banner468

Hak mümin, hakiki, samimi, bilge, dindar, takva Müslüman alametifarika olmalıdır. Başkalarından sıfat, özellik, nitelik, vasıf, kalifiye, kalite, verim olarak çok farklı, üstün meziyetli, maharetli, hünerli olmalıdır. Sıradan insan asla olmamalıdır. Müslüman’a alametifarika özelliğini; İslam dini, edindiği yararlı ilmi, sanatı, mesleği, kültürü, harika ve harikulade yaşam tarzı vermektedir.

            Müslüman, aklını, zekâsını, yeteneklerini, becerilerini en iyi şekilde yararlı biçimde kullanır. Her işini, görevini, yükümlülüklerini, sorumluluklarını en kaliteli, verimli, doğru, dürüst, düzgün yapar. Sahteci, sahtekârlık, hileci, haram işleyen, günah işlemeyi adet edinen, haramlardan sakınmayan, kesinlikle olmaz, olmamalı. “Müslüman, Allah’ın emirlerini tutar, yasakladıklarından sakınıp, kaçınır. İyiliği yayar. Kötülükleri gücü oranında önlemeye, engellemeye çalışır. İyiliğe iyilikle karşılık verir. Kötülükleri sabırla, iyi yol ve yöntemlerle savmaya çalışır.” Bilgi ile hak, hukukla çalışmalarını planlı, programlı, projeli, ortak yüksek deneyimli uzman akli ile yapar. Haram, günah yolla iyilik olmaz. Sevap işlenmez. İyilikleri hak yolla işler.

            Müslüman, Allah’ın varlığı, birliği inancına, Esma’ül Hüsna bilgisi ile inanır, kabul eder.

            Müslüman, anne, baba, kardeş, akraba, komşu, arkadaş, millet, ümmet ve insanlığa harika ve harikulade davranır. Asla kötülük etmez. Zarar vermez. Gönül incitmez. Sadece insanlara değil hayvanlara, bitkilere, çevreye, doğaya da ayni güzelliklerle davranır. Her varlık, Allah’ın kuludur. Allah’ın kullarına istenilen şekilde davranır. Kul hakkına girmez. Kul hakkı ile cennete girilmez, gidilmez.

            Müslüman, haksız yere insan canına ve de hiçbir cana kıyıp; katil, katliamcı, cehennemlik olmaz.

            Başkalarının canına, malına, mülküne, nesline, aklına, özgürlüğüne, iffetine zarar vermez. Bunlar kul hakkıdır. Müslüman hiçbir şekilde kul hakkına girmez.

            İnsanın başlıca dini olarak iki görevi vardır:

1-      “Allah’a karşı görevleri ki; bunlar Kur’ân, sünnet ve esaslı, asıl din kitaplarında dosdoğru şekilde genişçe anlatılmaktadır. Bunları mutlaka öğrenip, yerine getirmeliyiz.”

2-      “Müslümanların, diğer insanlara, varlıklara karşı insani görevleri, sorumlulukları, ödevleri vardır. Bunlar dini kitaplarda çok yeterli şekilde anlatılmaktadır. Bunları da öğrenip, mutlaka ama muhakkak yerine getirmeliyiz.”

Bu iki görevi yapmakla görevliyiz. Bunları yapmayandan, alametifarika hak mümin hakiki Müslüman olmaz. Cennete de takva Müslümanlar girecektir.

İnsan, kendi sağlığına ve başkalarının sağlığına gereken önemi, değeri, hassasiyetli göstermelidir. Bu bir kul hakkıdır. Kendimiz alkol, içki, bağımlılık yapan uyuşturucu madde, sigara, afyon, esrar, eroin gibi yüzlercesi olan, zararlı madde asla kullanmamalıyız. Başkalarını kullandırmamalıyız. Bugün kendine Müslüman diyen insanlar, işyerlerinde sigara, alkol satıyor! İnsanları zehirliyor! Nesillerini sakat, yetersiz bırakıyor! İnsanların akıllarına, sağlıklarına, genlerine zarar veriyor. Parasını olmaz yerlere tükettiriyor. Çevreyi kirletiyor. Havanın kalitesini bozuyor. Hava, su, toprak, deniz, okyanus, dereler, yeraltı suları, ırmaklar kirleniyor. Bu bir kul hakkıdır. Kul hakkı ile cennete girilmez, gidilmez!

            Kumar oynatılıyor. Şan oyunları oynatılıyor. Tefecilik, faizcilik yapılıyor. Stokçuluk, gıdada hilecilik, sahtekârlık, namussuzluk, bozukluk, haram işler yapılıyor. Bunu devlette yapıyor, toplumdaki duyarsız kişilerde yapıyor!

Piyasada satılan gıda ve eşya olan malların %30’u bozuk, hileli maldır. Ceza verilse de, yetersiz kalıyor. Sahtecilik, sahtekârlık devam ediyor. İnsanların sağlığı bozuluyor, paraları haksız yere alınıyor.

            Hırsızlık, dolandırıcılık, hortumculuk, vurgunculuk, her tülü hile yapılıyor. Haram, günah, duygu, düşüncesi olmayınca; her pislik yapılıyor! İnsanlara domuz eti, at, eşek, katır, leş, her mundar olan yediriliyor.

 Bu hafta devlet görevlileri 136 gıda maddesinde hile, bozukluk, haram karıştığını tespit etti. Bunu azda olsa medyada yayınladı. Arkasından baktım ki, o ürünler hala süper marketlerde satılıyor. Devlet televizyonlarında sıkça reklamı yapılıyor! Geçen yıl kontrol edilen 47 bin küsur üründen, 15 bin küsur ürün sahte, hileli çıkmıştı. Görülüyor ki, Müslümanlık dilde kalmış. Hatta dillerle bile inkâr edilmektedir!

            Müslüman, yalan söylemez, yalan yere yemine etmez, başaklarının aleyhinde konuşmaz, iftira etmez, yalan tanıklık yapmaz, başkaları ile alay etmez. Kötü lakap takmaz. Verdiği sözde durur. Kıskançlık etmez. Başkalarının iyiliğini çekememezlik yapmaz. Kin gütmez. İntikam almaz. Dargın durmaz.

            Müslüman, vatan, millet, devlet, bayrak, bağımsızlık, özgürlük düşmanlığı yapacak kadar alçak, hain olmaz. Irkçılık yapmaz. Bölücülük yapmaz. Dincilik, mezhepçilik, cemaatçilik, tarikatçılık, siyasi alçak örgütlülük yapmaz. Askerlikten, vatan görevinden kaçmaz. İkiyüzlü olmaz. Haram, günah işlemeyi adet, gelenek, alışkanlık haline getirmez.

            Müslüman, batıl, küfür, hurafe, bidat, bilmediği ardına takılıp, gitmez. Kötü, zararlı, çirkin, ziyan veren insanlara uymaz. Peşlerine takılıp, kötülük peşinde koşmaz. Büyü, sihir, fal bakma yapmaz. Yapanlara inanmaz. İltifat etmez. Malını, parasını, servetini helalden kazanıp, helal yolda israf etmeden harcar. Başkasının hak, hukukuna tecavüz etmez. Aşağılık, haram, günah işler yapmaz. Başkalarının mahremiyetine saygılı olur. Başkalarının kusur ve ayıp işlerini araştırmaz. Haksızlığa ve kötülüğe katkı sağlamaz. Onların peşine takılmaz. Emanete hainlik edecek kadar alçalıp, çukur olmaz.

            İnsan önce kendini, yakınlarını, çevresini, milletini, insanlığı, varlığı düşünerek hareket etmeli, yaşamalı. Geleceğini düşünerek hareket etmeli. Güzel geleceğini şimdiden kurmalı. Geleceği, bugünden berbat, haşat, harap etmemeli. Her özveride bulunmalı, fedakârlığı yapmalı. Aileye bağlı, milletin çıkarlarına bağlı hareket etmeli. Ülkemiz için gereken her yararı sağlamalı. Dünya ve ahireti birlikte ihya etmeli. Uyarılara dikkat etmeli. İlkeli, kurallı hareket etmeli. Millet olarak birbirine bağlı olmalı. Ülkemize, milletimize hainlik edenlere karşı hep beraber tepki vermeli. İnsanlara karşı görevlerimizi eksiksiz yapmalı. Dostlara karşı sorumluluklarımızı yapmalı. Hayvanlara karşı merhametli olmalı. İslam ahlakına uygun yaşamalı. İslam dininde haram, günah, mekruh olan davranışlardan sakınmalı.

            Huzurlu ve mutlu olursanız, başarılı olursunuz. Huzurlu, mutlu olmak, başarıyı getirir. Mutsuz, nankör, aç göz insanlar başarılı olamazlar. İslam hayatı yaşayan öğrenciler, memurlar, işçiler, çiftçiler, gençler, yaşlılar yaşantılarını iyi değerlendirip, başarıyı yakalarlar. İki âlemde huzurlu, mutlu olurlar. Zamanı çok iyi değerlendirmeli. İlim, bilim, bilgi, meslek, sanat, iş sahibi olmalı. Bilerek iş, görev, ödev, yapmalı. Yükümlülüklerin bilincinde olarak; planlı, programlı, projeli çalışmalı.

Bilmediğimiz işi yapmamalı. İşin çıraklığını, kalfalığını yaptıktan sonra ustalığını yapmaya başlamalı. Merdiveni alttan yukarı birer birer çıkmalı. İlkokul okuyan bir kişi üniversite okuyamaz. Bu iş zincirleme gitmeli. Her şeyden önce doğru, dürüst, azimli, gayretli, yılmayan, bıkmayan, usanmayan olmalı. Zorluk karşısında pes etmemeli. En yüksek deneyimli uzman kişilerle çalışmalı. Hainlerle iş yapmamalı. Aç göz, nankör, emanete hainlik edenlerden, uzak durmalı. Aptallarla birlik olmamalı. Güvenilir olmayanlarla iş tutmamalı. Yapılacak iş konusunda bilgili ve becerikli olmalı. İşi sevmeli ve de işi geliştirme yeteneğine sahip olmalı. Yabancı, çok kullanılır dil- lisan bilmeli. Dünyayı tanımalı.

Budala olmamalı. Dün okudum. Bir PKK öncüsü şapşal yakalanmış! Diyor ki; “biz budala kişilerin, bize olan desteği ile çoğaldık, büyüdük. Budalalar olama idi, biz bu hale gelemezdik.”

Akli, zekâyı, doğru bilgiyi iyi değerlendirmeli. Basiretli olmalı. İleri görüşlü olmalı. Analitik düşünmeli. Aptallar, salakalr, budalalar, sufahalar gibi olmamalı. Kendimize ve başkalarına zarar vermeyecek düzeye yükselmeye çalışmalı. Alçalıp, çukur olmamalı. Kendimiz, sevdiklerimiz, insanlık, varlık bizlerden zarar görmemeli.

Sizlere lütfen, diyerek, bir şiir yazmak istiyorum. Adını da ; “ Değerli Ve Yüksek Olmanın Yolu” koyalım:

İyi bir Müslüman birey, toplum, devlet yönetimi olma hedeflenmeli.

İman ve İslam esaslarına uygun, ilmi yaşamalı.

Allah’ın emrettiği gibi yaşama azminde olmalı.

Allah’ın yasakladıklarından sakınıp, kaçınmalı.

            Dinimizin yasak ettiği eylemlerde asla bulunmamalı.

            İçki, kumar, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapmamalı.

            Yalan söylememeli, iftira atmamalı, yalan yere yemin etmemeli.

            Emanete hainlik yapmamalı, verilen sözde durmalı.

Verilen görevi en iyi şekilde harikulade yapmalı.

Fitne, bozukluk, anarşi, şiddet, terör peşinde koşmamalı.

İkiyüzlü olmamalı, zalimlerle birlik yapmamalı.

İyi ahlaklı insanlarla birlik - beraberlik içinde hayırlı çalışmalar yapmalı.

            Anne, baba, kardeş, akraba, komşu ve insanlarla iyi geçinmeli.

            İnsanları, çocukları, büyükleri, varlıkları sevmeli.

            Hiçbir kimseye zarar, ziyan vermemeye çalışmalı.

            Özür dilemesini, teşekkür etmesini, becermeli.

Allah’a ibadet etmeli, şükretmeli, hamt etmeli, zikretmeli.

Her zaman kendimizi sorgulayıp, tövbe etmeli.

Uyanık olmalı; gaflette, hainlikte olmamalı.

Haksızlık etmeyi, alışkanlık yapmamalı.

            Helal yoldan çalışıp, kazanmalı ve de harcamalı.

            Harcarken, israf etmemeli, akıllı davranmalı.

            Aklı, zekâyı, dosdoğru bilgilerle işlevli kılmalı.

            Hainlerin kullandığı; budala, salak, aptal durumuna düşmemeli.

Kur’ân, sünnet, ilim, bilim ile en güzel şekilde yaşamalı.

Allah’ın yarattığı tüm güzelliklere erişerek, harika yaşamalı.

Dünyada iken cennet yurduna hazırlanmalı.

Herkese iyilik etmeyi alışkanlık yapmalı, kötülükten kaçınmalı.

            Allah yolunda olarak; vatan, millet, devleti sevmeli.

            Allah tanımayandan, hayır gelmez, bu öğüdü de unutmamalı.

            Zalimler iyilik yapmaz; onlara sakın aldanıp, kanmamalı.

            Bütün müminleri kardeş bil, insanları da karındaş.

            İki âlemde huzurlu, mutlu olacak şekilde yaşantı edinmeli.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle