Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Hak hakikat bilinmeden yaşanılmaz
Hakkı, hakikati- doğru ve gerçekleri bilmek için; 'akıllı bilge, bilgin mümin ve Müslüman olmak gerekir. Akıllı Müslüman; 'hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, yararlıyı zararlıdan, olumluyu...
Müslüman’ın Söz, Yazı, Eylemleri Doğru Olmalı
Peygamberimiz buyuruyor. Darimi Hadis' İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen duygudur. Kötülük ise, insanlar sana fetva verseler bile, gönlünü huzursuz eden, içinde kuşku bırakan duygu, düşüncedir.”                ...
İnsanlıklı insan ve bağımlılıktan kurtulmak
İnsanlıklı, insancıl, insaniyetli, iyi, güzel, dosdoğru, dürüst, yararlı, ideal insan olmanın yolu; ilim ve İslam dinini yaşamaktan geçer. İlim ve İslam dinini yaşayan, her türlü ideal fikir, düşünce, davranış, hareket, güzel ahlak,...
İdeal İnsan; İdeal Fikirlerle, İlimle, İrfanla Olur
'Ey iman edenler! Allah'a itaat ediniz. Resulüne itaat ediniz ki, yaptığınız amelleri boşa çıkarmayınız.” Muhammet süresi 33. ayet 'Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse;  Allah, onu alt tarafından ırmaklar akan, Cennetlere...
Çevre, Şehircilik, Belediyecilik Ve İnsan
   İnsan, kendini çağa uygun en iyi, güzel, doğru, dürüst, yararlı, verimli, stratejik kaliteli, ilimli, irfanlı, bilimli, sanatlı, pek çok maharet ve meziyetli olarak yetiştirmeli. Bunun için çok yeterli öğrenim görüp, yetkin...
İnsan, İslâm Olunca Veya Olmayınca!
 İnsan, İslâm olunca; en ideal sıfatlı, özellikli, nitelikli, iyi, güzel, dosdoğru, yararlı, değerli, olgun insan, insanlıklı insan, insaniyetli insan, merhametli, şefkatli, müşfik harika, harikulade, mükemmel insan olur. İnsan, '...
İnsan; Akıllı, Bilgili, Bilinçli, Üretken Olmalı
    İnsan; aklını, zekâsını, ilmini, bilgisini doğru edinip, doğru kullanmalı. Edindiği bilgiyi kazanım haline getirip, yaşamalı. Hak nedir, batıl nedir, iyi nedir, kötü nedir, güzel nedir, çirkin nedir, yararlı nasıldır, zararlı...
Allah’ın Ve Peygamberinin Dini İslâm’dır
Olgun, samimi, bilgili, bilinçli hak mümin ve samimi Müslüman olmalı. Bunun için İslam dinini ve akli-doğa ilimlerini doğru bilip, yaşamalı. Peygamberimizin, Allah'tan Cebrail aracılığı ile mesajı alıp, insanlara ulaştırdığı, İslam...
İslam olmak olgun insan olmaktır
İnsanlar, İslam olunca, hak mümin ve bilgili bilinçli samimi Müslüman olunca, İslam'ın tüm değerlerini yaşar. Olgun, mükemmel, ibadetli, ihsanlı- iyilikli, güzel, iyi, hayırlı, yararlı insan olur. Hayatı anlamlı yaşayıp, iki dünya...
Kendimizi, Haddimizi, Hududumuzu, Rabbimizi Bilmeliyiz
Olgun insan dediğin; öncelikle kendini, haddini, hududunu, hukukunu, Rabbini hakkıyla bilmelidir. İlim ve İslam bilip, insanlıklı olgun insan olmalıdır. Allah'a ibadeti, varlığa iyiliği, hizmeti, infakı, yardımı, paylaşmayı, dayanışmayı...
İslam inancını doğru öğrenelim
İzninizle, sizlere, İslam İnancını = Kelam İlmini, bilebildiğim, kadarı ile yazmaya çalışacağım. Ön yargısız okumak isteyenlerin, okumasında; yarar, iyilik, güzellik, önem, değer vardır. İyi niyetle okuyanların, çok kazanımları olacağına,...
Allah’ımı, Kur’ân’ımı, Peygamberimi Çok Seviyorum
Rabbim, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah cc. Dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammet sav. Kıblem Kâbe, yolum Allah cc. yolu- sırat-ı müstakim, önderim, kılavuzum; Hazreti Muhammet'tir. Kur'ân'ı peygamberimiz...
Kur’ân-I Kerim’i Peygamberimiz Gibi Yaşamalı
Sizlere, bilebildiğim kadarı ile en doğruyu, dosdoğruyu, gerçeği, iyiyi, güzeli, yararlıyı, ilmi, irfanı, bilimi, sanatı, doğru kültürü, bilgiyi kazandırmaya çalışıyorum. Lütfen, önyargısız okuyunuz. Doğru anlayınız, yaşayınız...
İnsanlıklı İnsan Olmanın Yolu
 İnsanlıklı, insancıl, insaniyetli insan olmanın yolu; 'ideal değerler eğitimi almaktan, İslam dinini ve ilmi öğrenip, yaşamaktan geçer.” ' İdeal; kültür üstünlüklerini kendinde toplayan, yüksek ve yararlı niteliklerdir.”...
İnsan, insanlığını yitirmemeli
İnsan önce yaratılışının gayesini öğrenip, ona göre doğru- gerçek bilgi edinip, bu bilgiyi yaşamalı. Önce gerçek ve hak din olan İlahi İslam dinini öğrenip, yaşam tarzı yapmalı. İslam dininin esaslarını, hükümlerini ilmi olarak...
Dinim İslâm, Peygamberim Hazreti Muhammet SAV
Din, akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve ahirette iyiliğe, huzura ve mutluluğa ulaştıran ilahi bir mesajdır. ' Allah cc. indinde gerçek din sadece ve ancak İslam dinidir.” İslam dini yegâne hak dindir. İslam dini dışında...
İki dünyada huzur ve mutluluğa erişme
Akıllı, zeki, bilgili, bilinçli, ilimli, bilimli, sanatlı, meslekli, doğru, dürüst, güzel ahlaklı, edepli olgun insan; iki dünyası için gereken her çalışmayı yapar. Dünü harika, harikulade, şahane, muntazam değerlendirir. Bugünü en mükemmel...
İslam'ı doğru öğrenip, yaşayalım
İnsan önce kendi yaratılış amacını öğrenmeli. Niçin, neden, niye, nasıl, kim tarafından yaratıldığını bilmeli. Hayatı nasıl değerlendirmesi gerektiğini, neleri yapacağını bilmeli. Allah cc. ve peygamberini tanıyıp, ne dediğini özenle,...
Okumadan Bilemezsiniz, Anlamadan Öğrenemezsiniz
 İstikametin hak, hakikat, dosdoğru, gerçek olması için öncelikle maddi, manevi anlamda temizlenmek gerekir. Bir boy abdesti alıp, besmele ile başlayıp, samimiyetle Nasuh tövbesi etmeli. Günahlarımıza ihlâsla tövbe etmeli. Esirgeyen ve...
Yüce Allah’a İtaat, Peygamberini Önder Edince
    Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın varlığına, birliğine, eşi – benzeri olmadığına şüphesiz iman ettim, inandım. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere ve kazaya iman ettim. Kur'ân-ı Kerim'e...
Yüce Allah Ve Peygamberinin İnsanlara Öğüdü
Sözlerin en doğrusu Yüce Allah'ın sözleridir. En doğruyu Allah cc. söylüyor. Kur'ân'ı en güzel şekilde peygamberimiz sas. Hayatına uyguladı. En güzel biçimde analdı, açıkladı, öğretti, yaşadı pratiğini yaptı. Kur'ân'ı...
Hak, Hakikati Yaşamak, Hidayet İle Olur
Günümüz dünyası bilim, iletişim, haberleşme, teknoloji alanında çok büyük gelişme sağlamıştır. Bilim ve teknolojide, iletişim ve bilimde ilerledikçe, insanlıklı olacağı yerde, maymunlaşmaktadır! İnsanlığını kaybetmektedir. Ürettiği...
Başarılı lider iyi yönetici olmalı
Başarı; 'sonucunun faydalı olduğu düşünülen, bir eylem gerçekleştirmek, bir işin üstesinden gelmektir. ' Başarı, sadece üstün yetenekli kişilerin işi değildir. Normal olan insanlarda başarılı olabilir. Önemli olan; aklı,...
Hak inancın insanları değerli olur
Bizler,  hak mümin ve bilge bilinçli samimi Müslümanlar; İlahi olan hak bir inancın, dinin mensuplarıyız. Bizler, dinimiz olan, İslam'ın ilkelerini, kurallarını, kaidelerini en içten gelen samimiyet duygularımızla; tam, eksiksiz,...