banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
İslam Huzur ve Mutluluk Sağlar
İslâm dini akılla, zekâ ile ilimle gerçek anlamda dosdoğru yaşandığında; iki âlemde huzur ve mutluluk sağlar. İslam dinini hakkıyla ve layıkıyla yaşayan bireyler, aileler, toplumlar, ülkeler; maddi, manevi anlamda huzur ve mutluğu gerçekleştirir....
KUR’ÂN, derde deva, hastalığa şifa, güçsüzlüğe dermandır
Kur'ân-ı Kerim her derde deva, her hastalığa şifa, güçsüzlüğe dermandır. Kur'ân; ilim, akıl ile peygamberimiz gibi anlayıp, yaşandığında, her sorunu çözer. Her soruna çare olur. Kur'ân, birlik, beraberlik içinde, ortak...
Allah CC İnsanlara en doğruyu söylüyor
Kur'ân-ı Kerim, Yüce Allah'ın sözleridir. Allah cc. Cebrail Meleği aracılığıyla Hazreti Muhammed sav. Peygamberimize vahiy yolu ile ayetlerini, sürelerini nakletmiştir. Bizler, Allah'ın Kur'ân'da yazılı olan bu sözlerini...
Müslüman dosdoğrudur ve doğrularla beraberdir
 İslâm dinine inanan ve yaşayan kişilere mümin ve Müslüman denir. İslam dininin pek çok ilkesi, kuralı, kaidesi, usulü, edebi, adabı, güzel ahlakı, ibadeti, iyiliği, güzelliği, yararı, olumluluğu, yapıcılığı vardır. Hak, hukuk,...
Eğitim - Öğretimde Stratejik TKY
Yepyeni bir 'eğitim- öğretim” modeli ile mutlu öğrenciler, huzurlu aileler, başarılı öğretmenler oluşturulabilinir. Bunu, stratejik eğitim- öğretim, kaliteli, verimli plan – program- projelerle gerçekleştirmek mümkündür. Eğitim...
Güzel ve Yüksek İslam Ahlakı İyileştirir
Güzel Ve Yüksek İslam Ahlakı ile insan iyileşir, güzelleşir, doğru, dürüst olur. Kendine ve başkalarına iyiliği, yararlılığı olur. Olgun, mükemmel, numune, güzel hasletlere sahip olur. İyi ile kötüyü birbirinden ayırt edip; iyi, güzel,...
Kur’an- I Kerim’i Tanıyalım Ve Yaşayalım
Lütfen! Kur'ân-ı Kerim'i tanıyalım ve peygamberimiz gibi yaşayalım. Bugün Müslümanlar Kur'ân-ı tanımamaktadır. Namazda bile okuduğu dua ve sürelerin anlamını bilmemektedir. Her gün okunan ezanın bile anlamını bilmemektedir....
Hedefimiz; İyi, Bilge, Takva Müslüman Olmalı
Bir insanın gerçek anlamda dosdoğru, hak mümin hakiki Müslüman olması için; önce gerçek ilim ve İslam dini sahibi olması gerekir. İnsan bilmediği bir inancı, düşünceyi, olayı yaşayamaz. Önce bilmek gerekir. Bilmeden olmaz, yaşanılmaz....
Aklen, Zihnen, Ruhen, Bedenen Sağlıklı Olmalı
Hak mümin, hakiki olgun bilge Müslüman; aklen, zihnen, ruhen, bedenen, bilgi durumu ile sağlıklı, sağlam, doğru, dürüst, hakkaniyetli,  güzel ahlak, edep, hayâ sahibi olmalı. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, edep, hayâ,...
Anarşi, Şiddet, Terör Ve İslâm
Sizlere, bir eğitimci öğretmen, araştırmacı yazar olarak; yazabildiğim, kadarı ile en doğru, güzel, iyi, yararlı, olumlu, bilimsel, sanatsal, eğitsel, sağlık, yaşamda gereken her bilgiyi yazmaya çalışacağım. Biz yazdıkça, sevap kazanacağız....
Allah CC. Kur’an, Peygamber (SAV) ve İnsan
'Sizlere, dünyanın en güzel, iyi, doğru, yararlı, olumlu, gerçek bilgilerini yazmaya çalışıyorum. Lütfen okuyunuz. Yararlanınız. Sosyal medyada paylaşınız. Tebliğ ediniz. Bilgi edinirseniz, kazanımınız olur, inşallah.” Kovulmuş...
İnsan Ancak Hak İle Hidayete Erişir
İnsan eğer aklını, zekâsını dosdoğru çalıştırır da; dosdoğru, gerçek bilgiler edinirse, kazanımı olur. O zaman doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, yararlıyı zararlıdan, olumluyu olumsuzdan, hakkı...
Yetişkinin, Gencin, Çocukların İyi Yetiştirilmesi
İnsanın önce kendini en iyi şekilde yetiştirmesi farz olan bir görevdir. Allah cc. bizim okumamızı, ilim, bilim, bilgi edinmemizi, en ideal biçimde yaşamamızı istiyor. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmemizi, başkalarına hayrımızın,...
Emperyalizm Ve Mankutları
Emperyalizm; bir devletin veya ulusun, başka devletleri siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal, fikir ile egemenliği altına alarak, yayılmasıdır. Bu bir işgal veya sömürgeleştirme halidir. Emperyalizme 'sömürgeleştirme” denilse...
Yaradan Rabbinin adıyla oku
Lütfen! Mutlaka okuyalım. Bilgi, fikir sahibi olalım. Rahmet peygamberi, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammet'in sav. Hayatı Kur'ân idi. Kur'ân'ı Kerim'i ve peygamberimizi öğrenmek, bilmek, anlamak, yaşamak için; 'Yaratan...
Hak Mümin Ve Hakiki Müslüman Başarılı Olur
Hangi statüde, konumda, durumda, kim olursa olsun; eğer ideal hak mümin ve hakiki Müslüman ise başarılı olur. İnancı, itikadı, Müslüman'ın başarılı olmasına neden olur. Ne ölçüde İslam ve Müslüman yaşantısına sahip ise, o ölçüde,...
Yönetici; Akıllı, Zeki, Bilge, Adil, Dürüst Olmalı
Devlet ve millet olarak; akıllı, zeki, bilge, İslam, Müslüman olmalıyız. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak, adaleti hakkaniyetle uygulamalıyız. Güzel ahlak sahibi olarak; ilmi, bilimsel, insani, İslam'ı, Müslüman'ca...
İdeal Yöneticinin Sıfatları Ve Yapacakları
T.C. Devletimizin yetkililerinin, hükümetimizin üyelerinin, tüm yöneticilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın, sağduyulu insanların okumasında ve uygulamasında çok büyük...
Etkin ve yetkin insan yetiştirmek
Yeterince okumuyoruz. Tarihi bilmiyoruz. Tarihten ibret alıp, ders çıkaramıyoruz. Günümüzü iyi değerlendiremiyoruz. Kendimizi koruyamıyoruz. Dost, düşman ayırt edemiyoruz. İnsanları tanıyamıyoruz. Yeterince önlem, tedbir alamıyoruz. Aldatılıyoruz....
Doğru fikir ve düşünce sahibi olmak
İnsan doğru duygu, niyet, düşünce, fikir, ilim sahibi olursa; hal, hareket, davranış, eylem ve yaşantısı, iyi, güzel, yararlı, değerli, önemli, olumlu olur. Haktan, hukuktan sapma göstermez. Sapkın, azgın olmaz. Sapkınlarla bir –beraber...
Hak hakikat bilinmeden yaşanılmaz
Hakkı, hakikati- doğru ve gerçekleri bilmek için; 'akıllı bilge, bilgin mümin ve Müslüman olmak gerekir. Akıllı Müslüman; 'hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, yararlıyı zararlıdan, olumluyu...
Müslüman’ın Söz, Yazı, Eylemleri Doğru Olmalı
Peygamberimiz buyuruyor. Darimi Hadis' İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen duygudur. Kötülük ise, insanlar sana fetva verseler bile, gönlünü huzursuz eden, içinde kuşku bırakan duygu, düşüncedir.”                ...
İnsanlıklı insan ve bağımlılıktan kurtulmak
İnsanlıklı, insancıl, insaniyetli, iyi, güzel, dosdoğru, dürüst, yararlı, ideal insan olmanın yolu; ilim ve İslam dinini yaşamaktan geçer. İlim ve İslam dinini yaşayan, her türlü ideal fikir, düşünce, davranış, hareket, güzel ahlak,...
İdeal İnsan; İdeal Fikirlerle, İlimle, İrfanla Olur
'Ey iman edenler! Allah'a itaat ediniz. Resulüne itaat ediniz ki, yaptığınız amelleri boşa çıkarmayınız.” Muhammet süresi 33. ayet 'Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse;  Allah, onu alt tarafından ırmaklar akan, Cennetlere...

site sağ üst köşeye bayrak ekle