banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
Doğruluk, İlim, Bilim Olmadan, Olmaz!
İnsan siyasette, yönetimde, işinde, gücünde başarılı olması için güzel bir ekip çalışması ile ilmi, dini, milli, manevi, hak, hukuk, adalet, doğruluk, hakkaniyet, insanlık değerlerine bağlı olmalı. Bu değerler merkezli yönetim kurmalı....
Müslüman, Dünyanın En İyisi Nasıl Olur?
( Tüm yöneticilerimiz ve aziz milletim okursa, çok yararlanır) Doğru, dürüst, hakiki, hak, bilge Mümin, Müslüman, dünyanın en iyisi olmalıdır. İslam inancı ve davranışı bunu gerektirmektedir. Eğer dünyanın en iyisi, güzeli, doğrusu,...
Her İşimiz Stratejik Plân Program Projeli Olmalı
Her işimiz planlı, programlı, projeli, kaliteli, verimli, yüksek standartlı olmalı. Öyle aklımıza geldiği gibi baştan savma işler yapmamalı. Yüksek uzman ortak aklı kullanmalı. Araştırma, geliştirme, inovasyon, bilim, teknik, uygulama,...
Dünya Niçin İyi İnsan Yetiştiremiyor?
İyi yetişmemiş bir anne, baba, öğretmen, imam, devlet, millet, medya, basın, yayın, kültür, eğitim- öğretim ve sistemi; iyi insan, yararlı insan yetiştiremez? Yetiştirememektedir! Her şeyden önce doğru ilim, gerçek bilim, dosdoğru din-...
Allah'ı Ve Peygamberini Nasıl Tanımalıyız?
Ben aklım, fikrim, duygum, niyetim, düşüncem, eylemlerim olarak, bir bütün olarak, Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a inanır, kabul ederim. Allah'ın kendine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, ahiret...
Lider Olmayan, Yönetici De Olamaz
 İnsan önce, öncelikle, ivedilikle çok iyi öğrenim, eğitim görmeli,  iyi yetişmeli. Eğitim almalı. Terbiye olmalı. İyileşmeli.  İlmin, bilimin, İslam dininin, fazilet değerlerinin nimetlerinden yararlanmalı. Örgün...
Tarihe Bir Not Düşelim
  Bu uzunca bilimsel makalemi öncelikle köylüm ve çok sevdiğim Cumhurbaşkanım- Başkanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, siyasetçiler, bürokratlar ve aziz milletim mutlaka okumalıdır. Devletimin üst düzey yöneticilerine bu ilmi makalem...
İslam Olmak, Bilge İnsanlıklı Mümin Olmaktır
İnsan, insanlıklı insan, insaniyetli insan, insancıl insan olamayanlar; İslam da olamamışlardır! İslam olan, hak mümin ve olgun Müslüman olur. İnsanlara, her varlığa iyilik, hayır, hizmet eden olur. Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a...
Bilge Müslüman, İnançsız Filozoftan Üstündür
İslam dininin, Kur'ân, peygamber, veli- evliya, binlerce âlimi, değerli üstün faziletli olgun insanı vardır. Her biri eşsiz, benzersiz, denksiz, harika, harikulade, şahane, muhteşem, muazzam, mükemmel, yüksek standartta, en kaliteli, çok...
Allah’ı Sevenlerle Beraber Olmalı
Allah cc. İnsana şahdamarından daha yakındır. Allah'ın bizleri sevmesi için, bizlerde Allah'ı sevmeli, ona ibadet etmeli. Allah'ın davetine uyunuz ki, doğru yolda olasınız. Kendinize acıyınız ve Allah'a yöneliniz. Dua ediniz....
Müthiş Güzellikte Ahlâk, Din, İman, İlim Üzere Olunuz
Dosdoğru ve gerçek İlahi bir din olan İslam dini üzerine olunuz ki; hak, hakiki,  has, muttaki, takva, vera bir mümin Müslüman olasınız. Allah'a karşı görev ve sorumluluklarınızı eksiksiz yaşayınız. 'Allah'ın emirlerini...
Mümin Ve Müslüman, Zalim Ve Sapıtmış Olmaz
   Âlemlerin yaratıcısı, yaşatıcısı olan Yüce Allah cc. Mümin ve Müslümanların özelliklerini, niteliklerini, sıfatlarını belirlemiştir. Kur'ân'ın süre ve ayetlerinden, ben sizlere süre ve ayet numarası yazmadan,...
Kendini, Rabbini, Haddini, Hududunu Bilerek, Hakça Yaşamalı
 İnsan önce kendini bilmeli. Aslını, esasını, geçmişini, bugününü, yarınlarını, kim olduğunu, yaratılış gayesini bilmeli. İyi niyet ve dürüstçe, doğru düşünüp, yaratılış hedefini gerçekçi belirlemeli. İnsanın var oluşunun...
Bilgili, Bilinçli, Öngörülü, Dikkatli, Uyanık Olmalıyız
Olgun, bilgin, bilge, bilinçli, öngörülü, dikkatli, uyanık, olaylardan ders ve ibret alan olmalı. Tarihi bilmeli. Tarihten ders çıkararak, bugünü, yarınları çok iyi değerlendirmeli. Yanılmamalı. Hakça insanlarla fikir alışı yapmalı....
Ailede Huzuru, Mutluluğu Sağlama
Dünyanın en iyi, güzel, dosdoğru, dürüst, yararlı, değerli, olumlu insanı olmak için; âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın emirlerini tutmalı. Yasakladıklarından sakınmalı. Kendimize istediğimiz iyilikleri başkalarına da yapmalı....
Akılı, Zekâyı; İlimle, Hikmetle Kullanmalı
( Yazılarım, 'Bilimsel Makaledir.” Köşe Yazısı veya Deneme Yazısı değildir. Lütfen okuyup, bilgileniniz. Aydınlanıp, paylaşınız. Tebliğ ediniz. Tebliğ etme, farz ibadettir. Politik yazmıyorum. İlmi, bilimsel, hikmet dolu, en doğru,...
İnsanın kurtuluşu nerede, nasıl sağlanır?
Dünyada insanların çok büyük çoğunluğu, hayvanlar kadar kendini kurtarma bilgi, bilinç, beceri, yeteneğe sahip değillerdir. Kurtuluşa ermek için büyük çoğunluk; neslini, aslını, kendini koruyacak durumda değildir. Milyarlarca yıldan beri...
İnancımız, Kur’an Ve Sünnete Üzere Olmalı
'Kur'ân ve sünnet inancı dediğimiz, Ehl-i sünnet inancıdır. İnançta, amelde yegâne tek hak yol Ehl-i sünnet ve cemaat yoludur. Bu yol âlemlerin Rabbi olan, Yüce Allah'ın ve peygamberinin hak, hakiki, has, dosdoğru yoludur. Peygamberimizin,...
Nasıl İnsan Olursak, İyi İnsan Oluruz?
İnsan ya tam olmalı. Hakkıyla, layığıyla, dosdoğru, hakkaniyetli; tam, olgun, iyi, güzel, yararlı, işinin uzmanı olmalı. Ya da olmamalı. Eksik, yarım, yanlış bilgili insandan; yarar, iyilik, güzellik, doğruluk, fayda gelmez. Eğer bir yönetici...
Bilgili, Bilinçli, Öngörülü Ol; Zalime Aldanma!
(Lütfen, sabrederek, şükrederek, önyargısız, yeterli doğru niyet ve düşüncelerle anlayarak; azimle, gayretle yazılarımı okuyup, paylaşınız!) Önce insan olduğumuzun, insanlıklı olmanın, insaniyetli, insancıl, mümin insan olmanın bir...
Kaliteli, Verimli, Yüksek Standartlı, Bilge İnsan Olmalı
Öncelikle hak mümin ve has Müslümanların Ramazan ayını öncelikle tebrik ediyorum. İslam toplumlarına hayırlara sebep olmasını âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ımdan diliyorum. Müslüman, her zaman en iyi, yüksek kalitede eğitim- öğretim...
İlme, Hikmete, Kur’ân Ve Sünnete Bağlılık
Tek kurtuluş yolu; akla, zekâya, zihine, ilme, hikmete, Kur'ân ve sünnete bağlı olarak yaşamaktadır. Zihinin doğallığı, yapısı bozulmadan, aklı ve zekâyı geliştirmeli. İlmi, hikmeti, sanatı, mesleği, insanlığı geliştirmeli. En...
İyi İnsan Ol; Aldanan, Aldatan Asla Olma
İnsan neyi isterse, onu görür, onu bulur, ona kavuşur. İyiliği, güzelliği, doğruluğu, dürüstlüğü, yararlılığı, olumluluğu istediğinde; niyeti, duygusu, düşüncesi, eylem ve davranışları ile iyiliği, hakkı, hakikati istediğinde,...
Aklı Başında Bilge Olgun İnsan Olmalı
İnsan gibi insanlıklı, insancıl, insaniyetli, olgun, yararlı, iyi, güzel, dosdoğru, mükemmel insan olmak için; evrensel, dinsel, milli, manevi, ilmi, ahlaki değerlere sahip olarak yaşamak gerekir. Her zaman iyi niyetli, güzel duygulu, has düşünceli,...