banner468

İnsan, aklını, ilim, bilim, bilgi, din- iman ile işletirse; akıllı, zekice, doğru, dürüst, sağduyulu, mantıklı ve makul hareket eder. Bunun içinde hiçbir şekilde zarar, ziyan, kötülük görmez. Beşeri- insani, doğal afet ve belalardan korunmuş olur.

İnsan, doğru bilgi sahibi olup, bu doğru bilgi ile yaşamayı düstur, alışkanlık yaparsa, tüm doğal, beşeri afet, bela, musibetlerden korunur. Geçmişten ders, ibret alıp; ileri dönük dosdoğru kararlar vermeli. Kararlar ilmi, danışarak, ortak uzman aklı olmalı. Sabırsız, öfke ile aceleci, iyice bilmeden, karar vermemeli. Bilinmeyeni yapmamalı. Akılsızların ardına takılıp, gitmemeli. Deve kervanı gibi bir akılsız eşeğin peşinde yol almamalı. Yol gösterici; dinsiz –imansız, zalim, katil, katliamcı, insanlık düşmanı olmamalı. Vatan, millet, devlet, bayrak, bağımsızlık, özgürlük, insanlık düşmanı olmamalı. İyi analiz yapmalı. Allah’ın yolundan, peygamberimizin gösterdiği hak yoldan gidip- gitmediği iyice araştırılmalı. Sorgulanmalı. Yargılamalı. Zalim kâfirleri, din kisvesine bürünmüş sahtekâr, ikiyüzlü insanlık düşmanlarını önder, lider, mürşit edinmemeli. Şarlatanlardan ve münafıklardan uzak durmalı.

Peygamberimiz buyuruyor: “ Akıllı kişi, kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.”

Uyuşuk, pısırık, tembel, edilgen- pasif, bilgisiz, cahil- cühela, günü değerlendiremeyen, ileri dönük düşünemeyen; aptal, kafasız, beyinsizlerden olmamalı. Hiç yoktan birkaç PKK, DHKP-FETO, DEAŞ terör örgütü mensubu çıkıyor. Zalim, katil, katliamcı, milli, manevi, insanlık düşmanı hali ile bir milleti, birçok milleti kandırıp, aldatıyor. Taraftarını çoğaltıyor. Sonrasında kandırdığı aptal kişilerin malına, mülküne, canına, nesline, ırzına, aklına, geleceğine kast ediyor. Onur, iffet, namus, manevi, dini her değeri yok ediyor. Hala bu zalim, sapkın, sapıkların peşine milyonlarca insan hala, hala, hala gidiyor! Sonrada bende kafa, akıl, zekâ, bilgi, bilinç var diyor!

Biliyor musunuz? Kendini dünyanın en akıllı insanı gören, delilermiş! Bu aptallarda hala kendini akıllı, zeki, bilgili, bilinçli görüp, hala ahkâm kesmekte, başkalarına akıl, bilgi vermeye çalışmaktadır. Yapmayacağı, yapamayacağı işleri vaat edip, insanları aldatmakta, kandırmakta, peşine takıp, kullanmaktadır. Sonrada kendine malzeme edip, istismar etmektedirler! Malzeme olanlarda, zarar gördüklerinde; ağlayıp, sızlamakta, ah- vah etmektedirler.

Dünyada binlerce sol- komünist terör örgütü vardır. Binlerce ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı terör örgütü vardır. Binlerce din kisvesi altında saklanan, İslamcı terör örgüt vardır. Faşistler, sapkınlar vardır. Bunların siyasi uzantıları vardır. Hepsi aynı şer güçler tarafından kullanılmaktadır. Bunlar zulmettikleri halklar tarafından da beslenmekte ve korunmaktadır!

Allah cc. ayetinde buyuruyor: “ Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğüne dile getir.”

“ Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.”

“Rabbinin yoluna hikmetle- bilgiyle, güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel yöntemle mücadele et.”

“ Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında çok çirkin bir davranıştır.”

“Allah’a çağıran, Salih- güzel amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım, diyenden, daha güzel sözlü kim olabilir?”

Peygamberimiz buyuruyor: “ Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”

Akıllı insan sadece bu kadarını, Allah cc. ve peygamberimizin sözünü kendine akıl, bilgi, yol edinse; tüm kötülüklerden, zarardan, ziyandan, çirkinliklerden, sapıklıktan, sapkınlıktan, sapmadan korunur. Aklı, Allah cc, peygamberi, ilmi doğrultusunda değil de, şarlatanların anlattığı sapkın ve batıl yolda kullanırsa, kurtuluşa sonsuza dek ulaşamaz. Nefse hitap edenler, yapmayacaklarını vaat edenler, basiretsiz, ufuksuz, bilgisiz, bilinçsiz, analitik düşünemeyen insanları kolayca aldatmaktadırlar. Sonrasında istediği gibi kullanmaktadırlar!

İnsan öğrenir, bilgi edinir, gözlemler, dinler, anlamaya, uygulamaya, hak ve hakikati gerçekleştirmeye çalışır. Yılmadan, yorulmadan, insanları doğruya, gerçeğe, hakka, hakikate çağırır. Kendini, çocuklarını, insanları en iyi şekilde yetiştirmeye azimle gayret eder.

 Terör örgütünün sapkın, azgın katileri çalışırken, siyasi uzantıları batılda mücadele ederken; insan mal gibi yatmamalı. Bilgi ile bilinçle hak yolda hakça mücadele etmeli. Sabırla, nezaketle, güzel üslupla hakka, hakikate çağırmalı. Mal gibi yatanlar; ülkemizde, Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Libya’da, Pakistan, Afganistan, Afrika ve diğer terör ile perişan olmuş ülkelere bakıp; ders, ibret alsınlar. Yâda zalime boyun eğmiş, ülkelere ibretle baksınlar. Terör ile neyi kaybetmişler? Neleri yitirmişler? İyi anlasınlar. Anlama, algılama yetenekleri varsa, ders çıkarırlar, inşallah.

Emperyalistlerin, “böl, çatıştır, müdahale et, yönet,” ilkelerini bu adi terör örgütü mensupları ve siyasi uzantıları yerine getirmeye çalışmaktadır. Kendileri küresel ölçekte büyük güç iken, başkalarını daha da bölmeye, parçalamaya, ufaltmaya çalışıyorlar ki, tamamen mankut, köle, tutsak, mal, davar gibi kullanalım. Ama bunu sadece akıl, doğru bilgi sahipleri anlayıp, karşı mücadele vermektedir. Diğerleri öküz gibi manda gibi sapana koşulmaktadır.

Âlemleri hiç yoktan yaratıp, var eden, yaşatan, Yüce Allah’a hamt etmeli, şükretmeli, ibadet etmeli, tövbe etmeli, zikretmeli, taatta ( Allah’ın emirleri- ibadet) bulunmalı. Yarattıklarına iyilik etmeli. İnfakta bulunmalı. Hizmet etmeli. Yardım etmeli. Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma içine girmeli. Hiçbir şekilde haksızlık yapmamalı. İyiliğin değerini bilmeli. İyiliğe iyilikle karşılık vermeli. Kötülüğe de sabredip, gidermeye çalışmalı.

Haram, günah, mekruh, şüpheli işlerden uzak durmalı. Allah’a ve insanlara nankörlük etmemeli. İnsan beş duyu organını, vücut bölümlerini Allah’ın hoşuna giden işler için sadece Allah cc. rızası için kullanmalı. Asla kötülük, çirkinlik, ayıp, günah, haram, mekruh, israf işler yapmamalı. İnsanlara teşekkür etmeli. Günülerlini kazanmalı. Allah’a hamt etmeli, şükretmeli. Allah’ın ve insanların, varlıkların gönlünü kazanmalı. Kibirle, gururla, büyüklenme ile böbürlenme ile forsla hareket etmemeli. Hırslı, açgözlü, doymak bilmez hareket etmemeli. Olana şükretmeli. Daha çok helalinden kazanmak için helal işler, mubah işler yapmalı. Azimli, tutarlı, kararlı, sabırlı, sebat eden olarak planlı çalışmalı.

Allah cc. Bakara süresi 222. Ayette buyuruyor: “Şunu iyi bilin ki, Allah çok tövbe edenleri ve içi, dışı temiz olanları sever.”

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ Temizlik, imandandır.”

“ Temizlik, imanın yarısıdır.”

“İnsanların çoğu sağlığın ve boş vaktin kıymetini bilmiyor!”

İnsanlar, olgun mümin ve Müslüman olmalı ki, olgun, mükemmel, iyi, güzel, doğru, dürüst, hakkaniyetli, güzel ahlaklı, edepli, hayâ sahibi, cömert, has kul olsunlar. Günah ve haramlardan uzak kalmalılar ki; öfke, kin, nefret, yalan, iftira, yanlış, kibir, gösteriş, manevi hastalık içinde kahrolmasınlar. Maddi, manevi anlamda çok temiz, tertemiz olmalılar. İlkeli, kurallı yaşamalılar. Hiçbir şekilde kul hakkına girmemelidirler. Allah’a ve kullara karşı görevlerinin bilincinde olup, eksiksiz yerine getirmelidirler.

Siz, dost kardeşlerime her zaman en dosdoğruyu, iyiyi, güzeli, yararlıyı, ilmi, bilimseli, akla, mantığa, makule, sağduyuya en uygun olanı yazmaya çalışıyorum. Öyle bozuk felsefe, sapkın ideolojik saplantı içinde; yalan, yanlış bilgi vermemeye çalışıyorum. Solculuk, sağcılık gibi sapkınlığa hiç yer vermiyorum.

Çünkü Allah cc. Enam süresi 153. Ayetinde şöyle buyuruyor:  “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; başka yollara sapmayın. Sonra onlar, sizi, Allah yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah bunları size emretti.”

Allah’ın ilkelerinden ve peygamberimizin gösterdiği yoldan ayrılmamaya çalışmalı. Sapkın, sapık, sapan, mundar duruma düşmemeli. Azgın, aşırı, bozuk işlerin içinde olmamalı. Allah cc. yolundan başka hiçbir görüş, felsefe, ideoloji kıymete değer değildir. Allah cc. katında kıymeti yoktur. İnsanları huzur ve mutluluğa eriştirmez.

Peygamberimiz buyuruyor: “ Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır. Rehberliğin- kılavuzluğun en güzeli, Muhammed’in sav. Kılavuzluğudur.”

Allah cc. buyuruyor: “ Artık siz, beni anın ki, bende sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.”

Peygamberimiz buyuruyor: “ İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.”

Allah cc. buyuruyor: “ Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.”

“Rabbinizin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et.”

“Ey iman edenler! Niçin yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında çok çirkin bir davranıştır.”

“Allah’a çağıran, Salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım, diyenden, daha güzel sözlü kim olabilir?”

Günümüzde dünya insanlarının büyük çoğunluğu hak dini bırakmış! Sapkın, katil, katliamcı, şahsiyetsiz Karl Marks, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Adolf Hitler gibilerinin felsefelerinin, ideolojilerinin peşine düşmüş. Bunun içinde solculuk, sağcılık yapmaktadır. İslam ve Müslüman düşmanlığı yapmaktadır. Irkçılık yapmaktadır.

Amerika ve diğer bazı ülkelerde ırkçılık yüzünden, zenciler- siyahîler sokaklarda polisler tarafından ezilerek, boğularak, şiddet uygulanarak, öldürülmektedir! Bu durum bazı ülkelerde Müslümanlar içinde aynen yapılmaktadır! Bunun içinde ABD’de 25 Mayıs 2020 gününden beri, 4 aydır zenci protestoları devam etmektedir.

Komünizm- sosyalistlik- solculuk ise 200 yıldır dünyanın başına bela olmuş, en pis, kötü, çirkin, vahşi, barbar, vandal bir musibettir. Faşizmden çok daha berbat durum almıştır. İnsan katletme bakımından; faşist, Nazi Adolf Hitleri çoktan aşmışlardır! Ülkemizde bu terör yanlıları; Kemalistleri, Atatürkçüleri kullanmaktadır. Devlette buna zemin hazırlamaktadır.

Ülkemizde Barolar, Doktorlar, Mimar ve Mühendisler meslek odası oluşturmuş. Tekel oluşturmuş. Herkes bunlara üye olmak zorundadır. Başka bir meslek kuruluşu yoktur. Bunlarda teröristlerle işbirliği içinde; ortak, beraber, destek vererek çalışmaktadır. Geçen ay Baroların tekelinin kalkması için hükümet yasa çıkardı. Ama bunu “Türk Tabipler Birliği” ve de “Mimar ve Mühendisler Birliği” içinde yapmalıdır. Her doktoru, her mimar ve mühendisi terör yanlısı komünist temsil etmemelidir. Bu sendikalarda böyle değildir. Tekel oluşturulmamıştır. Memur ve işçi sendikalarda tekel olmadığı için 2003 yılından beri azınlıkta kalmışlardır. Daha önce solcu hükümetlerin desteği ile çoğunluktaydılar.

Milletimizi, insanları bilgilendirip, bilinçlendirmeliyiz. Bilgilerimizi koruyup, geliştirmeliyiz. Kimliğimizi korumalıyız. Belgelerimizi saklamalıyız. Araştırma – Geliştirme yapmalıyız. Halkın tümünü örgün ve yaygın eğitime almalıyız. Her kuşağı sahiplenmeliyiz. Kültürel mirasa değer vermeliyiz. Canlı, etkin olmalıyız. Sahabe gibi olmalıyız. En son vefat eden sahabe; Ebüt Tüfeyl bin Vâsile Hazretleridir. Hicretten 100 yıl sonra vefat edip, insanlara peygamberimiz anlatmış, öğretmiştir.

Ya Afrika’nın en güneyine, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 140 yıl önce gönderilen, âlim Ebubekir Efendi! Orada İslam dinini yaymak için gönderildi. Şimdi Ebubekir Efendinin nesline T.C. Vatandaşlığı verildi. Türkiye’ye gelecekler. Rahat değiliz. Bize zenci muamelesi yapıyorlar. Ayrımcılık yapıyorlar. Biz hep Türkiye’yi özledik, diyorlar.

Ya, Endonezya’nın Java adasına gönderilen 9 âlim! O âlimler sayesinde Endonezya’ya İslam dini yayıldı. Daha sonrada Müslüman ticaretçiler, İslam dinini yaydı. Ace’ye ve diğer adalara Müslümanlığı yaydı. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah cc. razı olsun, diyorum.

Peygamberimiz buyuruyor: “ Kibri, ihaneti ve kul hakkı olmayan mümin cennete girer.”

Kul hakları şunlardır: “ Mali kul hakkı, nefsi- hayatı kul hakkı, ırza dokunan kul hakkı, mahremi olan kul hakları, dini olan kul hakları başlığı altında söyleyelim.” Sizler detayını öğrenmeye lütfen çalışınız.

Dünya ve ahret işlerini dengeli yürütünüz. Hatta ahret işlerini öne alınız. Dünya malı için günah, haram asla işlemeyiniz. İçiniz ve dışınız temiz, pak, pür nur olsun. Eviniz ve kabriniz iyiliklerle dolacak, şekilde yaşayınız. Kendi eksiklerinizi öncelikle gideriniz. İnsanların ve Allah’ın takdirini, hoşnutluğunu kazanmaya çalışınız. Yalan, yanlış, hile, sahtecilik, sahtekârlık, haksızlık, hırsızlık, hukuksuzluk, sapkın ideolojik saplantı ardına koşmayınız. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, adap, gerçek ilim, bilim, din- imandan bir milimetre ayrılmayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle