banner468
Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
ALLAH CC. KUR’ÂN’DA BİZE SÖYLÜYOR
Esirgeyen, bağışlayan, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a hamt ediyorum. Sadece Allah'a kulluk- ibadet ediyor ve sadece O'ndan yardım bekliyorum. Başka ilahlar, rabler edinmiyorum. Sadece Allah'ın yolunda, peygamberimiz izinde gidiyorum....
Güzel Ahlaklı Yaşamak Fazilettir
Kur'ân'ı Kerim her asra, çağa, zamana hitap eder. Her çağda insan ondan nasiplenir. Akıl, bilgi, hikmet, feyiz alır. İrşat olur. Dünya ve ahirette lazım olan her şeyi Kur'ân ve Kur'ân'ın açıklayıcısı, anlatıcısı,...
ETKİLİ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
( Oku! Kalk ve Halkı Uyar! Oku! Devletimiz, Milletimiz Olarak Gerekeni Yap! Oku ki; İyilik, Hayır, Fayda Oluşsun.)  Okumayıp, bilmeyenlerin;  etkili iletişim ve halkla ilişkiler kuramayanların, bilgi sahibi olmayanların, kendine ve halka...
Allah'ın tarafında olmak
En'an süresi 32. Ayet: ' Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır. Ahiret yurdu, sakınanlar için daha iyidir. Düşünmüyor musunuz? Dünya hayatı gelip, geçici ve düşük değerdedir. Ahiret daha değerlidir. Dünya hayatını tercih ediyorsunuz...
Yaşanabilir bir dünyayı nasıl kurmalıyız
( Akıllı, zeki, bilgili, bilinçli, önyargısız insanların okumasında; fayda, önem, hayır vardır.) Yaşanabilir bir dünyayı ancak İslam, ilim, bilim, fazilet değerlerinin yaşanabilir hale getirilmesi ile kurmamız mümkündür. Medeniyet sadece...
5n 1k İle Ne Olalım Ne Olmayalım?
( Devlet Yöneticilerimizin ve Değerli Halkımızın Okumasında Hayır ve Yarar Vardır) Her şeyden önce âlemleri hiç yoktan yaratan, Yüce Allah'ı Kur'ân-ı Kerim'de, Esma'ül Hüsna'da belirtilen şekilde bilmeli, tanımalı,...
Eğitim- Öğretim, Terbiye, Güzel Ahlâk Kazandırma
Bizler, çocuklarımıza iyi, güzel, doğru, yararlı, olumlu, ilmi, bilimsel, dinsel, teknik, teknolojik bir eğitim, öğretim kazandırmamız için; önce bizler kendimizi ideal boyutta realist yetiştirmeliyiz. Biz, anne ve baba, öğretmen, yönetici,...
Müslüman; Muttaki, Takva, Vera Olmalıdır
Hak Mümin ve hakiki Müslüman dediğimizde; çok farklı, faziletli, ilimli, bilimli, dinli, imanlı, en güzel, üstün, yüksek İslam ahlaklı, ihsanlı, ibadetli, İslam muamelatlı, hukuklu olur. Hak, hukuk, doğruluk, adalet, hakkaniyet,  güzel...
Yaratan Rabbın adı ile oku
Allah cc. Kur'ân- Kerim'in ilk ayetini vahiy yolu ile peygamberimize Alak süresi, 96/1. Ayette;   ' Yaratan Rabbin adı ile oku!” olarak gönderdi. Sonrasında din- iman, ilim öğrenme ve türevleri ile ilgili 700 kadar ayet,...
Müslüman, İki Dünyasını Kazanana Denir
( Lütfen! Sayın Cumhurbaşkanım- Başkanım, Bakanlarım, Belediye Başkanlarım, Müdürlerim, Siyasetçiler, Bürokratlar, Değerli Milletim, Aziz Ümmet, tüm insanlık okusun ki; hak, hakiki bilgiden, akli, nakli bilgiden yararlansın. Lütfen okuyanlar,...
Allah CC. İnsanlara Öğüt Veriyor
( Lütfen! Yöneticiler, memurlar, işçiler, üreticiler, tüketiciler, din görevlileri, MEB Personeli, ebeveynler, öğrenciler, gençler, müminler ve mümin olmayanlar; herkes okusun, hayatına uygulasın) Allah cc. insanın ilk yaratılışından beri...
Allah’ın Kur’an’da İnsanlığa Mesajı
( Lütfen!  Müftüler, vaizler, imamlar, öğretmenler, eğitimciler, ebeveynler, gençler ve herkes okusun ve gerçekleştirerek, hakkıyla uygulasın) Allah cc. Kur'ân'da biz insanlara önce kendine iman edilmesini; varlığının, birliğinin...
Doğruluk, İlim, Bilim Olmadan, Olmaz!
İnsan siyasette, yönetimde, işinde, gücünde başarılı olması için güzel bir ekip çalışması ile ilmi, dini, milli, manevi, hak, hukuk, adalet, doğruluk, hakkaniyet, insanlık değerlerine bağlı olmalı. Bu değerler merkezli yönetim kurmalı....
Müslüman, Dünyanın En İyisi Nasıl Olur?
( Tüm yöneticilerimiz ve aziz milletim okursa, çok yararlanır) Doğru, dürüst, hakiki, hak, bilge Mümin, Müslüman, dünyanın en iyisi olmalıdır. İslam inancı ve davranışı bunu gerektirmektedir. Eğer dünyanın en iyisi, güzeli, doğrusu,...
Her İşimiz Stratejik Plân Program Projeli Olmalı
Her işimiz planlı, programlı, projeli, kaliteli, verimli, yüksek standartlı olmalı. Öyle aklımıza geldiği gibi baştan savma işler yapmamalı. Yüksek uzman ortak aklı kullanmalı. Araştırma, geliştirme, inovasyon, bilim, teknik, uygulama,...
Dünya Niçin İyi İnsan Yetiştiremiyor?
İyi yetişmemiş bir anne, baba, öğretmen, imam, devlet, millet, medya, basın, yayın, kültür, eğitim- öğretim ve sistemi; iyi insan, yararlı insan yetiştiremez? Yetiştirememektedir! Her şeyden önce doğru ilim, gerçek bilim, dosdoğru din-...
Allah'ı Ve Peygamberini Nasıl Tanımalıyız?
Ben aklım, fikrim, duygum, niyetim, düşüncem, eylemlerim olarak, bir bütün olarak, Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a inanır, kabul ederim. Allah'ın kendine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, ahiret...
Lider Olmayan, Yönetici De Olamaz
 İnsan önce, öncelikle, ivedilikle çok iyi öğrenim, eğitim görmeli,  iyi yetişmeli. Eğitim almalı. Terbiye olmalı. İyileşmeli.  İlmin, bilimin, İslam dininin, fazilet değerlerinin nimetlerinden yararlanmalı. Örgün...
Tarihe Bir Not Düşelim
  Bu uzunca bilimsel makalemi öncelikle köylüm ve çok sevdiğim Cumhurbaşkanım- Başkanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, siyasetçiler, bürokratlar ve aziz milletim mutlaka okumalıdır. Devletimin üst düzey yöneticilerine bu ilmi makalem...
İslam Olmak, Bilge İnsanlıklı Mümin Olmaktır
İnsan, insanlıklı insan, insaniyetli insan, insancıl insan olamayanlar; İslam da olamamışlardır! İslam olan, hak mümin ve olgun Müslüman olur. İnsanlara, her varlığa iyilik, hayır, hizmet eden olur. Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a...
Bilge Müslüman, İnançsız Filozoftan Üstündür
İslam dininin, Kur'ân, peygamber, veli- evliya, binlerce âlimi, değerli üstün faziletli olgun insanı vardır. Her biri eşsiz, benzersiz, denksiz, harika, harikulade, şahane, muhteşem, muazzam, mükemmel, yüksek standartta, en kaliteli, çok...
Allah’ı Sevenlerle Beraber Olmalı
Allah cc. İnsana şahdamarından daha yakındır. Allah'ın bizleri sevmesi için, bizlerde Allah'ı sevmeli, ona ibadet etmeli. Allah'ın davetine uyunuz ki, doğru yolda olasınız. Kendinize acıyınız ve Allah'a yöneliniz. Dua ediniz....
Müthiş Güzellikte Ahlâk, Din, İman, İlim Üzere Olunuz
Dosdoğru ve gerçek İlahi bir din olan İslam dini üzerine olunuz ki; hak, hakiki,  has, muttaki, takva, vera bir mümin Müslüman olasınız. Allah'a karşı görev ve sorumluluklarınızı eksiksiz yaşayınız. 'Allah'ın emirlerini...
Mümin Ve Müslüman, Zalim Ve Sapıtmış Olmaz
   Âlemlerin yaratıcısı, yaşatıcısı olan Yüce Allah cc. Mümin ve Müslümanların özelliklerini, niteliklerini, sıfatlarını belirlemiştir. Kur'ân'ın süre ve ayetlerinden, ben sizlere süre ve ayet numarası yazmadan,...

site sağ üst köşeye bayrak ekle