banner468

Müslüman, her şeyden önce; dini, ilmi, milli, manevi, insani değerlere ve hak ve hakikate sahip olmalı. Dini bilgileri; Kur’an ve sünnet içerikli olmalı. İlmin, bilimin doğru ve gerçeklerine uymalı. Milli, manevi, insani, evrensel değerlere sahip olmalı. “Allah’ın emirlerini tutmalı. Yasakladıklarından sakınmalı. İnsanlara, hayvanlara, doğaya iyilik, hizmet etmeli.” İslam dininin haram, yasak, günah ettiği söz, davranış, eylemleri yapmamalı.

                Allah’a şirk koşmamalı. Allah’ı inkâr etmemeli. Dinsiz, imansız, ateist sapma, küfür içine düşmemeli. Küfre, batıla düşmüş ise hemen tövbe edip, Hakk’a yönelmeli. Allah cc. Kur’an, peygamber inkârında bulunup, dünya ve ahiret hayatını perişan etmemeli. Aklı, zekâyı; ilmi, dini, doğru, dürüst, düzgün, hakkaniyetli, milli, evrensel ilkeli kullanmalı. Allah’ın yarattığı tüm ilimleri, bilgileri edinmeli. Kazanıma dönüştürmeli. Öyle kirli kalpli, pis beyinli, yalan- yanlış bilgilerle beyni doldurup, mahvetmemeli!  Akıllı davranmalı. Zekice düşünüp, hareket etmemeli. Aptalca, serserice duygu, düşünce, niyet, eylem içinde olmamalı. Kur’ân’ı, ilmi, peygamberce düşünüp, karar vermeli. Küfürde, batılda, sapkınlıkta, sapıklıkta, hainlikte olanlara zerre kadar uymamalı. Batılın, küfrün, zararlının her çeşidinden uzak kalmalı.

                Müslüman, annesine, babasına, eşine, kardeşlerine, akrabalarına, komşularına, arkadaşlarına, çevresindekilere, insanlara, hayvanlara, doğaya çok iyi, çok güzel, çok centilmen, efendice, kibar, ince davranır. Müslüman, kötülük, çirkinlik, yalan, yanlış, hainlik, alçaklık, düşmanlık, kahpelik, düşmanlık yapmaz. Kur’ân ve sünnet merkezli düşünerek, davranır.

                Müslüman, insan öldürmez. İnsan dövmez. Hayvan sürüleri gibi vahşice birbirine saldırmaz. Olgun, mükemmel, İslam’ı davranır. Sorunlarını anlatarak, anlaşarak ya da mahkemeler yolu ile çözer. Çözemediklerini, Allah’a havale eder.

Müslüman, yalan söylemez. Yalan tanıklık yapmaz. Yalan yere yemin etmez. Hele mahkeme gibi bir yerde yalan şahitlik etmez. Yalan yere yemin etmez.

Gizli ve açık haram, günah işlemek, kötülük etmek, edepsizlik, hayâsızlık etmek, büyük günahtır. Bunlar Müslüman sıfatları değildir.

Müslüman, sarhoş edici, vücuda zarar verici, alkol, sigara, içki, uyuşturucu bağımlık yapan madde kullanmaz. Kumar, şans oyunları, tefecilik, faizcilik yapmaz. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, sahtekârlık, dolandırıcılık, yankesicilik, hak yemek, hukuk çiğnemek, anarşi, şiddet, terör, saldırmak, insan katletmek gibi haram olan davranışların içinde olmaz, olmamalı. İslam dinini, peygamberimiz gibi dosdoğru ve hakkıyla, layıkıyla yaşar. Melek gibi olmalı.

Müslüman, vatan, millet, devlet, bayrak, bağımsızlık, özgürlük, vatan bütünlüğü düşmanlığı yapmaz. Millete, memlekete günümüz soysuzlar, hainler, sütü bozuklar, sapıklar, kahpeler gibi bin bir türlü düşmanlığın içinde olmaz. Müslüman, düşmanına bile düşmanlık etmez. Müslüman, beden, vücut, beyin, kalp, gen, DNA olarak tertemizdir. Ruhu, niyeti, duygusu, düşüncesi, eylemleri tertemizdir. Pis, mundar, kötü, çirkin, yalan, yanlış işler içinde bulunmaz, bulunmamalı.

Müslüman, Allah’ın ilmi ile yaşar. Haram, mekruh, müflis, iflas, israftan sakınır. Haram işlemez. Dikili taşlara, heykellere, putlara eğilmez, boyun eğmez. Helal, haramı dinimizden öğrenerek, Allah’ın emri ve yasakları doğrultusunda yaşar. Sağlığına zararı ile besin, gıda, madde yemez, içmez. Her türlü haramdan sakınır. Büyü, sihir, fal işleri ile ilgilenmez. Başkalarına kötü ad, lakap takmaz. Güzel adlarla anılmasını sağlar. Başkaları için yalan, iftira, dedikodu, söz taşıma, araştırma, inceleme yapmaz. Başkalarını kandırmaz, aldatmaz, zarar- ziyan vermez. Kin, nefret, intikam duygusu ile hareket etmez. Yalan söylemez, yalan yere yemin etmez.

Müslüman, vatanını, milletini, devletini, bayrağını, ülkesini, toprağını, iffetini, namusunu korumak için gazi olur, şehit olur, fedakârlık yapar. Bu gibi özverilerden kaçmaz. Eli ile dili ile yazılarıyla, her varlığı ile milletin hak değerlerine sahip çıkar. Alçak, kahpe, hainlere karşı hukuksal yolla mücadele verir. Yetimleri, güçsüzleri, mağdurları, yoksulları korur, gözetir. Her işini ölçülü, tartılı, dengeli, hak ve hukuk üzere yapar. Allah’ın, peygamberinin dinine ihanet etmez. Kâfir, müşrik, münafık, zalim alçaklığına düşmez. Bu gibi kişilerin dünya ve ahiretinin perişan olacağını Allah cc. Buyuruyor. Müslüman’da Allah cc. Ve peygamberinin uyarılarına, öğütlerine uyar.

“Müslüman, insanlar arasında ırk, etnik kimlik, sınıf, din- iman, bölge, cinsiyet ayrımı yapmaz. Herkese hak, hukuk çerçevesinde davranır. Kimseye haksızlık etmez. Haksızlık edenlere de fırsat, imkân vermez. Hiç kimseye eza, cefa, eziyet vermez.” Müslüman, peygamberler gibidir. Melekler gibidir. Zalime, müşrike benzer tarafı yoktur.

Müslüman, başkalarının ayıp, eksik, kötü taraflarını araştırmaz. İnsanları en iyi şekilde öğretmeye, eğitmeye çalışır. İyi iletişim ve diyaloglarla, iyiliğine katkı yapar. İnsanlara en iyi şekilde yardım eder. İhtiyaçlarını farklı yollarla giderir. Kendi ekonomik davranır. Başkalarının en zorunlu ihtiyaçlarını giderir. Müslüman israf etmez, savurganlık yapmaz. Fantezi, konforlu, lüks, israf eden tipte olmaz. Müslüman, alçak gönüllü, ağırbaşlı, efendi, centilmendir. Kibirli, mağrur, forslu, büyüklenen olmaz. Bu durumda olup, Allah’ı unutmaz. Harama dalıp, batmaz. Haram mal, insanı kötülüğe götürür. Cehenneme götürür!

Kur’an ayetlerini esas, asıl anlamından çıkararak, kendinin bozuk yapısına göre yorumlamak, Allah’a iftiradır. Bugün, pek çok sapık bunu yapmaktadır. Hatta süre, ayet adı verip, yalan- yanlış açıklamalar yapmaktadırlar. Bunlar samimi mümin ve hak, has Müslüman değillerdir. Bu gibilerinden sakınmak gerekir.

Bugün, bozuk felsefi görüşler, sapık ideolojiler adına, İslam dinine düşmanlık yapılmaktadır. Kötü, çirkin, yalan, yanlış, iftira, karıştırıcı, fitneci, nifakçı, ayrımcı olmamalı. Zalime, zulme, kötülüğe destek olmamalı. Batıl ve küfürün yanında olmamalı.

Müslümanlığın neyi hoş, meşru, helal, mubah gördüğünü, neyi yasakladığını öğrenmeli. Öyle kapkara moloz cahil cühela çapulcu olup, kalmamalı. Allah’ın emirlerine ters- zıt davranmamalı. Allah’tan ecir, sevap, mükâfat, ödül alacak işler yapmalı. Küçük günah da işlememeli. Küçük günahlar, büyük günah işlemeye götürür! Tövbe etmeli. Bilgilenip, bilinçlenmeli. Hak, hukuk, hakkaniyet, doğru, gerçek, Allah cc. Yoluna dönmeli. Kurtuluş sadece bundadır.

İyi bilmediğiniz konu, alan hakkında ileri- geri konuşmamalı. Dosdoğruyu öğrenmeli. Araştırma, inceleme, irdeleme, sorup- öğrenme yapıp, en doğruyu öğrenmeli. Kötü zanda bulunmamalı. İkiyüzlü olmamalı. Net, açık, düzgün olmalı. Allah’ın emirlerini dinlemeli. Yasakladıklarından ve şüphelilerden sakınmalı. Allah’ın yarattığı varlıklara hiçbir şekilde zarar ve ziyan vermemeli.

Önce ebeveynler kendileri çok iyi yetiştirmeli ki, çocuklarını iyi yetiştirsinler. Çocuklar anne, baba, ülke, millet, devleti, vatanına, insanlığa hizmet etsinler. Anne ve babaya uf, öf bile dememeli. Sevgi, saygı dolu olmalı. Gönülleri incitilmemeli. Sert, kızgın, öfkeli asla davranmamalı. Anne ve babasına kötü, çirkin davranan, evlat; iki âlemde huzur ve mutluluk görmez. Çocuklarından ve başkalarından eziyet görür. Ruh hastası manyak durumuna düşer. Anne ve baba; çocuklarına yumuşak, güler yüzlü, tatlı dilli, öğüt verici, doğruları öğretici, zararlardan sakındırıcı davranmalı. Şiddet uygulamamalı. Asla psikolojik, fiziksel şiddet uygulamamalı. Öğretmenler, imamlar da aynı özellikte davranmalı. Anne ve babaya, öğretmene, imama- hocaya saygılı davranmalı. Sevmeli. İtaat etmeli. Alçak gönüllü, ağırbaşlı, sevecen davranmalı. Sevgi, saygı karşılıklıdır. Sen başkasına sevgi, saygı gösterirsen, başkası da içten, kalpten aynı davranışı gösterir.

İslam ilkelerine, görgü kurallarına, ilmin gerektirdiklerine uygun yaşamalı. Her işimizde, düşüncemizde İslam merkezli, ilim eksenli düşünüp, hareket etmeli.

Anne ve babaya itaat, Allah’ı memnun eder, hoşnut kılar. Anne ve babaya itaat, Allah’a itaattir. Allah cc. Anne ve babaya itaat edilmesini, uf bile denmemesini emrediyor. Cennet, annelerin ayakları altındadır. Anne ve babayı üzen, büyük günah alır.

Allah’a şirk koşmak, anne ve babaya eziyet vermek, insan öldürmek, yalan yere yemin etmek, büyük günahlardandır. Akrabaları arayıp, sormak, iyi, geçimli olmak, Allah cc. Emridir. İbadeti, Allah’ın emrettiği, peygamberimizin yaptığı gibi yapmak, Allah cc. Emridir. Müslümanlığı bilip, yaşamalı. Yalancı, hakkı ve hakikati inkâr edici, sapkın düşünceleri yol edici, zalimlere itaat edici olmamalı.

Kardeşlere, anne ve babaya, akrabaya, hısımlara, komşulara, arkadaşlara en güzel şekilde davranmalı. Bugün bunu becerebilen çok fazla kişi yoktur. Çünkü İslam, ilim, irfan, doğru kültür, insanlık bilgisinden ve anlayışından yoksundurlar. Grupsal kavgalar, aşiret kavgaları, serseri kavgaları, mafya, çete kavgaları ve katletmeleri hiç eksik olmuyor! İslam öğrenilmediği gibi insanlıkta öğrenilmemiş. Öğretilen vahşi hayvanlık olmuş! Helal, sevap, mubah öğretilmeli. Haram, günah, kötülük, çirkinlik, yalan, yanlış, şarlatanlıktan sakınılıp, kaçınılmalı.

Birey, aile, karşıt cins eşler birbirine sevgi, saygı duyup, birbirinin hak ve de hukukuna saygılı olmalıdırlar. Birbirine karşı görevlerini öğrenip, yerine getirmeli. Anne ve babalar, çocuklarına karşı samimiyetle, çok iyi davranmalı. Bozgunculuk, kıskançlık yapmamalı. Çocuklarda, anne ve babalarına gayet çok iyi, estetik, sevgi, saygı ile hareket etmeli. Kardeşler birbirine saygılı, sevgi dolu olmalı. Akrabalar arasında sevgi, saygı, hak ve hukuk işletilmeli. Hak yeme asla yapılmamalı.

Güzel huylu, güzel ahlaklı, iyi karakterli hareket etmeli. Güzel huy, İslam dinin önerdiği başlıca davranıştır. Güzel huy olmadan, ibadetlerde kabul olmaz. İbadetlerin bir hedefi de; güzel huylu olmayı oluşturmaktır. Ahlak, dinin korucu kabıdır. Dinin fanusudur. Güzel ahlak, güzel huy olmadan, dindar olunmaz. Aklı başında, doğru bilgili insan, Müslüman olur. Hem de dindar Müslüman olur. Ama öyle bilgisiz, birikimsiz, ufuksuz, yobaz görünümlü ve işli insandan dindar mümin ve Müslüman olmaz.

Müslüman, mutlaka ama muhakkak güzel ahlaklı, güzel huylu olmalıdır. Bilgin, bilge olmalıdır. Havada, karada, denizde, uzayda hareket edebilmelidir. Sporcu olmalıdır. Müslüman, iyilik eden, hizmet eden, infak eden, yurdu kalkındıran, memleketi tertemiz tutan olmalı. Temiz olmak, Müslümanın imandan sonra olması gereken ikinci özelliğidir. Temiz olmayandan Müslüman olmaz. Kur’ân’a temiz, abdestli, boy abdestli, namaz abdestli tutulur. Namaz, oruç, hac farz ibadetleri temiz, namaz ve boy abdestli, temiz ortamda yapılır.

Müslümanın istikameti, hedefi, amacı: hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ, ilim, irfan, bilim, sanat, doğru kültür, din- iman, evrensel değerler, ilmi değerler olmalıdır. Duygu, niyet, düşünce, eylem hak üzere olmalı. İslam dini batılı, küfrü, sapkınlığı reddeder. İslam dini gerçek has bal gibidir. İçine hiçbir zararlının karışmasını kabul etmez. Kötü, çirkin, fena insandan Müslüman olmaz. Müslüman iyi, güzel, doğru, düzgün, hak istikametli olmalı. Müslüman, ahlakını güzelleştirmeli.

Müslüman, eliyle ve diliyle, duy organları ve vücut bölümleri ile hiçbir şekilde başkalarına zarar- ziyan vermez. Müslüman olmayanlara daha iyi davranır. Çünkü kıyamette Müslüman olmayanlara iman, ibadet, iyiliklerinden gelen sevabı verecektir. Hayvanlara da zarar vermemeli. Hayvanlarda, kendine eziyet edenden, doğayı kirletenden, hak, hukukunu isteyecektir. Kalp, dil, beden birlikte hareket eder. Bu organları hakça kullanmalı.

Müslüman, yalan söylemez, yalan yazmaz, çizmez. Yalan söylemez, fitne çıkarmaz. Fesat- bozgunculuk yapmaz. Anarşi, şiddet, terör içinde olmaz. Yapanlara da destek olmaz. İnsan dünyada yaptığı kötülüklerin, çirkinliklerin, haksızlıkların cefasını bir şekilde iki âlemde de çeker. Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanında kâr olarak kalmaz.

Müslüman, öfkesini, kızgınlığını yener. Öfkeyle, kızgınlıkla kötülükte bulunmaktan kaçınır. Sabreder. Sabreder. Sabreder. Sabredemeyenler, iki âlemde çok zorluk, eziyet çeker. Sevdiklerini de üzer. Aklı doğru kullanmalı. Öfkeyle hareket etmemeli. Sarhoş olmamalı. Sarhoş iken iş, eylem yapmamalı. Olup, biten olaylardan ders almalı. İbretler çıkarmalı. Doğrudan, Allah’a yönelmekten ayrılmamalı. Ama asla ayrılmamalı. Hakiki Müslim, gerçek Müslüman, dosdoğru mümin ve Müslüman olmalı. Başkası size güvenmeli. Sizi güzel örnek olarak almalı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle