banner468

Elhamdülillah Hakk’a mümin ve Müslüman’ım. Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan ve öldüren ve de tekrar diriltecek olan, Yüce Allah’ıma hamt eder, şükreder, teşekkür eder, ibadet eder, emirlerini tutar, yasakladıklarından sakınırım. Bize bildirdiği Kur’ân ve sünnete harfiyen uyar, sırat-ı müstakim üzere dosdoğru ve gerçekçi yaşarım. İyiliği yayar, kötülükleri önlerim.

İslam dinini yaşayabilmek için, İslam dini hakkında yeterli bilgi edinirim. Eğitim, öğretim alırım. Öğrenim görürüm. Dünyayı ve ahireti daha iyi tanımak için, Rabbimin ayetlerinin detaylarını anlayabilmem için; aklı, doğa ilimlerinin öğrenimini yaparım. Allah cc. ilk ayetinde; “Oku!” emrini gönderdi. Bunun için okumaya, öğrenmeye, yazmaya, anlatmaya, dünyayı tanımaya, gelişmeye, inovasyona, değişmeye, gelişmeye, kalkınmaya, huzurlu ve mutlu yaşamaya her türlü hazırlığımı mubah olacak şekilde helalinden yaparım. İlimde zirve, sanatta, meslekte doruğa yükselirim. Öyle kendini, Rabbini, haddini, hududunu bilmeyen zır zır cahil çapulculardan olmam.

Allah’ımı ad ve sıfatları ile en iyi şekilde bilir, tanır, kabul ederim. Âlemde Allah’ın ayetlerini görerek, Rabbimin varlığını aklımla, beynimle, zekâmla, kalbimle, ruhumla, genlerimle anlar, kabul eder. Sevgi, saygı, muhabbet duyarım. Allah’ımı hem kendi anlatımlarından, hem de benim evrende gördüklerimden anlar ve kabul ederim. Allah’ı anlamayacak kadar aptal duruma düşmem.

Tüm peygamberleri ve hayatlarını öğrenirim. Getirdikleri kitap, öğütleri anlar. Ders ve ibret çıkarırım. Son peygamber, bizim hak peygamberimiz Hazreti Muhammet Mutsala sas. Hazretlerini çocukluğu, gençliği, peygamberliği, hayatı, aslı ile nesli ile öğrenirim. Ailesini, Ehl-i Beyti, akrabalarını, sahabeleri, yaşanılan hayatları Siyerden öğrenirim. İslam tarihi konusunda yeterli bilgi edinirim. İslami ilimleri tahsil ederim.

İmanın şartlarını öğrenirim. İmanın şartı; Allah’ın varlığını, birliğini, eşi benzeri olmadığını, Allah’ın ad ve sıfatları ile başlar. Meleklerini tanımakla devam eder. Tüm peygamberlerini tanımakla, emir ve kitaplarını getiren peygamberleri tanımakla devam eder. Hangi peygamberlere kitap, hangilere suhuf denen sayfa emirler geldi, öğrenmekle devam eder. Hayır ve şer hakkında, kader konusunda bilgili olmalıyız. Ahiret gününe inanmalıyız. “Bir konuda hüküm verirken, sadece bir ayet alarak, hüküm veremeyiz. Böyle yaparsak, hataya, yanlışa düşeriz. Kur’an ve sünnetin tümünün anlayışına, ruhuna uygun karar vermeliyiz. Kur’an bir bütündür. Bütününü anlayıp, yaşamalıyız. Peygamberimizin de bir hadisine, sünnetine göre hüküm verilemez. Tüm hayat anlayışını, ahlak, ibadet, inanç kavramlarını bilerek, hüküm veririz.”

Hiç yoktan, yok iken varlığı yaratan sadece ve ancak Allah’tır. İnsan yaratmaz. Yapar. İnsan yapar, icat eder, keşfeder. İnsan hiçbir cisim, madde, eser yok iken, bir şey yaratma kudretine sahip değildir. Sözcükleri, kavramları doğru, dürüst kullanmalı. Sapıkça, çarpıkça, serserice, yalan, yanlış, hatalı hiçbir söz kullanmamalı.

İnsan, iradesini hangi tarafa, yöne, isteğe yönlendirirse, ona kavuşur. Allah cc. kulun istemediği hiçbir şey yapmaz. Kul diler. Allah cc. yaratır. Bu kaderdir. İnsanın istemediği bir işi, Allah’ın dilemesi, yapması haksızlık olur. Bunun için kul ister. Allah cc. yapar, yaratır. Kaza, kader böyle tecelli eder. İnsanın elinde olmayan kader de vardır. İnsanın erkek veya dişi olması, bir kaderdir. Bugün buna müdahale etmek zulümdür.

Tevekkül, maddi, manevi her olması gerekeni yaptıktan sonra, işin sonunu Allah’a bırakmaktır. Burada da insanın isteği ve maksadı geçerlidir. Hayır, Allah’tan, şer- kötülük insanın isteği ile olmaktadır. İnsan çalışırsa, rızkını, ekmeğini, geçimini kazanır, elde eder. Öyle yatarken, rızık gelmez. Çalışmak, emek harcamak gerekir. Allah cc. rızkı yaratır. Kazanma, elde etme insana düşer.

Peygamberimiz; gökten altın ve gümüş yağmaz, buyurmuştur. Yanı kazanmak için çalışmayı istemiş. Çalışmak ibadettir, diye buyurmuşlardır.

Müslüman, maddi, manevi olarak tertemiz olmalı. “Temizlik imanın yarısıdır,” diyen peygamberimizdir. Allah cc. üst, baş, ev, çevre, doğa, dünya, evren temizliği istemiştir. “Peygamberimiz, çevreyi kirletenlere lanet etmiştir.” “Kalp temiz, beyin tertemiz, zamanı güzel kullanma, sosyal yönde doğru- dürüst çalışma İslam emridir.” Bunları bilgi ile bilinç ile sabırla, samimiyetle bilenler daha çok; İslam’ın 5 temel şartını bilenler yapmalı. Şer’i hükümler sadece bu beş tane ibadetten oluşmamaktadır. Binlerce şer’i hüküm vardır. Hepsi eksiksiz yapılmalı. Muttaki, takva, vera biçiminde yapılmalıdır. İslam’da samimiyet- ihlâs esastır. Samimiyet, iyi niyet olmadan, yapılan her ibadet boşa çıkar. Cennete takva müminler gidecektir. Mümin olmayanlar cehenneme gidecektir. Zalimlerde cehenneme gidecektir.

Müslüman öncelikle farz ibadetleri yapmalıdır. Farz-ı ayin, Farz-ı kifâye denilen ibadetleri eksiksiz yapmalı. Öyle işine gelenleri yapma, diğerlerini yapmama gibi bir durum olamaz. Sünnetlerde Allah’tandır. Peygamberimiz kendiliğinden ibadet icat etmemiştir. Tüm ibadetler Cebrail as. Tarafından peygamberimize öğretilmiştir. Farz ibadetler peygamberimizin yapması ile hayat bulmuştur. Peygamberimiz bu konuda öğretici, eğitici, örnek olucudur.

Bugün insanlar, insanlığını bile yitirdi. Birer katil robada, hayvan altı yaratığa dönüştüler.  Değil sadece mümin Müslüman olduğunu yitirmesi, insanlığını bile yitirdi. Beşerlikten bile çıkıp, hayvanlardan çok daha fazla zarar vermektedir. Dünyayı yaşanmaz hale getirdiler! 

“Dünyada bitkilerin çeşidi ve hayvanların çeşidi tam olarak, sayıları henüz kesin olarak bilinmemektedir. 20 milyon ile 100 milyon arasında hayvan çeşidi olduğu yazılmaktadır. Hayvan olan bu canlıların %80’ini böcekler oluşturmaktadır.”

“Bitkilerin çeşidinin sayısı da tam, kesin bilinmemektedir. 390 bin ile 900 bin arasında bitki çeşidi olduğu söylenmektedir. Geçen yıl 2,034 çeşit daha bitki keşfedildi. Bitkilerin %21’i yok olma ile karşı karşıyadır. Bu hayvanlar içinde böyledir.”

Var olan bitkilerden 30 bin çeşidi insanlar tarafından yenilebilmektedir. Ama insanlar sadece daha çok 150 bitkiyi yiyerek, beslenmektedir. Bunun içinde meyve, yemiş, tahıllar, baklagillerde dâhildir- içindedir. Yenilebilenlerin çok azından yararlanmaktadırlar.

Bir bölgede yenilen bitkiyi, yabanı bitkiyi diğer bir bölge tanımadığından, yememektedir. Kültürler, toplumlar arası alışveriş arttıkça, yenilen bitki sayısı daha çok artacaktır. Aşılı ve yaban bitkilerin büyük bir bölümü insanların sağlığı, beslenmesi, gıdası için çok önemlidir. İnsan her türlü genleri bozulmamış bitkileri, meyveleri yememeli. Daha çok kendi çevresinde yetişen bitkilerden yemesi daha sağlıklı ve yararlı olmaktadır. Biz, Türkiyeli insanlar,  Türkiye’de yetişen bitkilerden yerse, daha yararlı, sağlıklı olur. Diğer ülkeler de kendi ülkelerinden yemesi daha hayırlı ve yararlıdır. Bu insan doğası ile ilgili bir yararlılıktır.

Yaban hayvanlarını yemek sakıncalı olabilir. Sağlık açısından zararlı olabilir. Afrika’da pek çok hastalık, arazideki yaban hayvanlarını yemekten kaynaklanmaktadır. Başıboş doğada olan hayvanlar veteriner hekim kontrolünde değildir. Hastalık taşımaktadırlar. Yiyenlere de pek çok hastalık bulaştırmaktadırlar. Bu av hayvanlar içinde böyledir.

Her bitki, hayvan kendine özgü mikroplar taşımaktadır. Bitkilerinde, mantarlarında zehirli olanları vardır. Ben bir dergide 100 bitkinin insanı, hayvanları öldürecek kadar zehir taşıdığını okumuştum. Dergi, ad ve resimleri ile bitkileri tanıtmaktaydı. Mantarlarda böyledir. Tanımadığın kimseyi arkadaş yapmamalı. Bilmediğin bitkiyi gıda yapmamalı.

İyi arkadaş, güzel dost edinmeli. “Üzüm üzüme baka, baka kararır, derler ya!” Sizlere bir başka benzer olay daha anlatalım: “Karadeniz Kara Lahanası var ya! Karadeniz Lahanası’nın yanında beyaz top lahanası ekilirse, top lahana kendini toplayıp, top gibi yuvarlak olmuyormuş!”

 “İncir ve ceviz ağacı altında ot da bitmiyormuş! Bu iki ağacın altında yatmakta sağlıklı değilmiş.”

 “Dere içinde olan söğüt ağaçları yazın yağmur yağar gibi su damlatıyor!”  Doğada yaratılan her varlık, Allah’ın ayetleridir. Doğada Allah’ı göremeyenler salak ve ahmaktır. Evrendeki her varlık bir iyilik, güzellik, ölçü, denge, hassasiyet, önem üzerine yaratılmıştır. İnsan ilimde, bilimde ilerledikçe bu gizemleri daha çok keşfetmekte, icat etmektedir. İnsan varlıkla icat eder, keşfeder. Keşfettiği ile icatlar yapar.

Dünyada yaşayan büyük varlıklardan; Dinozor, Mamut, Deniz Canavarı adı verilen çok büyük balıklar henüz yoktur. Nesilleri kesilmiştir. Belki nesillerinin yok olması, insanlık için iyi, hayırlı olmuştur. Biz en doğrusunu bilemeyiz. En doğrusunu sadece Allah cc. bilir.

Hayvanlar âleminin var oluşundan beri, hayvanların %80’inin nesillerin yok olduğu söyleniyor. Genellikle büyük boyutlu canlı varlıklar yok olmuş. Hala yok olma, nesli yok olma devam etmektedir! Pek çok hayvan koruma altına alınmıştır.

Ülkemizde de doğa- tabiat, çevre, sularımızdaki canlılar adi alçak kahpeler yüzünden yok olmaktadır! Zehir dolu varilleri denize atmalar, toprağa gömmeler, akarsulara atmalar yapılmaktadır. Bu ay içinde Ergene, Asi, Kızılırmak ırmaklarına dökülen fabrika atığı yüzünden binlerce balık öldü! Hele Asi ırmağının denize dökülen yerde on binlerce balık ölüsü vardı. Bir veya birkaç fabrika zehirli atığı akarsuya döktüğünce yüzlerce kilometre akarsuda canlı kalmamaktadır. O akarsudan bağ, bahçe, tarlalar, sebzeler, meyveler sulanmaktadır. Artık tuzda bile plastik parçacıkları çıkmaktadır. İnsanların idrarında plastik atıkları %80 oranında bulunmaktadır. Yanı insan attığını, atığını, pisliğini yemeye ve hastalanmaya başlamıştır! İnsan kendi yaptığı ile yok olacaktır!  Bu İslam, mümin, Müslüman işi değildir. Tam bir vurdumduymazlık, çıkarcılık, bencillik, hodkâmlık, sadistlik, narsislik, akılsızlık, geri zekâlılık, hayvan altı yaratık durumuna düşme- inmedir! Mümin aslı ile nesli ile esası ile özü ile şekli ile her hali ile tertemiz, arı, duru, sade, saf, kaliteli, saydam, berrak, net olur.

“Türkiye’mizde 850 cins bitkinin 9 bin tür bitki çeşidi vardır. 12 bin diyende olmaktadır. Türkiye’mizde 160 memeli hayvan, 466 kuş, 120 sürüngen, 22 çeşit kurbağa, 127 tatlı su balığı, 384 deniz balığı, 1,279 tane omurgalı hayvan bulunmaktadır. Bunların en büyük düşmanı; insanlığını, müminliğini yitirmiş insandır. Yanı hayvanlaşmış, hayvan altı yaratık olmuş, insandır.”

İnsan denen bu yaratık, şu zehirli, zararlı hayvanlardan çok daha fazla canlının ölmesine neden olmaktadır: “ Kutu denizanası, kobra yılanı, mermer yüzeyli salyangoz, mavi halkalı ahtapot, sarıakrep, kaya balığı, Brezilyalı gezgin örümcek, zehirli ok balığı, balon balığından çok daha tehlikeli, zararlı, ziyan veren bir yaratık hali- durumu almıştır.”

 Havayı kirletti. İklimler değişmeye, dünya yaşanılmaz durum almaya başladı. Suları, denizleri, havayı,  toprakları kirletti. Sadece Okyanuslara her yıl 8 milyon top plastik atmaktadır. Kanalizasyonlar denize, akarsulara, göllere akıtılmaktadır. Çöpler denizlere, karalara dökülmektedir. Ormanlar yakılmaktadır. Hızlı şekilde kaynaklar tüketilmektedir. Bu kirlilik daha çok 1750 yılı Sanayi Devrimi ile başladı. 1980 yılında iklim değişmeye başladı. Bu kötü, çirkin, zararlı, ziyan veren hayvanlık işi bile diyemediğim, kötülükler; eğitimsiz, öğrenimsiz, terbiyesiz, bencil, çıkarcı, hodkâm, manyak, aptal insanlar tarafından, varlığın sonu düşünülmeden yapılmaktadır. Aklını doğru kullanmayanlar, dine imana uymayanlar, çok zarar vermektedir.

Yüce yaratıcı, yaşatıcı, var edici, nimet, bereket verici Allah’a sonsuz hamt etmeli. Şükretmeli. Teşekkür etmeli. Şükran sunup, minnettar olmalı. Dua etmeli. Zikretmeli. Tövbe etmeli. İbadet etmeli. Kulluk etmeli. Allah’ı sevmeli ki, Allah da bizleri sevsin. Allah’ı dost etmeli ki, Allah da bizleri dost etsin. Unutmamalı ki, Allah da bizleri unutmasın! Allah’a hem sözlü hem de fiili dua etmeli. Nimete erişmek için mubah, helalinden, hakça çalışmalı. Uyuşuk, miskin, tembel olup, el eline avuç açmamalı. Dilenmemeli. Bir ekmek parası için maskara olmamalı.

Bugün Müslümanların büyük bir çoğunluğu maskara, rezil, rüsva, perişan duruma inmiştir. Zira Allah’ın emri ile yaşamamaktadırlar. Gerçek anlamda mümin Müslüman bu durumda olmaz, olmamalı. 57 İslam ülkesinden 22 devletin durumu iyi gibi, 35 tanesi devlet, millet olarak çok perişan durumdadır! 22 devlet zengin ama bunlarda petrol, doğalgaz zengindir. Halk bu zenginlikten yararlanamamaktadır. Bu ülkeler hırsız, batıcı, batıl krallar tarafından zorbaca yönetilmektedir. Zaten birçoğu da iç ve dış savaş müdahalesi ile yok olmaktadır! Ne diyelim. Allah cc. akıl, fikir, hidayet versin, inşallah. İnsanlarda Allah’tan akıl, fikir, hidayet istesinler, diye dua ediyorum.

Yatan kuş, ava çıkmayan aslan, çalışmayan insan kazanamaz. Allah cc. ve peygamberimiz; “helal çalışmayı ibadet saymaktadır.” Sözlü duadan çok fiili dua etmeli. Yanı sözlü dua ettikten sonra, gereğinin olması için harekete geçmeli. Bir hasta dua etmeli ama tedavide olmalı. Zenginlik istenmeli ama helalinden çalışmada yapılmalı. Allah kimseye oturduğu yerden rızık, kazanç, ekmek vermemektedir. Hayvanlar bile av yapmak için günlerce av peşinde koşmaktadır.

Müslüman, mümin gibi olması için farz, vacip, sünnetleri harfiyen yapar. Haram işlerde bulunmaz. Yanı insan öldürmez. Hırsızlık yapmaz. Yalan söylemez. Yalan tanıklık etmez. İffetine, namusuna bağlı olur. Deyyus, kavat olmaz. Anne ve babaya saygılı olur. Sünnetleri, sünneti seni yeleri yapar. Mekruh denen, harama yakın pis işlerden uzak durur. İbadetlerini tam anlamıyla hakkıyla ve layığıyla peygamberimiz yapar. En güzel, iyi, üstün, yüksek İslam ahlakı ile yaşar. İbadetleri Allah olduğu için yapar. Allah cc. emrettiği için yapar. Cennet ümidi ile cehennemden uzaklaşmak için yapar. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapar. İbadetleri mal ile beden ile hem beden hem de mal ile yapar. “Ahlaksız bir kişinin ibadeti boşa gider, boşa çıkar. Günahlar ibadetleri götürür. Elde avuçta koskoca bir sıfır veya hiç kalır! Bazen eksi değerde kalabilir!”

Müslüman ahlaklıdır. Ahlaklı olmalıdır. Peygamberimiz; “Ben güzel ahlakı tamamlamak için görevlendirildim,” buyurmuşlardır. Kur’an’da ahlak ile ilgili 20’den fazla ayet vardır. İnternetten bakabilirsiniz. İnsan, Allah’a ve peygamberine karşı görevlerini yaptığında, güzel ahlaklı olur. Kendine, ailesine, milletine, memleketine, ümmete, tüm insanlara karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinde iyi ahlaklı olur. Edepli, hayâ sahibi, sorumluluk sahibi olduğunda, yararlı ve iyi ahlaklı olur. Kur’an’a karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirdiğinde üstün ahlaklı olur. Nefse, kendimize, insanlara karşı görevlerimiz yerine getirdiğimizde ahlakı güzel ve has olur. Hikmetli, iffetli, doğru özlü, sözlü, davranışlı, adaletli, akıllı, zeki, faziletli, boş işlerle, zararlı işlerle ilgilenemediğinde, yüksek ahlaklı olur. Hakkı batıldan ayırıp, hak yanında yer alan, iyiyi kötüden ayırıp, iyi işler yapan, terbiyeli, edepli, hayâ – ar- utanma sahibi olan, güzel ahlaklı olur. Akıl ve din dışına çıkmayan, ilimle, bilimle dosdoğru davranan, yararlı, iyi ahlaklı mümin olur.

Güzel İslam ahlaklı kişilerin hisleri, duyguları, niyetleri, zihni, kalbi, beyni, aklı, ruhu, genleri, davranışları, hareketleri, fiilleri- eylemleri, halleri, işleri, çalışması Allah’ın dediği ve hoşlandığı şekilde olur. İyi huylu, güzel davranışlı, güzel ahlaklı, edepli, iffetli, milli, manevi dini değerlere saygılı olur. Doğru ve gerçek bilgi ile hareket eder. Şehvete, şeytana, şeytanlaşmışlara, zalimlere asla uymaz. Kötü ve zararlı alışkanlıklar edinmez. Sağlıklı, sahih, hak bir inanca- itikada sahip olur. Niyet ve duyguları temizdir. Akıl ile bilgi ile hareket eder. İradesi terbiyelidir. Ahlakı peygamber ve Kur’an ahlaklıdır. Görgülüdür. Muaşeret- görgü kurallarına uygun hareket eder. Öyle kiro- kaba saba, moloz, hanzo, gerzek, zırva değil, olmaz, olamazda!

Yemede, içmede, konuşmada, hareketlerde, iş yapmada, İslam ahlaklı davranır. Öküz gibi eşek gibi hareket etmez. Yalan söylemez. Söz taşımaz. Küfretmez, sövmez. Dedikodu etmez. Koğuculuk yapmaz. “Koğuculuk- ondan buna laf taşımaya, denmektedir.” Başkalarına iftira etmez. Hele temiz kadınlara iftira atmaz. Meclislerde, toplantılarda en efendi, centilmen olur. Saygılı ve saygın olur. Bizim ülkemizdeki toplantılarda ahlakın olmadığı ve ahlaksızlığın en çok görüldüğü; kavga, gürültü, yalan, iftiranın en fazla söylendiği yer; TBMM denilen milletin meclisidir. Allah cc. ıslah eder inşallah. Büyükler dediğimiz kişi ve gruplar halka hiç de güzel örnek olamamaktadır. Halk, baştakilere, baştakiler halka benzemektedir.

“Allah’ın emrini tutup, yasakladıklarından sakınmalıyız.” “İyiliği yaymalı; kötülükleri, çirkinlikleri, zarar vericileri önlemeliyiz.”

Müslüman’ın tüm vücut bölümleri, organları, duyu organları en güzel terbiyeli, güzel ve üstün ahlaklı olmalıdır. Ahlaksız bir göz, kulak, ağız, dil, burun, el, beden olmamalı. Müslüman alçak gönüllü, ağır başlı olmalı. Yanı tevazu sahibi, vakar duruşlu olmalıdır. İzzetli, değerli, önemli, yumuşak huylu, sabırlı olmalı. Edep ve hayâ sahibi, harika, harikulade, şahane, mükemmel mümin olmalı. Mümin, Allah’tan ve insanlardan utanır. Mümin, utanmaz, rezil, kepaze olmaz.

Müslüman, bireyin, milletin, devletin emanetine hainlik- ihanet etmez. İhanet edip de; kahpe, kalleş, alçak, adi, zararlı mikrop olmaz. Aklını şer’i hükümlere göre doğru kullanırken, devletin iyi denilebilecek kurallarına da uyar. Serseri manyak mayın olmaz. Olmamalı. Müslüman, cimri, pinti, , varyemez olmamalı. Bu gibi tipler, insanlığın maskarasıdır. Kendine bile hayırı dokunmaz. Aile kurup, devam ettiremez. Cömertlik esastır. Savurganlık- israf haramdır. İslam dini dosdoğru, iyi, güzel, ölçülü, dengeli, ilmi, akıllıca olan dosdoğru hak yoldur.

Devleti yönetenler zalim ve haram işlemede bir özür görmezken, halkın çok büyük bir bölümü de böyle pislik durumdadır. Devlet, millet hırsızlık, yolsuzluk, haram yollarla yenmektedir. Hak, hukuk tanınmamaktadır. Devlet, kamu mallarını, işletmelerini koruyamadığından daha çok özelleştirme yolunu seçti. Özeleştirilenlerde kendini korumadığından, zarar ettirildi. Devletin 180 milyar dolar, özel sektörün 300 milyar dolar borcu var. Ayrıca 100 milyar dolar da devletin iç piyasaya borcu var. Yanı içerde hırsız var. Dışarıda emperyalist yağmacı var. İçerde sömürücü KKK kene var!

Halkta hırsız olmuş. Hak- hukuk tanımamaktadır. Eline düştüğünde, fırsatı yakaladığında çalmaktadır. Bir örnek evrelim: “ Elektriği kaçak kullanma oranına bakalım. İki coğrafi bölgede bu kaçak kullanma oranı %75 idi. Tüm çalışmalara rağmen bugünlerde ancak %62’ye düşürüldü. Şırnak %82, Mardin %76, Hakkâri %75, Diyarbakır %73, Batman İlleri %70 oranında elektriği kaçak kullanmaktadır. Bu yasa, kanun, devlet kolluk güçleri ile bile alınmamaktadır. Aynı oradan da PKK siyasi uzantısı HDP’ ye oy verilmektedir. Bu bir haktır. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Ahirete bana sevap azlımdır. O zaman mutlaka ama muhakkak hakkımı inşallah tahsil edeceğim. İmanından, ibadetinden tahsil edeceğim. Yoksa günahlarımı yüklenecektir. Öyle zorbalıkla, gâvurlukla milletin, devletin hakkını beleşten yeme hakkı kimseye hak görülmez.

Allah’ı ve peygamberini dinlemeyenler, iki âlemde huzur ve mutluluk görmeyecek. Allah’a itaat et, uy ve dinle! Peygamberini kılavuz edin ve örnek al.

Peygamberimiz buyuruyor: “ (İnsani) helak eden şu yedi davranıştan kaçınınız. Bunlar:             “ Allah’a şirk- ortak koşmak, sihir, büyü yapma, insanı haksız yere öldürme, faiz yeme, savaştan kaçma, suçsuz, namuslu kadına iftira atma, iftirada bulunmak büyük günahlardandır.”

 Hadis: “ Eğer siz, Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, Allah cc. kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı…”

Kuşların oturduğu yerden, miskin, uyuşuk, tembel olduğu yerde rızıklanmadığını asla unutmayınız. Sözlü dua ile birlikte fiili duada- eylemde yapmak gerekmektedir.

Hz. Mevlana diyor ki: “ İsyanlardayım, dedi. Hayır; imtihanlardaydı. İmtihanda olduğunu fark etseydi, kurtulacaktı.”

Hazreti Ali ra: “ Çocuğun kalbi ekilmemiş tarlaya benzer. Ne ekersen tutar!”

İslam dini, güzel ahlaklı, iyi huylu, temiz karakterli olmayı emreder. Allah’ın istediği en iyi insan, güzel huylu- ahlaklı- karakterli insandır. Ahlak, dinin koruyucu fanusudur. Ahlakı güzel alan mümin, en iyi mümindir. Akıllı insan, edepli ve güzel ahlaklı kişidir. İslam dininin temeli güzel ahlaktır. İmanı sağlam olan, ahlakı en güzel olandır. Ahlaksız, edepsiz, hayâsız, karaktersiz insandan hiçbir değer çıkmaz. Müslümanlığına da bakan, değer veren olmaz. Kişiliksiz, şahsiyetsiz bir zıbıdı olur. Allah cc. yüksek İslam ahlaklı insanı sever. Ahlaklı insan, mümin dosdoğru mümin olur. Ahlaksız insan ibadet etse, dahi güvenli değildir. Ona dost, kardeş, arkadaş diye önem ve değer verilmez. Bir mümin tüm bedeni, duyu organları, aklı, kalbi ile güzel ahlaklı, edepli, hayâ sahibi olur. Müminin en şereflisi güzel ahlaklı olandır. “Güzel ahlak hakkında Kur’ân’da 20’den fazla ayet, yüzlerce hadis vardır.” Güzel ahlaklı mümin, dosdoğru, dürüst, faziletli, güvenilir, zarar -ziyan vermeyen; has, hakiki, hak Müslüman’dır. “Bir müminden başkaları zarar görüyorsa, o insan tam anlamı ile mümin değildir.”

Ülkemizde hiçbir meslek alanında güzel ahlak pek görülmemektedir. Ülkemizde bu ay 45,102 ürün ile ilgili denetim yapıldı. 33,217 ürün teknik olarak yönetmeliğe uygun bulundu. 12 bin üründe uygunsuzluk görüldü. Tespit edilen bu 12 bin ürün pek sağlıklı çıkmadı. 178 ürün piyasadan toplatıldı.

Halife Hazreti Ömer diyor ki: “ Adaletli olunmadıkça; yönetimin, edep olmadıkça; asaletin, cömertlik olmadıkça; zenginliğin faydası- yararı olmaz.”

Hak mümin Müslüman, kendi ile barışık, aile bireyleri ile barışık, akraba, komşu, çevresi, arkadaşları, müminler ve insanlar ile barışık, dost, kardeşlik duyguları içinde yaşar.

Hayvanları sever, korur, besler, yardımcı olur.

Bitkilere, çevreye, doğaya, dünyaya, evrene asla zarar vermez.

 Peygamberimizi örnek alarak; düzgün, iyi, güzel, dosdoğru, yararlı, hizmet ehli, yardım ehli olarak, mükemmel bir yaşantı sürer. Hayvanlık duygularından kurtulur. Kötülük, çirkinlik, fenalık, yalan, yanlışla meşgul olmaz.

Hak mümin ve Müslüman; “Allah’ın emirlerini tutar. Yasakladıklarından sakınıp, kaçınır.”

“Mümin, iyiliği emreder, kötülüklerden vazgeçirir.”

 “Müslüman, kendi için istediği iyiliği başkaları içinde ister ve yapar.”

“Mümin, Kur’ân-ı Kerim’i kılavuz, peygamberimizi önder, lider, mürşit, örnek, rol model kabul eder ve harfiyen uyar.”

 İnanan insana, mümin, Müslim, Müslüman adını Allah cc. verdi. Dinimizin adı olan, İslam adını da Allah cc. verdi.”

“Kur’ân’ın ilk emri: “Oku,” oldu! Kur’an; “okumak,” anlamına gelmektedir.”

İslam; barış, esenlik, hakka, hakikate inanmak, Hakk’a teslim olmak, gibi anlamlara gelir. İslam, Allah’ın tek hak dinidir. Allah cc. katında tek hakiki geçerli din, İslam dinidir. Peygamberimiz tarafından duyurulmuş, anlatılmış, tebliğ edilmiş, öğretilmiş, eğitimi yapılmış olan vahiy dinidir.

Tüm insanların Allah’ın yolunda, peygamberimizin izinde hiç durmadan yürümesine dua ediyorum. İnsanlarda böyle isterse, tercih ederse, hidayete erişirler, inşallah.  Ne mutlu Müslüman olana! Hak mümin, Müslim, Müslüman olan, takva olarak; İslam dinini peygamberimiz gibi yaşayan herkes cennete gidecektir. Bu kişilerin dünyaları da cennet gibi rahat, huzurlu, mutlu olmaktadır.  Allah cc. akıllı insanları sorumlu, yükümlü, görevli, ödevli kılmıştır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle