Mehmet Kasap
Mehmet Kasap
Yazarın Makaleleri
İletişimin Alfabesi
'İletişim, insanların kendi türleri ile kurduğu bir duygu, düşünce, bilgi iletilmesidir.  İletişim, bir başkasına mesaj iletmektir.” İletişime biz halk konuşmasında, ' eletmek,” ' iletmek,” diyorduk. 'Bunu elet.” ...
Öğrencinin Başarılı Olması
Öğrencinin okul derslerinde ve sosyal yaşantısında başarılı olması için; ebeveynin, öğretmenin, okulun, devletin, toplumun, çevrenin yapması gereken pek çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar herkes tarafından yapılmadığı için,...
PEYGAMBERİMİZİ TANIYALIM, ÖRNEK ALALIM
 ( Mutlaka Okuyalım ve Paylaşalım.) Peygamberimizin en büyük özelliği; İlahi, mucize, mukaddes, kitap olan; Kur'ân-ı Kerim'i yaşardı, yaşam tarzı etmişti. Dini yaşantısı Kur'ân idi. Kur'ân yaşantısına biz Müslümanlar...
ALLAH’A İMAN VE ÖNEMİ
( Mutlaka Okuyalım ve Paylaşalım.) İman etme; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten, yürekten inanma, kabul etmedir. İman, kalben inanma, beyinen kabul etmedir. İmanda doğrulama, inanma, benimseme, kabul etme, açıklama vardır. İmanda...
BİLİMSEL VE DEĞERLER EĞİTİMİ YAPMALI
İnsan yetiştirmek öyle kolay, basit, herkesin becerebileceği iş değildir. Bunun için her ailede iyi çocuk yetiştirilememektedir. Ailede olan anne, baba, büyükbaba, büyükanne ilim, bilim, değer yargısı sahibi olmalı. Ülkemizde ailelerin %65'i...
Ben Akıllı, Zeki, Bilge Müslümanım
Elhamdülillah aklımı, zekâmı dosdoğru kullanırım. Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ıma hamt ederim, zikrederim, dua ederim. Allah'ın varlığına, birliğine, ortağı, benzeri olmadığına inanırım. Meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına,...
Çevre Yaşarsa İnsan Yaşar
Her zaman küresel boyutta, en akıllıca, zekice, en doğru, iyi, güzel, yararlı, olumlu düşün ve yörende harekete geç. Evreni, dünyayı, doğayı koru ki, senide evrendekiler korusun. Doğa zarar görürse, insan öncelikle zarar görür! İnsanı,...
AKLI, ZEKÂYI, YETENEĞİ DOĞRU KULLANMA
Bugün aklını, zekâsını, bilgisini, yeteneklerini, sanatını doğru kullanan iyi insanlar olduğu gibi yanlış kullanan kötülerde vardır. Kötülük, çirkinlik, yanlışlık yapanlar, kötü insandır. İyilik, yardım, infak, doğru, dürüst,...
FİKİRSİZ AKIL, İBADETSİZ KALP ÖLMÜŞTÜR!
'Aklın ölümü, fikirsiz kalmasıdır. Kalbin ölümü, zikirsiz, ibadetsiz kalışı iledir. İnsanın ölümü doğru ve gerçeği yakalamayıp, hakça yaşayamaması ile olmaktadır.” 'Beşer, İslam olmayınca; insan, insanlıklı, insancıl,...
BAŞARILI VE RAHAT OLMAK İÇİN
Başarılı, sağlıklı, huzurlu, mutlu, rahat, kolay, refah içinde normalüstü bir yaşantı yaşamak için; aklı, beyni doğru kullanmalı. İlmin değerlerini, bilimin doğrularını, İslam dininin fazilet değerlerini hayat tarzı yapmak gerekir....
İYİ, GÜZEL, DOĞRU, YARARLI İNSAN OLMA
Mümin, Müslüman; 'elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği, güvende olduğu insandır. İlme ve İslam dinine göre yaşam biçimi oluşturandır. Güvenen ve güvenilen olgun insandır. Başkalarına hiçbir haksızlık, zalimlik, zulüm...
Yüce Allah’ımızın Ve Peygamberimizin Sözlerine Uyalım
Allah'ımızın sözleri Kur'ân-ı Kerim'de yer almaktadır. Peygamberimizin söz ve sünnetleri de hadis ve siyer eserlerinde yer almaktadır. Bunları anlamak içinde büyük âlimler olan mezhep imamlarının eserlerini de bilgi birikim...
Bir Toplumda İlmi, Milli, Manevi, Evrensel Değerler Olursa!
Bir devletin, toplumun yaşaması için; ilmi, milli, manevi, evrensel değerler yaşatılmalı. Hak, hukuk, adalet, hakkaniyet, doğruluk, ilim, güzel ahlâk, din, iman, hayâ, edep, sanat, kültür, medeniyet, teknoloji, modernlik gibi yüksek fazilet...
Bağımlılıkla Mücadele
Bağımlılıkla hükümet mücadele etme kararı aldı. Bu karar tüm İl ve İlçelerimizde her yönü ile uygulanmaktadır. Bende işin eğitim yönüne katkı sağlamaya çalışıyorum. Bağımlılık bir bağımlı olma halidir. Kötü ve zararlı madde...
İlim, Bilim, Sanat Öğrenelim
 İlim, bilim kavramı çok farklı, geniş, derin, düşünülmesi, araştırılması, incelenmesi gereken bir konudur. İlim, bilim insanı olgun, muazzam, muhteşem, mükemmel, akıllı, zeki, anlayışlı yapan bir olgudur. İlim son yüzyıllarca...
Bilgiyi Öğretemiyoruz
Bilgiyi öğretmeyi beceremediğimizi biliyor muyuz? Ne öğretebiliyoruz ne de eğitebiliyoruz! Öğretmenler, akademisyenlerde bilgiyi öğrencilere öğretmesini beceremiyor! Ebeveynlerin pek çoğu da pedagojik eğitim almadığından; öğretme, eğitme,...
İletişim Kuramayanların Durumu Berbattır!
İnsani ilişkilerde, iletişimde, diyalog kurmada olumsuzlukların olmaması için; iyi konuşmayı, iletişim kurmayı, empati yapmayı, iyi davranmayı öğrenme dersi almalı. Niyet, duygu, düşünce, alışkanlıklar olumlu ve yararlı olmalı. Başkalarına...
SAĞLIKLI, HUZURLU VE MUTLU OLMA
Sağlıklı olma; genleri sağlam bir anne, baba, soydan gelme ile başlar. Sağlık ilkelerine uygun çocuk edinme, yetiştirme ve bakma ile devam eder. Güzel yaşam; güzel, iyi, doğru, yararlı, ilmi yaşama ile olur. Bilgi, ilim, bilim, akıl, zekâ,...
ÖNCE KENDİNİ, RABBİNİ, HADDİNİ, HUDUDUNU BİL!
Benim yazılarımı okuyup, uyan kişi; hak, hukuk, doğruluk, adalet, güzel ahlak, edep, hayâ, ilim, bilim, sanat, kültür, değer yargısı ile en güzel örnek olur.  Öncelikle kendini, âlemlerin Rabbi Yüce Allah'ı, haddini, hududunu...