sahibidir. Kur’ân ve sünnete eksiksiz bağlıdır. Ahlak, edep, etik değerlere bağlıdır. Haram ve mekruh olan her düşünce ve davranıştan uzak durur. İyiliği, kötülüğü önlemek için yayar. Öyle dinsiz imansız holigan, militan, eşkıya, anarşist, terörist, zalim gibi asla hareket etmez. Hürriyeti- özgürlüğü haram işlemek için katiyen kullanmaz. Müslüman en ideal, en yüksek, en üstün, en mükemmel, muazzam, muhteşem olgun insandır. Müslüman’ın iyiliğini, güzelliğini, doğru, dürüst, yararlı, olumlu, önemli, kayda değer şahsiyeti binlerce kitap yazmakla bile anlatılamaz. Müslüman, iki dünya yaşantısı için kurtuluşa, huzura, mutluluğa, rahata ermiştir. Zalimlikte ısrar edenler, inadına zalimlik, müşriklik yapanlar, cehennemdedir. Tövbeleri bile kabul değildir.

Müslüman, Kur’ân, sünnet, ilim, bilim, etik, ahlak, edep, hak, hukuk, hakkaniyet, olgun insanlık sahibi olmalıdır. Yarım yamalak Müslüman olmaz. Yarısı gâvurluktan, yarısı İslam’dan yaşantısı olan Müslüman olmaz. İman kuşku, şüphe, yarımlık kabul etmez. Müslüman, hem haramları endişe duymadan yaşayacak; hem de işine geldiği İslam düsturu içine olacak. Aklı başında, peygamberimizin yolunda olmalı. Allah’ın istediği doğrultuda yürümeli. Sıratı müstakimden asla ayrılmamalı. Müslüman, farzları, sünnetleri, peygamberimiz gibi yaşar, yaşamalıdır.

Bugün, adı Müslüman olanlar, haramları endişe duymadan yaşamaktadır. İsraf, savurganlık, haram, günah içindedir. Güzel örnek değillerdir. Kötü örnek olmakta, insanlar bunlardan uzak durmaktadır. Müslüman en önce ve her zaman kendini eleştirmeli. Özeleştiri yapmalı. Kendini sorguya çekmeli. Tövbe edip, yanlışlardan dönmelidir. Kur’ân’ı peygamberimiz gibi yaşamalıdır.

Müslüman, inanç ve ibadette İslam dininin sağlam ve sağlıklı esasları üzere olmalıdır. İtikat İslam olmalı. İlmihal, Kur’ân ve sünnete uygun olmalı. Yüksek ilim, sanat, kültür sahibi olmalı. İhlâslı olmalı. Farz ibadetler eksiksiz yapılmalı. Nefse, şeytana, sapkın kişilere uymamalı. İslam ahlaklı yaşamalı. Dünya pisliklerinden uzak durmalı. Nefsi emare sahibi olmamalı. İslam hukuku içinde yaşamalı.

Allah cc. cennete sadece takva müminlerin gideceğini ayetinde bildiriyor. Zalimlerin, münafıkların, kâfirlerin, müşriklerin cehenneme gideceğini ayetlerinde bildirmektedir. Mümin ve Müslümanların özellik ve niteliklerini onlarca ayetinde bildirmektedir. Zalim, kâfir, münafık, müşriklerinde özellik ve niteliklerini ayetlerinde bildirmektedir.

“Sapkın” sözcüğünü çok kullanıyorum. Çünkü çok sapkın var. Dert, bela, musibet, üzüntü olan sapkın olanlar olmaktadır. Ben, “sapkın” sözcüğünü şu anlamlarda daha çok kullanıyorum: “ Doğru yoldan ayrılmış. Özellikle doğru olan dinsel inancını yitirmiş olan. Sapkıya uğramış olan. Davranışlarıyla yaşadığı toplumun doğru inanç, gelenek ve göreneklerine ters düşen, o toplumun yasa ve kurallarına uymamakta direnen; sapınca, düşen, anlamlarında kullanıyorum. Doğru ve gerçekten sapan, hak ve hakikati kabul etmeyen, anlamlarına da kullanıyorum.

Cinsel sapıklık; normal, helal olmayan, anormal cinsel ilişkidir. Cinsel birleşmenin LGBTİ ENSES şeklidir. Dinimizde ve sağlık ilminde istenmeyen durumdur. Buna “cinsel sapıklık” denilmektedir. Bir anormallik, dengesizlik, hastalıktır. Parafili, cinsel sapıklıktır. Teşhircilik, fetişizm, fortçuluk, pedofili, maşozim, sadizm, röntgencilik, transvesti durumlar cinsel sapıklıktır. Bu dünyanın şer güçleri tarafından yayılmak istenmektedir. Solcular, komünistler, sapık ve sapkın dernekler, örgütler bu cinsel sapıklığı yaymaya çalışmaktadır. Övücü yayınlar, özgürlük yürüyüşleri, övgüler yapmaktadırlar. Ülkemizde özellikle iki solcu, Marksist siyasi parti milletvekilleri LGBTİ ENSES özgürlük yürüyüşlerine katılmaktadır. İnterneti açarken, bu cinsel sapıklığın reklamı açılmaktadır. Hepsinin canı cehenneme diyorum. Bazı sapkın devletler, bunlara resmi evlenme yapmaktadır. “İnsan sapkın olursa, sapık da olmaktadır. Sapkınlık, sapıklığı oluşturmaktadır. Sapıklar, sapkın olmaktadır.” Bozulma, bozukluğu artırmakta, çoğaltmaktadır.

Bugün, hiç olmadığı kadar insan istediği bilgiye ulaşma, bilgi edinme, bilgili olma olanağına sahiptir. Halkımızın %85’inin akıllı, dijital telefonu vardır. Cebinde gezdirmektedir. Bir dakika içinde istediği bilgiye bu telefon ile ulaşma imkânına sahiptir. Diğerleri de bilgisayar internetinden anında istediği bilgiye ulaşabilmektedir. Her taraf gazete, dergi, kitap, bilgi içeren materyallerle doludur. Artık bilgisiz, cahil kalmanın özrü kalmamıştır. Herkesin bilgisine saygılarımla arz ediyorum. Okumalarını, doğru bilgi edinmelerini saygılarımla diliyorum.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle