Âlemlerin yaratıcısı, yaşatıcısı olan Yüce Allah cc. Mümin ve Müslümanların özelliklerini, niteliklerini, sıfatlarını belirlemiştir. Kur’ân’ın süre ve ayetlerinden, ben sizlere süre ve ayet numarası yazmadan, meal olarak yazmaya çalışacağım. Sizler internetten de takıp edebilirsiniz. Ben sadece birkaçını yazmaya çalışacağım. Lütfen, okumaya, anlamaya, yaşamaya çalışınız.

                Müslüman’ın özellikleri: “Allah cc. Adı anıldığında kalpleri ürperir. Allah’a asla şirk- ortak koşmazlar. Namuslarını- ırzlarını korurlar. Zinaya asla yaklaşmazlar. İffetlerini korurlar. Namazlarını huşu içinde ve dosdoğru kılarlar. Anne ve babalarına “öf” bile demezler. Boş, batıl şeylerden tümü ile yüz çevirirler. Asla zanda bulunmazlar. Cahillerle asla tartışmazlar. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Asla yalan söylemezler. Ahitlerini yerine getirirler. Söz verdiklerinde, sözünde dururlar. Zekâtlarını hakkıyla verirler. Yetimin hakkını asla yemezler. Yolda kalmışlara, yardım ederler. Kâfirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. İnsanların kusurlarını affederler. Yalnızca Allah’a dayanıp, güvenirler. Müminleri bırakıp, kâfirleri dost edinmezler. Darlıkta da bollukta da infak ederler. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. İnanmayanların arzularına uymazlar. Allah’ın ayetlerini az bir paraya satmazlar. Dünya malı ile değişmezler. Hakkı bile bile gizlemezler. İnsanlara sen mümin değilsin, demezler. Resullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. Asla yalan tanıklık yapmazlar.

                Dillerini eğip, bükerek (geveleyerek) konuşmazlar. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. Haksız yere cana kıymayın. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Adaklarını, verdikleri sözü yerine getirirler. Allah’ın ahdini yerine getirirler. Anlaşmayı bozmazlar. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. Yoksullara ve esir- tutsak düşenlere yardım ederler. Zorda, darda ve savaş alanında sabrederler. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. Geceleri az uyurlar. O gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. İnsanlara iyiliğe emreder, kötülükten de alıkoyarlar. Açıklanınca, hoşlarına gitmeyen şeyleri sormazlar. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar…”

                İnsanları ilim, bilim ve din ile aydınlatmalı. Cahil cühela bırakmamalı. Aksi halde kötülerin, çirkinlerin, pisiliklerin ellerine düşerler. İstediği gibi kullanırlar. Gençlere lise, üniversite okutmak sadece hedef seçilmemeli. Aynı zamanda ilim, irfan, sanat, hikmet de öğretmeli. İnsanlıklı hak mümin Müslüman yetişmeleri sağlanmalı. İnancı ve imanı ile dünya üniversitelerinde okutmalı. Her mesleği farklı ülkelerde öğrenmeli. Dünyayı tanımalı. Stratejik plan programla en kaliteli, yüksek standartlı, dünya standartlarında her alanda eğitim- öğrenim gördürmeli. Uluslararası öğrenci, bilim, sanat, teknik, teknoloji kongrelerine göndermeli. Çağın gerektirdiği alanlarda en kaliteli, verimli, yüksek standartlı eğitim aldırmalı. Eğitimin temeli sevgidir, saygıdır. Sevgi, saygı içinde, insani değerlerle çocuklar ve gençler yetiştirilmeli. “Hak, hukuk, adalet, hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak, edep, hayâ, insani ve İslam’ı değerleri özümsemiş olmalı.” “ Allah’ın emirlerini tutan, yasakladıklarından sakınan olmalı.” “ Vatan, millet, devlet, bayrak, milli, manevi, dini değerlere sevgi, saygı içinde olmalı.”

                İnsan dediğin, Allah’ın yarattığı mazlumları, masumları, mağdurları, güzel varlıkları koruyan olmalı. İnsan, İslam ise, insandır. Aksi durumda hayvandan çok daha aşağılık yaratık, önüne geçilemeyen zalim adi canavar olur. İdeolojik, felsefi, beşeri sapıklık içinde olan; sapkın, azgın ve zararlı yaratık olur. Bugün masum, mazlum, mağdur insanlar, bu adi yaratıklarla başa çıkmakta, çok zorlanmaktadır.

                Müslüman, ihtiyaç sahiplerine, mağdurlara, yetimlere, sığınmacılara, yaşlılara, düşkünlere, kimsesizlere yardım eder, yardımcı olur. İsraf etmeden, toplumlara her türlü yardımı yapar. Her işinde en doğru, dürüst olur. Doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak üzere olmak, Allah’a ibadet etmek, iyilik etmek, maddi- manevi temiz olmak, Allah’ın ilk emirlerindedir.”

                Allah cc. Buyuruyor: “Ancak müminler kardeştir. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir, ona haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu düşmana teslim etmez. Mümin, mümin için bir binanın birbirini destekleyen tuğlaları gibidir.”

Dinimiz, müminlerin kâfirlerle iyi geçinmesini emrediyor. Ama iyi geçinme başkadır,  kardeş olma, dost olma başkadır. İnsan dünyada kimi seviyorsa, kimlerle ittifak etmişse, müttefik olmuşsa, ahirette de onun yanında olacaktır. Kişi sevdiği ile beraber olacaktır. Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyen, onlardan değildir.

İslam dini, çalışkanlığı emrediyor. Tembelliği, haram işlerde çalışmayı yasaklıyor. Sağlıklı olmak ve kalmak için; doğal, taze, sade, helal, yeterince, dengeli,  farklı besinlerle beslenmeyi öneriyor. Yeterince uyumayı, spor yapmayı, çalışmayı, sağlıklı ortamlarda kalmayı, dua etmeyi, esnek, huzurlu, mutlu olmayı öneriyor. Güzel bir birey, sağlıklı ve temiz bir aile ve toplum içinde yaşamayı öğütlüyor. Olumsuz düşünce ve eylem içinde olmamayı öneriyor. Güzel konuşmayı, iyi işler yapmayı, sabırlı olmayı, öfkelenmemeyi, düşünerek, ortak kararlar vermeyi, iltifat etmeyi öneriyor. Zamanı planlamayı, yardım etmeyi, yardım istemeyi, her şeyde akıl, ilim, bilim, ortak dosdoğru uzman aklı kullanmayı tavsiye ediyor.

İnsanların iyi yetişmesi için; en güzel okullarda, en iyi öğretmenlerden eğitim- öğretim alması gerekir. Eğitim sistemi, sağlık sistemi, ekonomi, devlet yönetimi, toplum ahlakı, bireylerin görev ve sorumluluklarını yerine getirme yeterli olmalı. İşsiz, aç, eğitimsiz insan olmamalı. Fakirlik olmamalı. Yetiştiremeyecek kadar çok çocuk sahibi olmamalı. Bugün haddi aşan çocuk sayısı; ailelerin, milletlerin, devletlerin başına beladır. Gelecekte savaş nedeni olacaktır. “Bugün ülkemizdeki terörün bir sebebi de; çok çocuk sahibi olan aileler, materyalist eğitim sistemi, işsizlik ve bilgisizliktir.” Onurlu insan, bilge insan, değerlerle yetişen insan azdır ve etkisizdir. Medya, kültür, sanat denilen objeler; sapıtmış, şaşırmış, zıvanadan, şirazesinden çıkmıştır. İnsanlar çalışmamaktadır. Devlet, yardım dernekleri, yardımları ile geçinmeyi yeğlemektedir. Tarım yapmamakta, hayvancılık yapmamakta, her işte çalışmamaktadır. “Devletimiz 18 milyondan fazla insana maddi yardım yaparak, asalak beslemektedir. Siyasi partiler bu asalaklar, tembeller, miskinler, nankörler, açgözlüler üzerinden siyaset yapmakta, istismar yapmaktadır.” OECD raporunda, OECD ülkelerinin insanlarının %24- 27’sinin çalışmak istemediği raporlanmıştır.

Müminin görevi; 1-) Hem yaratan, yaşatan, öldüren, tekrar dirilten, Yüce Allah’a karşı kulluk görevini yapmaktır. 2-) Allah’ın yarattığı tüm varlıklara karşı iyilik, ihsan, yardım, infak etmektir.

İnsanların birbirine karşı muhabbet, sevgi, saygı, merhamet etmedir. Müslümanlar birbirine yardıma koşmalı. Bir vücut gibi bir acıyı tüm organlar, vücut bölümleri çekmelidir.

Müslüman, darda kalana, zorda kalana yardım etmeli. Kötülüklerden korumalı. “Müslüman, başka bir Müslüman’ın kötülük yapmayacağından emin olmalı.” “İnsanların en iyisi, insanlara en çok iyilik eden müminlerdir. Müslüman, başka bir Müslüman’ın sıkıntısını, derdini, sorun ve problemlerini giderir. İşte bu insanların en hayırlısıdır. Peygamberimiz herkese, mümin olsun, olmasın, iyilik edilmesini önermektedir. Kim bir mümini bir zalimin elinden kurtarırsa, Allah cc. Onu cehennem azabından korur. Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyen, onlardan değildir. Müslüman’ı kollayıp, koruyup, gözetmeyeni, Allah cc. Zelil eder. Allah cc. Hem kalbinize hem de ibadet ve davranışlarınıza bakar ve öyle değerlendirme yapar. İlim sahipleri en yüksek dereceler vardır.”

Müslüman, Allah’ın Kur’ân ve peygamberine, ilme uyarak yaşar. Öyle Adolf Hitler, Musolini gibi paranoyak bir manyağı, Karl Marks, Lenin, Stalin, Mao Zedong gibi sapıtmış, ateist- kâfir zalimi, Adam Smith gibi sömürücü dinsiz, KKK Keneyi kendine önder, lider, takıp edilen ikon yapmaz.

“Allah, din -iman tanımayana ateist- kâfir denir.” “ Allah’a ortak koşana müşrik denir.”

“Haksızlık- zulüm edene- yapana zalim denir.”

“İnanmadığı halde inandı, gibi görünene münafık denir.

” Dünyevileşip; haramları, günahları kendine ilah- tanrı edinenler de Allah’a eş, ortak koşmuş olurlar. Allah’ın değil, bu ilah edindiklerinin emir, tavsiye- önerilerine, öğütlerine göre hareket ederler.”  Bunların hepsi önder, lider, mürşit edindikleri ile cehennemin dibindedir!

Ülkemizin bunlarla hep barışı sağlamak için, kan akmaması için; “Milli Birlik Ve Kardeşlik Projesi yürüttü.” “Çözüm Süreci başlattı.”  Teröristlere hoşgörü ile yaklaştı. Yaptıklarını azda olsa görmezden, gelip; etkisiz kılmadı. Ama sonuçta, bunun sonucunu çok acı, kanı dökülerek, acı ödedi! Kahpeden, katilden, katliamcıdan, adiden, kalleşten, zalim canı gâvurdan dost ve kardeş olmaz. Bu adiler, Mümin, Müslüman, insanların dostu, kardeşi değillerdir. Birbirinin dostudurlar. Bunların sözlerine uyup, onların dediğini yapmamalı. Tuzağa düşmemeli. Gafil avlanmamalı. Elinde silah olup, katliam yapanlara; karşı, aynı şekilde cevap verilir, verilmelidir. Düşmanın oyununa gelmemeli. Müslüman, Müslümanların özelliklerini tanıdığı gibi insanlık düşmanlarının da özelliklerini tanımalıdır.

Dine, imana, vatana, millete, devlete, bayrağa, güzel ahlaka, edebe, hayâya, hakka, hukuka, adalete, hakkaniyete; ilmin, milletin, dinin fazilet değerlerine karşı olan; kişilere, gruplara, doktrinlere, siyasi partilere, felsefi görüşlere, ideolojilere lütfen mutlaka uzak durunuz. Milli, manevi, dini, evrensel, irfan medeniyet değerlerine karşı olanlara meyletmeyiniz. Onlarla yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, destekleme içinde asla olmayınız. Zerre miktarı meyletmeyiniz. Direkt ve dolaylı şekilde, hiçbir şekilde destek olmayınız. Zalimle, katille, katmacılarla, zalim ateistlerle birlikte olanlar, onlar gibi olur. Onlarla hasrolunur.

68’liler, diye tanınan, 1968 yılı komünist terör örgütü mensupları, PKK- HDP’ ye oy verecekmiş. Bu katiller, 10 bin kişinin katılı solcu komünistler, HDP- PKK’ya oy verecek. Yanı 10 bin katil ile 50 bin katil müttefik, ittifak halinde olacak. Diğer HDP ile ittifak yapan, müttefik olanlar kimlerdir? Bir düşünün! Bu katiller ve katillerin destekçileri, İslam, mümin, Müslüman olamaz. En azından zalim olur. Zalimlerin yeri cehennemin dibidir. Benden söylemesi. Herkes aklını başına toplamalı. Doğru dürüst hareket etmeli.

 Sadece Allah’ın ipine( Kur’ân’ına) sarılınız. Allah’tan başka ilahlar- tanrılar edinmeyiniz. Peygamberimizden başka önder, lider, mürşit kabul etmeyiniz. Okuduğunuz her kitap, bilgi, sizlere Allah’a ve peygamberine götürsün. Bizden söylemesi. Ben, bana verilen görevi, ödevi, yükümlülüğü, sorumluluğu yazılarımla, sözlerimle, davranışlarımla yapmaya çalışıyorum. Ya sizler?

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.