( Sapkınlığı, zalimi, haksızlığı, anarşiyi, şiddeti, terörü, teröristi, sapıklığı, pislik baronlarını, şer oluşturanları, katilleri, katliamcıları, insanlık ve İslam düşmanlarını kınıyorum, lanetliyorum.  Dolaylı – dolaysız destek olanları; eleştiriyorum. Kınıyorum. Lanetliyorum.)

                Teğabun süresi 11. Ayet: “ … Kim, Allah’a iman ederse; Allah, onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”

                A’raf süresi 180. Ayet:  “ En güzel isimler Allah’ındır. Allah’a, o güzel adları ile dua edin.”

                Mümin, Allah’ı, “Esma-i Hüsna” adları ile bilir, tanır, kabul eder. Zikreder. Dua eder. İbadet eder. Hamt eder. Şükreder. Sadece Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için karşılıksız iyilik eder. Hizmet eder. İnfak eder. Hayırlı işler, yararlı işler yapar.

                Esirgeyen, bağışlayan, âlemleri hiç yok iken; yaratan, yaşatan, öldüren, tekrar dirilten, nimetlendiren,  Yüce Allah’ıma sonsuz hamt ediyorum. Şükrediyorum. Teşekkür ediyorum. Dua ediyorum. Zikrediyorum. İbadet ediyorum.  Tövbe ediyorum. O’nun rızasını kazanmak için karşılıksız iyilik yapıyorum. Hayırlı işlerde bulunuyorum. Kötülüklere karşı mücadele ediyorum.

                Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ım, evvelinden beri vardır. Varlığının başlangıcı yoktur. Varlığı sonsuzdur. Birdir, eşi, benzeri dengi, ortağı yoktur. Yaratılmışlara benzemez. Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Allah’ım, mutlak diridir. Her şeyi sonsuz bilgisi ile bilir. Her şeyi sınırsız işitir. Her şeyi hiçbir kısıtlama olmadan görür. Doğru ve güzel söz söyler. En doğruyu Allah cc. Cş. Söyler. Mutlak irade sahibidir. Her şeye gücü yeter. Dilediğini yapar. Ad ve sıfatlarında sınır yoktur. Sınırsız özellik, nitelik, sıfatlara sahiptir. O’nun yüceliği karşısında secde ediyorum.

                Allah’ımızın gönderdiği kutsal kitaplara ve mukaddes mucize İlahi kitap olan, Kur’ân- Kerim’e inanıyorum. Kur’ân’ı hayat kitabı olarak, yaşam tarzı yapıyorum. Kur’ân-ı Kerim’i peygamberimiz, rehberimiz- kılavuzumuz Hazreti Muhammet sav. Gibi anlıyor, yorumluyor ve yaşıyorum. Hem bu dünya için hem de ahretimiz için ilimle, Kur’ân ve sünnet ile İslam ile yaşıyorum. Yaşama azmi, gayreti, kararlılığı, tutarlılığı içinde bulunuyorum. Allah’ımıza 99 güzel adı ile dua ediyorum.

                En’am süresi 162. Ayet: “ De ki; şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerimde, yaşamamda, ölümümde âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

                Allah cc. Cş. Peygamberimize, insanlara şu çağrıyı yapmasını emretmiştir: “ De ki; Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

                Peygamberimiz buyuruyor: “ Sizden birisi kendi için istediğini, kardeşi içinde istemezse, gerçekten iman etmiş sayılmaz.” “ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” “ Allah katında en çok sevilen kul, ahlakı en güzel olanıdır.” “ Küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen ve büyüklerimizin değerini bilmeyen, bizden değildir.” “Senin bedeninin, sende hakkı vardır.” “ Allah’ın en sevdiği davranış; vaktinde kılınan namaz ile anne ve babaya iyilik yapmaktır.”

                Bakara süresi 286. Ayet: “ Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği sorumlulukla yükümlü kılar.”

                Müslümanların binlerce güzel hasletleri, sıfatları vardır. Müslüman; “açık sözlü, adaletli, alçakgönüllü, ağırbaşlı, atılgan, cesur, yetenekli, becerikli, bilgili, cömert, yardımlaşan, dayanışan, doğru, dürüst, eli açık, güvenilir, olgun, bilge kişilerdir. Müslüman;  fedakâr, özverili, girişken, gözü pek, hayırsever, hoşgörülü, sabırlı, yardım eden, insaflı, vicdanlı, merhametli, sorumluluk sahibi, görevini eksiksiz yapan, sadaka veren, sağduyulu, işinde sebat eden, sorumluluk sahibi, şefkatli, müşfik, vefalı, derinden hakça düşünen, yalan söylemeyen, adil olandır.”  

                “Müslüman, Allah’ın emirlerini tutar. Yasakladıklarından, haramlardan, günahlardan sakınıp, kaçınır.”

                Müslüman, Kur’ân’ı bilir ve peygamberimiz gibi yaşar. İyi niyetle, samimi şekilde İslam dinini yaşar. İslam dininde ameller niyetlere göre değerlendirilir. Kur’ân’ı bildiğimiz gibi Cibril hadisleri, sünnetleri de bilip, yaşamamız gerekir. İslam’ın temel esaslarını öğrenip, yaşam tarzı yapmalıyız. İnsani çok iyi tanımalıyız. Akli ve nakli ilimlerde yeterli bilgiye ve de uzman bilgisine sahip olmalıyız. Helal, haramları bilip, ona göre yaşantımızı düzenlemeliyiz. “İslam hukukuna göre yaşamalıyız.” “Devletimizin de suç saydığı, ceza verdiği kötü, zararlı, çirkin davranışları yapmamalıyız.” İslam dini öğrenilip, yaşamada kolaydır. Yaratılışımıza uygundur. Her zaman kolay ve temiz olanı tercih etmiş. Haram ve şüphelilerden sakındırmıştır. Yararlı olanı yapmamızı istemiş. Zararlı ve gereksiz olanların yapılmamasını istemiştir. İmanlı olmamızı, İslam dinini yaşamamızı, kardeş olmamızı emretmektedir.

                “Allah katında geçerli tek dinin İslam dini olduğunu,” Rabbimiz buyurmuştur. Diğer sapık, sapkın, hurafe, ideolojilerin hiçbir değer ve öneminin olmadığı bizlere bildirilmektedir.

                İnsan öldürmek, kan dökmek, öfkeyi kontrol edememek haramdır.

                Müslüman’ın istikameti, hedefi; ilim, akıl, zekâ, istişare ile İslam dinini harfiyen yaşamaktır. Hedef; İslam olarak yaşanılırsa, dünya yaşantısı iyi, güzel, rahat, kolay olur. Öbür dünyada Cennet hayatı yaşar.

                Her iyilik sadakadır. Zalimlik, zulüm haramdır. Allah cc. Müminlerin dostu, yardımcısıdır. Ama hak mümin hakiki Müslüman olmak gerekir. Müslüman adalet, iyilik sahibi olur. Güzel ahlak sahibi olmak, iyi insan olmaktır. Güzel ahlak, iyiliktir.

                Allah’ın hukuku ile yaşamalı. Yasakladıklarından sakınmalı. Harama, günaha, pisliğe, çirkinliğe, kötülüğe, zarar verene yaklaşmamalı. Allah’ın hükmünde zarar vermek yoktur. Zarar verene de zarar vermek yoktur. Müslüman zarar, ziyan veremez. Müslüman iyilik yapar. Kötülükleri giderir. İslamiyet’te zorluk kaldırılmıştır. Allah cc. Zorluk istememiştir.

                “Ahrette kurtuluşa ermek için dünya hayatını Allah’ın emrettiği, peygamberimizin yaptığı gibi yaşamalı.” İmanın alameti, Allah’ın dinine- şeriatına uymaktır. Allah cc. Tövbe edenlerin, tövbesini kabul eder. Esirgeyen ve bağışlayandır. İslam dinine uymak; akıllı, imanlı insan işidir. Haramlardan, günahlardan yaşamın her safhasında kaçınmak gerekir.

                Müslüman, kendine zarar, ziyan veren her işten, maddeden sakınır. Her zaman çapulcu ve aşağılık duruma düşmez. Savurganlıkta bulunmaz. “Sabreder. Sabırlıdır. Öfkesine yenilmez. Hırsla, akılsızca, ısrarla kötülük yapmaz. Boş işler için kavga, gürültü çıkarmaz.”

                İslam dini sonsuz özelliklere, niteliklere, sıfatlara sahiptir. Her konuda en güzelini, iyisini, doğrusunu, yararlısını, olumlusunu söyler. Allah cc. Hep en alasını takdir eder. Zararlısını da yasaklar. Müslüman en güzel ahlaklıdır. Edeplidir. Hayâ sahibidir. Hayâ, imandandır. Temizlik, İslam’dandır. Haksızlık sapkınlıktandır. Müslüman iyilik yapmakla, kötülükleri önlemekle, insani yaşatmakla, sorumlu ve görevlidir. Müslüaman, yalan söylemez. İftira atmaz. Haksızlık yapmaz.

                Müslüman, yönettiği insanların hak, hukuklarını korumakla görevlidir. Doğru söz ve doğru davranış sahibi olmalı. İyilik ve hakkaniyetli davranma cennete götür. Haksızlık cehennemin dibine götürür! Sabırla iyilik yapmalı. Sabırla kötülük yapmama, becerilmeli. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde olmalı. “Birlikte bereket, rahmet, iyilik, güçlülük vardır. Müminlerin birbirlerini sevmeleri imandandır. İmanlı insanlar birbirini sever. İmansızlar, insana ve her varlığa zarar, ziyan verirler. Zalimdirler. Katildirler. Serseri, akılsız, geri zekâlı aptaldırlar. İşin başını, sonunu düşünmezler. Sapkın, sapıtmış, mankut gibi hareket ederler.”

                Nahl süresi 44. Ayet: “ (Resulüm!)Bu Kur’ân’ı sana indirdik ki, insanlara, Rableri katında neler indirildiğini onlara açıklayasın.”

                Müslüman, inancı, ibadeti, iyiliği ile dünyaya iltifat etmez. Bencil ve çirkin davranmaz. Her ameli- ibadeti samimiyetle sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapar. Amellerin kabul olması için; temiz bir niyet, samimiyet gerekir. Akraba ve komşudan başlayarak, herkese iyilik yapmalı. İmanın şartlarına ve İslam dini şartlarına, ilke ve kurallarına uygun yaşamalı. İlim ve ahlak ile yaşantıyı sürdürmeli.

                Müslüman şüpheli, tereddüt edilen işleri yapmaz. Derinden araştırmadan, hiçbir işin içinde bulunmaz. Avanak, aptal, akılsız gibi aldatılmaz. Müslüman bencil olmaz. Diğerkâm olur. Başkalarını düşünür ve onlar için iyilik, hayır yapar.

                Cennet, takva müminler için hazırlanmıştır. Onlar darlıkta, bollukta Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar. Bağışlarlar. Güzel davranışta bulunurlar. İnsanların en hayırlısı güzel ahlak sahibi olandır. İslam ahlaklı olmalı. Kur’ân hayatı yaşamalı. Peygamberimizi örnek almalı. Katil, zalim, serseri sapkınlardan uzak kalmalı.

                “Lütfen sabırlı olunuz. İslam dininde sabırlı olmak en büyük meziyet, maharet, ölçüdür. Sabretmeyenler, sabırsız olduklarından; kendilerine, yakınlarına çok büyük eziyet verirler.” Allah cc. Ne diyorsa, onu yapmalı. Yapma, dediklerini de asla yapmamalı. Allah cc. En doğruyu bilendir. Her şeyi görendir. İşitendir. Evvelinden sonsuza dek olacakları detaylı bilen, gören, işitendir. “Maddi, manevi anlamda temiz olmak, farzdır. Temizlik, doğruluk, adalet, dürüstlük, insanlıklı olmak; olmasa olmazdır.”

                Başkalarına haksızlık etmek, haramdır. Haram işleyenler, iflah etmezler. Haram mutlaka acı vererek çıkar! Ahrette de cezasını bulur. Ben, insanları izliyorum. Haram, günah, haksızlık edenler, çok acı çekmektedir. İyilik yapmak, güzel ahlakın sonucudur. Gerçek anlamda hidayete erenler, iyilik yaparlar. İbadet ederler.

                Dünya hayatı, kurtuluşa ermek için büyük bir nimettir. Yaşantımızı; akıl, zekâ, ilim, din- iman, güzel ahlak olarak mutlaka değerlendirmeliyiz. Başka türlü kurtuluş asla olmaz. Allah, Kur’ân, din- iman, peygamber tanımayanların, iki dünyada huzuru, mutluluğu, rahatı, kolaylığı olmayacaktır. Ben 64 yılı aşkın süreçte bilgi öğreniyorum, öğretiyorum. Bunu anladım. Öğrendiklerimi de en doğru şekilde sizlere aktarma azmi, gayreti ile hareket ediyorum. Ben tebliğcilik görevimi yapma azmi ile hareket etmeye çalışıyorum. Herkes yaptıklarından ve yapmadıklarından mutlaka sorguya çekilecektir. İnananda, inanmayanda bunu mutlaka görecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle