Asıl, esaslı, onurlu, iyi, güzel, adil, dosdoğru, merhametli, hak ve hukuka uyan, millet olma; ilim, irfan, bilgi, din- iman, güzel ahlâk, edep, hayâ, hakkaniyet içinde yaşamakla olur. İlletli, zilletli, bozuk, batıl, küfür, yalan, yanlış içindeki toplumlar; onurlu, güzel bir millet olamazlar. İlletli, zilletli, bozuk düşünceli, saldırgan hareketli, vahşi, barbar, haydut, eşkıya tipli serseri olurlar! Dünyanın, insanlığın, doğanında başına bela olurlar! Zaten hep böyle olmuşlar! Olmaya devam ediyorlar! Bu akılsızlıkla, zekâsızlıkla, sapkınla da, olmaya devam edecekler!

Müslüman Türk Milleti, tarihi ve yaratılış özellikleri yanında, İslam dininden aldığı feyizle, sıfatlarla diğer milletlere fark atmış. Her yönü ile daha muazzam, muhteşem, mükemmel, şahane, harika, harikulade, beğenilen, saygı duyulan, saygın ve asıl bir millet olmuştur. Allah’ın yolunda olmakla, peygamberimizin sav. Övgüsünü almıştır. Tarih boyunca diğer milletlere güzel örnek olmuş ve olmayı hala sürdürmektedir. Türkler, İslam dinine ve insanlığa hizmet etmiştir. Hizmette Müslümanları öncelemekle beraber, diğerlerine de haksızlık etmemiştir. Zalim olmamış, zulmetmemiş, haksızlık yapmamıştır.

İslam dini, Türk Milletine pek çok, binlerce fazilet değeri kazandırmıştır. Vatana, millete, devlete, bayrağa, bağımsızlığa, özgürlüğe, eşitliğe, hakka, hukuka, hakkaniyete, adalete, güzel ahlaka, edebe, hayâya, insanlığa ve varlığa hizmette, fikir ve düşünce sahibi yapmış. Bu yolda daha yükselmesini sağlamıştır. İslam dinini yaşamakla en üstün insan; sevilen, sayılan insan, takdir edilen insan konumuna yükselmiştir.

İslam dinimiz yegâne hak dindir. Tek vahiy dinidir. Tek İlahi dindir. Tek değişmeyen, İlahi sözlü kitabı vardır. Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan Yüce Allah cc. Tüm güzellikleri Kur’ân ’da ve peygamberlerinde toplamıştır. Biz, bu Kur’an ve peygamberlerden feyiz alırız, alıyoruz. Biz, Kur’ân’ı Kerim’i tek hak ve hakikat İlahi kitap olarak kabul ediyoruz. Tüm peygamberlere inanır ve örnek alırız. Son peygamber Hazreti Muhammed’in söz ve hareketlerini, ibadet ve davranışlarını kendimize örnek alırız.

Dinimiz İslam, birlik ve beraberliğe çok önem ve değer vermiş. Bölünme, parçalanma, güç kaybetme, ayetlerle yasaklanmıştır. Etnikçilik, ırkçılık, dincilik, mezhepçilik, tarikatçılık, cemaatçilik, siyaseten bölünme, parçalanma, birbirine düşme, haram- yasak kılınmıştır.

Dinimiz İslam, birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, barış, kardeşlik, dostluk dinidir. İslam dini her çeşit bölünüp, parçalanmayı, ayrılıp, birbirine düşmeyi ayetlerle yasaklamıştır.

Lütfen1 İnternetin arama motoruna giriniz. Şunu yazarak, sorunuz: “Allah cc. Hangi ayetlerle, ümmetin- milletin bölünüp, parçalanmasını, güç kaybetmesini yasaklamıştır?”

Bu konuda pek çok ilmi makale yazdığımdan, bu ayetleri tekrar alıp, yazmıyorum. Sizlerin araştırmasını önemle saygılarımla arz ediyorum.  On dakika içinde bu ayetleri sağduyu ile öğrenmeniz mümkündür.

Ankebut Süresi 2. Ayet: “ İnsanlar, inandık, demekle, sınav edilmeden, bırakılacaklarını mı zannederler?”

Al-i İmran Süresi 142. Ayet: “ Yoksa siz; Allah, içinizden cihat edenleri ayırt etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan, cennete gireceğinizi mi sandınız? “

İslam, ilimdir. İlim, İslam’dır. İslam; ilmi, bilimi, bilgiyi, öğrenmeyi, okumayı, derinden düşünmeyi, akletmeyi, inançlı olmayı, bilinçli olmayı, dosdoğru düşünüp, dosdoğru iş, görev yapmayı emreder. Kur’an’da 759 ayette; bilim, ilim, din, iman, akıl, araştırma, gözlemleme, ders çıkarma, ibret alma, öğrenme, bilgili olma emredilmektedir. Aklı ilim ve nakli ilim öğrenmemiz farzdır. Allah cc. Emridir. Vahiy ile emredilmiştir. Allah’ın ad ve sıfatlarından birisi de; Âlim’dir. Âlim; her şeyi bilen, çok bilen, anlamındadır. Allah cc. Âlimdir. Bizimde, âlim, bilgin, bilge olmamızı emretmektedir.

Mücadele Süresi 11. Ayet: “ Allah, iman eden ve kendilerine ilim verilen kimseleri derecelerle yükseltir.”

Zümer Süresi 9. Ayet: “ De ki, bilenlerle, bilmeyenler, bir olurlar mı?”

Fatır Süresi 28. Ayet: “ Allah’a karşı huşu ve korkuyu ancak âlimler gösterirler.”

Ankebut Süresi 43. Ayet: “ Biz bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ancak onları ancak âlimler anlayabilirler.”

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ Kıyamet günü üç sınıf insan şefaat ederler. Bunlar; peygamberler, âlimler ve şehitlerdir.”

“ Dini bilen bir âlim, şeytana karşı bin abitten- ibadet edenden, kulluk edenden, daha güçlüdür. İslam dininin direği; din bilgisidir.”

İslam dini; ilme, irfana, hikmete, marifete, bilgiye çağırmaktadır. İnsanların kendini en iyi şekilde eğitip, öğretip, iş- güç, sanat, meslek sahibi yapmasını önermektedir. Öyle tavşan gibi doğurup, çocukları; eğitimsiz, öğrenimsiz, mesleksiz, sanatsız, kültürsüz, aç, susuz, çıplak, açık bırakılmasını yasaklamaktadır. Bugün, eğitimsiz toplumların kendileri, nesli dünyanın başına bela olmuştur. Mülteci, sığınmacı konumuna düşmüşler. Başkaları tarafından itilmekte, kakılmakta, dövülmekte, aşağılanmakta, bazıları da işkence ile aşağılanarak öldürülmektedir! Bir babanın 31- 65- 75 tane çocuğu olur mu? Bu kadar kafasızlık, zekâsızlık, düşüncesizlik olur mu? Bu sadece cahil -cühela İslam toplumlarında yoktur. Diğer gelişmemiş, farklı toplumlarda da aynen vardır. Bu bir İlimsizlik, bilgisizlik, bilinçsizlik, ilkellik durumunun acı sonucudur.

Müslüman, İlahi, Rabbani bir dinin mensubudur. Aklını, zekâsını yeterli, yetkin şekilde dosdoğru işleterek, hak din İslam’ı ve bilimi yaşamalı. Bunun sonsuz nimetlerini iki âlemde görmeli. Akılsız, zekâsız, geri kafalı, bilgisiz, cahil- cühela, mesleksiz, tembel, miskin, burnunun ucunu görmeyen, asla olmamalı. Müslüman, ileri görüşlü, basiretli, öngörülüdür. Müslüman isen, tam Müslüman ve bilim sahibi olmalı. Yarım yamalak, yetersiz olmamalı. Canını ve başkalarının canını korumayı becermeli. “Kur’ân ’da; bir canı kurtaran, bütün canlıları kurtarmış gibi sevap alır. Bir canı öldüren de, bütün canlıları öldürmüş kadar günah alır, buyuruyor.”

Can güvenliğini sağlamasını bilmeli. Her işin, mesleğin ilke ve kurallarına eksiksiz uyulmalı. Bugün bu yapılmadığından, ölenlerin bir bölümü, ihmal ve aptallıktan oluyor!  Can değerlidir. Herkesin canı çok değerlidir. Her can korunmalı. İnsan güzel tutum ve davranışta olmalı. Yaban hayvani gibi davranmamalı. Büyük, olgun, sorumlu insan olmalı. Gayretli, azimli olmalı. Kötü ahlak ve edepsizlik yapmamalı. Zorlama, tehdit, gasp, hırsızlık, baskı, tehdit, cebir, zulüm gibi haram işlerde bulunmamalı. İnsan, iradesini, düşüncesini doğru kullanmalı. Dosdoğru yolda yaşamalı. Başkaları ile tartışma, çekişme, itip- kakma, sabırsız, öfkeli, kızgın davranma içinde olmamalı. Bugün, bu anormal, dengesiz, ölçüsüzlükler çok yaygın kullanılmaktadır. Çünkü insan denen varlık, insanlığını yitiriyor!

İnsan, cahillik, cehalet, bilgisizlik, görgüsüzlük içinde olmamalı. Hak, hakikat, hikmet, güzel ahlak ile yaşamalı.  Kibir, şahsiyetsizlik, hayvani içgüdü içinde olduğunda; en adi, vahşi, barbar, tehlikeli yaratık durumuna gelmektedir. İnsan sapkın öğrenimle, niyette, duyguda, düşüncede, davranışlarda insanlık ve İslam değerlerini yitirmektedir. Gayreti, hayvanilikler olmaktadır.

Müslüman, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, iyi niyet, güzel duygu, yararlı davranışlarla yaşamalı. Din kardeşliği, insan arkadaşlığı içinde samimi iletişim içinde yaşamalı. Kabalık, zorbalık, şiddet, cebir, hayvanlık göstermemeli. Demagoji yapmamalı. Akıl ve zekâyı, doğru bilgilerle kullanmalı. Yiğit, inanç, özgüven, korkusuz, becerikli, eğitimli olmalı. Cesur, cesaretli olmalı. Müslüman, korkak, uyuşuk, pısırık, tembel, çekingen olmaz, olmamalı. Onuru- şerefi kaybetmemeli. İnsanlara cefa, sıkıntı, üzüntü vermemeli. Sosyal ahlak, edep, hayâ, bağışlama içinde olmalı. Cimri, pinti, hasis olmamalı. Mal hırsı, açgözlülük, kıskançlık, uyumsuzluk, geçimsizlik, kibir, gurur içinde olmamalı. Olaylardan ders ve ibret almalı. Başkalarının düştüğü yalana, yanlışa düşmemeli. İhmal, hata, yanlış, dikkatsizlik göstermemeli. İslam dininin; haram, mekruh, günah olarak bildirdiği hiçbir suçu, günahı asla işlememeli.

İnsan ve diğer varlıkların canını, malını, ırzını, iffetini korumalı. Bugün, insanlar, dini kaybettiğinden, insanlığını da yitirdi! Her türlü suç alenen işlenmektedir. Savaşlar, çatışmalar, kavgalar, dövüşler, öldürmeler, yaralamalar, telafi edilmeyen, zarar vermeler ve de pek çok adilik, onursuzluk düşüncesizlikle yapılmaktadır.

Kafasız, beyinsiz, zekâsız, yanlış bilgili insanlar; Kovid -19 pandemi Korona virüs salgınına karşı bedava, ücretsiz aşı olmamaktadır. Bunun için milyonlarca insan hastalanıyor, ölüyor! Sosyal ve eğitim hayatı bitiyor. Ekonomiler zayıflıyor. Okullar 1,5 yıl sürekli kapalı kaldı. İnsanlar ibadet yapmak için camilere gidemedi. Kovid 19 salgın hastalık 2 yılını doldurmasına rağmen hala kısıtlamaların devam ettiği ülkeler vardır. “Hala biz aşı olmayacağız, diye polisle çatışma yapan onlarca ülkenin insanı var.” Liberal özgürlük ve solcuların özgürlük anlayışı; başıboşluk, serserilik, kuralsızlık, akılsızca davranma serbesti yeti olarak öğretilmiş. Bilgi yanlış olursa, düşünce yanlış olunca; hal, hareket, davranışlarda yanlış olur, olmaktadır. Ülkemizde de cahil cühela dindar görünümünde olanlarda, aşı karşıtlığı yapmaktadır. Doğru bilgi yoksa davranışlarda yanlış olmaktadır. Cahilden değer yargısı çıkmaz. Cahil ve sapkın doğru iş, işlem yapmaz, yapamaz.

İslam dini, Kur’ân ve sünnet; insan onuruna, izzetine, şerefine, saygınlığına, sağlığına, nesline, aklına, canına, düşüncesine, hal ve hareketlerine zararlı olan, ziyan veren, her türlü sapmayı, sapkınlığı, ahlaksızlığı, sadizm, mozaşizm, nekrofili, sodomi, röntgenciliği, LGBTİ+, çıplaklığı, cinsel ve düşünsel sapıklığı yasaklamıştır. Taciz, cinsel şiddet, cinsel taciz, tecavüz, şantaj ve her türlü insanlık dışı davranış yasaklanmıştır. Her türlü istismar yasaklanmıştır. Sarkıntılık, yalan, iftira, cinsel tahrik yasaklanmıştır. Şehvetle davranma, pornografik yayınlar, cinsel semboller yasaklanmıştır. Allah cc. İnsani en güzel şekilde; onurlu, saygın biçimde yarattı. Bu güzelliğini korumak için de; ilkelerini, kurallarını, kaidelerini, düsturlarını bildirdi. İnsanın; beden, ahlak, ruh olarak korunması için her gerekeni eksiksiz bildirdi. Bize bu değerli bilgilerin öğrenilip, uygulanmasını farz buyurdu.

Allah cc. Kur’an’ı Kerim’in 88 ayetinde, şeytan Allah’a isyan edip, kâfir oldu.  Allah’a isyan eden şeytanın, Müslüman düşmanının kötülüklerini anlatarak, mümin ve Müslümanları uyarmaktadır. Şeytan, insana saygı duymadı. Büyüklendi, Allah’ın emrine isyan etti. Böylece kâfir oldu. Şeytana ve şeytanlaşmışlara uymamak, aldanmamak, kanmamak, hak din dışına çıkmamak gerekiyor.

İyi, bilgili, bilinçli, samimi Müslüman olmalı. Allah’ın 1,000 tane kadar emrini tutmalı. 700 kadar yasakladıklarından sakınıp, kaçınmalı. Namaz insanı her türlü kötülükten alıkoyar. Alıkoymalıdır. Alıkoymuyorsa, ibadet etmekte eksiklik, noksanlık, samimiyetsizlik var demektir.

Müslüman, dünya yaşantısının kölesi, tutsağı olmaz. Dünyaya aldanmaz. Geçici dünyaya aldanıp, kanmamalı. Kanıp, tutsağı, kölesi, mankudu olmamalı. İslam’ın yargı değerlerine, değerlerine sevgi duyup, saygılı olmalı. Edep, hayâ, güzel İslam ahlaklı olmalı. İyiliği emretmeli. Kötülükleri, haramları azaltıp, yok etmeli. Mağdurlara, düşkünlere, zayıflara iyilik etmeli. Hayvanları da koruyup, gözetmeli. Bakmalı. İlgilenmeli. Zor durumdan kurtarmalı. Hele kış, soğuk, olumsuz hava koşullarında ve sıcak ve de kurak zamanlarda; ilgiyi, bakımı daha da artırmalı. Hayvanlarda, Allah’ın kuludur. Onlarında hak, hukuku vardır. Onların şikâyetçi olduğu mümin cennete kolay gidemez.

Dinimizi bildiğimiz gibi şerefli, şanlı, onur duyduğumuz tarihimizi de bilmeliyiz. Tarihsiz, soysuz olmamalıyız. Türkler olarak özellikle Büyük Selçuklu tarihini, Osmanlı tarihini çok iyi öğrenmeliyiz. İslam ve peygamberler tarihini çok iyi bilmeliyiz. Selçuklu dönemindeki; “ Ahi Teşkilatını ve esaslarını, ilkelerini öğrenmeliyiz. Bugünkü, sömürücü kapitalistleri, sapkın liberalleri tanıdıkça, Ahi teşkilat üyelerine daha da imreniyorum. Gıpta ediyorum.

Anadolu’nun Türkleşmesine, Müslüman olmasına katkı sunan;

Gâziyan-ı Rum ( Anadolu gazilerini) minnetle, sevgi, saygıyla, dua ile anıyorum.

Âhiyân-ı Rûm ( Anadolu Ahileri) onları da çok seviyorum ve dua ediyorum. Allah’ın onlara merhamet etmesini diliyorum.

Abdalan-ı Rum ( Anadolu dervişleri) sevgi, saygı, minnet duyup, dua ile anıyorum.

Bacıyan-ı Rum ( Anadolu Bacıları) Anadolu insanına, insanlığa, Müslümanlığa hizmet eden bu güzelim Allah cc. Dostlarına sevgim, saygım, duam hiç azalmamaktadır.

Bugünkü, insanlara ve özellikle ticaret yapan kişilere; “Ahilik Duasını” öğrenip, ilham alınmasını saygılarımla arz ediyorum.

Müslüman, vatanına, milletine, devletine, bayrağına, bağımsızlıklarına, vatan bütünlüğüne, milli, manevi, dini değerlerine sımsıkı sahip çıkar, çıkmalıdır. Çıkmayan; alçak, adi, aşağılık kahpedir. Böyle birisinden mümin ve Müslüman olmaz. Müslüman, değerler sahibi; yüksek özellikli, üstün nitelikli, harika ve harikulade insandır. Müslüman, dini ve milli değerlerinden ödün vermez. Hainlerle, düşmanlarla birlik beraberlik içinde olmaz, olmamalı.

Ülkeme çok zaman yeterince değer verilmedi. Korunmadı. Gözetilmedi. Arkeolojik değerlerimiz 100 yıldır dışarı kaçırıldı. Binlercesini geri aldık. Ama hala binlercesi yurt dışında görülmektedir. Hukuki mücadele ile geri almaktayız. Hala ülkemizdeki değer, kıymet bilmez kaçakçılar, defineciler, tarihi değerlerimiz yurt dışına kaçırmaktadır. Bazıları yakalanmaktadır.

Elimizdeki tarihi belgeleri bile hurda kâğıt diye Bulgaristan ve Almanya’ya tartarak satmışız. 1931 yılında Bulgaristan’a bilinen kadarıyla şunlar tartılarak, hurda kâğıt olarak satıldı. Onlarda değerlerini anlayıp, müzede hala saklamaktadırlar. Bu satılan milli değerli evraklarımız şunlardır:

Şer’i Mahkeme Sicilleri!

Tapu Tahriri ve Tımar Defterleri!

Değerli kayıt defterleri!

Değerli tarihi Belgeler!

350 bin poşet içinde 1 milyon tane tarihi belge!

700 tane Maliye Defteri!

405 tane Tımar ve Zeamet denilen ana defterler!

101 tane Şer ’iye Sicil Defteri Bulgaristan’a hurda kâğıt olarak satıldı. Tarihi bilgi, belge, değerler böylece elden çıkarıldı. Okkası, 3 kuruş 10 paraya satıldı.

2021 yılının son aylarında tarihi eser kaçakçıları, 25 bin tarihi eserle, polise yakalandı. İşin boyutlarını lütfen sizler düşününüz.

Bizler, vatansever, milletsever, devletini sever insanlar olarak; her değerimize sahip çıkmalıyız. Şu anda yurdumuzda yabancılar tarafından fonlanan, satın alınan, pek çok gazeteci, siyasetçi, iş insanı ve her çevreden satın alınmış ajanlar var. Bunlar bazı gazetelerde tam sayfa yayınlanmaktadır. Televizyon programlarında bu konular açık, net, ad, ad işlenmektedir. Ama devletin yargısı; adaletli, dosdoğru işlemediğinden, milli, manevi değerlerimize düşmanlık eden ajan provokatörler hala çalışmalarına devam etmektedir.

Bugün, hala emperyalist saldırganlar, işgalciler, sömürücüler, tarihte olduğu gibi benzer şekilde çalışmaktadır. Sömürü ve işgaller sürdürülmektedir! Komünist + faşist SSCB yerini Rusya Federasyonuna bırakmıştır. SSCB bölünüp, 15 parçaya bölünmeden önce 22 milyon 403 bin km2 yüzölçümü, 293.047.571 nüfusa sahipti. 1991 yılı sonbaharında Minsk anlaşması ile bölündü, parçalandı. 15 bağımsız devlete ayrıldı. Savaşsız ayrıldı. Ekonomik olarak çöktü.

Rusya şimdi 17 milyon 130 bin km2 toprağa, yüzölçümü sahiptir. Dünyanın en büyük toprak yüzölçümüne sahiptir. Oysa nüfusu 2021 yılı itibarıyla 144 milyondur. Yine yayılmacı, işgalci, saldırgan, paralı savaşçılarla dünya üzerinde teröristlik yapan emperyalist ülkedir.

2008 yılında bağımsız devlet olan, Gürcistan’ın Abhazya ve Osetya bölgelerini işgal etti.

2014 yılında bağımsız devlet olan Ukrayna’nın Kırım bölgesini işgal etti. Kendine bağladı.

 Birkaç yıldan beri de Ukrayna’nın Dombas bölgesini kışkırtarak, Ukrayna’dan ayırıp, kendine bağlamaya çalışıyor. Dombas bölgesini işgal etmek için sınıra 175 bin askerini yığdı. Dünyanın diğer ülkeleri ve özellikle ülkemiz; barış, uzlaşma için girişimlerini sürdürüyor.

Rusya, Wagner adlı paralı askerlerle, Libya’da teröristlik ile Libya’yı bölmeye çalışıyor. Suriye’de dinsiz imansız zalim devlet yanında yer alarak, Suriye halkına kara, hava, deniz saldırıları yapıyor. Aynı şekilde bunu zalim emperyalist ABD ve Avrupa ülkeleri de yapıyor.

2022 yılında dünya nüfusu 7.924.007.000 kadar bir nüfusa sahiptir.

Çin 1.407.692.960 nüfusa sahiptir.

Hindistan 1.376.238.018 nüfusa sahiptir.

ABD 329.661.007 nüfusa sahiptir.

Toprak büyüklükleri itibarıyla; Dünya 510.072.000 kilometre karedir.

Rusya 17.098.242 km2

Kanada 9,9 milyon km2.

Çin 9.706 bin km2.

ABD 9,6 milyon km2 yüzölçümü sahiptir.

Türkiye’miz 2022 yılında 780 bin km2 yüzölçümü, 85 milyon nüfusa sahiptir.

Vatanımızı kötülerden, emperyalistlerden korumak için dostlarımızla birlik, beraberlik içinde olmalıyız. Her yönü ile mazlumları, mağdurları korumak için girişimlerimiz devam etmeli. Kendimize ve başkalarına sahip çıkmalıyız. Zalimlerin, zulmedenlerin yanında asla, kesinlikle, katiyen olmamalıyız. Vatan, millet, devlet, din- iman koruma çalışması yapmalıyız. İyilikleri artırarak, yaymalıyız. Kötülükleri azaltarak, yok etmeliyiz. Olgun, iyi, yararlı değerli harika ve harikulade insanlar olmalıyız. Düşmanın niyet, duygu, düşünce, eylemlerini bilip; hazırlıklı olmalıyız. Gafil yakalanmamalıyız. Dostu, düşmanımızı tanımalıyız. Aldanmamalı. Aldatmamalı. Kanmamalı, kandırmamalı. Gerçek anlamda dosdoğru mümin ve Müslüman olmalıyız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle