banner468

Müslüman sözleri, yazıları, anlatımları, açıklamaları, söylemleri, işleri, eylemleri ile harika, harikulade, şahane, mükemmel, muazzam, muhteşemdir. Her işini en güzel, iyi, doğru, yararlı, değerli şekilde özenle yapar. Stratejik, en verimli, çok kaliteli, stratejik önemli işler yapar. Aklını ilimle, bilimle, teknikle, teknolojiyle, İslâm dini ilkeleri ile ortak akılla işletir. Tüm bilim bilgilerinden, din bilgilerinden, teknik ve teknolojiden, deneyimli yüksek uzman aklından yararlanır. Halkın ve deneyimli uzmanların görüşlerini alır. Allah’ın yarattığı tüm bilgileri, güzel ahlâkı ile kullanır. Yaptığı her iş, davranış, eylem; en güzel, en iyi, en hayırlı, çok yararlı, hizmete dönüktür. Allah’ın, peygamberinin ve makul insanların sevdiği işleri yapar. Sevmediklerini yapmaz. Kısacası haram, mekruh, kötü, çirkin, zararlı, yanlış işler yapmaz.

Müslüman birey ve toplumlar; vatanını, milleti, devleti, bayrağını, bağımsızlığını, özgürlüğünü, İslam ve insani değerleri, milli, manevi, ilmi, dini değerleri sever ve de yaşantısında uygular. Hak, hukuk, adalet, doğruluk, güzel ahlâk, edep, hayâ ile düşünür ve yaşar. Hainlik, alçaklık, adilik, kahpelik, kalleşlik, hakka ve hakikate düşmanlık yapmaz.

Müslüman, tam bir bilge, dindar Müslümandır. Batıla, küfre düşmez. Aynen peygamberimizin yaşadığı gibi İslam dinini yaşar. Allah’a şirk koşmaz. Saygı, sevgi ile davranır. Peygamberini çok sever, sayar, kendine öncelikle örnek alır. Haksız yere insan öldürmez. İnsana, hayvana, doğaya şiddet göstermez. Zalim kâfirlere hiçbir şekilde benzemez. Başkalarına iftira atmaz. Yalan söylemez. Dedikodu yapmaz. Allah’ın haram kıldığı davranışları öğrenir. Bunlardan sakınıp, kaçınır. Zina yapmaz. Faizle, tefecilikle ilgilenmez. Meşru savaştan kaçmaz. Sihir, büyü, falcılık, gaipten haber verme yapmaz. Yetim malı yemez. Hak, hukuk çiğnemez. Anne ve babaya asi olmaz. Kırmaz, incitmez. Harem-i şerifte ve de hiçbir yerde haram, günah işlemez. Haksızlık, zalimlik, zulüm yapmaz. Sarhoş edici madde kullanmaz. Sigara, tütün, alkol, içki, uyuşturucu, kumar gibi lanet işlerle meşgul olmaz. Boşa zaman harcamaz.

Müslüman, cahil olmaz. Cehalet içinde kalmaz. Kur’ân’ın ilk emri; “Oku!” Olmuş. Böyle bir İlahi kitabın, dinin mensubu; cahil, cühela, çapulcu, anarşist, şiddetçi, terörist olmaz, olmamalı. Teröristten Müslüman olmaz. Teröristlik yapan; ben Müslümanım, diyemez. Çünkü Müslümanlığın ilkesi, kuralı, kaidesi, usulü, üslubu, yolu, yordamı, inancı, ibadeti, eylemi, ahlâkı, muamelatı açık, net, bellidir.

Müslüman, başkasının malını, mülkünü, eşyasını izinsiz kullanmaz. Kendini bilir ve kendini tanır. Rabbini, peygamberini bilir ve sevgi, saygı duyar. Hudutlarını, sınırlarını aşmaz. Edeple, güzel İslâm ahlâkıyla, İslâm dini ile bilgiyle; iş, işlem, muamelatta bulunur. İslâm inancıyla, bilimle yaşar. Cehalet, cahillik, küfür adetleri ile iş yapmaz. Kan davası, intikam, öç alma, insan haklarına aykırı davranma, hayvan haklarını çiğneme gibi haram işler, yasaklanmış işler asla yapmaz. Yapmamalı.

Müslüman, cinayet işlememeli. Saldırgan olmamalı. Hırsızlık, soygun, haram iş yapmada asla bulunmaz, bulunmamalı. Allah’tan ümit kesmemeli. Kul hakkına dikkat etmeli. Allah’ın hakkını vermeli. Yalancı olmamalı. Gösteriş için iş yapmamalı. Uğursuzluğa inanmamalı. Kötü, pisli, çirkin giymemeli. Pis kokmamalı. Açık- saçık giyinmemeli. Mahreme dikkat etmeli.

Eşlerin ve insanların birbirine kötü, çirkin, yalan, yanlış davranması yasaklanmıştır. Eşlerin cinsel ve sosyal ilişkileri dinsel olmalıdır. Yabancı kadınlarla içli- dışlı olmamalı. Eşi aldatmamalı. Çalışmada, üretimde, ticarette hile, sahtecilik, sahtekârlık haramdır. Hırsızlık, yolsuzluk, sapkınlık haramdır. Gasp etmek, çalmak, hortumlamak, yağmalamak, hakkı olmayanı almak, haram kazanmak haramdır. Dilenmek, ihtiyaç olmadan dilenmek, haramdır. Yalan söylemek, yalan tanıklık haramdır, günahtır. Dedikodu, söz taşıma, gizlilikleri araştırma yasaklanmıştır.

 Erkeklerin, kadın kıyafeti, kadınların erkek kılık- kıyafet giymesi yasaktır. Karşıt cinse benzemek yasaklanmıştır. Kadınların giyimi; dar, ince, teni gösteren şekilde, açık- saçık olmamalı. Mahremiyet korunmalı. Yaşlıların gence benzemesi yasaklanmıştır. İnsanlarla kavga, dövüş etmek yasaktır. Dövme yaptırmak yasaktır. O güzelim teni siyaha boyamanın akılla, mantıkla, sağduyu ile doğrulukla, güzellikle, yararla ilgisi yoktur. Yaratılış özelliğini bozmamak, kirletmemek gerekir.

LGBTİ+ homoseksüellik yasaktır, haramdır, günahtır, sapmadır, cinsel sapıklıktır. İnsan doğasına terstir. Fal bakma, sihir, büyü, yıldızlara, burçlara bakma yalandır, günahtır. Helal, mubah olmayanı; yeme, içme, satma, alma haramdır.

Vatana, millete, devlete, milli, manevi, ilmi, dini, insani değerlere aykırı hareket etme; hainlik, kahpelik, kalleşlik, adilik, alçaklık etme, haramdır, günahtır. Hem de bunlar suçtur.

Haramlardan sakınmamız yanında, şüphelilerden de kaçınmamız gerekir. Bilmediğimiz işleri yapmamalıyız. Kötü, çirkin, zararlı, pis, insanlık dışı hayvanlıklar yapmamalıyız.

Evlenmede yasak olan akraba, hısımlarla evlenmemeliyiz. Başkasının malını, eşyasını, karşı tarafın gönlü olmadan almamalıyız. Putlara, heykellere tapınan, eşyalara saygı göstermemeliyiz. Onları gördüğümüzde Kelime-i tevhit ya da Kelime-i şahadet getirmeliyiz. Dünyada puta tapınan hala milyarlarca insan vardır!

Domuz eti, kan, leş, Allah cc. Adı anılmadan kesilen hayvan yememeli. Dinimizin haram ettiği şeyleri yememeli.  Bugün hala kan içen ilkel kabileler, domuz yiyen barbar, sapkın toplumlar bulunmaktadır. Bunlar Allah cc. Ve peygamber, din- iman bilmeyen, zavallılardır. Sapkın olduklarından, İslam ve Müslüman düşmanlığını da alabildiğine, sınırları aşarak yapmaktadırlar.

Müslüman, verilen söze uymalı. Sözünü tutmalı, yerine getirmeli. Bugün batıl, batılı devlet adamları bile sözlerini tutmamaktadır.

Süt hısımlığı olanlarla evlenmemeli. İslam dinini öğrenmeden, Müslüman gibi yaşanılmaz. İslam dini eğitimi- öğretimi mutlaka almalı.

“Boy abdesti almak farzdır. Gusletmek, Allah cc. Emridir. Ayetlerle bildirilmiştir. Cünüp, pis gezmek, haramdır.”

İnsanların hak, hukukları verilmeli. İnsanlara hiçbir şekilde haksızlık etmemeli. Diğer canlılara asla haksızlık etmemeli. Haram olan hayvanların etleri, kanları, kendileri, sütleri, ürünleri de haramdır.

Eşek sütünü içmek de haramdır. Bugün eşek sütünü; inek, koyun, keçi, manda sütünün tam 5- 6 katına satanlar vardır! Cahil cühelalar da şifa diye almaktadır. Eşek sütü; sıpalara, eşek yavrularına şifadır. İnsanlara şifa değil zararlıdır. Katı, kesin olan haramı inkâr eden, yalanlayandan, mümin ve Müslüman olmaz.

Bugün, ülkemizde akıllı, dijital telefon sahibi olma oranı %84’dür. Bunun dışında tabletler, bilgisayarlar vardır. Bunlarla istenilen bilgiye bir dakikada ulaşmak mümkündür. Ama insanımız %90’ın üzerinde bunları bilgi edinmek amaçlı kullanmamaktadır! Bunları bilgi amaçlı kullanalım. Bilgilenelim. Bilelim, soruşturalım, sorgulayalım. Ahmak gibi her söylenene kanmayalım, aldanmayalım.

Bizler, internet, akıllı telefon, tabletleri bilgi edinme amaçlı kullanmadığımız gibi sinema filmini, televizyonları, radyoları, tiyatroyu, camileri de bilgi edinme amaçlı değerlendiremedik. Bu durum ideolojik nedenlerle, insanlığın zararına, ziyan veren şekilde tüm dünyada kullanılmaktadır!

 Bugün kâfirler, müşrikler, münafıklar, zalimler, Siyonistler, Haçlılar, putperestler, küreselciler, felsefi sapanlar, ideolojik sapkınlar, binlerce sapkın kesim; hakkı, hakikati inkâr etmekte, yalanlamaktadır. Onlara ahmakçasına kanıp, aldanmamak için bilgili, bilinçli olmalıyız. Bunun içinde dosdoğru, gerçek olanları öğrenmeliyiz. Hayatta kullanacağımız bilgileri öğrenmeli, uygulamalı, gerçekleştirmeli.

Müslüman, İslam dinini aynen peygamberimiz gibi yaşamalı, yaşamalıdır. “Allah’ın emirlerini tutmalı. Yasakladıklarından sakınmalı. Kötülüğü engellemeli. İyiliği yaymalı.” Hemen internetten “haram” olan; hareket, davranış, eylemler nedir? Diye sorup, öğrenmeli. Yapacaklarımızı da yine internetten öğrenmemiz gerekir.

Batıl, küfür, tağut nedir, sorup, öğrenmeli. Batıl; “ boş, çürük, doğruya ve gerçeğe aykırı, küfür demektir. Allah’a inanmada, O’na ortak koşma ya da yakışmayan sıfatları var, demek batıl sözdür. Yanlıştır, yalandır, büyük günahtır, haramdır. Batıl; dinsizlik, imansızlık, İslam dişi inanıştır. Nankörlük, kaba, ayıp söz söylemedir. Allah’ı tanımama, Kur’ân ve peygamberine inanmamadır. Batıl inanç, duygu, niyet, düşünce, eylem içinde olanlardan, mümin ve Müslüman olmaz. Doğru, dürüst yaşamazlar. Batıldan ve batıl olanlardan uzaklaşmalı. Onlarla aynı duygu, niyet, düşünce ve davranışı asla paylaşmamalı.”

Hazreti Mevlana ra. Diyor ki: “ Odun yanınca kül, insan yanınca Allah’a kul olur.”

Al-i İmran süresi 19. Ayet: “ Kuşkusuz Allah katında din, İslam’dır.”

Al-i İmran süresi 103. Ayet: “ Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’ına) sımsıkı sarılın. Bölünüp, parçalanmayın…”

Hadis- i şerif: “ Müslüman, Müslümanın kardeşidir.”

“ İman etmedikçe, cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de, iman etmiş olamazsınız.”

Hucurat süresi 48. Ayet: “ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşleriniz arasını bulup, düzeltin ve Allah’tan korkup, sakının. Umulur ki, sakinirsiniz.”

Hud süresi 112. Ayet: “ Emrolunduğun gibi dosdoğru olun.”

Sapkın felsefi görüşlerden ve sapık ideolojilerden uzak kalınız. Emperyalistlerin, batıl sapkınların söz ve hareketlerine uymayınız. Dün, “emperyalizme karşıyız,” diyenler; “tam bağımsız Türkiye”; diyenler, bugün emperyalizmin uşağı, küreselleşmenin akılsız kölesi, mankudu oldular.

Küreselleşme- globalizm; “sapkın, sömürü, işgal, batıl, küfür, köleleştirme, sömürme, esirleştirme, farklı şekillerde işgal etme ideolojisidir. Sermaye, teknoloji, ekonomi, siyasi, askeri gücün, kültürel gücün; zayıfları daha da sömürmesidir. Batılı ülkeler; borsa, banka, sermaye, iş kurma, şirketler, yatırımlar ile dünyaya yayılıp, emeği, nimeti alıp, götürmesidir. Çıkarları doğrultusunda haksızlıklar yapmasıdır. “Ultra %1’lik kesimin , %99’u yiyip, bitirmesi, iliklerine kadar emmesidir. Bir hegemonyadır. Köleleştirmedir. Emperyalizmdir. Kapitalizmdir, liberalizmdir. Politik bir ideolojidir.”

Solcular, daha önce emperyalizminden, sömürüden, tam bağımsız Türkiye’den söz ederlerdi. Giderlerdi; Marksizm’i, Maoizm’i ve diğer ülkelerin komünizmini savunur, ideoloji kitaplarını okurlardı. Onların desteği ile verdikleri, silahlarıyla, ajanlarıyla; anarşi, şiddet, terör, hırsızlık, yalancılık, doğru ve gerçekleri örtme yaparlardı. Katil, katliamcı olurlardı! Terörist olup, terör yaparlardı. Kendinden olmayanları, terör ile öldürürlerdi, katliamlar yaparlardı! Tam bir kafasız, kalpsiz, beyinsiz, ruhsuz köle, mankut olurlardı. Şimdide küreselleşme adına her tülü pisliği yapmaktadırlar! 

            Kullanılmaya alışmışlar ya! Önüne gelene kendilerini kullandırıyorlar! Tüm ideolojik sapkınlık bunlarda oluyor. Her boyaya, renge, kılığa girmektedirler. Bunların efendileri, baronları, bunlara öyle bir aldatma dersi veriyor ki; kendinden olmayan, diğer batıl olanları da aldatıp, kandırıp, kullanabiliyorlar.  Şimdilerde ülkemizde 99 legal siyasi parti, 123 terör örgütü var. Siyasi partilerden birkaç tanesi hariç, hepsi tuzaklarına düşmüştür! Allah cc. Akıl, fikir, doğru, dürüst olma, fazileti nasip eder, inşallah.

            Solcu, komünistler, özgürlükten, emekten, bağımsızlıktan söz ederler. Bunların özgürlüğü sadece kendilerinedir. Ekmek de sadece kendilerinin olmalıdır. Bulundukları yerde, kendilerinden olmayanlara yaşama hakkı tanımazlar. Ya sürerler ya da öldürürler! PKK, DHKP-C, TİKKO, TKP ve benzeri olan 100 terör örgütüne bakınız. Tüm dünyada böyledirler. Dünyada tüm nimetler kendilerinin olmalıdır.

Bu alçakların hükümet döneminde, okulu da ellerine geçirmişlerdi. Bende o okulda; gizli, sessiz şekilde, onlardan olmadan okumaya çalışıyordum. 21 Kasım 1978 Çarşamba günü saat: 11.00’de 200 kadar komünist zorbanın, sapkının; saldırısına uğradım! Polis ve jandarmada seyretti! Çünkü o dönemin solcu hükümeti, illegal olan terör örgütlerini legal gibi destekliyordu!

İnsanlar; iyiyi, güzeli, doğruyu, insanı, doğayı, varlığı, kendini, Rabbini sevmesini öğrenemedi. Sevmesini bilmiyor. Sevdiğini öldürebiliyor! Tam bir adi alçağa, güvenilmez canavara dönüştü! İnsana önce kendini tanıtmalı. İnsan kendini bilmeli. Sonra Rabbini, haddini, hududunu, edebini, ilmi, irfanı, güzel İslam ahlâkını öğretmeli.

Düşünebiliyor musunuz? İnsan dediğin, insan görünümlüler; ülkemizde terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını, meslek örgütlerini, onların sivil toplum örgütlerini tercih edebiliyor! FETÖ, PKK, DHKPC, DAEŞ gibi terör örgütlerine katılabiliyor. Ya da katılanlara destek oluyor. Apo gibi bir canavarı; önderim, liderim, başkanım, diye söyleyebiliyor. Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Mao gibilerine önder, lider, mürşit diyebiliyor! İnsan, İslam’dan sapmasın. Neye varacağı, konacağı hiç belli olmaz.

Lütfen! İnternete giriniz. “Dünyanın en katil, katliamcı kişileri kimlerdir?” Diye yazınız. Alacağınız yanıtın, milyarlarca takipçisi, kölesi, mankutunun olduğunu göreceksiniz. İnsan yazık ettiler. Yazık ediyorlar. İnsanı mahvettiler. Mahvetmeyi sürdürüyorlar.

Bütün bunların günahının fazlası Müslümanlarındır! Zira İslam dinini, Müslümanlığı, ilmi, irfanı, güzel ahlakı, insanlığı öğretemediler. Dinin temeli; bilgidir, öğretmektir, öğrenmektir, öğüttür. Doğruyu söylemek farzdır. Yalanı, yanlışı bilerek, inat ederek, hakkı çiğneyerek, söylemek kâfirliktir. Allah cc. En çok doğruyu, gerçeği söyleyenleri ve yaşayanları sever. İnsanları iyiliğe yönlendirmek, yapmayacakları söylememek gerekir. İnsanları aldatmamak gerekir. İnsan, İslam dinini yaşamakla değer kazanır. Yaşamamakla değer kaybeder.

Batıl, küfür, hainlik, alçaklık içinde olanlar, kendilerini iyi sanmaktadırlar! Osmanlı döneminde, 1908 yılında kurulan “İttihat Ve Terakki Cemiyeti” mensupları da kendini iyi sanıyordu. O cemiyet bir terör örgütü, ihanet merkezi, mason örgütüydü. Avrupa’daki tüm hain örgütlerin kopyasıydı. Pera (Beyoğlu) ve Selanik üzerinden Osmanlıya sızdı. Yeni fikirler söyler, gibi oldular. Kendilerine Jön (genç) Osmanlılar veya Jön Türkler adını taktılar. Amaçlarının; “İkinci Abdülhamit Han’ı düşürmek olduğunu söylediler.”

Hükümet karşıtları bu hain terör örgütüne destek verdi. İkinci Abdülhamit Han hükümeti yıkıldı. Devleti ele geçirdiler. Sonunda Balkan Harbi, Çanakkale’de 253,300 şehit, 1911- 1912 Balkan Savaşı yenilgisi, beş bin kilometre kare vatan toprağının elden çıkması, 4 milyon halkımızın ölmesi, milletin ve fikrinin yok olması sağlandı! Milli Misakı sınırlar için ant içildi. Ama düşman Ankara’ya dayandı! Kurtuluş Savaşını kazandık, dedik ama 1923- 1926 antlaşmalarında Anadolu’yu zor kurtardık. Bu nasıl savaş kazanmak, galip olmak, yenmek; anlaşılır gibi değil!

O günün İttihatçı alçak hainlerinin bugün ki, uzantıları; 2016 ve 2018 de 4 siyasi parti bir araya gelerek, kurtarılan Anadolu’yu da 25 parçaya, eyalete bölme Anayasası yaptılar. Aynı iç ve dış düşman yine sahnededir. Bunların hak Mümin ve Müslümanlıkla ilgileri yoktur. Bunlar, batıl batılıların kölesi, mankutu, piyonu, malzemesi, uşağı, mankutlarıdır.

 Yahudi Em manuel Carasso, Balkan ve Türkiye Ermenileri, Yahudileri, Rumları, Sırplar, Arnavut, Bulgarlar; bir milleti, ümmeti, vatanı parçaladı. Bunun içinde Kürt ve Türk olduğunu söyleyen; ahmak, gafil, kafasız, beyinsizlerde vardı.

“Bugünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hedeflenmektedir. Düşman; Erdoğan’dır, denmektedir. Aslında düşman; Türk milleti, İslam, Müslüman ve Türkiye’dir. Bunu anlamayan hala milyonlarca ahmak, hain, gafil vardır.

Türk ve Türkiye düşmanları, Fransa Cumhurbaşkanı Makron ve ABD’DE eski Tramp, yeni seçilen CO Baydır uşaklarıdırlar. Muhalefet ile birlikte hep darbe yapmışlar. Hükümeti, milleti, devleti, memleketi parçalamak istemişlerdir. Bunlara uyanlardan insan olmaz. Bunlar gerçek yüzlerini gizleyen, kriptolardır.

İslam dini; temizlik, iman, samimiyet, hakça ibadet, güzel ahlak, edep, hakça muamelat dinidir. “Yediklerimiz, içtiklerimiz, yaptıklarımız helal olmalı. Fikrimizde helal olmalı.” Gidip de sapık, sapan, sapkın, batıl kişilerin; çürük, zararlı, kötü düşünce ve eylemlerine saplantılı olup, benimsememeli. Haram yeme içme, batıl düşünce ve eylemler, insanın güzel yaratılmış doğasını bozar! Neslini berbat, harap, işe yaramaz hale getirir. Zararlı yapar. Genleri, DNA’yı bozar. Ahlakı bozar! Ortaya azgın, vahşi, dehşet saçan, zararlı bir yaratık çıkar! Kendimizi ve neslimizi bozar. İşte dünyanın bugün ki, bozguncuları, bu bozulmuş yaratıklardır.

Biraz öncede ülkemizde, TBMM’de olan 4 siyasi partinin bölücü, parçalayıcı, yıkıcı, ayrımcı, haince, alçakça “Anayasa ilke taslağı” hazırladığını yazmıştık. Buna makul, mantıklı, sağduyulu vatanseverlerin şiddetle tepki verdiğini de belirtmiştim. Şimdi önümde Türkiye Gazetesi var. 19 Kasım 2020 Perşembe günlü gazetenin birinci sayfasında aynen şöyle yazıyor: “ Terörü reddeden, Kürt partisi geliyor. PKK’nın uzantısı HDP’ye karşı, bölgeyi kucaklayacak, parti hazırlığına başladı.” Açıklamayı da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yaptığını gazete yazıyor.”

Türkiye’de söylenene göre 35 etnik kimlikten topluluk, toplum var. Aslında dillere – lisanlara göre düşünülürse, ülkemizde 190 ülkeden belki de 8 bine yakın farklı dil – lisan ile konuşan insan vardır. Farklı ülke insanları, dilleri, mezhepleri, dinleri, tarikatları, cemaatleri, inanışları vardır. Her biri kendi ırk adı ile din adı ile mezhep, cemaat, tarikat adı ile bir siyasi parti kurarsa; ne olur, nasıl bir sonuç verir?

Allah cc. Ayetinde mealen; “bölünmeyin, parçalanmayın. Gücünüz gider, hüsrana uğrarsınız!” buyuruyor. Biz Allah’ın sözünü değil de düşmanlarımızın istek ve beklentilerini karşılamayı mı düşünüp, yapıyoruz?  Akıllı, mantıklı, makul, sağduyulu, ilmi, dini hareket etmeliyiz. Sapkınlar gibi serserice, ahmakça davranmamalıyız.

      “Lütfen! Kur’ân mealini açıp, Al-i İmran süresi 103- 105. Ayeti anlayarak, derinden düşünerek, ibret ve dersler çıkararak okuyalım.”

Sonra 300 yıldır birbirimiz yediğimiz gibi yemeye devam etmeyelim! Hiç ırkçı, dinci, mezhepçi, tarikatçı, cemaatçi, dilci, sapıkça siyasi parti olur mu? Öyle oluyorsa, LGBTİ+ sapıkları da siyasi parti kursun! Birbiriyle evlensin, cinsel ilişkiye girsin! Olur mu? Ülkemde 90’dan fazla sapkın siyasi parti, 125 bin dernek var. Bu dernekler kadarda sapkın, bozuk, hain siyasi parti olur! Bizden söylemesi!

Kürt partisi olursa; Laz, Çerkez, Arap, Ermeni, Rum, Yahudi, Suriyeli partilerde olur! Emsal teşkil eder! Her bireyin emsal göstererek; siyasi parti, devlet kurma isteği doğar! Bırakalım böyle faşist, Nazi, ırkçı, şoven kafada düşünmeyi ve davranmayı! İnsan olalım. Müslüman olalım. Dindar hak mümin ve hakiki samimi Müslüman olalım. Birlikten, beraberlikten, ümmetten, milletten, insanlıktan yana olalım. Bütünlük içinde, birlik içinde olalım. Gruplara ayrılıp, birbiri ile savaşmayalım! Birlik, beraberlik içinde olanlar, çok daha başarılı olmaktadır. Olamayanlar ise av olmaktadır! Allah cc. Birlik, beraberlik, bütünlük içinde olmamız istiyor. Peygamberimizde böyle öğütlüyor. Ya bu sapkın sapıklar kimin sözünü dinliyor? Önderleri, liderleri, mürşitleri kimlerdir? Sen de o ahmak, hain, adi, kalleş, bozguncu, fitneci kafada olanlara mı uyuyorsun? Derinden, ilmi, makul, mantıklı, sağduyulu, güzel ahlaklı, Müslüman gibi düşün. Gâvurun, zalim kâfirlerin mankudu olma!

Allah cc. Münafık un süresi 9. Ayete buyuruyor:“ Mallarınız ve çocuklarınız, Allahü telâyı hatırlamanıza engel olmasın.”

 Allah’ın dininden hiçbir şey ayrı düşmenize neden olmasın. Aksi halde başınıza pislik yağar! İki dünyanız cehenneme döner. Bendeniz sizlere her zaman hak, gerçek, doğru, ilmi olanı yazmaya çalışıyorum. Eğer gaflette olup da yanlış, eksik yazarsam, uymayınız. Her söylediğimi doğrulamak için araştırma, inceleme, irdeleme yapınız. Bende insanım! Yanlış bilebilirim. Yanlış öğretilmiş olabilirim. Bunun için Allah’tan af, bağışlanma diliyorum. Sizlerden de özür diliyorum. Dibini görmediğiniz denize dalmayınız.

1977 yılı Haziran ayında İzmir’e gitmiştim. Bir hemşerimin evinde konuktum. Akrabaları denize balıklama atladı! Başı, dipteki taşa vurdu! Yoğun bakımda kaldı! Sonucu bilemiyorum.

Allah’a ve Resulüne itaat ediniz. Böyle yaparsan; şanın, şöhretin, adın, kendin yükselirsin. Zalim olacağına âlim ol! Zalimler ve kâfirler cehennemdedir! Allah cc. Böyle haber veriyor. Hak mümin hakiki samimi dindar, takva Müslümanlar cennettedir. Dünyaları da huzur ve mutluluk içinde geçer. Cennete girmek, gitmek için gayret edin. Cehennem yolunda, cehennemliklerle beraber asla olmamaya çalışınız.

Kendinizi hesaba çekiniz. Kendinizi sorgulayınız, yargılayınız, değerlendiriniz. Muhasebenizi yapınız.

İyi, güzel, doğru, dürüst, düzgün, bilge olunuz. Bildiğiniz hak İslam ile yaşayan, olunuz. İslam dışı görüş, felsefe, ideolojileri yol edinip, müminleri karalamayınız. Önce kendinizi düzeltip, iyileştireniz. Sonra diğer insanların iyileşmesi için çaba gösteriniz. Bugün çok, çok, çok şarlatan vardır. Kendi pislikteyken; başkasına akıl verir. Yapmadıklarını söyler! PKK uzantısı HDP ve HDP ittifakçıları, birleşenleri, birlikte hareket edenlerde; güzel sözler söyleyerek, insanları aldatmaya, kandırmaya çalışıyor. Ülke insanımın yarsına yakını terör yanına çekmiş. Terör uzantılarına bağlamışlardır! Ama bu zalim, katil, katliamcı sapıkların ağına düşüp, ailesinden uzaklaşanların durumu kötüdür.

Bir yılı aşkın süredir; “ben HDP’den çocuğumu istiyorum, diyor. Çocuğumu HDP kaçırdı, kandırdı, götürdü, diyorlar. Onların en büyük koruyucuları; CHP olmuş. PKK uzantılarını kendi televizyonları olan; HALK TV, TELE 1’e çıkarıp, halkı aldatmak için konuşturuyorlar. Ya da kendileri çıkıp, bu terör yanlılarını savunuyorlar. Bunlar Atatürkçüymüş, solcuymuş, sosyalistmiş! Sakin kanma, inanma, aldanma, kandırılma! Bizden söylemesi!

Peygamberimiz buyuruyor: “ Âlimlerin iyisi, insanların en iyisidir. Âlimlerin kötüsü, insanların en kötüsüdür.”

Peygamberimiz buyuruyor: “ Günah işleyenin, günahına engel olmaya gücü varken, kimse engel olmazsa, Allahü Teâlâ, bunların hepsine, dünyada ve ahirette azap- eziyet yapar!”

Peygamberimiz buyuruyor: “ En büyük düşmanın, içinde taşıdığın nefsindir.”

Bizler aklımızı, dosdoğru bilgi ile işletip, hak mümin, hakiki, samimi, takva Müslüman olmalıyız. Tek kurtuluş yolu; iki dünyamızda da budur. Başka kurtuluş yolu yoktur. Hemen internette lütfen bakalım.

1-      “Mümin kimdir? Mümin kime denir?” Kapsamlı olarak araştırıp, lütfen öğrenelim.

2-      Lütfen! Bir de şunu internet üzerinden kapsamlı araştırıp, öğrenelim:                        

  “ Müslüman kimdir? Müslüman kime denir?”

Mutlaka ama muhakkak samimi, bilge, doğru, dürüst, bilge, takva, dindar hak mümin, hakiki Müslüman olalım. İki dünyamızda huzurlu, mutlu, rahat olalım. Kurtuluşa, refaha, felaha ulaşalım. Biz her zaman hakka, hakikate çağırıyoruz. Lütfen hepimizde davete icabet edelim.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle