İnsanlıklı insan, insaniyetli insan, insancıl insan, olgun mümin, gerçek bilge Müslüman, samimi, merhametli, şefkatli, müşfik, cömert, diğerkâm Müslüman olmak kolay değildir! Dünya insanlığının %5’i bile bu sıfatlara ulaşamamıştır. Hayvani özelliklerden sıyrılıp, insani niteliklere erişememiştir! İdeal, yüksek ahlaklı, samimi, bilge, olgun Müslüman olmak için önce istemek, arzu etmek, niyetlenmek, gelişmeyi becermek, samimi dindar hak mümin, hakiki Müslüman olmak gerekir.

Peygamberimiz buyuruyor: “ Kalp kırmak, Kâbe’yi 70 defa yıkmaktan daha kötüdür.”

Allah cc. katında en kıymetli, değerli insan, samimi Müslüman’dır. Bir Müslüman’a çatık kaşla bakmak haramdır. Tatlı dilli, güler yüzlü olmayan; mümin, mümin sıfatlı değildir. Müminlerin, Müslümanların sıfatları bellidir. İyi insan olsun, kötü insan olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemeli. “Allah’ı en çok inciten olay; küfürden sonra kalp kırmaktır.”

Güzel ahlak; “kimseye yük olmamak, fakat herkesin yükünü çekmektir. Her türlü belaya, musibete, derde, sıkıntıya sabretmektir.”

Müslüman demek; “hasreti- özlemi çekilen insan, demektir.” Bir kimsenin özlemi çekilmiyorsa, son nefeste imanı tehlikededir. Müslüman, başka Müslümanları hor- hakir görmez. Müslüman, Allah’ın sevdiği insandır.

Başkasının kötü ahlakından şikâyet eden kimsenin, kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden söz ediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Katkı, kazanım sunmamışsın! Çevrene yararlı olmamışsın. Öğretmemişsin. Eğitmemişsin. Tebliğ etmemmiş, güzel örnek olmamışsın.

Müslüman, bugün pasif- edilgen, uyuşuk, pısırık, cesaretsiz, katkı sunmayan, atılımcı olmayan, yarar etmeyen, hımbıldır! Çoğunluk böyledir! Ateist, sapık, sapkın, zalimler; batıl, küfür uğruna savaşıp, ölürken, sözde Müslümanlar; kaplumbağa, salyangoz gibi kabuğunun içinde yaşamaktadır! Kendine, eşine, çocuklarına, yakınlarına, komşularına bile hayrı, yararı olmamaktadır!

“Zalim sapkınlar dünya egemenliğini ellerine geçirmiş. Sözde Müslümanlar; kendinin ekmek, su, giyim, barınak, iş, aşını bile karşılayamamaktadır! Emperyalist zalimlerin, katillerin mankudu olmuşlar. Bir araç- gereç, malzeme, piyon, maşa gibi kötülükte kullanmaktadırlar! Çok içler acısı berbat bir felaket durum vardır. Akıl, zekâ işletilemiyor! Dini ilimlerden, pozitif bilimlerden, meslek ve sanatlardan, kültür ve teknikten, teknolojiden uzaktırlar. Bu zavallı halleri ile başkalarının yükselişini çekememekte, kıskanmaktadırlar. Oysa her birey kendinden sorumludur. Allah cc. Çalışıp, çabalamayanı ne diye yükseltsin? Yükselmek, ilerlemek, gelişmek için çaba gerekir. Sebeplerin oluşması lazımdır. Sebep- sonuç bağlantısının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Yüksek İslam ahlakının, edebinin, hayâsının, terbiyesinin, öğretisinin, eğitiminin, inancının gerçekleşmesi gerek. İnanç, ibadet, güzel ahlak, edep, hayâ, terbiye, kulluk görevleri, muamelat, hukuka uyma, hakka sarılma, ahiret inancının ruha işlemesi gerekir. Müslüman, bu İslam ve ilim değerlerini; işinin, çalışmasının, mesleğinin her alanına yaşatması gerekmektedir. Sadece laf ile olmaz. Eylem, davranış, hareket, uygulama, tatbik etme lazımdır. Teorik, uygulamaya dönüşmelidir.

İslam inancı ve değerleri vücutta yer bulmalı. Benimsenmeli. Yaşanmalı. Doğru ile yanlış ayırt edilmeli. İyiye, güzele, doğruya, gerçeğe, hakka, hakikate yönelmeli. “Kur’ân’ı, peygamberimiz gibi yaşamalı.” Bilim ile din- iman ile yaşamalı. Öğretimi, eğitimi, pedagojik yol ve yöntemlerle yapmalı. İlmi ve bilimsel öğretim ve eğitim yapmalı. Merhametle, şefkatle, sevgiyle, saygıyla, saygınlıkla öğrenmeli, öğretmeli. Tatlı dil, güzel yüz, güzel davranış uygulamalı. “Pedagojik öğretim görmeyen, öğretemez. Sevgi, saygı, merhameti olmayan; eğitmen, öğretmen olamaz.”

Bilgiyi, dini- imanı uygulayarak, gerçekleştirerek, oynayarak, simülasyonla- benzetimle, görsellerle, bedenin tüm organ ve bölümlerini kullanarak, öğretmeli. AR-GE yapmalı. Yenilikler, değişimler, inovasyon yapmalı. Anlayacağı dil ile anlatıp, yaptırmalı. Sevdirerek, benimseterek yaptırmalı. En iyi bilim insanlarından yol- yöntem öğrenmeli. Dersler almalı.

Bugün, pedagoji bilmeyenler, Kur’an Kurslarında, bazı mekânlarda, din- iman öğretmektedir. Beş yıl dini ilim öğrenen çocuk, genç olduğunda, İslam’ın hiçbir farz ibadetini yapmamaktadır! Çünkü iş, görev; yetkin eller tarafından yapılmamıştır. “Allah cc. Kur’ân, peygamber öğretiminden çok şeyh öğretilmiştir. Allah cc. Ve peygamberinin önüne başka kişiler öne geçirilmiştir.”

Eğitim ve öğretim benimsetilmemiş. Sevdirilememiş. Baskı, şiddet, dayatma, zorlama kullanılmıştır. Kur’ân kurslarından pek çok öğrenci kaçmaktadır. Yemek, içmek, kalmak, barınmak, bedava- ücretsiz olmasına rağmen kaçmaktadırlar! Ama burada olay hiç sorgulanmamıştır. Çünkü öğreticiler 5 yıl ilkokul öğrenimi gören, daha sonra dini öğretim alan, maddeci kişilerdir. Kişisel ve grupsal çıkarlarını; vatan, millet devlet, memleket, ümmetten önce tutmaktadır. Milli değerlere ve evrensel dini değereler sahip değillerdir. Cemaat ve tarikat kardeşliğini, ümmet kardeşliğinin önünde tutmaktadırlar. Kendileri, birbirine ihvan- kardeşler derken, mümin Müslümanlara ise başka cemaat ve tarikat diye dost ve kardeş görmemektedir. Arka planda görmektedirler. Oysa dinimiz İslam ve Kur’ân’ı Kerim, müminler içinde her türlü ayrımcılığı haram- günah kabul etmektedir.

Müslüman barışçıdır. İslam ve selam kelimelerinin açılım anlamında “barış” anlamı vardır. Müslüman her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa, zalimliğe karşıdır. Müslüman, olgun insan, mümin ve Müslüman sıfatlarının tümüne sahiptir. Müslüman her türlü sapıklıktan, sapkınlıktan, yalandan, yanlıştan uzaktır. Her şeyi ile en iyi, güzel, yararlı, doğru, dürüst, olumlu sıfatlara sahiptir. Müslümanların duygusu, samimiyeti, düşüncesi, eylemleri, davranışları, hareketleri; olumludur, dosdoğrudur, ilmidir, İslam’ıdır.

Müslüman, emanete ihanet edecek alçaklıkta, kahpelikte, düşüklükte, kalleşlikte, hainlikte asla olmaz. İffet değerlerine sahiptir. Vatanı, milleti, ümmeti, devleti, insanlığı, hayvanatı, doğayı kendine emanet kabul eder. Canı, canını gibi korur, kollar, gözetir. Müslüman hiçbir zarar, ziyan, hainlik, alçaklık, kahpelik, alçaklık içinde düşük şekilde bulunamaz. Bulunursa, onda İslam ilkeleri, inancı, ibadeti, ahlakı, muamelatı bulunmamış olur ki, böylesi bir Müslüman’ım diyen kişinin halk nezdinde, Allah cc. Katında değeri bulunmaz. Yararlı değil zararlı hal almış olur.

Müslüman, vahdet, tevhit, Allah cc. Kur’ân, peygamber, sünnet bilip, yaşamalı. Yaratıcı ve yaratılan sevgisi, saygısı olmalı.

Müslümanın güzel ahlakı, Allah cc. Ve peygamberinin üstün ahlakıdır.

Ahlaklı olan, en güzel, iyi, sevilen insandır.

Müslüman, yumuşak, güzel huylu, iyi karakterli, olgun insandır.

Müslüman, basiretli, ileri görüşlü, öngörülü insandır.

Müslüman, dirayetli, etkin, yetkin, akıllı, zeki, bilgili, olgun insandır.

Müslüman, İslam ahlaklı, edepli, hayâ sahibi, hak, hukuk, adalet sahibi, hakkaniyetli insandırlar.

Müslümanlar, azimli, gayretli, girişken, akıllı, zeki, bilgilidirler.

Müslüman, batıldan, küfürden firar eder.

Mümin her yönü ile haklı olur, güçlü olur.

Müslüman, Allah’ın emirlerini tutar. Yasakladıklarından ve şüphelilerden sakınır.

Mümin, güzel ve doğru olana iltifat eder. Her türlü fikri sapkınlığı reddeder.

Müslüman, hak istikamet yolda olur. Batıl, küfür fikri reddeder.

Mümin en dosdoğru yolda, orta ve itidalli yolda olur. Aşırılık, gerilik içinde olmaz.

Mümin, takva, dindar, ittika, muttaki olur, olmalıdır.

Müslüman, “teşbihi- benzetmeyi” en güzel ve doğru şekilde yapar. Teşbihte hata, yanlış olmaz, sözü doğru değildir.

Din nasihattir. Din öğüttür. Müslüman kişi, tebliğ etmeli. Öğüt vermeli.

Müslüman, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, güzel ve yüksek İslam ahlakı, edep, hayâ, haddini bilerek, sınırları aşmayarak, kendini ve Rabbini bilerek, bilinçle hareket eder. Sapkınlığa düşmemek için bilgili, bilinçli olur. Hayvanlaşmaz. Haram, günah, suç işlemez. Bireye ve kamuya, devlete karşı dikkatli olur. Konuşmasını, anlatmasını, açıklamasını; etkin, anlaşılır, en etkili ve güzel şekilde kullanır. Diksiyon, güzel konuşma, etkili olmayı beceremiyorsa, kursa katılır. Ama bu da yetmez! Doğru, dürüst değilse, iyi bir iletişim kuramaz. Eşek arısı sokmuş hayvan gibi bir sağa, bir sola saldırır! Ülkemizde ve dünyada bu tip saldırganlar, dürüst insanlardan çoktur ve de baskındır. Bu çeşit yaratıklar, insanlığa, hayvanlar âlemine, bitkiler âlemine, dünyaya, doğaya, çevreye çok zarar vermektedirler!

Ülkemizde ve dünyada; yalan, yanlış, olumsuz insan yetiştirme politikası işlemektedir. Bu nedenle ülkemizde anarşist, fitneci, fesatçı- bozguncu, şiddetçi, terörist, kavgacı olumsuz tip insan çok fazladır. Bu insan müsveddeleri; toplumu, devleti rahatsız etmektedirler! Sürekli anarşi, terör yapmaktadırlar. Bunlar daha çok din görünümü altında, solculuk- komünistlik altında terör yapmaktadırlar! Katillik, katliam, terör yapmaktadırlar! Darbe, muhtıra yapmaktadırlar!

Dört gün önce, 04.04.2021 günü yine bir “muhtıra” hükümete karşı verildi. Bunlarda yıllarca devletin ekmeğini, parasını, olanaklarını kullanan, hayatı bedava yaşayan asalaklardır. 104 tane emekli amiral, hükümete bir gece yarısı sosyal medyadan uyarı yazısını toplu halde yayınladılar. Bunlar batı kuklasıdır. Aldıkları emirle hareket eden; vatan, millet, devlet, memleket, din- iman düşmanlardır. Bu gibi olumsuz yıkıcılara asla kanmamak gerekir.

İnsan, aklen, fikren, düşünsel, niyet olarak tertemiz olmalı. Maddi, manevi temiz olmalı. Hem maddi hem de manevi temizliğe, sağlıklı olmaya dikkat etmeli. Hem sağlık ilmine hem de İslam ilmine sahip olan kişi pek hasta olmaz. Hasta olsa da en iyi şekilde tedavi olur. Müslüman, üst- baş, giysi, cami, konut, sokak, cadde, çevre olarak temiz olmalıdır. Temiz olması farzdır. Pisten, pislik içinde yaşayandan doğru- dürüst mümin olmaz. İslam dinini bırakıp, öte- beriyi din, inanç, yaşam tarzı edinenden de mümin olmaz. Herkes aklını başına toplamalı. Önce insan, sonrasında mümin ve Müslüman olmalı. Kalp, beyin, beden, organ, duygu, düşünce, niyet, eylemler, Müslüman’ca olmalı.

İslam dininde niyet çok önemlidir. Ameller, niyete göre değerlendirilir. Müslümanlar kötü niyet, art niyet taşımaz. Dünya hayatını, kabir hayatını, ahiret hayatını en iyi şekilde düşünerek, yaşar. Dünyada iken ahiretini hazırlar.

Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’tan daima Müslümanların haklı, Zaferli – muzaffer olmasını dua ederek diliyorum. İslam dini ile olgunluğa, insanlığa ermesini diliyorum. Kalplerinde, beyinlerinde olan bütün kötülüklerin yok olmasını niyaz ediyorum. İyi ahlaklı olmalarını Rabbim olan Yüce Allah’ımdan arz ediyor, temenni ediyorum. Zalimlere ezilmemelerini istiyorum. Aklı ve fikri doğru kullanmalarını diliyorum. Cehenneme giden yolda çalışmamalarını diliyorum. Güzel huylu yaşamalarını istiyorum.

Helal, haram düşünmeyen, materyalistlerden olmamayı istiyorum. Gerçek din âlimi olmayı istiyorum. Cahil- cühela, çapulculardan uzak kalınmasını diliyorum. Gösteriş ve çıkar için hac, ibadet yapmayanlardan olmamayı diliyorum. Farz ve sünnetleri; bidate, hurafeye düşmeden, yapmalı. Kâfirler için gelen ayetleri, sapıklar, Müslümanlar için kullanacak. Pek çok gerçek istismar edilecek. Bu hain alçaklardan sakınmalı.

İslam dinine göre; insanlar hür ve günahsız olarak doğarlar. Temiz bir fıtratla İslam dinini kabul edip, yaşar. Ancak aklını doğru işletemeyenler, doğru bilgi edinemeyenler, sapkınların pisli tuzağına düşer. Hristiyanlar ise, yeni doğan çocuğun günahkâr olarak dünyaya geldiğine inanırlar. Onların her şeyi baştan yanlış olduğundan, yanlışla devam ederler. Akla doğru bilgi, format atılmazsa, akıl yanlış yapar. Bir bilgisayar nasıl ki, doğru bilgi yüklendiğinde, doğru işlem yapar. Akılda, zekâda böyledir. Kur’ân, hadis, sünnet, siyer, akait, fıkıh, ilmihal, tefsir bilerek, hareket etmeli. Gerçek olan pozitif ilimde mutlaka bilmeli.

Müslümanlar arasında, şeref, üstünlük; ırkla, soyla, sopla, cinsiyetle değildir. Takvayladır. Bu konuda onlarca ayet vardır. Allah’ı ve peygamberini dinlemeli. Sapık sapkınlara aldanıp, kanmamalı.

Allah cc. Ve peygamberini dinlemeyenler, mutlaka ama muhakkak zarara uğrayacaklardır. Hakkı, hakikati inkâr edenler, perişan olacak, hüsrana uğrayacaklar. Cezalarını cehennemde hak ettikleri şekilde mutlaka çekeceklerdir. Ebedi- sonsuza dek cehennemde kalacaklar. Onlara tapındıkları sapkınlar, zalimler hiçbir yarar sağlayamayacak. Şükretmeyenler, ibadet etmeyenler, nankörlük edenler, şiddetli azap çekecekler. Bunları Allah’ın ayetlerinden yazıyorum. Lütfen! Amellerinizi ihlasla, gösterişsiz, samimiyetle, bilgiyle, bilinçle yapınız.

Benden 7 yaş küçük, çocuk yaşta tanıdığım bir kişi, 58 yaşında Kovid-19, Korona virüs hastalığından öldü! Sosyal medyada her yazdığıma bir yalanlama, her mesajıma bir itiraz ediyordu. Kendinin ateist, komünist olduğunu söylüyordu. Onun bu sapık davranışından rahatsız oldum. Benimle iletişimini engelledim. Bugün kardeşim telefon etti. O kişi, Kovid- 19 virüsünden 58 yaşında öldü, dedi. Kötü bir şey söylemedim. Allah cc. Razı olsun, rahmet etsin, demiyorum, dedim. Bunun gibi akılsız, geri zekâlı, yanlış bilgili, doğruları örten olmayın, diyorum.

Müslüman, doğru sözlü, yazılı, eylemli olmalı. Ticaretçisi de böyle olmalı. Ramazan ayı yaşanırken, bir bütün olarak İslam dini yaşanmalı. Her an İslam dini bütünüyle yaşanmalı. Yarım yamalak, eksik, yalan, yanlış, münafıkça, bir hak bir batıl yaşandığında bunun adı İslam dini yaşantısı olmaz. Ramazan ayında daha bir heyecanla, aşkla İslam dini yaşanmalı. Umre ve hacda da daha farklı heyecan, aşkla Müslümanlık yaşanmalı. Dini ve milli bayramlar coşkuyla yaşanmalı.

Her Müslüman, Allah’ın nimetlerine şükretmek, hamt etmek durumundadır. Nankör olmamalı. Nankörden, sapıktan, sapkından, batılda olandan, küfrü işleyenden, yayandan; hak mümin hakiki Müslüman olmaz. Herkes doğru düşünmeli. Doğru bilgiler edinmeli, dosdoğru yaşamalı. Başka kurtuluş yolu yoktur. Yalan ve yanlışta olanlar, akıllarını başına toplamalı. Müslümanlara ve İslam dinine karşı önyargılı olmamalı. Dünya varlıklarının en hayırlısı peygamberlerdir. Son peygambere uyan, hak mümin ve hakiki Müslümanlardır. Allah, Kur’ân, Hazreti Muhammed sav. Tanımayandan; olgun insan, değerli, şerefli, yararlı insan olmaz. Zaten Müslüman hiç olmaz. Bugün yaklaşık 2 milyar mümin ve Müslüman olduğu düşünülmektedir. Ama bunların yarısından çoğu İslam ve Müslüman düşmanıdır. Sapık felsefi görüş, sapkın ideolojik anlayış ile İslam dini dışına kalmışlardır! Bu sapık düşünceliler; basın- yayın, medya, konuşma, yazmada, aşırı derecede İslam ve Müslüman düşmanlığı yapmaktadırlar. Kendi putları yüzünden, bunu yapmaktadırlar. Her birini farklı bir putu vardır. Hiçbir farz ibadet yapmayanlar, haramdan geri durmayanlar çok fazla bulunmaktadır.

Olgun akıllı, doğru bilgili olanlar, Allah cc. Hazretlerini sürekli zikreder, dua eder, hamt eder, şükreder, tövbe eder, ibadet eder, hayır eder, hizmet eder, iyilik yaparlar. En yüksek İslam ahlakıyla yaşarlar.

İngiliz ajanı olup, Arap ülkelerinde hem ajanlık hem ilahiyatçı hocalık yapan alçak Lavres gibi olmazlar. Din ve Müslüman aleyhinde çalışan alçaklar, kahpeler gibi olmazlar. Ülkemize, milletimize, devletimize, vatanımıza, değerlerimize karşı savaş açan bölücü komünist ve onların ortakçısı kalleşler, gizli ve açık düşmanlar gibi olmazlar. Onların maddi, manevi yanlarında olan; din, Müslüman, insanlık düşmanları gibi olmazlar. Onlardan birisi haline gelmezler. Cemaat, tarikat adı altında; ülke, millet, memleket, vatan, devlet, bayrak, bağımsızlık, ülke bütünlüğü düşmanlığı yapan, insanlık müsveddeleri olmazlar, onlara yanaşmazlar.

Hak mümin, hakiki Müslümanların sıfatları, özellik, nitelik ve vasıfları açıktır, nettir, bellidir. Şüpheli bir tarafında yoktur. Şüpheli durum varsa, şüphelilerden de sakınılıp, kaçınılır. Mümin ve Müslüman şöyle inanır:

1- Allah’a, Kur’ân’ın anlattığı, açıkladığı şekilde inanır, kabul eder, saygı duyar.

2- Kur’ân’ı, peygamberimiz gibi aynen yaşar.

3- İslam önderlerinden sapık, sapkın olmayanları kendine örnek alır.

4- Milli davada bir Sultan Alpaslan, Fatih, Yavuz, Kanuni gibi milli, yerli, hakça davranır.

5- Samimi, dindar, Hak sever, halk sever gibi âlim, bilgin, bilge olur. Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli ve binlercesi gibi olur. Gidip de, elin kızıl dinsiz- imansız komünistlerini, putperestlerini, zalimlerini, faşistlerini, kapitalistlerini, liberallerini, katillerini, katliamcılarını kendine örnek almaz, örnek yapmaz. Bu ahmaklığa, aptallığa düşmez. Beynini doğru bilgilerle işletir. Kalbini insaf, vicdan, merhametle dünler.

6- Allah’ın verdiklerini, nimetlerini hak yolda harcamalı. Hak yoldan kazanıp, hakça harcamalı.

7- Allah’ın sevdiklerini sevmeli. Sevmediklerini sevmemeli.

8- Allah’ın emrettiklerini yapmalı. Yasakladıklarını yapmamalı. Şüpheli olanlardan sakınmalı.

9- İyilikleri artırıp, yaymalı. Kötülükleri azaltıp, yasaklamalı.

10- Allah’ın dini olan İslam dinine sımsıkı sarılıp, yapışmalı. Onun dini olan İslam yerine sapık felsefi ve ideolojik görüşleri asla koymamalı. Bu müşriklik, kâfirlik, zalimlik, münafıklık gibi olur! Bugün, Müslüman’ım, diyenlerin çok büyük çoğunluğu bu yanlışlık, sapıklık içindedir! Allah cc. sırat-ı müstakım ve hidayet isteme niyeti kazandırır, inşallah. Daha doğrusu insan bu niyeti ister, inşallah.

11- Sadece Allah’a yönelmeli yalvarmalı. Sadece Rab olan Allah’a yönelmeli.

12- Tüyü bitmemiş, olan, olacak olan, insanların hak, hukuklarını çiğnememeli, yememeli. Tüyü bitmemiş yetimlerin, varlıkların haklarını, haksız yere yememeli. Topluma ait malların, mülklerin, servetlerin hak- hukukları büyük bir titizlikle korunmalı. Burada devletin yasaları ve Hakk’ın yasalarına titizlikle, özenle uyulmalı. Hırsız, yolsuz, hortumcu, gaspçı, yağmacı, rüşvetçi, haramcı, günahçı olmamalı. Ahlakı değerlere eksiksiz uymalı. Kamu malı emanettir. Emanete ihanet etmek, hainliktir. Dünyada ve ahirette vebal altına sokar. Mahveder, perişan eder. Rızık; helal ve temiz olmalı. Devlette bulunup, zengin olmamalı. Devlet, zengin olma yeri değildir. Millet, aç, açık, ekmeksiz, susuz, işsiz, aşsız iken, devleti yönetenler, Karun gibi olamaz. Milletin ortalaması gibi olur.

13- İyiliği küçümsememeli. İyilik yolunda her gün adımlar atmalı. İyilik cennete götürür. Kötülükte cehenneme götürür. İnsan, dünyada iken cennet ve cehennemi kazanır.

14- Kimsesiz çocuklar, devlete ve topluma emanettir. Mutlaka ama mutlaka korunmalıdır. Sokakta çocuk, insan yaşıyorsa, devlet berbat, millet haşat olmuş, demektir.

15- Allah’a inancı, ibadeti, İslam ahlakı, İslam muamelatı olmayandan; doğruluk, dürüstlük, adalet, hak, hukuk beklenemez. Bunlar dünyanın her yerinde adi birer zalimden başka bir şey değildirler. Dünyayı izle! At gözlüğüyle değil, objektif izle!

16- Çocuklarla ve ergenlerle iletişim kurmayı öğren! Bunu eğitim, öğretim alarak öğren ve yap.

17- İnsanlar, doğuştan farklı yaratılmıştır. Her insan başka bir dünyadır. İnsanlarla cinsiyet, ırk, deri, dil, din, farklı fiziki yapıdadır, diye; ayrım yapılamaz. Ayrıcalık tanınamaz. Irkçılık haramdır. İnsanları bölme, parçalama, aşağılama haramdır, günahtır. Her türlü ayrımcılık, bölücülüktür. Bölücülük haramdır. Ayetlerle bu böyledir. Biz, birer sapkın faşist gibi, komünist- dinsiz gibi davranamayız. Biz, Kur’ân’ın emrettiği şekilde davranmakla sorumluyuz. Herkes aklını başına toplamalı. Kendi sapık sapkınlığını yaymamalı. Kendine gelmeli. Rabbine dönmeli.

18- Bugün, İslam dini yerine ideolojileri, sapkın felsefi görüşleri koyup, sapkın sapık olanlar çoktur. Bu tamamıyla yanlış ve batıldır. Küfürdür. İslam dinine inanmalı. Her ilim dalı ile kabul edip, yaşamalı. Allah’ın yarattığı ilmi, bilimi yaşamalı. Sanat, kültür, meslek, teknik, teknoloji, nano teknoloji, yapay zekâ, robotik teknik sahibi olmalı. Yararlı ilim, bilim, teknoloji üretmeli. İnovasyon, AR- GE yapmalı. Değişip, gelişmeli. Olumlu, yararlı, iyi, güzel, doğru, yapıcı, insanlık, İslam yönünde gelişimi, yeniliği, ilerlemeyi, yükselmeyi daima sürdürmeli.

19- Dinleyene hakkı, hakikati anlatmalı. Batıl, küfür konuşmamalı. Yalan, yanlış konuşmamalı. Haksızlık karşısında susmamalı. Konuşmasını, anlatmasını bilerek, konuşmalı, yazmalı. Yasaları dikkate almalı. Lam- lum konuşup, yazmamalı. Kendini 5 kuruşluk simit gibi harcatmamalı. Yararı gözetmeli. Ya hayırlı konuşmalı ya da susmalı. Bugün, Müslüman’ım diyenlerin bazıları da sözünü bilip, üslubu ile konuşmadığından harcanmaktadır. Sadece sözün değil sükûtun de bir değeri olduğu unutulmamalı. Asla yalan, yanlış, batıl, küfür konuşup, dinlememeli. Yazıp, çizmemeli.

20- Kadın ve erkek saygın birey olmalıyız. Saygın olmayanlar, sayılmazlar. Beş kuruş simit kadar değerleri olmaz. Harcanırlar! Bugün, saygın olamayanlar harcanmaktadır. Ama hala 5N1K olarak değerlendirme yapılamamaktadır.

21- Allah’ın kitabı, peygamberimizin sünneti dışına çıkıp; zalim, küfür ehli olmamalı. İki dünyamızı karatmamalı. Cehenneme çevirmemeli.

22- Hasta ziyaretleri, zayıfları koruyup, kollama, insanlara sahip çıkma yapmalı.

23- Kalbi, beyni temiz tutmalı. Kalp; iman ve küfrün, sevgi ve nefretin, iyilik ve kötülüğün, duyguların, insafın, nefretin, vicdanın, merhametin kaynağıdır. Kalbi kirliliklerle kirletmemeli. Pisletmeli. Kalp güzelliklerle doldurulmalı. Kalpsiz, katı, katılaşmış, berbat durum almış durumda olmamalı. Zalimliğin, gâvurluğun kaynağını oluşturmamalı. Temiz kalpli olmalı.

24- Kutsal yerler, mekânlar ziyaret edilmeli. Mekke, Medine, Kâbe, peygamberimizin mescidi ziyaret edilmeli. Hac ve umre yapılmalı.

25- Aşırılık, gerilik, haram, günah, miskinlik, tembellik içinde olmamalı. Dosdoğru olan orta yolda, itidalli şekilde olmalı. Ölçülü, dengeli, temkinli, önlemli, tedbirli olmalı. Haddi, sınırları aşmamalı. Orta ümmet olmalı. Mutedil ümmet olmalı.

26- Evlilikte samimiyet, ülfet, gönül birliği, yaşama birliği, cana yakınlık olmalı. Evlilik içinde; yalan, dolan, haram, günah işleme, iffetsizlik, namussuzluk, edepsizlik, hayâsızlık, saygısızlık, sevgisizlik olmamalı. Birbirinin hoşlanmayacağı olay, durum, hal, olgu olmamalı. Hayırsızlıklar olmamalı. Nefret, kin, öç alma, intikam alma duygusu olmamalı. Hayat birlikte paylaşılmalı. Sevgi, saygı olmalı. Saygınlık oluşmalı. Pek çok televizyon kanalı yayınında; kadın programları var. Aile içinde, akraba, komşular arasında olanlar, canlı yayınlanmaktadır. Rezillik, kepazelik, rüsvalar, edepsizlik, ahlaksızlık, zilletlik paçadan akmadadır. Program sonrası da, olay içindekileri polis alıp, götürmektedir.

27- Allah cc. Bizim nasıl Mümin, Müslim, Müslüman olmamızı istiyorsa, aynen öyle olmamız gerekiyor. Aksi halde bizlerin dualarını, zikirlerini, tövbelerini, ibadetlerini, iyiliklerini kabul etmez. Kalbi boş, batıl, küfür, sapkın duygu, düşüncelerle dolu olanların, haram ve helale dikkat etmeyenlerin, Allah’a özür, mazeret açıklamaları kabul görmez.

28- Allah cc. Haram yemeyin. Helal ve temiz olanlardan yiyiniz. İsraf etmeyiniz, buyuruyor.

29- Vücutta dolaşan sinsi, hain, zalim, kâfir düşman olan İblis, şeytandan sakınmamız istiyor. Ona kanmamamızı emrediyor. Şeytanlaşmışlara aldanmamızı emrediyor. Şeytan, damarlarda dolaşan kan gibidir, deniyor. Şeytana karşı bilgili, bilinçli, dayanıklı, teyakkuzda olmalı. Allah cc. Ve peygamberimiz, bizleri şeytana karşı sürekli uyarıyor. Şeytandan Allah’a sığınmalı. Harama ahmak gibi düşüp, birde haramda kalmamalı. Tövbe edip, ayrılmalı.

30- Aile içinde olsun, yabancılar içinde olsun, kadın ve erkek olsun; mutlaka mahremiyet korunmalı. Birey, özeldir. Kendine özgü mahremiyeti vardır. Bu mahremiyet her yerde korunmalıdır. Feministlerin, LGBTİ+, sapkın zalim düşüncelilerin, cinsi sapıkların oyununa gelmemeli. Bugün eğitimle, öğrenimle, öğretimle, kültür, sanat maskaralıkları ile insan, insanlığından, onurundan, güzelliğinden uzaklaştırılmaktadır. Oyuna, tuzağa gelmemeli. Bilgili, bilinçli olmalı.

31- Hayatınızı ilim, bilim, din- iman kuşatsın.

32- Helal kazanç içinde; hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ ilke onurla, güzelce yaşamalı.

33- Müslüman, iyiliği teşvik etmeli. Kötülüklerden sakındırmalı, sakınmalı.

34- Allah cc. Al-i İmran süresi 110. Ayette böyle buyuruyor. Tatlı dilli olmalı. Kendimizi denetlemeli.

35- Müslüman, tevazu- alçak gönüllü olmalı. Mescit sözcüğü bile “tevazu ile eğilmek” anlamındaki secde etmek sözcüğünden türeyen, “secde edilen yer” anlamında bir isimdir- addır. Müslüman tevazu sahibidir, ağırbaşlıdır, efendidir, centilmendir.

36- Kul kusurlu olmaz. Her mümin tövbe etmeli. Yaptıkları hatalara, kusurlara pişman olmalı. Kendimizi temize çıkarmaya çalışmamalı. Mutlaka tövbe etmeli. Pişmanlık duymalı.

37- Müslüman, emin- güvenilir kişidir. En büyük özelliği de bu olmalıdır. Eylemleri tutarlı, dosdoğru, sadık olmalı. Dosdoğru bir hak – hukuk yolu izlemeli. Sırat-ı müstakım üzere yaşamalı. Kalp, beyin, ruh, huy olarak sadece İslam – Müslüman olmalı. “Bir kişinin kalbinde aynı anda küfür, doğruluk, yalancılık, hıyanet, emanet, bir arada bulunmaz, buyuran, peygamberimizdir.”

38- Yalan söylemek, iftira atmak bir mümine yakışmaz.

39- Müslüman yalan söylememeli.

40- Dilin afeti; gıybettir, dedikodudur, kovucu lüktür. Ayette bu durum; kardeşinin etini yemekle değerlendirilmiştir. Haramdır.

41- Hayatın rehberi, kılavuzu; Kur’ân’dır. Kendini Kur’ân değerlerine göre yaşamalıdır. Kur’ân dışındaki kötü, çirkin, yalan, yanlış, pis, kirli, paslı yolları yol edinirse, izinde, peşinde, ardına düşerse; sapık, sapkın, zalim olur.

42- Yalan yere şahitlik- tanıklık yapmak haramdır.

43- İnsan yaratılış gayesini bilmeli. Zariyat süresi 56. Ayeti aklından çıkarmamalı.

44- Dünyada yolcu gibi yaşamalı.

45- Mümin, güvenilir, bereketli, iyilik yapan, yardım yapan, infak yapan, hizmet yapan olmalı.

46- Çocuklarımız ve eşimiz, bize Allah’ın emanetidir. Kendimizde, kendimize Allah’ın emanetidir. Koruyup, kollamalı. Gözetip, hakkıyla hakça yaşatmalı. Huzurlu, mutlu yapmalı.

47- İsraf- savurganlık haramdır.

48- Allah cc. Zulmü, haksızlık yapmayı, haram- günah kılmıştır.

49- Suizan haramdır. Peygamberimiz zandan sakının, buyurmuşlardır. Zan, yalanın ta kendisidir. İsra süresi 36. ayette; “bilmediğin şeyin arkasına düşme,” diye uyarı bulunmaktadır.

50- Peygamberimiz buyuruyor: “ küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen, bizden değildir.

51- Üstünlük takvadadır.

52- “Gayret kuldan, Tevfik Allah’tandır.” Yanı bizler gereğini yapacağız. Allah cc. Da uygun duruma getirecek. Hareketlerimize yardımcı olacak. Biz gereğini yaptığımızda, karşılığını tamamen Allah cc. Verecektir. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ümit var olmak, Allah’a güvenerek, gevşeklik göstermemektir. Dua ederek, istememektir. Sözlü dua yanında fiili dua da etmek durumundayız. Gökten altın, gümüş yapmaz. Bugün Müslümanların çoğu laf olsun, çuval dolsun, diye sadece sözlü dua etmektedir. Fiili dua da yapanlar azdır. Müslümanlık bir bütündür. Bütünüyle yaşanmalıdır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle