( Mutlaka Okuyalım ve Paylaşalım.) Peygamberimizin en büyük özelliği; İlahi, mucize, mukaddes, kitap olan; Kur’ân-ı Kerim’i yaşardı, yaşam tarzı etmişti. Dini yaşantısı Kur’ân idi. Kur’ân yaşantısına biz Müslümanlar İslam dini diyoruz. “Peygamberimizin İslam dini olarak 4 bin kadar sünneti vardır.” “ 23 yıla yakın süren peygamberlik döneminde bize ulaşan; sağlıklı hadis-i şerif sayısı, “Kütüb-i Sitte” de 33 bin kadardır.” İslam âlimleri bu dini bilgileri bize kadar ulaştırdı. Bize de bu dini bilgileri yaşamak düşmektedir.

               Peygamberimiz her işe besmele diyerek başlardı. İşi bitirdiğinde şükrederdi. Müslümanlara selam verirdi. Herkesin hal hatırını sorardı. Boş söz, çirkin, kötü, yalan söz asla konuşmazdı. Her konuştuğu ilmi, dini, değerli, önemli olurdu. İnsanlarla muhabbet ederdi. Çocuklarla şakalaşır, ilgilenirdi. Hasta olanları evlerinde ziyaret ederdi. Kendinden yardım isteyeni boş geri çevirmezdi. Yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, ihtiyacı karşılamada bulunurdu. Çok yemek yemezdi. Doymadan kalkardı. Yediği yemek kadar su içerdi. Acıkmadan yemek yemezdi. Temizliğine dikkat eder, özen gösterirdi. Güzel kokular sürerdi. Soğan, sarımsak yiyerek, toplum içine çıkmazdı. Gayet kibar, nazik, nezaketli, efendi, zarafetli, ince anlayışlı ve davranışlıydı. Onun kapısına gelip de yardım almadan, hizmet görmeden dönen olmamıştır.

                Peygamberimiz, hasta ziyaretlerine gider, her vakit namaza mescide gider, cenaze namazlarına katılırdı. Namazları cemaatle kılardı. Kendi namaz kıldırırdı. Hep hakkı hakikati tavsiye ederdi. Halkına yol gösterdi. Gerektiğinde fikir sorardı. Abdestini özenerek alır. Boy abdesti alır. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkar, dişlerini her namaz öncesi fırçalardı. Temiz elbise giyerdi. Elbise giymeye sağdan başlardı. Sağ ayakla evinden çıkardı, mescide sağ ayakla girerdi. Ölmüşleri hayırla anardı. Hiç kimse hakkında kötü söylemezdi. Fitne, bozgunculuk, nifak içinde bulunmazdı. Hediyeleşirdi. İnfak ederdi. Tebessüm ederdi. Esnafa doğru, dürüst olmayı önerirdi, öğütlerdi. Akraba, komşu ilişkilerine çok önem verirdi. Kimseye küsmez ve küstürenleri sevmezdi. Haram işleyenlere güler yüzle bakmazdı. Kötülüğü, çirkinliği, yanlışlılığı, yalanı, haramı tasvip etmezdi. Memnuniyetsizliğini belli ederdi.

                Peygamberimiz hiç kimseye, insanlara, bitkilere, hayvanlara asla eziyet etmezdi. Herkesin hak hukukuna saygı gösterirdi. İnsanların hayatlarını güzelleştirmek için çalışırdı. Peygamberimiz, ailenin önderi, toplumun lideri, devletin başkanı, ordunun komutanı, İslam dininin peygamberiydi. Devlet, millet, ordu ondan sorulurdu. Medine’de İslam devletini kurmuş ve yönetmişti. Fetihler yapmıştı. 27 defa sefere katıldı. Ama saldırgan değil savunmada oldu. Hep anlaşmadan taraf olmayı tercih etti.

                İnsanlara iltifat ederdi. İlim öğrenenlere, fakir fukaraya, ihtiyacı olana destek verirdi. Kendi servetini de bu yolda harcardı. Cahiliye adetlerini, yılın 8 ayında yapılan savaşları, işkenceyi, putçuluğu, batılı, küfrü kaldırdı. Halkın Suffe Okullarında eğitim- öğretim görmesini sağladı. Mescitleri ve evini okul yaptı. Sohbetleri ile halkı eğitti. Bağışlayıcı, affedici, sevgi, saygı doluydu. En güzel eğitimci ve öğretmendi. En güzel imam ve hatipti. En güzel komutan, aile reisi, toplum lideri, devlet üst yöneticisiydi. Kısa ve öz konuşurdu. Tane tane konuşurdu. Ev işlerinde bile ailesine yardım ederdi. Aile kurumuna çok değer verirdi. Çok derin ve doğru düşünceliydi. Her durumu en güzel örnekti. Allah’a, ailesine, kendine, topluma eşit zaman ayırırdı.

                Peygamberimizin hayatını, hadis ve sünnetlerini öğrenip, yaşam tarzı yapmak; bizim üzerimize farzdır. İnsanların ve Allah’ın hoşnutluluğunu kazanmayı hedeflemişti. Nefsine ve şeytana aldanmazdı. Hak, adalet, doğruluk, dürüstlükle muamele ederdi. Takvanın zirvesinde, ilmin doruğunda, güzel yaşamanın içindeydi. İbadetleri sadece Allah cc. Rızası için yapardı. Haram, günah iş yapmazdı. Haksızlık ve zulme tepki gösterirdi. İzzetli yaşardı, zillete düşmezdi. Bazı konularda sahabe ile fikir alışverişi yaparak, doğru karar vermeye çalışırdı. Dünya işleri için kızmadı. Öç, intikam almazdı. Umutsuzluğa düşmezdi. Kimsenin kusurunu araştırmazdı. Konuşanı dikkatle dinlerdi. Soru sorana doğru cevap verirdi. Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmezdi. Yürürken, başkalarının önünde yürümezdi. Dünyada yolcu gibi yaşayın, derdi. Sıkıntılı hallerinde kabalaşmazdı. İnsanlar arasında sınıf ayrımı yapmazdı. İslam yaşantısı olanları daha çok severdi. Gösteriş için iş, davranış yapmazdı. Dostlarını sıkça ziyaret eder, hediyeler verirdi. Her davranışında dua eder, tövbe eder, şükrederdi. Her ibadeti zamanında eksiksiz yapardı. Zalim olmamak için Allah’a dua ederdi. O güzelim insan sıradan sade insanlar gibi yaşardı. Aşırılık- gerilik içinde bulunmazdı. Dosdoğru orta yolu izlerdi.

                Eşlerine çok iyi davranırdı. Çocuk ve torunlarını çok severdi. Ev ihtiyaçlarını karşılardı. Hayvancılık ve ticaret yapar, hurma yetiştirirdi. Başkalarından yardım kabul etmezdi. “Onun ahlakı- davranışı Kur’an idi.” Gayet nazik ve yumuşak davranırdı. Müslüman olmayan ailelere ve çocuklara hastalıklarında ziyaret ederdi. Hiçbir olumsuzluğu evine taşımazdı. İslam’ın farzlarını en doğru şekilde eda ederdi. “En büyük nimet, helal lokmadır, derdi. Helal lokma kazanmadan, yemeden ibadetler olmaz, derdi. Haram ile ibadetlerin yapılamayacağını açıklardı.” Çalışkan, azimli, başarılı, tutumluydu. Herkesse şefkat, merhamet gösterirdi. Müşfik, harika, harikulade insandı. İnsanlara öğüt ve ders verirdi. Bilgilendirirdi. Cehaletten bir İslam medeniyeti çıkardı.

                Yemek, içmek, barınmak, yaşamak bütün canlıların hakkıdır ama bunu hakkıyla yapmalı, derdi. Doğru sözlü ve işinde güvenilir olmayı emrederdi. Güzel ahlaklı ve doğru muameleyi önerirdi. “Doğru, dürüst, adil, hak, hukuk, adalet, hayâ, edep, güzel ahlak içinde yaşanılmasını önerirdi.” Alışverişte hile, sahtekârlık, aldatma, fahiş fiyatla satma, stokçuluk yapılmamasını isterdi. İş ve görevlerimizde; yalan söylememeli. Güveni kötüye kullanmamalı. Satın alınan malı kötülememeli. Satarken malı gereksiz övmemeli. Alacak ve vereceklerimizde hassas olmalı, derdi.

                “Allah cc. İçin helalinden çalışan, ilim öğrenen, meslek öğrenen kulunu dost edinir.” Helal kazanmak Müslüman’ın üzerine farzdır. Çalışmak farz bir ibadettir. İlim öğrenmek farz bir ibadettir. Okumak farz bir ibadettir. Helal kazançlı işinden evine yorgun dönen mümin bağışlanmıştır. Müminin, eli ile helal kazandığından daha güzel bir şey kazanmamıştır. Müminin aile bireyleri için harcaması sadakadır. Alışverişlerde yumuşak ve helal olmak gerekir, olduğunu peygamberimiz bildirdi.”

                Peygamberimiz, Allah’a karşı gelmekten, batıla sapmaktan, küfre, günaha girmekten sakınınız, buyuruyor. Hayra sebep olun ve hayır yapın. Yaptığınız kötülüğe tövbe edin ve bir iyilik arkasından yapın. Birbirinizi kıskanamayın- çekemezlik yapmayın. Allah’ın emrettiği gibi kardeş olun. “İyiliği emredip, kötülükten sakındırın. Her duyduğunuzu söylemeyin!”

                Hiçbir şekilde yalan söylemeyin. Temiz ve geniş, mahremiyeti koruyucu kıyafetler giyiniz. Başkalarının arkasında konuşmayın, kimseyle çekişmeyin. İnsana değer ve önem verin. Herkesin hak hukukunun olduğunu unutmayın. Temizlik ve düzene önem verin. Emin- güvenilir mümin olun. Allah’ın hükmüne riayet edin. Peygambere itaat edin. Güveni kötüye kullanmayın. Borcunuz zamanında ödeyiniz. “Doğru sözlü olun ve işinizi dosdoğru yapın.” Allah’ın emirlerini öğrenin ve yapın. Yasakladıklarını öğrenin ve mutlaka sakının. Bunlar gibi peygamberimiz hayatı boyunca Kur’ân-ı anlattı ve yaşadı. İnsanları tebliğ etti ve anlattı. “Bizde peygamberimizi peygamber, önder, lider kabul edip; yolunda, izinde gitmeliyiz. Başka kurtuluş yolu asla, katiyen, kesinlikle, asla ve kat’a yoktur.” Buda böyle bilinmelidir.

                Peygamberimiz Hazreti Muhammet sas. Allah’ın en sevgili, en büyük ve en son peygamberidir. 400 kadar sıfatı- özelliği- niteliği vardır. Allah’ın en değerli, sevgili, ibadet eden, sevilen, övülen, güzel, çok bilgili olan aziz peygamberidir. İş, aksiyon, tebliğ, güzel örnek olan, harika rol model olan, onurlu, beğenilen, etkili, yetkili, galip olan son peygamberdir. Müjdeleyici, sağlam iradeli, sağlam ve sağlıklı kanıtlı, cömert, doğru ve güvenilir peygamberdir. En çok ümmeti olmuş olan peygamberdir. Allah’ın ihsanı kendine çok olan, hakkı batıldan, küfürden ayıran, ibadet ve davranışlarında örnek olup, öğreten resuldür. Her hayrın kapısını açan, kötülükleri, çirkinlikleri, olumsuzlukları, yaramazlıkları örtendir. Olaylara egemendir, üstün gelendir. Maddi, manevi anlamda zengindir. “Fakirlik çekmesi, yokluktan değil; çok cömert olup, servetini yoksullara dağıtmasındandır.” “Allah’ın ve ümmetin sevdiği, doğru yola götüreni, Kur’ân’ı yaşamasını Cebrail- Cibril’den öğrenendir. Aksi halde namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekât vermeyi, hac yapmayı, kurban kesmeyi tadili erkânı ile bilip, anlatamazdı. Onlarca namaz çeşidini tadili erkânı ile yapamazdı. Çünkü bu temel farz ibadetlerin yapılış şekli, açıklaması, yorumu, detayı Kur’ân’da yazmamaktadır.”                                                                      Peygamberimiz, insan, hayvan, bitki, doğa dostudur. Çevrecidir. Yumuşak huyludur. Çok ibadet eden, ahlaklı olan, şükreden, hamt eden, tövbe edendir. Peygamberimiz daha çok zafer kazanmış. Yenilginin ise kurala uymazlıktan kaynaklandığını, Allah cc. Uhut’ta Ümmete göstermiştir. Peygamberimiz suçsuz, günahsızdır. Korunmuştur. Dosdoğru Kur’ân yoluna erişip, başkalarını da iletendir. “Allah’ın emrine göre yaşadığı için; hak, hukuk, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, dosdoğruluk, iyilik, güzellik, yararlılık, hayâdan şaşmamıştır.” Öğreticidir, eğiticidir, anlatıcıdır, açıklayıcıdır, bildiğini öğretendir. İnsanları her yönü ile eğitip, yetiştirendir. İyileştirici, düzeltici, düzene koyucu, günahtan arınmış, iyiliği çok olandır. İnsanları bilgileri ile aydınlatandır. “Din adına söylediklerinde yanlış yoktur. Doğa, yaşam hakkında söylediklerinde halka danışıcıydı.”

                Peygamberimiz, başkalarını elçi olarak İslam’a çağıran idi. Doğru yola davet ederdi. Asıl, temiz soydan gelendi. Yanlış, küfür, batıl duygu, düşünce, eylem içinde olmadı. “Hem müjdelerdi hem de uyarır ve korkuturdu. Çünkü hakkı yaşamayanların uğrayacağı azap, gazap dolu sonu anlatırdı.” Hikmetli konuşurdu. İyilik, huzur, mutluluk, kolaylık, rahatlık, sevgi, saygı, barış, kardeşlik sağlamaya çalışırdı. Hak yola iyi yola çağırırdı. Sabırlı idi, sabredendi. Allah’ın mübarek kulu ve resulüydü. Arkadaşlarını sever, onlara bağlıydı. Akraba ve komşuları ile ilgilenirdi. İyi ve güzel huylu, İslam ahlaklıydı. Efendi, saygılı, saygın, onurlu, çok temizdi. “Haramdan, günahtan sakınırdı.”  Allah’a kulluğu harfiyen yapardı. Helal işlerle ilgilenirdi. Hakkı hukuku görüp, gözetendi. Medeni, bilge insandı. “Bilgisini Cebrail aracılığı ile Allah’tan öğrenirdi.” Her şeyi ile tam bir olgun bilge bütün insandı. En büyük peygamberdi.  En iyi eğitimci, en güzel öğreticiydi. Hakk’a itaat edip, bağlıydı. Ona inananlar yükselir, inanmayanlar alçalırdı. Çok akıllı, doğru, dürüst, güvenilir, iffetli, Hakk’a sadakatliydi. İyi ve güzel huyluydu. Doğru ve gerçekçi idi. Kur’ân’ın her ayetini kendine yol, yaşam şekli etmişti. “Allah’a ve resulüne inanıp, bağlananlara, yolunda gidenlere ne mutlu! Onlar iki dünyada huzuru, mutluluğu, rahatlığı, kolaylılığı, ferahı, refahı, kurtuluşu en güzel şekilde inşallah yaşayacaklardır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.