Bayram Ali Kavalcı
Bayram Ali Kavalcı
Yazarın Makaleleri
GÜLE GÜLE BASIN DOSTU BAY ANDERSON
Çayeli Bakır İşletmelerinde, 10 yıla yakın Genel Müdürlük ve YK üyeliği görevini başarıyla yürüten basın dostu, Türk bayanla evli olan iki çocuk babası Kanadalı Lain Anderson yıllar sonra, İspanyadaki yeni görevi nedeniyle Rize'ye...
MEDENİ İNSAN KİMDİR?
Me­de­ni, ahlaklı, kül­tür­lü ve na­mus­lu bir in­san; her şey­den ön­ce, dü­rüşt, adaletli ve ça­lış­kan­dır. Tah­sil yap­mış ve­ya oku­ya­rak ken­di ken­di­ni ye­tiş­tir­miş­tir. Sö­zü, özü doğ­ru­dur. İş­le­ri­ni,...
Rahmeti Yazar Arvasi’nın Kaleminden Doğu Anadolu Gerçeği
Ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli sosyolog, düşünür ve yazarlarından olan mütefekkir rahmetli Seyyid Ahmet Arvasi, Ağrı ilinin Doğubeyazıt İlçesinden doğmuş olup, ailece Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas (Doğanyayla) köyünden...
İMAMI RABBANİ HZ. KİMDİR?
Ariflerin ışı­ğı, velilerin ön­de­ri, İslamiyet'in bek­çi­si ve Müs­lü­man­la­rın sı­ğı­na­ğı, İmam-ı Rabbani­ Mü­ced­did-i Elf-i Sânî Ahmet Farukı­ Ser­hen­di haz­ret­le­ri, Hic­rî­ 971'­de, Hin­dis­tan'da...
TOPLUMDA KISKANÇLIK VE ÇEKEMEZLİK HASTALIK OLDU
Haset ve kıskançlık; 'Bir kimsenin, sahip olduğu mevki, şan, şöhret, sıhhat gibi manevi mal, mülk gibi maddi nimetlerini çekememek… Bunlardan rahatsız olmak ve o kişinin elinden bütün bunların gitmesini istemektir.” manasına gelir....
HZ. MEVLANA’NIN 744 VUSLAT YIL DÖNÜMÜ
Ehlisünnet Alimleri, İslam bilgilerinin kaynağının, insan aklı, insanın düşüncesi olmadığını, ayeti kerime ve hadis-i şerifler olduğunu bildirmişlerdir. Tasavvufun esası, insanın kendini ve aczini tanımasıdır. Tasavvuf; sırf Allah sevgisi...
Rize’de Atma Türkü Geleneği Ve Halk Şairleri
Geçen gün, Rize Belediyesi Meclis üyelerinden kıymetli büyüğümüz Sultan Yılmaz beyi ziyarete gittim. Belediyenin makam katında bulunan basın bürosuna uğrayarak burada görevli arkadaşlara bir selam vereyim dedim! Rize Belediyesi Basın Bürosunun,...
SAĞLIK VE TEDAVİ BÜYÜK NİMETTİR
Sağlık, sağlıklı olma, sağlıklı yaşama, imandan sonra en büyük nimet, bereket, rahmet, değerdir. Sağlıkla pek çok ibadet, iş, eylem, davranış, sevap yapılır duruma gelir. Sağlıksız yaşam çok zor geçer. Bunun için sağlığın değerini,...
VÜCUDUMUZU NE KADAR TANIYORUZ?
İn­san bey­ni­nin % 80'i su­dur. Ço­cuk­lar ba­har­da da­ha faz­la bü­yü­yor. İn­san vü­cu­dun­da­ki en güç­lü kas dil­dir. Bir kro­mo­zom bir gen­den da­ha bü­yük­tür. İn­san bey­ni­nin or­ta­la­ma ağır­lı­ğı...
SEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASİ HZ. VEFATI
Seyyid Abdülhakim Arvas'ı hazretleri; zahir ve bâtın ilimlerinde kâmil ve dört mezhebin fıkıh bil-gilerinde mahir büyük bir İslâm âlimi idi. Hicrî 1281 (m.1865)'de Başkale'de doğdu. 27 Kasım 1943'de Ankara'da vefat...
Mevlit Kandilleri Başlıyor.
Sizlere öncelikle mevlit okumanın faydalarını, kaynak olarak, Saadeti Ebediye eserinden aktarmış olacağım. Haram ve bidat ka­rış­tır­ma­dan mevlit okut­mak ve din­le­mek çok fay­da­lı­dır. Bu fay­da­lar­dan bazıları: Mevlit için...
GÜÇLÜ BEYİNE SAHİP OLMAK
İnsan beyni evrenin en bilinmeyen, en karmaşık ve en mucizevi ögesidir. Allahü telanın yaratmış olduğu bu mucizevi yapıyı araştıran nöropsikoloji, psikoloji ve biyoloji olmak üzere hali hazırda dünya yüzünde üç bilim dalı vardır. Bos­ton...
Mecelle Kanunu Nedir?
Asıl adı, Me­cel­le-i Ah­kam-i Ad­li­ye olan meş­hur Me­cel­le; Os­man­lı Dev­le­ti za­ma­nın­da, 1869–1876 yıl­la­rı ara­sın­da Ah­met Cev­det Pa­şa baş­kan­lı­ğın­da­ki 14 ki­şi­lik bir il­mî he­yet ta­ra­fın­dan,...
Teknoloji Bağımlığının Zararları
Sizlere, geçenlerde ki bir köşe yazımda bahsetmiştim. Bazı okuyucularım yıllardır, sigara, uyuşturucular ve her türlü madde bağımlılığı yapan maddelereler ilgili önemli yazılar yazdığımı dile getirdiler. Bu gibi yazılarıma neden...
TÜRKİYE VE TÜRK İNSANI BUDUR
Askerlik yapamadığı için tutuklanma endişesiyle 42 yıldır Türkiye'ye gelemeyen Ermeni asıllı Türk vatandaşı doktor, yıllar sonra İstanbul'a geldi. Almanya'da yaşayan 1952 İstanbul doğumlu, Ermeni asıllı Türk ve Alman vatandaşı...
İYİDERE’Lİ KURRA HAFIZ AKREPOĞLU OSMAN EFENDİ
Büyüklerimiz ne güzel söylemişler, Tarih bir milletin en önemli hafızasıdır. Benimde dünyaya geldiğim yer olan İyidere (Aspet) ilçemiz, her zaman geçmiş tarihiyle, dünü ve bugünüyle gurur duyulacak Rize'mizin önemli ilçelerindendir....
YENİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAĞLIK KÜLLİYESİ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesin Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şaban Şimşek hocamız, birkaç hafta önce, RTSO toplantı salonunda, Rize'de görev yapan bir kısım basın mensubu, SKT Başkanları, Kamu ve Özel kurum ve kuruşların yönetici...
IRKÇI BATI, BATTIKÇA BATIYOR
Dünya da batı ülkelerinde bilinçli bir şekilde yayılan ırkçı, kafatasçı, ikiyüzlü Türkiye düşmanı, siyahlar beyazlar ayrımı tutum ve uygulamaların çoğaldığı batıdaki bir kısım ülkeleri lanetle kınıyorum. Aşağılıkların,...
BARIŞ ADAMI ALİYA İZZETBEGOVİÇ
Hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen Bosna Hersek'i bağımsız bir devlet yapmayı başaran, savaşın yaşandığı zor dönemlerde halkın etrafında kenetlendiği, rahmetli Aliya İzzetbegoviç, geçen hafta vefatının 14'üncü...
GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRKİYE-ABD KRİZLERİ
ABD ve Ülkemiz arasında en son yaşanan vize krizi akıllara geçmişte yaşanan benzer yılları gündeme getirmiş oldu. ABD ile 1960'lı (Bendeniz, 1 yıl sonra (26 Mayıs 1961) dünyaya gelmişim.) yıllara uzanan krizlerin tarihsel seyri içindeki...
2017 Yılı Nobel Ödülleri Ve Nobel Ödülü Alan Bilim Adamımız
2017 Yılı Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahibi, numunelerin son derece düşük sıcaklıkta incelenmesine olanak tanıyan kiro-elektron mikroskobiksini geliştiren İsviçreli Jacques Dubochet, Alman Joachim Frank ve İngiliz Richard Henderson'un...
Ermeni Soykırımı İngiliz Yalanıdır
Sözde Ermeni soykırımının İngilizler tarafında uydurulmuş bir yalan olduğunu; ABD'nin meşhur tarihçi ve Osmanlı uzmanı Profesör Justin McCarthy vesikalara dayalı olarak iddia etmiş olup, bu görüşleri gayet doğrudur. Aynı bilim adamına...
Ölülerimize Ve Yakınlarına Saygı Azalıyor
Öncelikle, niçin ve neden bu hale geldik sorusunu sormadan edemiyorum! Bendeniz, çocukluğum ve gençlik yıllarında da, yakınlarım, komşularım, akrabalarım, arkadaşlarım gibi vefat eden ölülerimizin cenazelerine katılırdım. O yıllarda (1900'lu...
Her Müslümanın Bilmesi Gereken Dini Bilgiler
Her Müslümanın, öğrenmesi farz veya vacip olan fıkıh, ilmihal bilgilerini öğrenmesi lâzımdır. Bu bilgileri öğrenmemek fısktır, günahtır. Fasıkların şahitliğinin kabul olmadığı, kitaplarda yazılıdır. Seyit Emir Gilal hazretleri,...