Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Kur’ân-I Kerim’i Peygamberimiz Gibi Yaşamalı
Sizlere, bilebildiğim kadarı ile en doğruyu, dosdoğruyu, gerçeği, iyiyi, güzeli, yararlıyı, ilmi, irfanı, bilimi, sanatı, doğru kültürü, bilgiyi kazandırmaya çalışıyorum. Lütfen, önyargısız okuyunuz. Doğru anlayınız, yaşayınız...
İnsanlıklı İnsan Olmanın Yolu
 İnsanlıklı, insancıl, insaniyetli insan olmanın yolu; 'ideal değerler eğitimi almaktan, İslam dinini ve ilmi öğrenip, yaşamaktan geçer.” ' İdeal; kültür üstünlüklerini kendinde toplayan, yüksek ve yararlı niteliklerdir.”...
İnsan, insanlığını yitirmemeli
İnsan önce yaratılışının gayesini öğrenip, ona göre doğru- gerçek bilgi edinip, bu bilgiyi yaşamalı. Önce gerçek ve hak din olan İlahi İslam dinini öğrenip, yaşam tarzı yapmalı. İslam dininin esaslarını, hükümlerini ilmi olarak...
Dinim İslâm, Peygamberim Hazreti Muhammet SAV
Din, akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve ahirette iyiliğe, huzura ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir mesajdır. ' Allah cc. indinde gerçek din sadece ve ancak İslam dinidir.” İslam dini yegâne hak dindir. İslam dini dışında...
İki dünyada huzur ve mutluluğa erişme
Akıllı, zeki, bilgili, bilinçli, ilimli, bilimli, sanatlı, meslekli, doğru, dürüst, güzel ahlaklı, edepli olgun insan; iki dünyası için gereken her çalışmayı yapar. Dünü harika, harikulade, şahane, muntazam değerlendirir. Bugünü en mükemmel...
İslam'ı doğru öğrenip, yaşayalım
İnsan önce kendi yaratılış amacını öğrenmeli. Niçin, neden, niye, nasıl, kim tarafından yaratıldığını bilmeli. Hayatı nasıl değerlendirmesi gerektiğini, neleri yapacağını bilmeli. Allah cc. ve peygamberini tanıyıp, ne dediğini özenle,...
Okumadan Bilemezsiniz, Anlamadan Öğrenemezsiniz
 İstikametin hak, hakikat, dosdoğru, gerçek olması için öncelikle maddi, manevi anlamda temizlenmek gerekir. Bir boy abdesti alıp, besmele ile başlayıp, samimiyetle Nasuh tövbesi etmeli. Günahlarımıza ihlâsla tövbe etmeli. Esirgeyen ve...
Yüce Allah’a İtaat, Peygamberini Önder Edince
    Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın varlığına, birliğine, eşi – benzeri olmadığına şüphesiz iman ettim, inandım. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere ve kazaya iman ettim. Kur'ân-ı Kerim'e...
Yüce Allah Ve Peygamberinin İnsanlara Öğüdü
Sözlerin en doğrusu Yüce Allah'ın sözleridir. En doğruyu Allah cc. söylüyor. Kur'ân'ı en güzel şekilde peygamberimiz sas. Hayatına uyguladı. En güzel biçimde analdı, açıkladı, öğretti, yaşadı pratiğini yaptı. Kur'ân'ı...
Hak, Hakikati Yaşamak, Hidayet İle Olur
Günümüz dünyası bilim, iletişim, haberleşme, teknoloji alanında çok büyük gelişme sağlamıştır. Bilim ve teknolojide, iletişim ve bilimde ilerledikçe, insanlıklı olacağı yerde, maymunlaşmaktadır! İnsanlığını kaybetmektedir. Ürettiği...
Başarılı lider iyi yönetici olmalı
Başarı; 'sonucunun faydalı olduğu düşünülen, bir eylem gerçekleştirmek, bir işin üstesinden gelmektir. ' Başarı, sadece üstün yetenekli kişilerin işi değildir. Normal olan insanlarda başarılı olabilir. Önemli olan; aklı,...
Hak inancın insanları değerli olur
Bizler,  hak mümin ve bilge bilinçli samimi Müslümanlar; İlahi olan hak bir inancın, dinin mensuplarıyız. Bizler, dinimiz olan, İslam'ın ilkelerini, kurallarını, kaidelerini en içten gelen samimiyet duygularımızla; tam, eksiksiz,...
İslam, Takva Mümin, Samimi Müslüman
Elhamdülillah Hakk'a mümin ve Müslüman'ım. Âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan ve öldüren ve de tekrar diriltecek olan, Yüce Allah'ıma hamt eder, şükreder, teşekkür eder, ibadet eder, emirlerini tutar, yasakladıklarından...
Yüce Allah ve Peygamberi Diyor ki;
'Allah'tan sözlü dua ile isterken; fiili olarak da gereğini, olması gerekeni; en iyi, güzel, kaliteli, verimli, yüksek standartlı, dosdoğru, stratejik, ilmi, teknolojik şekilde yapmalı.”  'Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara...
İlahi Mesaj Ve İlim Öğrenip, Yaşayalım
( Değerli Cumhurbaşkanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım, Bürokratların ve Aziz Milletimin Okumasında Yarar, Hayır Vardır) Bakara Süresi, 156. Ayet: ' Biz, şüphesiz Allah'a aidiz ve sonunda şüphesiz O'na...
İnsanın iki dünyada kurtuluşu
 İslam dini, Allah cc. tarafından, Cebrail aracılığıyla, vahiy yolu ile gönderilmiş tek ilahi dindir. İnsanlara huzur, mutluluk, kolaylık, rahatlık, iyi, güzel, doğru, dürüst, adil, güzel ahlak, edep, hayâ, ilim, bilim, hak, hukuk, hakkaniyet,...
ALLAH CC. KUR’ÂN’DA BİZE SÖYLÜYOR
Esirgeyen, bağışlayan, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a hamt ediyorum. Sadece Allah'a kulluk- ibadet ediyor ve sadece O'ndan yardım bekliyorum. Başka ilahlar, rabler edinmiyorum. Sadece Allah'ın yolunda, peygamberimiz izinde gidiyorum....
Güzel Ahlaklı Yaşamak Fazilettir
Kur'ân'ı Kerim her asra, çağa, zamana hitap eder. Her çağda insan ondan nasiplenir. Akıl, bilgi, hikmet, feyiz alır. İrşat olur. Dünya ve ahirette lazım olan her şeyi Kur'ân ve Kur'ân'ın açıklayıcısı, anlatıcısı,...
ETKİLİ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
( Oku! Kalk ve Halkı Uyar! Oku! Devletimiz, Milletimiz Olarak Gerekeni Yap! Oku ki; İyilik, Hayır, Fayda Oluşsun.)  Okumayıp, bilmeyenlerin;  etkili iletişim ve halkla ilişkiler kuramayanların, bilgi sahibi olmayanların, kendine ve halka...
Allah'ın tarafında olmak
En'an süresi 32. Ayet: ' Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır. Ahiret yurdu, sakınanlar için daha iyidir. Düşünmüyor musunuz? Dünya hayatı gelip, geçici ve düşük değerdedir. Ahiret daha değerlidir. Dünya hayatını tercih ediyorsunuz...
Yaşanabilir bir dünyayı nasıl kurmalıyız
( Akıllı, zeki, bilgili, bilinçli, önyargısız insanların okumasında; fayda, önem, hayır vardır.) Yaşanabilir bir dünyayı ancak İslam, ilim, bilim, fazilet değerlerinin yaşanabilir hale getirilmesi ile kurmamız mümkündür. Medeniyet sadece...
5n 1k İle Ne Olalım Ne Olmayalım?
( Devlet Yöneticilerimizin ve Değerli Halkımızın Okumasında Hayır ve Yarar Vardır) Her şeyden önce âlemleri hiç yoktan yaratan, Yüce Allah'ı Kur'ân-ı Kerim'de, Esma'ül Hüsna'da belirtilen şekilde bilmeli, tanımalı,...
Eğitim- Öğretim, Terbiye, Güzel Ahlâk Kazandırma
Bizler, çocuklarımıza iyi, güzel, doğru, yararlı, olumlu, ilmi, bilimsel, dinsel, teknik, teknolojik bir eğitim, öğretim kazandırmamız için; önce bizler kendimizi ideal boyutta realist yetiştirmeliyiz. Biz, anne ve baba, öğretmen, yönetici,...
Müslüman; Muttaki, Takva, Vera Olmalıdır
Hak Mümin ve hakiki Müslüman dediğimizde; çok farklı, faziletli, ilimli, bilimli, dinli, imanlı, en güzel, üstün, yüksek İslam ahlaklı, ihsanlı, ibadetli, İslam muamelatlı, hukuklu olur. Hak, hukuk, doğruluk, adalet, hakkaniyet,  güzel...