Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, donatan, yok edecek olan, tekrar yaratacak olan; Yüce Rabbimiz Allah cc. Kasas Süresi 28/ 77. Ayette buyuruyor: “ Allah’ın, sana verdiğinden ( O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste! Dünyadan nasibini unutma! Allah, sana ihsan ettiği gibi sende( insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu isteme! Şüphesiz ki, Allah bozguncuları sevmez)

Cuma Süresi 9. Ayet: “ Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı ( ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır)

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızasını gözeterek, yapılan amelleri kabul eder. Ey insanlar! Doğru olan orta yolu tutun. Aşırıya kaçmayın. Dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız ödülden dolayı sevinin.”

Allah’ın varlığına, birliğine, eşi, benzeri olmadığına, dengi, ortağı olmadığına, ezelden var olup, ebede kadar var olacağına; samimiyetle, doğru bilgiyle, Esma’ül Hüsna ad ve sıfatları ile kuşkusuz inanın, iman edin.  Allah’ın haram, günah dediklerini kabul edip, asla yapmayınız. Helal, meşru, mubah gördüklerini yapınız. Boy abdestli, namaz abdestli olunuz. Maddi, manevi anlamda tertemiz olunuz. Beş vakit namazı kılınız. Allah cc. Namaz kılmayı, Kur’an’da 35 defa emretmektedir. Cuma namazı ve diğer namazları ilmihal kitaplarından öğrenip, eda ediniz. Cünüp kalmayınız. Cünüpken hiçbir iş, eylem, davranış; iyi, hayırlı olmaz. Hele ibadet hiç olmaz. Oruç tutulmaz. Hac yapılmaz. Kur’ân okunmaz. Allah’ın verdiği nimete, berekete, sağlığa, imana, İslam nimeti için şükrediniz, hamt ediniz. Nankör olmayınız. Helal yiyiniz, içiniz, giyiniz, yaşayınız. Allah’ı derinden düşünüp; O’na sevgili, saygılı, itaatkâr kul olunuz.

Allah’a inanınız, iman ediniz. Sevgi, saygı, itaat ediniz. Zikrediniz. İbadet ediniz. Dua ediniz. Tövbe ediniz. Şükredeniz, hamt ediniz. Asi olmayınız! Kanaatkâr olunuz. Helal kazanıp, helalinden, israf etmeden, harcayınız. Allah cc. Rızası için ibadet ve iyilik yapınız. “İmanın şartlarını öğrenip, gereğini yapınız.” “ İslam’ın şartlarını öğrenip, gereğini eksiksiz yerine getiriniz.” Şeytanı ve şeytanlaşmışları düşman biliniz. Onların peşinde, izinde, yolundan gitmeyiniz. Kur’ân’ın hükmüne, ilmin gerçeklerine, peygamberimizi örnek alarak, yaşantınızı düzenleyiniz.

Ölüme hazırlanınız. Dünyadan, ahirete; ateş, duman, irin, cerahat götürmeyiniz. İyiliği emrediniz. Kötülükleri men ediniz. Akraba, hısım, komşu, aile halkına karşı en güzel şekilde davranınız. Şımarık, azgın, saldırgan, fitneci, bozguncu, yıkıcı, anarşist, şiddetçi, terörist olup,  zalim gibi asla davranmayınız. Emanete, iffet değerlerine, milli ve manevi, dini değerlere hainlik etmeyiniz. Haram, günah, çirkinlik, pislik, kötülük, hainliklerle meşgul olmayınız. Âleme ibret gözüyle bakıp, dersler çıkarınız. Serseri aptal olarak âleme bakmayınız. Dili kötü, çirkin, yalan, yanlışa alıştırmayınız. Kalbi, beyni, bedeni temiz tutunuz. Kimseyi maskaraya, dalgaya almayınız. İnsanları küçümsemeyiniz.

Allah’ın haram- yasak kıldığı davranışları öğrenip, bunlardan sakınınız. Sözünüze bağlı olunuz. Özünüz, sözünüz, davranışlarınız hak ve hakikat üzere olsun. Günah- haram ne yapınız ne dinleyiniz ne de günaha destek verip, ortak olunuz. Gerçek ilim, bilim sahibi olunuz. Tartı, ölçü, ticaret, alışverişte dürüst olunuz. İnsanlara, hayvanlara yardım ediniz. Allah’ın hak olan sözünden çıkmayınız. Peygamberleri kendinize örnek alınız. Nefsinizin ve şeytanın isteklerine ve aldatmasına uymayınız, kanmayınız. İnsanlara yardım edin, paylaşın, dayanışma içinde olun ve de barış içinde insanca yaşayın. Yaban domuzları gibi sağa, sola saldırmayınız. Yeterince, helalinden rızık kazanınız. Malınızın zekâtını, sadakasını veriniz. Adaletli, iffetli, doğru, dürüst, hak, hukuk içinde güzel ahlak ile yaşayınız. Kalbiniz, beyniniz, kendiniz her yönüyle en iyi, güzel olsun. Başkalarının hak, hukukuna zarar vermeyiniz. Namuslu, iffetli olunuz. Zalim, zulmeden, haksızlık eden olmayınız. Alkol, içki, bağımlılık yapan madde, kumar, şans oyunları gibi insani sömüren, yok eden davranışlardan sakınınız. Yalan, iftira, kötü söz, çirkin davranış içinde kesinlikle olmayınız. Allah cc. En doğru olanı söyler. O’nun sözünden çıkmayınız.

Müslüman, Allah’ın birliğine, varlığına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, hayır ve kötülüklerin Allah’ın yaratması olduğuna inanır. İbadetlerini, Allah’ın emrettiği, peygamberimizin yaptığı şekilde yapar. Namaz kılar. Oruç tutar, zekât verir. Hac yapar. Kelime-i şahadet getirir ve bu yaptıklarına; beyinle, kalple, davranışlarıyla, bilgiyle, bilinçle inanır, yapar ve açıklar.

Müslüman, doğru ve gerçekleri inkâr etmez, asi olmaz. Halkı kin ve düşmanlığı sevk etmez. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haram ve günah işlerde bulunmaz. Cana, canana kıymaz. İffet değerlerini korur. Öldürme, yaralama, hakaret etmez. İhmalkâr, vurdumduymaz davranmaz. Zor, cebir kullanmaz. Kişiyi özgürlüğünden alıkoymaz. Bu özgürlük, sapkın katillerin istediği özgürlük, demokrasi, değildir. İnsanca yaşama özgürlüğüdür. İnanç, düşünce ve ibadet özgürlüğüne müdahale etmez. İstismarcılarına göz yummaz. Konut dokunulmazlığını ihlal etmez. İş ve çalışma hürriyetini sağlar. Haksız kazanç. Sağlamaz. Toplum ve devlet güvenliğini tehlikeye atmaz. Nefret ve ayrımcılık yapmaz. Kin ve düşmanlık etmez. Ama kin ve nefret duyanlarla işbirliği de yapmaz. Onlarla ittifak, müttefik, dost, yardımlaşma asla yapmaz. Özel hayatın gizliliğine saygılıdır. Başkalarının ayıp ve kusurlarını yaymaz. Hakka, hukuka; hakkaniyetle uyar. Her türlü ibadethaneye saygılıdır. Devletin yasalarına uyar. Devletle çatışmaz, savaşmaz. Yalan tanıklık yapmaz. Yalan yere yemin etmez. Suçluyu kurtarmaya çalışmaz. Herkes hak ettiği cezayı çekmeli ki, hak ve adalet yerini bulsun. Bağımlılık yapan zararlı madde kullanmadığı gibi satmaz. İnsan ve hayvan sevgisiyle dopdoludur. Maddi, manevi anlamda tertemizdir. Çocukları sever. Kadınları korur ve esirger. Şiddet kullanmaz. Şeffaf bir anlayışa sahiptir. Çevrecidir. Tehdit, şantaj, yağma, zalimlik yapmada bulunmaz. İyi niyetli, güzel davranışlıdır.

Müslüman, başka insanlara benzemez. Onlarla duygu, niyet, düşünce, eylemleri örtüşmez. Müslüman; hak, hukuk, adalet, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak, edep, hayâ ile davranır. Kaçakçılık, yaralama, sahte mal üretme, insanların inanç ve sağlığını tehlikeye atma, yapmaz. Suç işlemek amacıyla organize olmaz. Tefecilik yapmaz. İnsan ticareti yapmaz. İnsanlara haksızlık etmez. İhaleye fesat karıştırmaz. Tehdit, şantaj, hırsızlık, yolsuzluk, hortumculuk, stok yapmaz. Fahiş fiyata mal, eşya satmaz. Dolandırıcılık yapmaz. Hileli mal satmaz. Hileli iflas yapmaz. Bozulmuş ve haram gıda maddesi satmaz. Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak, sözde ilaç yapmaz ve satmaz. Zehirli mal satmaz. Suç eşyası alıp, satmaz. Genel güvenliği tehlikeye sokmaz. Radyasyon yaymaz. Çevreyi, doğayı kirletmez. Toplu halde varlığı yok edecek silah yapmaz. Çevreyi kirletmez. Tehlikeli madde üretip, taşımaz. Halkı korkuya sevk etmez. Hizmeti, görevi kötüye kullanmaz. İletişim, bilişim, haberleşme araçlarını insanlığın, varlığın aleyhinde kullanmaz. Zimmet,  yasa dışı davranma, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanma yapmaz. Hak ve hakikati istismar etmez. Hak ve hakikat dışı; bozuk felsefi görüş, sapkın ideoloji benimsemez.

Bugün, bu gibi suç, haram, günahları; adı Müslüman olsun veya olmasın, herkes aşırı ölçülerde yapmaktadır! Demek ki, Müslümanlarda ve diğer insanlarda bir sorun, problem var demektir. Bu sorun eğitim, öğretim, insan yetiştirme, yasalarla, halkı doğru öğretip, eğitme ile giderilebilir. Ama bozuk felsefi anlayışla, sapkın ideolojik tutumla, bozuk dini uygulamalarla giderilmediği açıktır, nettir, ortadadır. İyi niyet ve dosdoğru uygulamalarla, önce insani iyileştirmek lazımdır. Aksi halde iyileşme, düzelme, güzelleşme olmaz, olmamaktadır.

Kur’ân’ı Kerim, sizlere ışık tutsun, aydınlatsın, kılavuz olsun, yaşantı kitabınız olsun. Peygamberimiz gibi aynen bu İlahi kitabı yaşama azminde, gayretinde ve tutarlılığında olun. Sapıkların sapkın yollarına ahmakçasına düşmeyin. Sakin sapkınlığa düşmeyin. Kur’ân daha çok şu konularda bizlere bilgi vermektedir:

1-      İnanç, itikat, felsefi, fikri, konularda 27 süre,

2-      İnsani konularda 24 süre,

3-      Siyasi konularda21 süre,

4-      Sosyal konularda 19 süre,

5-      Ahlakı konularda 13 süre,

6-      Tarihi konularda 9 süre,

7-      Gizli, saklı, rumuzlu anlamı olan konularda 4 süre,

8-      İbadet ve ahkâm konularında 4 süre,

9-      İktisat, ekonomi konularında 2 süre

10-   Kur’ân’ın yaklaşık %25’inde ilim, bilim, bilgi, araştırma, geliştirme, gözlemleme, ders alma, gezme, ibret alma, düşünme gibi bilgi türevleri ele alınmıştır.

Kur’ân’ı anlamak için peygamberimizin hayatını, hadislerini, sünnetlerini, yaşam tarzını bilmek gerekir. Kur’ân’ı, peygamberimizin yorum ve yaşayışıyla anlamalı. Aksi halde sapkınlığa düşülür! Peygamberimizi dikkate almadan, din anlayanlar; bugün kâfir olmuşlardır. İslam dairesinden çıkmışlardır. Hem de topluluk olarak çıkmışlardır! Bunlar Ortadoğu ve Hindistan’da yaşamaktadırlar!

Bugün hiçbir İslam ülkesinde İslam anlayış yönetimi yoktur. 57 İslam ülkesi şu yönetim sistemleri, rejimleri ile yönetilmektedir:

1-      Sözde demokrasiyle yönetilen İslam ülkeleri!

2-      Askeri rejimle yönetilen halkı Müslüman olan ülkeler!

3-      Monarşi ile yönetilen İslam ülkeleri!

4-      Diktatörler tarafından yönetilen İslam ülkeleri! 57 İslam ülkesinin hemen hepsi de perişan, kötü, yanlış, olumsuz, sefalet durumundadır. Yönetenler refah içinde çalmaya devam ederken; halk açlık, susuzluk, çıplak biçimde göç etmekte ya da çatışmakta, savaşmaktadır!

5-      Dünyada 20 taneden fazla emperyalist, sömürgeci, sömürücü ülke vardır. Birkaç gün önce 1991 yılından beri İngiltere’de yaşayan öğrencilerimle konuştum. Kahramanmaraş, Göksün İlçesi’nin bir köyünde görev yapmıştım. Onlarca öğrencim Londra’da ve diğer Avrupa ülkelerinde 20 yıldır ailece yaşamaktadırlar. Bana bunlardan bir öğrencim şöyle dedi: Dünyada 196 ülke var. Bunların 172 tanesinin İngiliz sömürgesi olduğu, buradaki okullarda okutulmaktadır. Diğerlerini sizler düşününüz!

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle