Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
ALLAH’A VE PEYGAMBERİNE İTAAT EDİNİZ!
Bizleri ve evreni yoktan var eden, sayısız nimetlerle bereketlendiren, peygamberleri ile yol gösteren Rabbimize sonsuz hamt olsun. Peygamberine salât ve selam olsun. Bize İslam gibi hak bir din gönderip, nurlandıran, Allah'ımıza sonsuz şükürler...
SEVGİ OLMADAN, SAYGI OLMAZ!
Sevgi olmadan; saygı, muhabbet, hoşgörü, barış, kardeşlik, dostluk, hak- hukuk koruma, güzel davranma, iyilik yapma, insanca davranma olmaz! Her iyilik sevgi ile başlar; saygı, muhabbet, huzur, mutluluk, barış, kardeşlik, dostluk, güzellikle...
RESÛLLAHA UYAN MÜSLÜMAN OLUR
Âlemlerin Yüce Rabbi olan Yüce Allah cc. İnsanlara kendinin tanınmasını, Kur'ân-i Kerim'e uyulmasını, peygamberine uyulmasını, itaat edilmesini emretmektedir. Hazreti peygamberimizin ümmeti olma bir onur, iyilik, güzellik, iki dünya...
KÖTÜ ÇOCUK YOKTUR; KÖTÜ…!
Kötü çocuk, genç yoktur; kötü anne, baba, aile, öğretmen, imam, medya, iletişim, bilişim, haberleşme, yönetici, etki edici insan, kurum, kuruluş, etkenler vardır! Eğer etki eden, özel ve tüzel kişilikler; sağlıklı, doğru, dürüst, olumlu...
ÇOCUĞUN, GENÇLERİN SUÇU, GÜNAHI KİMİN?
 Bir çocuğu anne ile baba ortaklaşa dünyaya getirmektedir.  Bu çocuğun sorumluluğu, yetiştirmesi, bakımı, ilgilenilmesi, huzurlu, mutlu, rahat ettirilmesinden, öncelikle anne ve baba sorumludur. Anne ve baba, bakabileceği, yetiştirebileceği,...
ÇOCUĞUMUZU NASIL YETİŞTİRMELİYİZ?
'Çokçuğumuzu yetiştirmeden önce biz kendimizi yetiştirmeliyiz. Biz yetişmiş olmasak, öğrenmesek, bilmesek; yetiştirme yapamayız.” Önce ilmi, bilimsel, dini, milli- yerli kültürle çocuğumuzu yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. Kendimizi yetiştirdikten...
İNSANIN MA’ZARETİ KALMADI!
 Artık İletişim, Bilişim, Teknoloji, Haberleşme, Uzay Çağındayız. Bilgiye sadece bir tümce soru sorarak, internet yolu ile online ulaşıyoruz. İnternete büyük kütüphanelerdeki kitaplar, ansiklopediler, ders kitapları, dergiler, gazeteler,...
Hz. Peygamberimizi Örnek Alalım
Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah, insanı en güzel ve onurlu şekilde yarattı. Ona üstün yetenekler verdi. Hak hakikat yolundan ayrılmamak için sürekli peygamberler ve İlahi mesajlar gönderdi. İlahi iletinin muhatabı olarak da insanı yükümlü...
İNSAN OLMANIN KRİTERLERİ
Olgun insan, insanlıklı insan, insaniyetli insan, ahlâklı insan, bilge insan olmak için binlerce ölçüt vardır. Bunlar yaşanmadıkça, insan gerçek anlamda doğru dürüst mümin ve gerçek Müslüman olmaz. Sadece ahlak değerlerleri olarak binlerce...
İDEAL BİR EVLİLİK, MUTLU AİLE
İdeal bir evlilik ve mutlu bir aile sahibi olmak için önce kendimizi yetiştirmeliyiz. İyi bir eğitim, öğrenim, sanat, bilgi, kültür sahibi olmalıyız. Olgun aile olabilecek düzeye yükselmeliyiz. Eşler olarak; uyumlu, geçimli, ayakları üzerine...
KUR’ÂN-I, PEYGAMBERİMİZ GİBİ YAŞAMALIYIZ
'Kur'ân-ı Kerim'i peygamberimiz gibi anlar ve de yaşarsak, İslam dinini dosdoğru, gerçek şekilde yaşamış oluruz.” Peygamberimiz, bizlere; Kur'ân'ı doğru anlatmak, yaşatmak için dosdoğru bir örnek peygamberdir. Peygambersiz,...
ALLAH’A YÂR, VARLIĞA HİZMETKÂR OL
 İnsanın yaratılış amacı; 'Allah'ı tanıma ve ibadet etmedir. İnsanlara, varlığa iyilik etme, yardım etme, barış içinde yaşamadır.” İnsan, mümin Müslüman olmakla; onur, güzellik, iyilik, doğruluk, hak, hukuk, hakkaniyet,...
İletişimin Alfabesi
'İletişim, insanların kendi türleri ile kurduğu bir duygu, düşünce, bilgi iletilmesidir.  İletişim, bir başkasına mesaj iletmektir.” İletişime biz halk konuşmasında, ' eletmek,” ' iletmek,” diyorduk. 'Bunu elet.” ...
Öğrencinin Başarılı Olması
Öğrencinin okul derslerinde ve sosyal yaşantısında başarılı olması için; ebeveynin, öğretmenin, okulun, devletin, toplumun, çevrenin yapması gereken pek çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar herkes tarafından yapılmadığı için,...
PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM, ÖRNEK ALALIM
 ( Mutlaka Okuyalım ve Paylaşalım.) Peygamberimizin en büyük özelliği; İlahi, mucize, mukaddes, kitap olan; Kur'ân-ı Kerim'i yaşardı, yaşam tarzı etmişti. Dini yaşantısı Kur'ân idi. Kur'ân yaşantısına biz Müslümanlar...
ALLAH’A İMAN VE ÖNEMİ
( Mutlaka Okuyalım ve Paylaşalım.) İman etme; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten, yürekten inanma, kabul etmedir. İman, kalben inanma, beyinen kabul etmedir. İmanda doğrulama, inanma, benimseme, kabul etme, açıklama vardır. İmanda...
BİLİMSEL VE DEĞERLER EĞİTİMİ YAPMALI
İnsan yetiştirmek öyle kolay, basit, herkesin becerebileceği iş değildir. Bunun için her ailede iyi çocuk yetiştirilememektedir. Ailede olan anne, baba, büyükbaba, büyükanne ilim, bilim, değer yargısı sahibi olmalı. Ülkemizde ailelerin %65'i...
Ben Akıllı, Zeki, Bilge Müslümanım
Elhamdülillah aklımı, zekâmı dosdoğru kullanırım. Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ıma hamt ederim, zikrederim, dua ederim. Allah'ın varlığına, birliğine, ortağı, benzeri olmadığına inanırım. Meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına,...
Çevre Yaşarsa İnsan Yaşar
Her zaman küresel boyutta, en akıllıca, zekice, en doğru, iyi, güzel, yararlı, olumlu düşün ve yörende harekete geç. Evreni, dünyayı, doğayı koru ki, senide evrendekiler korusun. Doğa zarar görürse, insan öncelikle zarar görür! İnsanı,...
AKLI, ZEKÂYI, YETENEĞİ DOĞRU KULLANMA
Bugün aklını, zekâsını, bilgisini, yeteneklerini, sanatını doğru kullanan iyi insanlar olduğu gibi yanlış kullanan kötülerde vardır. Kötülük, çirkinlik, yanlışlık yapanlar, kötü insandır. İyilik, yardım, infak, doğru, dürüst,...
FİKİRSİZ AKIL, İBADETSİZ KALP ÖLMÜŞTÜR!
'Aklın ölümü, fikirsiz kalmasıdır. Kalbin ölümü, zikirsiz, ibadetsiz kalışı iledir. İnsanın ölümü doğru ve gerçeği yakalamayıp, hakça yaşayamaması ile olmaktadır.” 'Beşer, İslam olmayınca; insan, insanlıklı, insancıl,...
BAŞARILI VE RAHAT OLMAK İÇİN
Başarılı, sağlıklı, huzurlu, mutlu, rahat, kolay, refah içinde normalüstü bir yaşantı yaşamak için; aklı, beyni doğru kullanmalı. İlmin değerlerini, bilimin doğrularını, İslam dininin fazilet değerlerini hayat tarzı yapmak gerekir....
İYİ, GÜZEL, DOĞRU, YARARLI İNSAN OLMA
Mümin, Müslüman; 'elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği, güvende olduğu insandır. İlme ve İslam dinine göre yaşam biçimi oluşturandır. Güvenen ve güvenilen olgun insandır. Başkalarına hiçbir haksızlık, zalimlik, zulüm...
Yüce Allah’ımızın Ve Peygamberimizin Sözlerine Uyalım
Allah'ımızın sözleri Kur'ân-ı Kerim'de yer almaktadır. Peygamberimizin söz ve sünnetleri de hadis ve siyer eserlerinde yer almaktadır. Bunları anlamak içinde büyük âlimler olan mezhep imamlarının eserlerini de bilgi birikim...