Me­de­ni, ahlaklı, kül­tür­lü ve na­mus­lu bir in­san; her şey­den ön­ce, dü­rüşt, adaletli ve ça­lış­kan­dır. Tah­sil yap­mış ve­ya oku­ya­rak ken­di ken­di­ni ye­tiş­tir­miş­tir. Sö­zü, özü doğ­ru­dur. İş­le­ri­ni, son de­re­ce dik­kat­le, ba­şın­dan so­nu­na ka­dar ta­kip eder. Ge­re­kir­se, nor­mal iş sa­at­le­rin­den da­ha faz­la ça­lı­şır, yaşadığı günün işini, bir sonra ki güne bırakmaz.

Va­ta­nı­nı, mil­le­ti­ni ve bay­ra­ğı­nı se­ver. Mem­le­ke­tin ka­nun­la­rı­na son de­re­ce say­gı­lı­dır. On­la­ra kar­şı gel­mez. Amir­le­ri­ne ita­at eder. Her ba­kım­dan, iyi ah­lâ­kıy­la, çev­re­si­ne ör­nek olur.

İslamiyet’in emir ve ya­sak­la­rı­nı iyi öğ­re­nip, on­la­ra ti­tiz­lik­le uyar. Ço­cuk­la­rı­nın, imanlı ve gü­zel ah­lâk­lı ye­tiş­me­le­ri­ne çok ehem­mi­yet ve­rir. On­la­rı, kö­tü ar­ka­daş­lar­dan, za­rar­lı ya­yın­lardan ve uygunsuz yerlere girmek ve gitmekten korur.

Böy­le kim­se­ler, ruhunun te­miz­li­ği ya­nın­da, vü­cut te­miz­li­ği­ne de çok dik­kat eder­ler. Kul­lan­dı­ğı eş­ya­lar, yi­yip iç­tik­le­ri, evi, çev­re­si hep te­miz olur. Ay­rı­ca gü­ler­ yüz­lü, tat­lı dil­li, va­kur ve ki­bar­dır.
Ana­sı­na, ba­ba­sı­na, ho­ca­sı­na, bü­yük­le­ri­ne kar­şı son de­re­ce say­gı­lı­dır. Her­kes­le iyi ge­çi­nir ve ken­di­si ile iyi ge­çi­ni­lir. Ki­bir­li de­ğil, son de­re­ce al­çak gö­nül­lü­dür. İf­fet­li, cö­mert, iyi ni­yet­li, şef­kat­li­dir. Ver­di­ği sö­zü tu­tar. Kim­se­ye hi­le, hıyanet ve kö­tü­lük yap­maz.

Kö­tü huy­lar­dan hiç­bi­ri ken­din­de bu­lun­maz. Bu­na kar­şı­lık, bü­tün iyi huy­la­rı ken­din­de top­la­mış­tır. Böy­le olan kimseler, dün­ya­da ra­hat et­tik­le­ri gi­bi, ahirette de ra­hat ve hu­zur için­de olur­lar.

Bütün okurlarımın, Yeni yılını tebrik eder, sağlıklı, huzur ve mutluluk içinde bereketli bir yıl geçirmelerini Allah (c.c.) dan diliyorum.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.