banner468

İslam dinini, ilmi, bilimi, doğru bilgiyi, sanatı, mesleği, doğru ve yararlı kültürü, tekniği, teknolojiyi, çağın gerektirdiği her yararlı ilmi öğreniniz. Eğer öğrenip, benimsemeseniz, bu güzelim ilme, irfana, hikmete, bilgiye düşman olursunuz. Bu düşman oluşunuzdan; kendiniz, aileniz, ülkeniz, milletiniz, insanlık zarar görür.

Hazreti Ali diyor ki: “ İnsan bilmediğine düşmandır. İnsan bilmedikleri şeylere düşmandırlar. ”

Bu söz aynı zamanda atalarımızın sözüdür. Buradaki düşmanlık sözcüğü; uzak durmak, yabancı kalmak, bir şeye yanaşmamak, anlamındadır.

Farabi de diyor ki: İnsan bilmediğinin düşmanıdır. İnsan bilmediği ve yanaşamadığı şeye düşmandır. Cahil insanlar, din- iman, ilim, bilim, bilgi bilmediklerinden, düşmanlık etmektedirler. Cahil, cühela insanlar; ilme, irfana, bilime, doğru ve yararlı olana, hakka, hakikate, değişime, yeniliğe düşmandırlar.

Tüm dünyada 2020 yılı başından beri Korona virüs, Kovid- 19 adlı salgın bir hastalık vardır. Bazı ülkelerde ölüm sayısı 700- 600 bini geçti. Yüz milyonlarca insan bu hastalığa yakalanarak, vücut organları zarar gördü. Devletlerin çoğu ve ülkemizde tamamen ücretsiz aşı vurma ve tedavi yapılmaktadır. Buna rağmen 23 yaş altı gençlerin ülkemizde %51’i aşı oldu. Diğerleri olmadı. Bu durum diğer ülkelerde de buna benzerdir. Bunun, için salgın pandemi hastalığının önüne geçilemiyor. Bilgiden, doğruluktan, gerçekten yoksun olarak, aşı karşıtlığı yapılıyor. Bunlara inanıyorlar da, ilim insanlarının ilmi açıklamalarına inanmıyorlar. Kapkara cehaletin cahilliği paçadan akıyor! Din düşmanlığı da buna benzer şekilde yapılmaktadır.

Said Nursi de diyor ki: “ İnsan bilmediği şeye düşmandır. Dünyadaki her şey bir koşula tabidir. Sevmedeki, şart; tanımak, yani bilmektir.”

Müslüman, her zaman ve her yerde güçlü olmalı ki, adaleti tesisi etsin. Allah cc. Birlik, beraberlik içinde hak yolda olanları sever. Allah cc. Samimi, dindar, takva mümin ve Müslümanları sever. Allah cc. Zalimleri, zulmedenleri, zalimlerle birlik, beraberlik içinde olanları sevmez. Müslüman, vatan, millet, devlet, bayrak, bağımsızlık, özgürlük, hak, hukuk, doğruluk, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ içinde; insanlığa, varlığa iyi davrananları sever. Allah cc. Hak değerler uğruna şehit, gazi olanları sever. Anne ve babasına, büyüklerine sevgi, saygı gösterenleri sever. Millet malını, devlet malını koruyup, gözetenleri sever. Zalimleri, katilleri, katliamcıları, hırsızları; bu zalimlerden taraf olanları, onların yanında yer alanları sevmez. Müslüman, merhametli, şefkatli, müşfik, hizmet eden, iyilik yapan, infak eden, sadece Allah cc. İçin hakça davrananları sever.

Müslüman, insanlara karşı görevlerini din merkezli, ihtiyaç eksenli giderir. Hayvanların yaşamalarına, korunmalarına, sağlıklı kalmalarına hizmet eder. Müslüman, İslam ahlakı ile ilmi yaşar. İslam dininde yasak olan davranışları yapmaz. Zararlı, kötü, çirkin, haram, günah, mekruh davranışlarda bulunmaz. Hiç kimseye zarar vermez. Başkalarına yardım eder. Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösterir. Hatta tüm varlıklara sevgi, saygı ile davranır. Selamlaşır. Hal, hatır sorar. Dargın, küs durmaz. Dargınları barıştırır. Müminlerin kardeş, insanların karındaş olduklarını bilir. İnsanları ziyaret eder, hediye verir. Gerektiğinde kişisel ve kurumsal olarak ihtiyaçlarını giderir. Üst- baş, beden, ev, park, bahçe, çevre olarak tertemiz olur. İzin almadan, başkasının mülküne girmez. Konukları en güzel şekilde ağırlar. İnsanlara güzel yüzle, tatlı dille davranır. Çağırıldığı yere örf, adet, görgü kuralları içinde gider. Büyükleri dinler, sayar, saygı gösterir. Başkalarının kusurlarını araştırmaz. Ama zalim devlet yöneticilerine destek verilmemesi için öğütlerde bulunur. Kötülük yapanlara karşı kötülük yapmaz. Başkalarına yardım eder. Gelmeyene gider. Hasta ziyaret eder. Cenazelerine katılır. Din kardeşinin isteğini yerine getirir.

Müslüman, iman ve İslam inancına, dinine uygun yaşar. İbadetleri, Allah’ın emrettiği, peygamberimizin yaptığı şekilde yapar. İçki, kumar, şans oyunları, hırsızlık, yolsuzluk, dolandırıcılık, yalancılık, dedikodu, yalan tanıklık, yalan yere yemin etmek, kötü söz söyleme, ihanet etme yapmaz. Vatan, millet, devlet, bayrak, bağımsızlık düşmanlığı yapmaz. Müslüman, İslam, insanlık düşmanlığı yapmaz. Müslüman, verdiği hak sözde durur. Müslüman, ödevlerini, görevlerini, yükümlülüklerini, sorumluklarını harfiyen, eksiksiz yapar. En güzel şekilde, dosdoğru, özenerek yapar. İkiyüzlülük yapmaz. İyi ahlaklı davranır. İslam ahlaklı yaşar. Anne ve babaya saygılı olur. İncitmez, kırmaz, öf bile dedirtmez. Akrabalara, komşulara, çevresine en güzel şekilde davranır. İncitme, kırma yapmaz. Haksızlık yapıldığında, özür diler. Kötülük yapandan, öç alma, intikam gütme asla yapmaz. Hep helal, meşru, yasal davranır. Allah cc. Yolunda peygamberimiz gibi yaşar. Kimseyle alay etmez, dalga geçmez. Ümitsizliğe düşmez. Başkalarıyla yardımlaşma, dayanışma, ekip çalışması yapma ile zorlukları aşar. Sosyal olur. Etkin olur. Aktif olur. En yakınlarından, devletten yardım ister. Ümitsizliğe düşüp, akılsız işlerin içine düşmez. Kurumsal çalışır. Bireysel aşamadığımız pek çok sorunu ekip çalışması, kurum çalışması ile aşarız.

Müslüman, Allah tanımazlık yapmaz. Dinini benimsemezlik yapmaz. Din karşıtlarına hiçbir şekilde destek olmaz. Haksız yere insan öldürmez. İnsan öldürmenin cezası, sonsuz a dek cehennemde kalmaktır! Ayrıca dünya cezası çekilmezdir. Başkasının iffetine, namusuna zarar getirmez. Zararlı, kötü, bağımlılık yapan madde kullanmaz. Kumar oynamaz. İçki, alkol, uyuşturucu, afyon, esrar, benzeri yüz taneden fazla bağımlılık yapan maddelerin hiç birini kullanmaz. Hırsızlık, dolandırıcılık, hile, sahtekârlık yapmaz. Kul hakkına girmez. Haram olan yiyeceklerden yemez, içmez, giymez. Yalan söylemez. Yalan yere yemin etmez. İftira etmez. Yalan tanıklık yapmaz. Kıskançlık, çekememezlik yapmaz.

Müslüman, vatana, millete, devlete, bayrağa, memlekete, insanlığa hainlik yapmaz. İkiyüzlü davranmaz. Aldatmaz, aldanmaz. İyice bilmediği işlerin içinde olmaz. Kötü, zararlı insanlarla arkadaşlık etmez. Büyü, sihir, fal bakma yapmaz. Gösteriş için ibadet veya iş yapmaz. Başkalarının ayıp ve eksiklerini araştırmaz. Haram, suç işleyenlere doğrudan veya dolaylı yolla, hiçbir şekilde destek vermez. Verirse, suç, günah işlemiş olur. Teröre destek veren de, terör yapanlar gibi devlet yasalarında ve de Allah cc. Katında günah, suç işlemiş olur. Teröre, kötülük yapana, destek verilmezse, o terörü yapamaz. Bugün, kendine Müslüman diyen, milyonlarca insan bir şekilde anarşiye, şiddete, teröre, katillere, katliamcılara destek vermektedir. Dünyada ceza aldıkları gibi ahirette de yerleri cehennemin ateş, duman, irin çukurudur! Bunu söylememiz, bildirmemiz haktır. Kendimiz, vücudumuz, çocuklarımız, eşimiz, vatanımız, devletimiz bize emanettir. Korumakla sorumluyuz. Kitaplardan, internetten haramları, günahları okuyup, öğrenmeliyiz. Haram, günah, suç işlememek için aklımızı, zekâmızı, irademizi, bilgimizi kullanmalıyız. Zarar, ziyan görmemeli. Başkalarına da zarar vermemeli.

Müslüman, insanlara, hayvanlara, bitkilere, çevreye, doğaya karşı görevlerini öğrenip, yerine getirmeli. İslam dininin ahlakı ile yaşamalı. İslam ahlakı, İslam dinindendir. Ayrı bir ekol, yol değildir.

İslam dini dışı sapıklıklara, sapkınlıklara, cehalete asla uymamalı. Cahiliye adet ve geleneklerine bulaşmamalı. İnsanların tümüne en iyi şekilde davranmalı. İnsanlar size imrenmeli, gıpta etmeli. Canınızı, malınızı, iffetinizi, neslinizi, aklınızı korumalı. Kan davası, intikam davası gütmemeli. Erkek olsun, kadın olsun, herkesin hak- hukukunu korumalı. Kul hakkına girmemeli. Başkalarına küçük sebeplerle saldırmamalı. Hayvanlaşmamalı. Bütün Müslümanlar din kardeştir. İnsanlar eştir ve karındaştır. Hiç kimseye zarar vermemeli. Çalıştırdığımız memurlara, işçilere, elemanlara; adil, iyi, güzel davranmalıyız. Haklarını koruyup, geliştirmeliyiz. Haklarına girmemeliyiz.

Dün, devlet kurumu açıkladı: “Çalışan işçilerin %31’i sosyal güvenceden yoksun, kaçak çalıştırılmaktadır. Yanı bunlara SGK ödenmemektedir. Bu kişi, yaşı geldiğinde, yaşlandığında, emekli olamayacaktır. Başkasının eline bakacaktır. Devlet, çalışanların %31 oranında kaçak çalıştırıldığını bilmesine rağmen, bunu önleyici yeterli çalışma yapmamaktadır. Yapsa, bu böyle olmaz! Bu bir kul hakkıdır. Devlet ve işveren sorumludur.

Sizlere şunu söyleyeyim: Günümüzde ülkemizde ve dünyada zengin- varsıl olanların %95’den fazlası; haksız, haram yolla, kul hakkına girerek zengin olmuşlardır. Kul hakkını Allah cc. Affetmiyor. Çünkü işlenen haksızlığın muhatabı Allah cc. Değil; kuldur, insandır, hayvandır, doğadır. Yapılan ibadetler, namaz, oruç, zekât, hac, kurban sevapları, kul hakkı ile sıfırlanır. Hatta eksi ye düşer. Cehennemin çukurunu boylar! Bendeniz, benim hakkımı yiyenlere, hakkımı vermeyenlere, hukukumu çiğneyenlere; hak ve hukukumu helal etmiyorum. Zalime hak hibe edilemez. Öbür dünyada, ahirette kul hakkı yiyenin sevaplarını alır, sevaplarımızı artırırız.

Müslüman, kültürlüdür, aydındır, muhteşemdir, muazzamdır, mükemmeldir, yetkindir, incedir, zariftir, zarafetlidir, kibardır, efendidir, dengelidir, ölçülüdür, düzenlidir, maddi ve manevi anlamda tertemizdir. Sosyal yaşantısında numunedir, güzel örnektir, harikadır, harikuladedir. Yeri geldiğinde de yine peygamberimiz gibi kahramandır, cengâverdir, korkmazdır, etkindir, yetkindir, her şeyin hakkını en iyi şekilde yerine getirendir. Peygamberimiz tüm incelikleri yerinde olan harika insandır. Ama yeri geldiğinde de kahramandı. Düşmanın saldırılarına, zulmüne karşı gelebilendi. Orduyu en güzel şekilde yönetebilendi. Bedir savaşı, Uhud savaşı, Hendek savaşı, Hudeybiye anlaşması, Hayber’in fethi, Mekke’nin fethi, Veda haccı, Kaza umresini düşmana karşı yaptı.

Peygamberimiz bir aile reisi, aile babası, devlet başkanı, ordu komutanıdır. Pek çok askeri sefere, savaşa, harbe katıldı. Mekke’nin fethini kan akıtmadan tamamladı. Huneyn savaşı, Taif kuşatması, Tebük seferi, Evtas savaşı gibi pek çok sefere, savaşa katıldı. Veda haccı yaptı. Veda hutbesi okudu. Peygamberimiz binlerce kişinin Müslüman olmasını sağladı. İnsanların öğrenmesini, eğitilmesini, güzelleşmesini, bilgilenmesini, insanileşmesini, ibadetleri yapmasını sağladı.

Bizler, Kur’an öğrenmeliyiz. Peygamberimizin hayatını öğrenmeliyiz. İslam ilimlerini bilmeliyiz. Pozitif ilimleri dünya ve İslam tarihini öğrenmeliyiz. Veda Hutbesini kavramalıyız. Sahabeyi tanımalıyız. Hadis, sünnet, peygamberleri bilmeliyiz. Aksi halde din- iman düşmanı oluruz! “İnsan bilmediğin düşmanı olurmuş!”

Müslüman, her yönü ile çok güçlü olmalı. Allah cc. Birlik- beraberlik içinde olanlara yardım eder. Allah cc. Hiçbir şekilde Müslümanların bölünüp, parçalanmasını istemez. Vatanı, milleti, ümmeti özellikle sevmeyi emreder. Değer yargıları için gazi, şehit olmayı bildirir. Kamu malının, özel mülkün, vatanın, iffetin, neslin, aklın korunmasını emreder. Vatan kutsaldır. Vatanını koruyamayan; zillete, illete düşer. Kahrolur. Müslüman her türlü derdi, hainliği def eder. Milli bütünlüğü, vatan bütünlüğünü korur. Mümin gerektiği yerde uysal ama uyanık, dikkatli, yerine göre kahraman, cengâverdir. Düşmandan korkmaz. Tüm önlemleri gerektiğinde alır ve başından belayı def eder. Müslüman, vatanını, milletini çok sever. Alçaklık, hainlik, kahpelik, katillik, kalleşlik yapmaz.

Müslüman, tarihini, geçmişini, bugününü, yarınını bilir. Geleceğe tüm varlığı ile hazırlanır. İslam tarihini bilir. Edebiyatını, dinini – imanını bilir ve yaşar. Vatan ve millete, insanlığa karşı görevlerini bilir ve tüm sorumluluklarını yerine getirir. Dinimiz dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik, kardeşlik dinidir. Hoşgörü, duygudaşlık, bilgi, ilim, bilim, medeniyet dinidir.

Müslümanlar, akrabaya, komşuya, arkadaşlığa büyük değer verir. Onlara karşı sevgi, saygı, yardım içindedir. Müslüman, din kardeşine sevgi, saygı gösterir. İnsanları kişisel çıkar, menfaat için incitmez, kırmaz. Mirasta haksızlık yapmaz. Akraba, komşu, arkadaş, mümin, insanlara, hayvanlara, doğaya karşı görev ve sorumluluklarını öğrenir ve eksiksiz yerine getirir. Kul hak, hukukuna girmez.

Müslüman kişi; eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine nasıl davranması gerektiğini ilmi ve dini olarak öğrenir ve yerine getirir. Sadece dini ilimler öğrenmek de yeterli değildir. İnsan, psikoloji, pedagoji, kişisel gelişim, rehberlik ve danışmanlık, sosyoloji, ahlak, etik de mutlaka okumalı. Dini ilimler yanında pozitif ilimlerde edinmeli. Sadece okulda öğrenmemeli. Hayatın her safhasında öğrenim devam ettirilmeli. Bir alanda yüksek uzman, her alandan bilgi sahibi olmalı.

Müslüman, eşine karşı nasıl davranacağını öğrenmeli. Bugün pek çok insan; eşini katletmektedir! Çocuklarını katletmektedir! İnsanlar akıl sağlığı, düşünce sağlığı olarak yerinde değildir. Doğru bilgilerle yetişmemiştir. İnsan özellikli yapılanmamıştır. Öğretilen yanlış bilgi, kötü, düşünceler insanları hastalıklı, bozuk ve bozguncu yapmıştır. Sağlıklı bir yapıya kavuşturulamamıştır. Sağlıklı büyütülmemiştir. Güzel ahlak, iyi terbiye kazandırılmamıştır. İnsan edilememiştir. Bunda iyi yetiştirilemeyen anne ve babanın, devletin, imamın, öğretmenlerinin, medyanın çok büyük olumsuz katkısı vardır. İşte Müslüman tüm bu olumsuzlukları gidermelidir.

İslam dininde birey öne çıkar. Aile değerli kurum olarak kabul edilir. Karı ve kocaya büyük görevler düşer. Çocuk yetiştirme önemsenir. Anne ve baba saygı, sevgi görmeli, der. Kardeşler hukuku önemsenir. Hısım, akraba, komşuların hak, hukukunun korunması emredilir. İnsan ve varlık hakları, kul haklarının önemi öne çıkar. Bu konuların her biri; örgün, yaygın eğitim- öğretimle edinilmeli. Her biri hakkında en az 10 kitap, onlarca dergi okunmalı.

Müslüman, toplumun en güzel, en iyi, en ideal numune örneğidir. Böyle olmalıdır. Her konuda dinin, ilmin, görgü kurallarının uygulayıcı olmalı. Öyle kaba saba, anormal, bozuk, kötü, çirkin, akılsızca, zekâsızca, bilgisiz asla hareket etmemeli. Yemesini, içmesini, giyinmesini, davranmasını becermeli. Ruhumuz, inancımız, davranışlarımız, düşüncemiz, eylemlerimiz en güzel, iyi şekilde olmalı. Kötülüklerden maddi, manevi anlamda temizlenmeli. Müslüman maddi, manevi anlamda temiz olmalı. Temizlik imanın yarısıdır. Temiz olmadan pek çok ibadet yapılmamaktadır. Temizliğe azami ölçütlerde dikkat etmeli. Özen göstermeli. Tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Çocuklarımıza, eşimize, anne ve babamıza, komşu, arkadaş, dostlarımıza karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Allah’ı tanımalı, itaat etmeli, emir ve yasaklarına uyarak yaşamalı. Müslümanların görevi başlıca iki başlıkta sıralanabilir. Şöyle ki:

1-      “Allah’ın emirlerini tutmak, Yasakladıklarından sakınmaktır. Allah’a kulluk borcumuzu peygamberimiz gibi yapmaktır.”

2-      “Allah’ın yarattığı tüm varlıklara karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

Allah’ın varlığına, birliğine inanmak, ibadetleri peygamberimiz gibi yapmak, emirlerine uymak, dinin bildirdiklerine sevgi, saygı göstermek kaçınılmaz esastır. Allah’a hamt etmek, şükretmek, ibadet etmek, taatta bulunmak görevdir. Aynı zamanda peygamberimize karşıda bildirilen görevleri yapmak farzdır. Peygamber, sünnet tanımayandan Müslüman olmaz. Kur’ân bildirdikleri hak davranışlarla yaşamak da farzdır.”

İslam dininde, İslam ahlakı ile yaşamak çok önemlidir. İslam ahlakı ile yaşamayanların, ibadetleri de boşa çıkar. Günahlar, sevapları, ecirleri götürür. Belki de sıfırlar, eksiye düşürür.  Akıllı, zeki, doğru bilgili, iradeli kişi, mümin, her yönü ile İslam dinine uyarak, yaşar.

Müslüman, kendine, aile halkına, anne ve babasına, peygamberine, Allah’a, ruhuna, diline, organlarına, vatanına, milletine, insanlığa karşı olan görevlerini öğrenir ve yaşam biçimi yapar. İslam dini, Kur’an; Allah’ın dinidir. Allah’a inan herkes bu dini yaşamalıdır. Müslüman, aklına ve ilme, dine çok önem vermelidir.

Müslüman beş vakit namaz, Cuma namazı, ramazan orucu, zekât, hac, kurban ibadetlerini yapar. Peygamberimizin yaptığı şekilde yapar. Kandilleri iyi değerlendirir. İbadet eder, zikreder, tövbe eder, dua eder, okur, yazar, en iyi şekilde değerlendirir. Kandilleri değerlendirir. Bugün ne yazık ki bazı münafıklar, kâfirler, peygamber, sünnet, hadis, kandil gecesi tanımamaktadır. Bunlara kanmamalı, aldanıp, uymamalı. Mevlit kandilinin, Regaip, Miraç, Berat, kadir kandillerini ibadetle değerlendirmenin mümine zararı mı var?

                Müslüman, cehalet adetlerini, cahillik uygulamalarını, bozuk felsefi görüşleri, sapık ideolojik görüşleri reddeder. Reddetmeden, samimi takva dindar mümin ve Müslüman olamaz. Bütün insanlar en güzel şekilde davranır. İnsanlar için üstünlük takva, dindarlık iledir. Dinimizde, can, mal, namus, evlat, iffet, akıl, din kutsaldır. Mutlaka korunmalıdır. Emanetler sahiplerine verilmeli. Kan davası gütmemeli. İnsan hak hukuku gözetilip, korunmalı. Bütün Müslümanlar kardeştir, dosttur. İnsanlar karındaştır. Eştir. Herkes bir başkasına mutlaka en iyi şekilde davranmalı. Onur kırmamalı. Başkalarının ekmeği ile oynamamalı. Müslümanlar hiçbir şekilde bir diğer insana ayrımcılık yapamaz. Yapması haramdır.

                Müslüman, aklını, zekâsını, iradesini, fikrini, düşüncesini, bilgisini en doğru şekilde kullanır. Bilmediğini, sorup, öğrenir. Zor işlerde ekip çalışması yaparak, her sorunu çözer. Her derde çare bulur. Müslümanlık Allah’ın dinidir. İslam dinini, Kur’an ve sünneti anlamayan kişi; ilim, bilim, doğru bilgiyi tam anlayamaz. Anlam çıkaramaz. Varlık hakkında olumlu kullanamaz. Dünyadaki bütün sorunların kaynağında bu anlamama yatmaktadır. İnsan düzelmedikçe, iyileşmedikçe hiçbir sorun temelinden çözülemez. Problemlere çare bulunamaz. Bütün sorunlara kapsamlı, enine, boyuna, derinlemesine, din ve bilim ilimleri kullanılarak çare, çözüm bulunmalıdır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle