Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol
Allah cc. Hud süresi 112. Ayette: ' Emrolunduğun gibi dosdoğru ol,” buyuruyor. Fatiha süresinde; sırat-ı müstakim; dosdoğru, pürüzsüz, hak istikamet, Hakk'a yönelme, doğru ve orta yol, dengeli, doğruluk ( dürüstlük) yolu, adalet...
Doğru düşünüp, doğru eylem yapma
İnsanın iyi davranış sahibi olması için; iyi niyet, güzel duygu, dosdoğru düşünce sahibi olmalı. Olmalı ki; iyi, güzel, dosdoğru, yararlı, önemli, değerli, insani, ahlakı davranış, hareket, eylem içinde olabilsin. İyi düşünce sahibi...
Başarılı Olmanın Stratejik Şifreleri
Başarılı olmak için ilkeli, kurallı, doğru, dürüst, stratejik çalışan, zamanın her anını doğru değerlendiren olmalı. Yalan söylememeli. Yalancı olmamalı. Doğru ve gerçeklikten bir milimetre bile uzaklaşmamalı. Bir derece uzaklaşırsak,...
İslam İnancının Esasları
 Allah'tan başka ibadete layık hiç kimsenin olmadığına, Allah'a ve peygamberine bağlanıp, ibadet etmeye inancım, sözüm, eylemim tamdır. Allah'tan başka hiçbir kimseye ibadet etmem. Ondan başka ilah- tanrı ve gidilecek yol...
Doğru yaşamayanlar, harcanmaktadır
 ( Lütfen! Bilimsel Makalenin Tamamını Okuyunuz. Çok Yararını, Kârını Göreceksiniz) İnsan her şeyden önce kendini derinden düşünmeye, akıl erdirmeye, akıl insan olmaya, yeteneklerini geliştirmeye, zekâsını artırmaya, dünyayı...
Felsefeniz boş, yanlış ve asılsız olmasın
Felsefe yapınız. Felsefeyi boş, çürük, yanlış, temelsiz, asılsız, geçersiz, beyhude, bozuk, kötü, çirkin, kaba, yararsız yapmayınız. Felsefe; var olanların varlığı, kaynağı, anlamı, nedeni, hak, hakikati üzerinde yapılmalı. Doğru,...
Doğru Düşünmeli; Aklı, Bilgiyi Doğru Kullanmalı
Doğru bilgi sahibi olursanız, doğru düşünür, doğru iş, hareket, eylem, davranışta bulunursunuz. Kalbi, beyni, ruhu besleyen doğru bilgi edininiz. Herkesin bilgisini doğru diye saplanarak almayınız. Tahlil, çözümleme, araştırma, inceleme,...
Dünya, İnsanlıklı İnsan Yetiştiremiyor
( Lütfen, Doğruyu, Gerçeği, Sahih Olanı Bilmek, Öğrenmek, Bilinçlenmek İçin Mutlaka Okuyunuz, Okutunuz, Paylaşınız)  Dünya; insanlıklı, insancıl, insaniyetli, olgun ve fazilet değerleri ile yaşayan insan yetiştiremiyor! Çünkü...
Allah’ın Mesajı, Peygamberinin Öğretisi
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ımızın mesajlarına harfiyen uymalı. Peygamberimizin öğretisini, eğitimini, örnek oluşunu rol model yapmalı. Akıl ile ilim ile bilim ile güzel kültür ile sanat ile mantık, sağduyu, güzel ve üstün ahlak,...
Dünyayı Değiştirmeden Önce
( Lütfen Bu Yazıyı Sonuna Kadar Okuyunuz Ve Okutunuz) Dünyayı değiştirmeden önce kendimizi değiştirmeliyiz. Kendimizi Hakk'a, hakikate, dosdoğru ve gerçek olan İlahi yola yöneltmeliyiz. Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ı Esma'ül...
Akıllı, Bilgili, Çalışkan Ve Ekonomik Olmalı
Öncelikle aklımızı dosdoğru, sağduyuyla, gerçek doğru bilgiyle, uzman aklıyla, gerektiğinde sorup, öğrenerek kullanmalıyız. Makul, mantıklı, akıllı, zeki, doğru bilgili, bilinçli, güzel ahlaklı olmalıyız. İşlerimizi daha çok ekip...
Huzurlu, Mutlu, Başarılı Olmanın Yolu
İnsanın iyi, güzel, doğru, dürüst, güvenilir, huzurlu, mutlu, başarılı, yararlı olmasını sağlayacak süreç; iyi bir eğitim, doğru ve başarılı bir öğretim görmesidir. Sağlıklı kalması; yeterli, dengeli, ölçülü, sağlıklı, doğal,...
Beşerden İnsanlığa Yükseliş
İnsan, inancının hak, hakikat, İlahi, gerçekçi olması ve yaşaması ile hayvan altı, hayvansı durumdan; insanlığa, insancıllığa, insanlıklı olmaya, insaniyetli olmaya, hak mümin ve Müslüman olmaya yükselir. Ne kadar imanlı ve İslamlı...
YARATILIŞA UYGUN DÜŞÜNCE, FİKİR, EYLEM SAHİBİ OLMA
 İnsan, kendi yaratılışına ve İslam dinine uygun; düşünce, fikir, eylem sahibi olursa, iki dünyada huzurlu, mutlu, kolay, ferahlık içinde harika, harikulade, şahane, iyi, güzel bir hayat sürer. Vahyi, sünneti, ilmi, bilimi, sanatı, mesleği,...
DİSİPLİNLE, STRATEJİK PROJELERLE VERİMLİ ÇALIŞMA
Hak Mümin ve Müslüman olarak; dosdoğru, gerçek bilimsel bilgiyle; stratejik plân, program, proje ile ekip halinde en verimli şekilde çalışmalıyız. Mucit olup, ilim, bilim üretip; keşif, icat gerçekleştirmeliyiz. Mucitlerimiz olmalı. Vatan,...
Karadeniz’i, Rize’yi Ve Rizeliyi Tanıyalım
( Bu makaleyi, Devleti yönetenler, Karadenizliler, Rizeliler ve tüm vatandaşlarımız mutlaka okuyup, gereğini yapmalıdır.) Rize İli, ülkemizin yüzölçümü ve nüfusu itibarı ile en küçük İllerinden olan; en harika, harikulade, şahane, güzel,...
Hz. Ali Efendimizin vefatı (24 OCAK 661)
Hazreti Ali, Resulullah efendimizin amcası Ebu Talip'in oğlu idi. İslâm halifelerinin ve Cennetle müjdelenen 10 kişinin dördüncüsüdür. Hicretten 23 yıl önce Mekke'de doğdu. 10 yaşında iman etti. Bütün savaşlarda kahramanlıklar...
Allah CC. Kur’ân’da Bizlere Diyor Ki
İnsanın olgun insan= has, hak mümin ve Müslüman olabilmesi için önce samimi, bilgili, bilgin, bilge olması gerekir. İlmin ve İslam dininin gerektirdiklerini hayatında gerçekleşmesi lazımdır. Dosdoğru, dürüst, gerçekçi, İslam dininin fazilet...
İnsan Olmanın Ve Yetiştirmenin Alfabesi
Çocuk, genç, insan yetiştirme öyle kolay, basit, el yordamı ile olacak iş değildir. Uzmanlık, bilgi, bilginlik, bilgelik ister. Bunu bugün okullarda beş yüzden fazla branşta uzman olmuş öğretmenler, eğitimciler, öğretim görevlileri bile...
Hak Hakikat Huzurlu Mutlu Eder
Ben, elhamdülillah Hakk'a mümin ve Müslüman'ım. Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a inanırım. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününü, ahirete, cennet ve cehenneme, kadere inanırım. Kur'ân...
ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ, GELİŞİMİ
Önce ebeveynler, öğretmenler, imam- hatipler, öğreticiler, yöneticiler, rol model olanlar, güzel mizaç, karakter, huy, ahlak, edep, hayâ, ilim sahibi olmalı ki; başkalarına güzel örnek olmuş olsun. 'Çocuklar, gençler çevresinde gördüklerine...
SADECE ÂLEMLERİN RABBİ ALLAH’A KULUK ETMELİ!
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah'a kul olma; 'insanın, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ı, onun tüm ad ve sıfatlarını, kutsiyetini, azametini, masumiyetini, yüceliğini, kudretini, her özelliği ve niteliğini hakkıyla bilip, kabul etmedir....
İYİ, OLGUN İNSAN OLMANIN İLKELERİ
İyi, olgun insan olmak için pek çok fazilet değerine, ilke ve kurallarına sahip olmalı. İlim, bilim, din, iman, ahlâk, edep, hayâ, doğruluk, gerçeklik, adalet, insaf, vicdan gibi binlerce evrensel değere sahip olmalı. Cehalet içinde cahil olmamalı....
KURTULUŞ; İYİ İNSAN YETİŞTİRMEDEDİR!
Başarılı ve iki dünyada huzurlu, mutlu, rahat olmanın yolu; iyi bir eğitimden, güzel bir öğretimden, doğru bir yaşantıdan geçer. İnsan çocukluk, gençlik çağında en güzel şekilde yetişmeli. Yetişmemiş ise, bunu gençlik çağından...