Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Bilge Müslüman, İnançsız Filozoftan Üstündür
İslam dininin, Kur'ân, peygamber, veli- evliya, binlerce âlimi, değerli üstün faziletli olgun insanı vardır. Her biri eşsiz, benzersiz, denksiz, harika, harikulade, şahane, muhteşem, muazzam, mükemmel, yüksek standartta, en kaliteli, çok...
Allah’ı Sevenlerle Beraber Olmalı
Allah cc. İnsana şahdamarından daha yakındır. Allah'ın bizleri sevmesi için, bizlerde Allah'ı sevmeli, ona ibadet etmeli. Allah'ın davetine uyunuz ki, doğru yolda olasınız. Kendinize acıyınız ve Allah'a yöneliniz. Dua ediniz....
Müthiş Güzellikte Ahlâk, Din, İman, İlim Üzere Olunuz
Dosdoğru ve gerçek İlahi bir din olan İslam dini üzerine olunuz ki; hak, hakiki,  has, muttaki, takva, vera bir mümin Müslüman olasınız. Allah'a karşı görev ve sorumluluklarınızı eksiksiz yaşayınız. 'Allah'ın emirlerini...
Mümin Ve Müslüman, Zalim Ve Sapıtmış Olmaz
   Âlemlerin yaratıcısı, yaşatıcısı olan Yüce Allah cc. Mümin ve Müslümanların özelliklerini, niteliklerini, sıfatlarını belirlemiştir. Kur'ân'ın süre ve ayetlerinden, ben sizlere süre ve ayet numarası yazmadan,...
Kendini, Rabbini, Haddini, Hududunu Bilerek, Hakça Yaşamalı
 İnsan önce kendini bilmeli. Aslını, esasını, geçmişini, bugününü, yarınlarını, kim olduğunu, yaratılış gayesini bilmeli. İyi niyet ve dürüstçe, doğru düşünüp, yaratılış hedefini gerçekçi belirlemeli. İnsanın var oluşunun...
Bilgili, Bilinçli, Öngörülü, Dikkatli, Uyanık Olmalıyız
Olgun, bilgin, bilge, bilinçli, öngörülü, dikkatli, uyanık, olaylardan ders ve ibret alan olmalı. Tarihi bilmeli. Tarihten ders çıkararak, bugünü, yarınları çok iyi değerlendirmeli. Yanılmamalı. Hakça insanlarla fikir alışı yapmalı....
Ailede Huzuru, Mutluluğu Sağlama
Dünyanın en iyi, güzel, dosdoğru, dürüst, yararlı, değerli, olumlu insanı olmak için; âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın emirlerini tutmalı. Yasakladıklarından sakınmalı. Kendimize istediğimiz iyilikleri başkalarına da yapmalı....
Akılı, Zekâyı; İlimle, Hikmetle Kullanmalı
( Yazılarım, 'Bilimsel Makaledir.” Köşe Yazısı veya Deneme Yazısı değildir. Lütfen okuyup, bilgileniniz. Aydınlanıp, paylaşınız. Tebliğ ediniz. Tebliğ etme, farz ibadettir. Politik yazmıyorum. İlmi, bilimsel, hikmet dolu, en doğru,...
İnsanın kurtuluşu nerede, nasıl sağlanır?
Dünyada insanların çok büyük çoğunluğu, hayvanlar kadar kendini kurtarma bilgi, bilinç, beceri, yeteneğe sahip değillerdir. Kurtuluşa ermek için büyük çoğunluk; neslini, aslını, kendini koruyacak durumda değildir. Milyarlarca yıldan beri...
İnancımız, Kur’an Ve Sünnete Üzere Olmalı
'Kur'ân ve sünnet inancı dediğimiz, Ehl-i sünnet inancıdır. İnançta, amelde yegâne tek hak yol Ehl-i sünnet ve cemaat yoludur. Bu yol âlemlerin Rabbi olan, Yüce Allah'ın ve peygamberinin hak, hakiki, has, dosdoğru yoludur. Peygamberimizin,...
Nasıl İnsan Olursak, İyi İnsan Oluruz?
İnsan ya tam olmalı. Hakkıyla, layığıyla, dosdoğru, hakkaniyetli; tam, olgun, iyi, güzel, yararlı, işinin uzmanı olmalı. Ya da olmamalı. Eksik, yarım, yanlış bilgili insandan; yarar, iyilik, güzellik, doğruluk, fayda gelmez. Eğer bir yönetici...
Bilgili, Bilinçli, Öngörülü Ol; Zalime Aldanma!
(Lütfen, sabrederek, şükrederek, önyargısız, yeterli doğru niyet ve düşüncelerle anlayarak; azimle, gayretle yazılarımı okuyup, paylaşınız!) Önce insan olduğumuzun, insanlıklı olmanın, insaniyetli, insancıl, mümin insan olmanın bir...
Kaliteli, Verimli, Yüksek Standartlı, Bilge İnsan Olmalı
Öncelikle hak mümin ve has Müslümanların Ramazan ayını öncelikle tebrik ediyorum. İslam toplumlarına hayırlara sebep olmasını âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ımdan diliyorum. Müslüman, her zaman en iyi, yüksek kalitede eğitim- öğretim...
İlme, Hikmete, Kur’ân Ve Sünnete Bağlılık
Tek kurtuluş yolu; akla, zekâya, zihine, ilme, hikmete, Kur'ân ve sünnete bağlı olarak yaşamaktadır. Zihinin doğallığı, yapısı bozulmadan, aklı ve zekâyı geliştirmeli. İlmi, hikmeti, sanatı, mesleği, insanlığı geliştirmeli. En...
İyi İnsan Ol; Aldanan, Aldatan Asla Olma
İnsan neyi isterse, onu görür, onu bulur, ona kavuşur. İyiliği, güzelliği, doğruluğu, dürüstlüğü, yararlılığı, olumluluğu istediğinde; niyeti, duygusu, düşüncesi, eylem ve davranışları ile iyiliği, hakkı, hakikati istediğinde,...
Aklı Başında Bilge Olgun İnsan Olmalı
İnsan gibi insanlıklı, insancıl, insaniyetli, olgun, yararlı, iyi, güzel, dosdoğru, mükemmel insan olmak için; evrensel, dinsel, milli, manevi, ilmi, ahlaki değerlere sahip olarak yaşamak gerekir. Her zaman iyi niyetli, güzel duygulu, has düşünceli,...
Allah ve Peygamberini tanımadan asla olmaz
Hak, hukuk, adalet, doğruluk, gerçeklik, güzel ve üstün ahlak, edep, hayâ sahibi olmalı. Kurtuluşa eren olmak için, Allah'ı ve resulünü tanımak, bilmek, uymak, itaat etmek gerekir. Allah'ın emirlerine uymak, yasakladıklarından sakınmak,...
İnsan tüm güzelliklere sahip olmalı
Mümin ve Müslüman kişi, gerçek anlamı ile mümin Müslüman olması için Allah'ın yarattığı tüm iyiliklere, güzelliklere, doğruluklara, gerçeklere, yararlılıklara, ilme, sanata, tekniğe ve hikmete sahip olmalı. Dini bilgisi, bilinci...
Kur’an’ı, Peygamberimiz Gibi Yaşamalı
Allah cc. İnsanı kendine ibadet etsinler, diye yarattı. Her birey öyle kendi bildiği, anladığı, yerli yersiz davrandığı şekilde ibadet etmesin, diye İlahi mesajlar, peygamberler gönderdi. Suhuf- sayfa denen ilahi emirlerin yanında; Tevrat,...
Allah’ın Peygamberini Tanıyalım
En faziletli ibadet; âlemleri hiç yoktan var eden, yaratan, yaşatan Yüce Allah'ı hakkıyla ve layığıyla, Esma'ül Hüsna üzere bilmek, tanımak, kabul etmek, itaat etmektir. Bunun yanında, O'nun gönderdiği Kur'ân-ı Kerim'i,...
Sevgili Peygamberimizi tanıyalım
Karanlıkların, zulmün, adaletsizliğin, kötülüklerin, çirkinliklerin, yanlışın, hayâsızlığın, adaletsizliğin arttığı bir zamanda, bir güneş ve peygamberlikle görevlendirilecek, Hazreti Muhammed, Mekke'de doğdu. M.S. 571 yılında...
Akıllı, Zeki, Bilgili, Ölçülü, Dengeli Olmalıyız
Biz her zaman çok akıllı, zeki, bilgili, bilinçli, ölçülü, dengeli, hassas, doğru, dürüst, iyi, güzel, adaletli olmalıyız. Hak, hukuk, doğruluk, adalet, güzel ve yüksek ahlak, edep, hayâ, ilim, sanat, iman, İslam sahibi olmalıyız. 'Doğru...
Yüce Allah'ımızı tanıyalım
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ımız birdir; eşi, benzeri, dengi, ortağı yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey kendisine muhtaçtır. Allah cc. Vardır, yokluğu düşünülemez. Varlığının bir başlangıcı yoktur. Varlığının...
Oku, Öğren, Uygula; Huzurlu, Mutlu Ol
 Kendini olumlu, iyi, güzel, doğru, yararlı, hayırlı yönde değiştirmek, yenilemek, geliştirmek için; çok okumalı, öğrenmeli, gerçekleştirmeli, yenilenmeli, değişmeli. Yeni baştan hakça yapılanmalı.  Doğduğun yerde kalmamalı....