banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Müslüman’ın Doğru İnancı, İtikadı Nasıl Olur?
Müslüman'ın, akaidi, imanı, itikadı, inancı dosdoğru, yanlışsız, eksiksiz olmak zorundadır. Müslüman'ın veya insanın inancı sağlam, sağlıklı, Kur'ân, sünnet, İslam merkezli, peygamberimiz eksenli olmalıdır. Bu bir vazgeçilmez,...
Bilgi, Kültür, Sanat, Meslek İnsani Yüceltir
 Bilgi, ilim, bilim, İslâm, kültür, sanat, meslek, inanç öğrenmek, en büyük fazilettir. Kur'ân; ' Allah'ın adı ile oku! Diyerek, vahiy yolu ile gelmeye başladı. Daha sonra da; 'yaz, anlat, yaşa, diye devam etti.”...
Aklı, zekâyı; doğru bilgi ile kullanmalı
Dünyada aklını, zekâsını, doğu bilgilerle kullanma oranı ne kadardır, diye bir düşünelim. Akıl, akıllı olma, zekâ, doğru bilgi nedir, diye bir beyin fırtınası yapalım. İnsanların büyük çoğunluğunun farklı zamanlarda aklını,...
Olgun, gelişmiş insan olmanın yol ve yöntemi
Bizler, olgun, gelişmiş, medeni, bilgili olmak için öncelikle çocukluk yaşımızdan itibaren çok iyi bir eğitim- öğretim almalıyız. İlim, meslek, sanat, kültür, güzel ahlak, edep, hayâ, görgü kuralları olarak çok iyi yetişmeliyiz. Öncelikle...
İnsanlara rehber, mürşit, güzel örnek olalım
Müslümanlar, peygamberimiz ve İslam âlimleri gibi insanlara rehber olmalı. Mürşit olmalı. Güzel örnek olmalı. Peygamberimiz, seçkin sahabeler, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı âlimleri gibi diğer Müslüman âlimler gibi insanlara rehberlik...
Sağlığımızı ve zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz?
Hadis-i şerif: ' İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Bunlar sağlık ve zamandır.” Ayet meali: ' Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakin dünya hayatı sizi aldatmasın!”...
Toplum olarak hangi özelliklerimiz olmalı
Birey, aile, toplum, millet, ümmet, insanlık olarak önce insan olmalıyız. Sonrada samimi dindar, bilge, takva, hak mümin ve Müslüman olmalıyız. Önce insan olmalıyız, dememin nedeni; insan olamayanların, mümin olma şansları ve niyetleri yoktur....
Birey, Aile, Toplum, Devlet Kutsaldır
İnsan, Allah'ın yarattığı en güzel, en onurlu, iyi, akıllı, zeki, düşünceli, sorgulayan, iş başarabilen, pek çok özelliği, niteliği bulunan üstün, güzel, kutsal varlıktır. Eğer ilim, bilim, bilgi, kültür,  sanat, meslek,...
İlim ve İlim Sahipleri Üstündür
Peygamberlerden sonra en üstün insan; ilme, hak din İslam dinine, bilime, bilgiye sahip olup da, ilim ile yaşayan, olgun, faziletli, değerli insanlardır. İlmi yaşayan insanlar, üstün insanlardır. İlim sahibi insan, Allah'ı sever, saygı...
Milletimiz, Ülkemiz, İnsanlık için nasıl çalışmalıyız
Yararlı olabilmek için öncelikle; bilgili, bilinçli, meslekli, sanatlı, yetenekli, becerikli, ekip çalışması yapan, stratejik plan, program, proje ile verimli, kaliteli iş yapabilen olmalıyız. Birey, aile, toplum, devlet olarak her işin en stratejik...
Emperyalistlerin İşgali, Sömürüsü, Vahşetleri
Emperyalist işgal, sömürü, sömürgeleştirme; korkunç, dehşet veren vahşetler, tarih olarak, 1492 Coğrafi keşiflerle başladı. Avrupa'nın pek çok ülkesi; yeni yerler, bölgeler, ülkeler keşfediyor, derken;  sömürgeleştirdiler....
Ehil, bilge, takva kişilerle istişare etmeli
İstişare; 'danışma, fikir sorma, anlamına gelmektedir.” Ehl- ehil; 'sahip, malik olan- olanlar, becerikli, elinden iş gelir. Yetenekli, maharetli, meziyetli,  bir işi hakkı ile hakkaniyetli yapma, yabani olmayan, gibi pek çok anlama...
İman ve islam Dini esasları
İnsan, beden ve ruhun oluşumundan oluşan; akıllı, zeki, ileri- geri düşünebilen, konuşan, maharetli, onurlu, üstün, sorgulayan, güzel varlıktır. Maddi, manevi yönü ile gıdaya gereksinimi olduğu gibi manevi değerlere de gereksinimi vardır....
PEYGAMBERİMİZİ TANIMADAN, KUR’ÂN YAŞANILMAZ
Peygamberimizin dünyaya gelişi, dünyanın en önemli kutlu olayıdır. Kendilerine peygamberlik görevinin verilmesi, Mekke'den Medine'ye göç etmesi, orada bir İslam Devleti kurması, fetihleri, eğitimi- öğretimi çok önemli kutsal, mukaddes...
Dinimiz İslam bilgi dinidir
İslâm dini, ilim dinidir. İlim sahipleri dinimizi daha iyi, güzel, kolay anlar ve dosdoğru yaşar. Kur'ân hükümlerini, peygamberimizin kılavuzluğunu, seçkin sahabe yaşayışını, İslam âlimlerini, akli ve nakli ilimleri daha doğru anlar...
Müslüman Rehber, Mürşit olmalı
  İyi Müslüman; âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakladıklarından sakınan olmalı. Muhakkak güzel ahlaklı, edepli, haya sahibi, barışçı olmalı. Maddi, manevi anlamda temiz olmalı. Üst baş, ev,...
MÜSLÜMAN, TÜM DEĞER YARGILARINI YAŞAMALI
Allah cc. Hiçbir şeyi boşu boşuna, sorumsuz, amaçsız, gayesiz, anlamsız yaratmamıştır. Her varlığı bir amaç, hedef, gaye için ölçülü, dengeli, ahenkli,  gereği üzerine yaratmıştır. İnsanların yaratılış gayesi ise diğer varlıklardan...
İslam kardeşliği, insan karındaşlığı
Allah cc. Ve peygamberimiz; 'Müslümanlar kardeştir. Ancak müminler kardeştir,” buyuruyor. İslam dininde, Allah cc. Kur'ân, peygamber, tevhit inancına inananlar; kardeştir. Biz müminler,  kardeşlik görev, sorumluluk, yükümlülük,...
TÖVBE EDİP, SADECE HAK DİN İSLAM’A YÖNELMELİ
 Tövbe; günahlardan, haramlardan, sapkınlıktan, küfürden, batıldan, hak din İslam'a, sevaba dönüştür. Müslüman, günahlardan pişman olup, sevap yapmaya dönünce, Allah cc. Tövbesini inşallah kabul edip, cehenneme koymak yerine...
RABBİMİZ ALLAH CC. İNSANI ANLATIYOR
En büyük İlahi mucize olan Kur'ân'ı Kerim'i hakkıyla, peygamberimiz gibi anlayıp, yaşamamız gerekir. Allah cc. âlemleri hiç yoktan yaratan, yaşatan, öldüren ve tekrar diriltendir. Dünyada, uzayda, evrende her varlık, Yüce Allah'ın...
Sadece ve ancak Allah'a yönelmeli
  ( Sapkınlığı, zalimi, haksızlığı, anarşiyi, şiddeti, terörü, teröristi, sapıklığı, pislik baronlarını, şer oluşturanları, katilleri, katliamcıları, insanlık ve İslam düşmanlarını kınıyorum, lanetliyorum.  Dolaylı...
Devleti, Milleti Müslümanca Yönetmeli
Ahlakî, manevi hastalıklar ve bu hastalıklardan kurtulmanın yolu, çözümü, çaresi vardır. Önce maddi, manevi, psikolojik, bedeni hastalıklardan korunma öğrenilmeli. Hastalıkları yapan nedenler doğru tespit edilmeli. Sonrasında iyileşme için...
Devleti Bilim ve Din İle Yönetmeli
Cahilliğe, kültürsüzlüğe, sapkınlığa, sapıklığa, şaşırmışlığa, sapıtmışlığa, dinsizliğe, ölçüsüzlüğe, dengesizliğe, anormalliğe, bozukluğa karşı her türlü önleyici mücadeleyi veriniz. Dinimiz İslam, bizlere bilgili,...
Bir Dünyadan Bir Ahiretten Yazalım
 Bütün yazılarım, insanların iki âlemde; daha iyi, güzel, doğru, dürüst, olumlu, yararlı, olgun, medeni olması içindir. Eleştirilerim; yapıcı ve olumlu, yergilerim; insanların fark etmesi, anlaması içindir. Hiçbir insan ve varlık...

site sağ üst köşeye bayrak ekle