Allah cc. Haşr Süresi 24. Ayette buyuruyor: “ O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler- adlar, O’na özeldir. Göklerde ve yerde olanlar, O’nun şanını yüceltmektedir. O, galiptir ve hikmeti- bilgisi uyarınca her şeyi yapan, yaratandır.”

                Araf Süresi 180. Ayet: “ En güzel isimler, Allah’a mahsustur. O’na, o isimlerle dua ediniz…”

                Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler gibi olmamalı. Bozuk olan kitaplarına yazanları yapmayan, Hıristiyan ve Yahudiler gibi olmalı. Öz başka, sözler başka, eylemler başka olmamalı. Tevrat’ta Cumartesi dışında ki, “On Emir hükümleri” şunlardır:

1-      “Karşımda başka ilahların olmayacak.

2-      Kendin için oyma put, heykel, tapınacak obje yapmayacak, onların önünde secde etmeyeceksin.

3-      Rabbinin ismini boş yere ağzına almayacaksın.

4-      Babana ve annene saygı duyacaksın.

5-      İnsan öldürmeyecek, katletmeyeceksin!

6-      Zina yapmayacaksın.

7-      Çalmayacak, hırsızlık, gasp yapmayacaksın.

8-      Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

9-      Komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.

10-   Komşunun evine, karısına, erkek ve kadınlarına, kölelerine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”

Tevrat’ın en önemli “On Emir” hükmü bu on emirdir ama bunların hiç birine uymamaktadırlar. Bugün, Yahudiler, Siyonistler, dünyanın en zalim, katil, katliamcı, fitneci, bozguncu, vahşi, haydut, eşkıya, sömürücü, lanetli bir kavim durumundadır. Dünyada en alçak ve zararlı fikirler bu ırktan çıkarmaktadır! En çok sapıklıklar, sapkınlıklar bunlardan çıkmaktadır. 30 milyon nüfusları ile 8 milyar dünya insanlarını perişan etmekte, mahvetmektedirler! Allah cc. Islah eder, inşallah. İnşallah hidayet bulurlar.

Müslümanlar, Yahudiler, Siyonistler, Hristiyanlar, solcular, sağcılar, bozuk felsefi görüşü olanlar, sapkın ideolojik görüşü olanlar gibi sapık, sapkın görüş, eylem, davranış, harekette olmamalı. Özü bir, sözü bir, davranışları bir ve güzel olan olmalı. Kur’ân’ı rehber, peygamberimizi örnek alan olmalı. Gerçek ilim, doğru bilgi, bilim, İslam ile yaşamalı.

Müslüman, imanın şartlarına inanmalı, yaşamalı. İmanın şartları; Kur’ân’ın bütün hükümleridir. Kur’ân’a bir bütün olarak inanmalı ve de peygamberimiz gibi aynen inanıp, yaşamalı. Özü iman, aklı iman,  sözü iman, davranılışları iman olmalı. Amentü şartlarına, Bakara süresi 177. Ayete aynen inanmalı. Diğer ayetlere de kuşkusuz inanıp, yaşamalı. İmansız, mümin ve Müslüman olunmaz. İman, İslam’dır. İslam, dinin bütünüdür.

İman eden herkes İslam olur. İslam olan herkes hak mümin ve hakiki Müslüman olur. İslam dininin gereklerini yapma, azim ve kararlığıyla gayret eder.

İmanlı kişi, ilim, bilim, doğru ve gerçek bilgi sahibi olmalı. Meslek, sanat, kültür, pozitif ilim, teknik, teknoloji sahibi olmalı. Müslüman, cahil- cühela, çapulcu, mankut, köle, akılsız- beyinsiz mankut olmaz. Çünkü İslam dini, insani böylesi olumsuz sıfatlardan korur.

Müslüman, başkalarının malı, maskarası, oynatılan piyonu, oynatılan kuklası, eşyası, eşeği, köpeği, iti olmaz. Olup da kendi milletine, ümmete, vatana, memlekete, ülkeye, dine- imana, devletine,  insanlığa, varlığa zarar vermez. Müslüman, en akıllı, zeki, bilgili, bilinçli, dikkatli, uyanık, ideal, olgun, yetkin insandır. İlim sahibidir. İleriyi, geriyi görür. Olay ve olgulardan ders alır, ibret alır. Tuzağa düşmez. Fil gibi tuzağa düşürenlere, mal olmaz. Mal gibi, eşya gibi, araç- gereç gibi başkalarına kendini kullandırmaz.

Müslüman, ihsan sahibidir. Herkese yardımcıdır. Yardım eder. İyilik eder. Allah’ı görür gibi hakça ibadet eder. En mükemmel insan olarak; aciz, zaaf içindeki insanları bu düşük düzeyden kurtarır. Kendine, nesline, akraba, hısım, komşu, hemşeri ve tüm insanlığa olumlu katkı sunar. Helal yer, içer, giyer, kazanır, harcar. Haram, mekruh, israf, müflis işleriyle ilgilenmez. Şefkatli, merhametli, müşfik, acıyandır. Haram, günah işlemez. Kötü bilgi, zararlı iş öğrenmez. İyiliği emreder. Kötülüğü yasaklar. İyiliği tüm dünyaya yayar. Kötülükleri de tüm dünyadan kaldırmaya çalışır. Herkes kendi görevini eksiksiz yerine getirir. Milli, manevi, dini, ilmi, evrensel, insani değerlerle yaşar. Aklını, kalbini, ellerini, gözlerini, kulaklarını, ağzını, dilini, beden bölümlerini, vücut organlarını en güzel şekilde işletir. “Allah’ın emrettiklerini yapar. Yasakladıklarından sakınır.”

Müslüman, Kur’ân, sünnet ve gerçek dosdoğru, dürüst, bilge İslam âlimlerinin eserlerini okuyup, örnek olabileceklerini, kendine örnek yapmalı. Mümin, Allah’a istenilen, emredilen şekilde ibadet ederken, varlıklara da istenilen şekilde hizmet, iyilik, infak, yardım etmelidir. İnsanların ve varlıkların gönlünü kazanmalıdır. Allah’a dönmeli. Ondan başkalarını bırakmalı. Kula kulluk etmemeli. Bilgi aktarmalı. Öğretmeli. Eğitmeli. Ders vermeli. Öğüt vermeli. Sözlü, yazılı ve fiili örnek olmalı. Allah aşkı, peygamber sevdası, varlık sevgisi olmalı.

Müslüman, en güzel, iyi, harika, harikulade, şahane, kibar, nazik, naif, efendi, numune, en ideal insan olmalı. En güzel İslam, peygamber, Kur’ân ahlakında olmalı. İslam kardeşliğinin bilincinde olmalı. Edepli, hayâ, utanma, ar sahibi olmalı. Allah’ın emrini tutmama durumunda, Allah’tan korkmalı. Allah’ın şefkati, merhameti, müşfikliği müminlerdir. Zalimlere şiddeti, azabı, eziyeti dayanılmazdır! Allah cc. en adildir, adaletlidir, hakkaniyetlidir.

Müslüman, nefis terbiyesi yapmalı. Beynini, kalbini, kendini, düşüncelerini, fikirlerini din ile ilim ile açlık ve kanaat ile terbiye etmeli.

Müslüman, güzel ahlak sahibidir. Olmalıdır. Ar, utanma, hayâ sahibi olmalıdır. Cömert, isar, diğerkâm, fedakâr olmalı. İlim, bilim, meslek, sanat sahibi olmalı. Cahil- cühela, çapulcu, aciz, zaaflı, bilgisiz, anlamaz, bilmez, tembel, uyuşuk, pısırık, korkak asla olmamalıdır. Böylesi bir Müslüman sıfatı yoktur.

Müslüman, sükûnet, sakin, sessiz, sedasız, bireysel, ekip ve kurum olarak sosyal, kültürel, eğitsel olarak çalışmalarını sürdürmeli. Önce kendini tanımalı. Sonrasında Rabbini, haddini, sınırlarını bilip, tanımalı. Öküz gibi sınır- hudut tanımazlık yapmamalı.

Müslüman, alçak gönüllü, ağırbaşlı, efendidir. Centilmendir. İnsanları hor- hakir görmez. Hiçbir varlığa eziyet etmez. Allah cc. Yolunda yaşar. İnsanlarla hoş, güzel, iyi, hak üzere sohbet eder. Hak ve hakikat üzere olur. Din ve bilimden ayrılmaz. Kültürlüdür. İyi ve olgundur. Sabırlıdır. Sabreder. Sabır üzerine; “Asr Süresi” vardır. Lütfen! Sabırlı olunuz. Sabrediniz. Sabırsız olanlar çok perişan, rezil, rüsva, zelil, illetli, zilletli, fecaat olmaktadır!

İyi insan= hakiki mümin ve Müslüman, dinine- imanına, vatanına, ülkesine, yurduna, milletine, ümmete, insanlığa, devletine, bayrağına, bağımsızlığına, özgürlüğüne, milletin ve devletin bütünlüğüne; milli, manevi, dini, ilmi, insani değerlere sımsıkı bağlı olur. Bu güzelim hak değerlere karşı; hainlik, alçaklık, kahpelik, kalleşlik, düşmanlık etmez. Zarar, ziyan vermez. Kur’ân, peygamber, ilim ile yaşar. Sapıklık, sapkınlık içinde perişan olmaz. Hüsrana; acıya, batkıya, zarara, ziyana düşmez. Zalime merhamet etmez. Zalime merhamet etmek; mazluma zulümdür. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak, Roman gibi ayrıma gitmez. Ayrımcılık yapandan, ırkçılık yapandan, Müslüman olmaz.

Ülkemizde ırkçılık yapanlar, anarşi, şiddet, terör yapmaktadırlar! Çatışmakta, savaşmakta, işkence yapmaktadır! Vahşet kusmaktadır! PKK, 1978 yılında “Apocular” adı ile kuruldu. Devlet ise 1984 yılı Eruh silahlı baskını ile PKK terörünü hesaplamaktadır!  Oysa 1984 yılından öncede bu vahşi teröristler; vahşet, dehşet, katliam yapmaktaydılar. Ben, 1979-1980 yıllarında Batman ili Kozluk İlçesinin bir köyünde öğretmenlik yaparken, “Apocular” terör yapıyordu. Batman’da 60 sivil, asker, polis katletmişlerdi. 1984 yılından önce 250 kanaat önderini katletmişlerdi! “Apocular” dışında; KUK, KAWA, DDK bölücü teröristleri de terör yapıyordu! Biz, 1979 yılında 5,000 lira aylık alıyorduk. KUK, KAWA, DDK terör örgütü bizden zorla 500’er lira haraç alıyordu. Hem de Kaymakamlık binasında, aylığımızı aldığımız mutemet odasının kapısında herkesten haraç alıyorlardı. Devlet işlemiyordu. Devlet amir ve memurları, bu terör örgütlerinin dayatması ile iş yapıyordu.

O günden beri 43 yıl geçti. PKK terör yapıyor. Diğer sol, komünist illegal ve legal örgütler, kurumlarda her türlü desteği veriyor. 1984 yılından beri 1,800 Güvenlik Korucusunu şehit ettiler! 10 binden fazla asker ve polisi katlettiler! 30 binden fazla sivili katlettiler! Hem de işkencelerle katlettiler. Köyleri bastılar. Önce ev halkına tecavüz ettiler. Sonra kurşunlayarak, katlettiler! Sonrada evleri yaktılar! Bunu 1990 yılı öncesi hep böyle yaptılar. Zira halka korku, kaygı vermek için dehşet veren vahşetler işlediler.

Şu anda ülkemizde PKK terörü bitirilmek üzeredir. 300 taneden az yurdumuz içinde PKK teröristi kaldı. Irak ve Suriye’de olan PKK ve uzantılarına karşı hava, kara askeri harekâtları devam etmektedir. Oralarda üs kurup, askerimiz amansız bir mücadele vermektedir. Amerika, Rusya, Avrupa ülkeleri her tülü desteği vermektedir. Silah ve insan desteği, eğitim desteği vermektedir.

10 Şubat 2021 günü Kuzey Irak, Gara Bölgesi’ne hava harekâtı 40 uçakla düzenlendi. PKK’nın 51 teröristi öldürüldü. 2 terörist teslim oldu. 13 asker, polis, sivilimiz ellerinde rehindi. Hava harekâtı başlayınca, 13 rehinenin başlarına kurşun sıkarak şehit ettiler! Üç askerimizde harekât esnasında şehit oldu! Allah cc. Rahmet etsin. Mekânlarını cennet etsin.

Bu yurt böyle korunmaktadır. Ülkemizde şu anda 84 milyon insan yaşamaktadır. Sanırım 1400 yıldır bu kadar şehit ve gazi bu yurt için vermişizdir. Vatanımızı koruyalım. Düşmanlara karşı amansız mücadele verelim. Düşmanımızla işbirliği, ortaklık, müttefiklik, ittifak edenlere doğrudan, dolaylı, hiçbir şekilde destek vermeyelim. Allah cc. Bunun hesabını sorar. Allah cc. Sorduğu gibi devletimizde sorar. Hainlik cezasız kalmaz.

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ Sakin birbirinize haset etmeyin. Birbirinize küsmeyin. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!”

Al-i İmran süresi 103. Ayet: “ Hep birlikte Allah’ın dinine sarılın. Dağılıp, ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki, nimetini hatırlayın.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle