banner468

Ahlâk insan için çok değerli, önemli, kıymetlidir.

İnsan için olmazsa olmazlardandır.

Ahlak, Allah cc. Katından gelen bir mucizedir.

Peygamberimiz bile ahlâkı tamamlamak için görevlendirilmiştir.

                Kur’an’ı Kerim’in önemli bir kısmı güzel ahlakı içerir.

                İyi, güzel olan, İslam ahlâkını önerir.

                İslam dininin ahlak ilmini öğrenip, yaşamalı.

                İslâm ahlâkı ile insan haram, günah ve suçlardan arınır.

İnsanın yaratılışına, doğasına uygundur, İslam ahlakı.

İnsan yaşayışını ve görevlerini ahlâk güzelleştirir.

Bireyi, aile kurumunu, toplumu, devleti huzur içinde mutlu eder.

Herkese en iyi yaşayışı, görevi güzel ahlak yaptırır.

                İnsanlara, insan olmayı, geçinmeyi, uyumu öğretir.

                Ahlâk ile edep, hayâ, insanlık, merhamet, şefkat, müşfik olma öğrenilir.

                Güzel huylar ahlak ile artar ve gelişir.

                Kötü huylar, karakterler ahlak ile azalır, yok olur.

Güzel ahlak, huydur, güzel huydur, iyi karakterdir.

Ahlak ile hayırsız ve zararlı davranışlar yok edilir.

Müslüman, güzel ahlaklıdır, çirkin ve kötü ahlakı reddeder.

Kibirden, cimrilikten, kötülükten, nefse uymaktan kaçındırır.

                Ahlakın, kanunları, esasları, düşüncesi vardır.

                Ahlak ilmi, dinin asıl kaynağından oluşur.

                Biz önce ahlakı öğrenip, yaşamalıyız.

                Ahlakı güzel örnek oluşumuzla insanlığa yaymalıyız.

İman, ibadet etme; güzel ahlakı oluşturur.

İslam dini güzel ahlaka, güzel huya büyük önem vermiştir.

Peygamberimiz, iyi ve güzel ahlakı tamamlamaya gönderildim, demiştir.

İmanca en güzel insan; ahlakça güzel olandır.

                Allah cc. En çok güzel ahlaklı Müslüman’ı severdir.

                Peygamberimiz, Allah’tan en çok; sağlık, esenlik, güzel ahlak istemiştir.

                Peygamberimiz; ahlakınızı güzelleştirin, diye buyurmuştur.

                Kötü, çirkin ahlaklı olmaktan uzaklaşın, denmiştir.

İbadetlerin bir hedefi de; güzel ahlak kazandırmaktır.

Güzel ahlak kazanmayan, müminin ibadetleri makbul olmamıştır.

Namaz, oruç, zekât, hac yap, güzel ahlaklı da ol!

Aksi halde uğraşlar boşa gider, sevaplar zayi olur, bil!

                Birey, aile, toplum, devlet güzel ahlak ile huzurlu, mutlu yaşar.

                Vatan, güzel ahlak ile İslam yurdu olur, bunu da bil!

                Beden terbiyesi güzel ahlak ile yapılır.

                Ahlaksız bireyden; insan, insanlık, insancıl olma olmaz.

Güzel ahlak ile beden terbiye olur, sağlıklı olunur, zararlılardan kaçınılır.

Vücut yıpratılmaz, kavga- dövüş yapılmaz.

Akıl, zekâ, irade dosdoğru işletilip, kullanılır.

Ahlaksız insandan, akıllı davranış beklenilmez.

                Güzel İslam ahlakıyla herkes görevini öğrenir.

                Kadın kocasına, erkek hanımına estetik davranır.

                Arkadaşlar güzel ahlak ile can, dost, kardeş olur.

                Sevgi, saygı, muhabbet, iyi geçim oluşur.

İslam ahlaklı kişi; bireye, aileye, topluma, devlete güzel davranır.

İnsaf, vicdan, merhamet, saygı, saygınlık hayat bulur.

Ahlaklı kişi ilmi, irfanı, hakkı, hukuku, görgü kurallarını yaşar.

İffetli, namuslu olur;  milli, manevi, dini değerlere önem verir.

                Güzel ahlak; iyi geçinme, edepli olma, temiz, iyi insan olmadır.

                Tatlı dilli, güzel yüzlü, temiz kalpli, iyi davranışlı olmaktır.

                Yumuşak huylu, eziyet vermeyen, kul hakkına girmeyendir.

                Herkesin dilinden, elinden zarar- ziyan görmeyendir.

Güzel ahlaklı mümin, eziyete sabreder, kötülüğü iyilikle savar.

Özü, sözü, davranışları en güzel olandır.

İnsanlar arasında iyiliği, güzelliği, yararı yayar, hayırlı işler yapar.

Başkaları ile iyi geçinmeyi, iyi olmayı, hayırla davranmayı seçer.

                Müslüman, iyiliksever, iyilik yapar, hizmet eder, infak eder.

                Kötü niyet, duygu, düşünce, eylem içinde olmaz.

                Müslüman, herkesle en iyi ilişkiler kurar, yapıcı ve olumlu davranır.

                Çocukları sever, büyüklere saygılıdır, kadınları korur, gözetir.

Müslüman, kendi için sevdiğini, kardeşleri içinde sever ve yapar.

İmanı, İslam yaşantısı ile cennete gitmeyi hedefler.

Selami, barışı, esenliği, iyiliği yayar, kolaylık sağlar.

Maddi, manevi anlamda çok temizdir, temizlik imandandır.

                Başkalarına hediye verir, ikramlarda bulunur.

                İnsan, akraba, komşu, arkadaş hak- hukukunu korur, gözetir.

                Hastaları, dostları, arkadaşları ziyaret eder, hal- hatır sorar.

                Konukları en iyi, güzel şekilde ağırlar, uğurlar.

Selam veririm, selam alırım, dua ederim, davete giderim.

Hasta ziyaret eder, ölürse, cenazesine katılırım.

İttika bir mümin olup; takva, muttaki Müslüman olmaya çalışırım.

Her işi güzel ahlak, edep, hayâ, akılla, ilimle yaparım.

                İkramda bulunur, ihsanda bulunurum, iyilik yaparım.

                İyiliği sadece Allah rızasını kazanmak için yaparım.

                Allah’ın emrettiği dosdoğru istikamette yol alırım.

                Allah’ın haram kıldığı, yasakladığı; zararlı, kötü yolda olmam.

Allah’a, peygamberine itaat eder, sevgi, saygı duyarım.

İşlerimde haram işlemem, helal üzere yaşarım.

İsraf- savurganlık etmem, çevreyi korur, gözetirim.

Aklımı ilimle, bilimle, din ile iman ile işletirim.

                İnsanlara, hayvanlara, doğaya iyilik eder, kötülük etmem.

                Yalan söylemem, sözümde dururum, hainlik asla etmem.

                İnsafla, vicdanla, merhametle, hoş bir hal ile davranırım.

                Zalimlik etmem, haksızlık etmem; haram, günah işlemem.

Yumuşak ve iyi huylu olup, ideal işler yaparım.

Hedefim; Allah’a ibadet, varlıklara iyilik yapmaktır.

Her işi derinden düşünerek, dosdoğru ve en güzel yaparım.

Dünya işlerini yaparken; sorar, danışır, öğrenip, yaparım.

                Her işimde; akılla, zekâyla, doğru bilgiyle, ölçülü davranırım.

                Dengeli, dosdoğru, gerçekçi, insancıl, tedbirli olurum.

                İşimde, görevimde sebat eder, en iyi şekilde görevimi yaparım.

                Başkalarına kolaylık gösterir, zorluk göstermem, dua alırım.

Elim açıktır, savurgan değilim, cömerdim.

İmanım ve dinim ne emrederse, yaparım.

Hak, hukuk, doğruluk, adalet, hikmet ehliyim.

Herkesin hak, hukukunu gözetir, korurum.

                Hiç kimseye asla haksızlık etmem, eziyet vermem.

                Kimseyi inancı, rengi, ırkı, dili, bölgesi için hakir görmem.

                Ben, ırkçı değilim, sapkın felsefi görüşte de hiç olmam.

                Allah’ın yolunda, peygamberin izinde bilinçle yaşarım.

İbadetlerimi bilgiyle, bilinçle, huşu içinde severek yaparım.

Kimseye kin tutmam, düşmanlık etmem, kıskançlık yapmam.

Kimsenin kötü haline kesinlikle sevinmem; üzülürüm.

Belaya düşenlere, yardım ederim, elinden tutar, kaldırırım.

                Allah’a ibadet eder, zikreder, dua eder, tövbe ederim.

                Allah’ımı hoşnut edecek, davranışlarda bulunurum.

                Allah’ın kullarına iyilik eder, yardım eder, hizmet ederim.

                Allah’ın sevdiklerini severim, sevmediklerini, iyi insan yapmaya çalışırım.

Hep iyi, güzel, doğru, dürüst, düzgün iş yaparım.

Hile, sahtecilik, sahtekârlık haramdır, katiyen yapmamaya çalışırım.

Bir melek gibi olmaya; takva, muttaki olmaya azmederim.

Sabırla, sebat ederek, görevimi hakkıyla ve layıkıyla yaparım.

                Allah cc. Sabredin, buyurmuş, bende çok sabredenlerdenim.

                Sabredenler, rahat eder; dert, bela, musibet görmezler.

                Allah’ın dinine sadakatle bağlıyım; kuşku duymam, asi olmam.

                Allah’ımın tüm emirlerine uyarım, yasaklarından sakınırım.

Hile ve aldatma yapmam; peygamberimiz yapanlar, mümin olamaz, buyurdu.

İyi halde bulunurum, insanlara çok iyi davranırım.

Akraba, arkadaşlarımı ziyaret eder, hal hatırlarını sorarım.

Metin, iyi, güzel, hayırlı, yararlı olmayı hedeflerim.

                Kibar, ince, zarafetli, adil, adaletli olgun insanım.

                Günahlardan kaçınır, haram işlememe azminde olurum.

                Haram, günah, suç işlemem, bilinçli olgun insanım.

                İffetli, namuslu, vatan, millet sevgisi ile dopdoluyum.

Verdiğim sözde dururum, fazilet değerlerine sımsıkı bağlıyım.

Zihin uyanıklığı, ileri görüşlülüğüm, öngörüm vardır.

Yerimi, değerimi bilerek, hareket ederim.

Kanaatkârım, aç göz, nankör değilim, şükrümü, hamdımı yaparım.

                Her işimde iyilik, güzellik, yarar ve doğruluk vardır.

                Latife, mizah uygun şekilde yaparım.

                Hiçbir konuda aşırılık, gerilik içinde olmam; dosdoğru orta yolu izlerim.

                Sağlam, dayanıklı, güzel ahlak ile davranırım.

Yaşamaktan sevgi, lezzet, haz alırım; hakkıyla yaşamaya çalışırım.

Her zorluğun, güçlüğün sonunda kolaylık vardır, bilirim.

Sorarak, öğrenerek, danışarak, yardım alarak, zorluğu aşarım.

Ümitsizliğe düşmem, ümit var olurum, pes etmem.

                İnsanlar olarak birbirimize yardım, hizmet eder, yardımlaşırız.

                Onur, iffet, edep, hayâ, güvenlik ile hak yolda yaşarım.

                Dedikodu, söz gezdirme, koğuculuk yapmam.

                Vakarlı, alçak gönüllü, vefalı insanım.

Hiç kimseye zorluk çıkarmam, kolaylık gösteririm.

Dinimiz kolaylık dinidir, işleri güçlendirmem.

Hakkı över, uyarım; kötüyü yerer, uyarırım.

Hak, hakikat ne ise onu söyler, yazar, yaparım.

                İlmin başı, Allah’ı bilmek ve sevmektir.

                Allah’ı bilmeyene, ilim yarar sağlamaz, kötülükte kullanır!

                Hak din İslam; insana değer, önem, kıymet, insanlık kazandırır.

                İlim insanı; ırkçılık, ayrımcılık yapmaz, insanları eşit bilir ve hakça davranır.

İnsan, İslam bilmeli, kendi değerini bilip, olgun davranmalı.

Kendi için sevdiğini, başkaları içinde sevmeli.

Yalan söylememeli, yalancının işleri doğru olmaz, doğru gitmez!

Emanete hainlik edip, güvenilmeyen insan olmamalı.

                İnsanlarla dost olmalı, kardeş olmalı; hayırsız olmamalı.

                Eski dostlukları devam ettirirken, yeni dostlar edinmeli.

                İnsanların zararına, ziyanına asla sevinmemeli.

                Hayvanlar, Allah’ın dilsiz kullarıdır; sevip, korumalı.

Doğayı, çevreyi, varlıkları korumalı, gözetmeli, yok etmemeli.

Her iş de, görevde, ticarette; doğru, dürüst, düzgün insan olmalı.

Zalim olmamalı, zalimler cehennemdedir, unutmamalı!

Aklı, zekâyı; doğru bilgilerle kullanmalı.

                İnsan olarak, özeleştiri yapmalı, kendimizi sorgulayıp, değerlendirmeli.

                Yanlışlardan tövbe etmeli, pişmanlık duymalı.

                Yalan, yanlış, kötü, çirkin işlerin içinde olmamalı.

                Zararlı, kötü, bağımlılık yapan madde kullanmamalı.

 Kötü, çirkin, haram, suç olan alışkanlıklar edinmemeli.

Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı canımızdan çok sevmeli.

Bu ulvi, kutsal değerler için gerekirse gazi, şehit olmalı.

Milli, manevi, dini, ilmi, insani, evrensel değerlere sımsıkı bağlı kalmalı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle