banner468

Benim yazılarımı okuyup, uyan kişi; hak, hukuk, doğruluk, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ, ilim, bilim, sanat, kültür, değer yargısı ile en güzel örnek olur.  Öncelikle kendini, âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ı, haddini, hududunu bilir ve bu İlahi ilkelere uyar. Allah’ın emirlerini yapar, yasakladıklarından sakınır. Allah’a iyi kul olur. İnsanlara, varlıklara iyilik, hizmet, infak yapar.

Allah’ın ve peygamberinin yolundan ayrılmaz. İslam ilimlerinden 8 ana ilmi öğrenir. Yaşam tarzı yapar. Bununla birlikte sosyal, sözel, fen, sayısal, teknik, teknolojik, kültürel, sanatsal tüm ilim dallarında da kendine yeterli düzeye yükselir. İnsan onurlu- şerefli şekilde sadece yararlı ilimlerle yükselir. Bunun için sürekli ilim, bilim, din- iman öğrenimi yapar.

İnsan sosyal, akıllı, zeki, yetenekli, becerikli, kendini geliştirebilen onurlu, en güzel varlıktır. Kendi değerini bilip, hep değerli, önemli, anlamlı, doğru, iyi, güzel, yararlı işler yapmalıdır. Kendine sadece bu durum yakışır. Kendini bilmeli, Rabbi olan Yüce Allah’ı bilip, onun yoluna eksiksiz uymalı. Peygamberini örnek alıp, yolunda yaşamalı. Allah’ı sıfatları ile en güzel adları olan “Esma’ül Hüsna” ile bilip, tanımalı. Öyle inkârcı olmamalı. Sahte ilah ve rabler, kılavuzlar edinmemeli.

“Allah vardır. Allah birdir. Allah ezelidir, ebedidir. Allah ilk olandır, son olandır. Eşi, benzeri, ortağı yoktur. Hiçbir varlığa benzemez. Hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Varlığı kendindendir. Allah hayat sahibidir. Sonsuz ilim, sıfat sahibidir. İşitendir, görendir, konuşandır, irade sahibidir. Gücü, kudreti sonsuzdur. Her şeyin yaratıcısıdır. Noksan sıfatları yoktur. Mekândan ayrıdır. Hükmeder, adil hakimdir. Allah cc. Mutlak galiptir. “Yarattığı varlıkların sıfatları sınırlı, kendi sıfatları sınırsızdır.” Allah’ın hikmeti ve tüm sıfatları sonsuz özelliktedir. Tüm evrenin yaratıcısı ve yaşatıcısı, öldürenidir. Allah cc. İmtihan eder ve hesabı en adil şekilde sorar. Allah cc. Adalet sahibidir. Allah esirgeyen, bağışlayan, koruyan, merhamet edendir. Tövbeleri kabul edendir. Allah cc. Müminlerin dostu, kâfirlerin düşmanıdır. Allah, insanları ilim öğrenmeye, kendine kulluk etmeye, varlıklara iyilik etmeye, aklı doğru işletmeye çağırır.

Allah cc. Peygamberlere ilahi kitaplar göndermiştir. En son gönderilen Kur’ân’a uymaya davet etmektedir. Peygamberlere itaat etmeye çağırmaktadır. Allah maddi, mana tüm varlıkların yaratıcısıdır. Allah, kendilerine uyulsun, örnek alınsın, itaat edilsin, diye peygamberler göndermiştir. Her topluma peygamber gönderilmiştir. Ama Hazreti Muhammed sas. Tüm insanlığa gönderilmiştir. Kur’ân-ı Kerim son İlahi kitaptır. Diğer İlahi kitapların ve İlahi sayfaların asılları kaybolmuş. Geçerliliği kalmamıştır.

Müslüman ölüme, ahirete, kıyamete, kabir hayatına, tekrar dirilmeye, mahşere, mizana, cennete, Arasat’a, sırata dünyada iken hazırlanmalıdır. Cehenneme gitmemek için İslam dinini yaşamalı. Cennete iman ile İslam yaşantısı ile girildiğini akıldan çıkarmamalı. “Ahirette mazeret yoktur. Güzel hak amelsiz cennete gitmek de yoktur. Cennete gitmek için Nasuh tövbesi yapmalı. Kur’ân ve sünnet içerikli ibadetler yapmalı.” “Sünnet olmadan, ümmet olunmaz. Sünnetlerde yaşanmalıdır.” “Hakk’a karşı inat, inkâr edenler, hakkı hakikati yalanlayanlar cehenneme gider!”

Allah cc. Müslüman’a; İslam, mümin, Müslim, Müslüman adını, sıfatını taktı. Bunun dışında bir ön ad- sıfat almasını istemedi. Müslüman, İslam ahlak ve sıfatları ile yaşamalı. İlmin tüm fazilet değerlerini benimsemeli, özümsemeli, içselleştirmeli. İlmin birikimlerinden yararlanmalı. Görüş, fikir, düşünce ve davranışları ilim ve İslam olmalı. İlim, bilim, teknik, teknoloji, sanat, sanatkârlık, yetenek ve becerilerine sahip olmalı. Niyet hayır olursa, akıbet hayır olur. Gösteriş için iş yapmamalı.

Müslüman her işini sadece Allah cc. Rızası için özenle en güzel şekilde yapmalı. Takva, vera sahibi Müslüman olarak yaşamalı. Sabır ve takva ile bilgi ile bilinçle yaşamalı. “İyiliği emredip, kötülükten alıkoymalı. Kendi için istediği iyiliği başkaları içinde istemeli ve yapmalı.” Zorlukları aşmak için ekip, takım çalışması yapmalı. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uymamalı. Kötü, fena arkadaş edinmemeli. İyi ameller kişiyi maddi, manevi anlamda temizler. Cömert, tövbe eden, hamt eden, şükreden, sabreden olmalı. Namuslu, iffetli, varlıklı, edepli olmalı. Haram, günah eylem olarak bize bildirilen her şeyden sakınıp, kaçınmalı. “Kıskanç, çekemez, zalim, zulmeden, yalan söyleyen, dedikodu yapan, taciz eden, şiddet yapan, anarşi, terör çıkaran, insanlık dışı davranışlardan çok uzak kalmalı. Taşkınlık, aşırılık, gerilik, kötülük, çirkinlik, zararlılık içinde asla olmamalı.” İslam dini yaşandığında, iki dünyada huzur ve mutluluk getirir. Peygamberlerin ve veli kulların hayatlarını örnek almalı. Öğütlerine kulak vermeli. Heva, heves, kin hastalığına tutulmamalı. Dünyanın zevk, keyif gafletine kapılıp; haram, günah, pis iş işlememeli. Hiç kimseyi, öncelikle eşimizi, çocuklarımızı, anne ve babamızı, kardeş ve dostlarımızı asla incitip, kırmamalı. Her varlığa en güzel şekilde davranmalı.

Allah cc. Bakara süresi 11- 12. Ayetinde buyuruyor ki:  “Onlara, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın,” dendiği zaman; biz sadece düzelticileriz, diye cevap veririler. Dikkat edin! Gerçekte onlar bozgunculardır ama anlamazlar.”

Bir insan, Yüce Allah’ın ve hayatın yüklediği sorumluluğu, görevi, ödevi, yükümlükleri yerine özenerek, en iyi, en güzel, en doğru, yararlı olacak şekilde yerine getirmezse, emin olun; doğal gübre, inek, koyun, keçi kadar yararlı olmaz. Çok büyük zararları, felaketleri, fecaatleri, korkunç dehşet veren vahşetleri olur! Olmaktadır da!

İşte günümüzde dinsiz, imansız, Allah tanımaz komünist katliamcılar, korkunç vahşi, dehşet saçan faşistler ve Naziler ve de Neonaziler, barbar ve katil diktatörlere zerre kadar kesinlikle benzememeli. Sömürücü ve kan emici, savaş çıkaran vahşi kapitalistler ve de sapık liberaller, sapkın kansız canı Budistler, barbar hain kalleş cani Hıristiyanlar, Siyonist Yahudilere katiyen hiç benzememeli. sapkın ve aşırılık içindeki ideoloji sahipleri, bozuk felsefe sahipleri dünyayı yaşanılmaz kılmaktadır! Bunlara hiçbir şekilde asla benzememeli, bir ve beraber olmamalı, işbirliği yapmamalı, destek olmamalı. İslam dinini İslamcı- İslamcılık diye ideolojileştiren, bozuculardan ve canilerden, bu sapıklardan uzak kalmalı.

Sadece Kur’ân ve sünnet yolunda olmalı. Gerçek ve dosdoğru olan ilmin, bilimin fazilet değerlerini yaşamalı. “Büyük ödül Allah’a ve peygamberine itaat edenedir. Asi, inkârcı, yalancı olanlar, cehennemin en derin çukurunda ateş, duman, irin içinde azap göreceklerdir!” İstikamet dosdoğru olmalı. İman, İslam, ilim, bilim, aklı doğru kullanma, sağduyulu olma, makul olma, mantıklı olma, doğru içtihat yapma, doğru kıyas yapmada bulunmalı.

Öncelikle Yüce Allah’ı, peygamberi Hazreti Muhammed’i tanımalı ve onların sözlerini yaşam tarzı yapmalı. Aksi halde iki dünyada huzurlu, mutlu olmak asla mümkün değildir, bunu da katiyen unutmamalı. Gerçek dosdoğru Müslüman olmalı. Öncelikle 32 ve 54 farzı yerine getirmeli. Hemen ardından diğer farz, vacip ve sünnetleri yaşam biçimi yapmalı. Haram, mekruh olan her şeyden sakınmalı.

Kur’ân’ın 10 emrini sizlere bildirmek istiyorum. Şöyle ki: “Putlara tapmayın. Allah’a müşrikler gibi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik yapın. İnsan öldürmeyin. Cana kıymayın. Zina yapmayın. Hırsızlık yapmayın. Yalan söylemeyin. Yetimin, öksüzün hakkını yemeyin. Rüşvet almayın. Ölçüyü, tartıyı doğru yapın. Allah’ın ve peygamberinin yolu dosdoğru yoldur. Başka batıl, sapkın yolara sapmayın.”

Allah’a dua ediniz. Zikrediniz. Şükrediniz. Hamt ediniz. Hak ibadetleri en güzel şekilde yapınız. Takva, vera sahibi olunuz. “Emredildiği gibi dosdoğru olunuz.” Akıllı olun ve doğru bilgi ile hareket ediniz. Asla kâfir, müşrik, münafık, zalim, imansız, şükretmeyen, haktan hoşlanmayan, İslam’dan yüz çeviren, Allah’ın ad ve sıfatlarını inkâr eden kafasız, aptal olmayınız. Kendinizi tanıyın; inançlı, imanlı, sevgi- saygı dolu, olumlu, doğru karar veren, tutarlı olun. Güçlü hafıza, derin bilgi, pek çok yetenek ve beceride olun. İslam dinine, ilme, görgü kurallarına, milli, manevi, hak din esaslarına harfiyen uyun. Sapık, zalim ve müşriklerden asla olmamalı. Kim, kimden olursa, onunla birlikte kıyamette, mahşerde, ahirette birlikte olacaktır.

İnsanlık muhteşem İslam ahlak ve medeniyetine muhtaçtır. İslam ahlakı, inancı, ibadetinden başka insanlığı kurtaracak hiçbir düşünce ve ideoloji yoktur. “Hayatınızı Kur’ân ahlakı üzerine düzenleyiniz. Hiçbir bozuk felsefenin, ideolojinin, tarikatın, cemaatin, sapık ve cahil mollaların, sofilerin kontrolüne girmeyiniz. Televizyonlarda İlahiyatçı olarak çıkan İlahiyatçıların tümüne yakını sapık, bozuk, proje ürünüdür. “Her gün pislik yayını yapan televizyon, bir saatte çıkıp, dosdoğru İslam dinini anlatmaz, anlatmamaktadır.” Ben onlarca cemaate, tarikata katıldım. Doğrusunu pek görmedim. Ya aşırıcıdır ya gericisidir, bozuktur ya da kaçıktır!

İdeoloji ve bozuk felsefelerin bilinçsiz köleleri de aynı şekilde sapık, bozuk, zelil, illetlidir. “Kendi hedeflerine kullanmak için insani istismar etmektedirler. Doğru, dürüst değillerdir.” Dini, doğru anlattığı, istikameti bozmadığı sürece Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden ve eserlerinden öğrenmeye çalışınız. Gerisi çoğunlukla hep angaryadır.

Sakın ola büyük haram, günah işleme! İşledinse hemen tövbe ediniz. Allah’a şirk koşma! Hem İslam olup, hem de ideolojik, felsefi putun olmasın. Çalma, hırsızlık etme, rüşvet alma, yalan söyleme, iftira atma, söz taşıma. Arkadan kötü konuşma, haksızlık yapma, rüşvet alma, hile yapma, insan kayırma, kibirlenme, iyiliği başa kakma, gösteriş yapma, kin, intikam için eyleme geçme. Yetime, öksüze, mazluma, zayıfa zulmetme, çekemezlik yapma, emanete hainlik yapma, namussuz, iffetsiz olma. Cimri, israfçı, yalan yere yemin ve tanıklık eden, ölçüde tartıda hile yapan, aldatan, alkol, uyuşturucu kullanan, kötü alışkanlıklar edinen olma. Kumar, şans oyunları oynama. Sihir, büyü, fal işleri ile ilgilenme. Anne ve babaya, hiçbir varlığa asla kötülük yapma. Güzel ve üstün İslam ahlaklı ol. Güzel huylu, güvenilen, sabırlı, saygılı, sevgi dolu ol. Hakka hakikate bağlı ol. Acizlik, zaaflık içine düşme. Nankör, tembel, boş işlerle ilgilenen olma. Gelirinden fazla gider yapıp, borçlanma. Zalimlere bağlanma, güvenme. “Allah’ın dinine, peygamberimizin sünnetine doğru akıl ve ilimle bağlı ol.” Allah cc. Ve insanlık, varlık senden çok iyilik, hizmet, infak, ibadet beklemektedir. Sen zararlı olmamaya, yararlı olmaya gayret et. Başka kurtuluş yolu yoktur, unutma!

Vatanımıza, milletimize, ümmete, devletimize, bayrağımıza, bağımsızlığımıza, hakça özgürlüğümüze hainlik etme. Kalleş, kahpe, katil, serseri, bozukluk içinde kullanılan kişi olma. Aklını ilim, bilim, din iman ile dosdoğru çalıştır. Gazilerimize şifa, şehitlerimize dua et. Onlar olmasa, sen her yargı değerini düşmana, teröriste kaptırırdın! İnsanlıktan çıkar, hayvan altı, bayağı insan olurdun. Kıymetlilerin değerini bilecek kadar değerli insan olmaya çalış.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.