. Aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurularını 06.04.2022 tarihi saat 18:00'a kadar şartları sağladığına dair belgeler ve irtibat numaralarını içeren özgeçmiş ile birlikte [email protected] adresine yapabilirler.

1. Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak, 5188 nolu Kanunun 10. maddesi çerçevesindeki şartları sağlamak,

2. 06.04.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak,

3. BOY: Erkeklerde en az 170 cm, bayanlarda en az 165 cm uzunluğunda olmak, KİLO: Kg olarak, boy uzunluğunun son iki rakamının 10 kg eksigi - 10 kg fazlasını aşmamak,

4. Erkek adaylarda askerlik hizmetini tamamlamış olduğunu belgelemek,

5. Havalimanı giriş kartı almaya engel sabıka kaydı olmamak,

6. Başvuru tarihinden en az bir ay öncesine kadar SGK kaydı olmamak.

7. Son 1 yıldır Rize'de ikamet ettiğini belgelemek.