Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nüfusumuz hızla yaşlanırken çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşlarda tespit edilmesi ve doğru metotlarla çalışma hayatına hazırlanmaları çok kıymetli" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gölbaşı’ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi” tanıtım toplantısına katıldı. Yılmaz, yaptığı konuşmada mesleki eğitim konusunun geçmişte ideolojik yaklaşımlara hapsedilerek dar bir çerçeveye sıkıştırıldığını ve bu yaklaşımla ülkenin vakit kaybettiğini aktardı. Yılmaz, artık mesleki ve teknik eğitim konusunun uluslararası standartlara göre yetenek-istihdam odaklı ve kapsayıcı büyüme ekseninde ele alındığını, hükümetin önceliklerinden birinin istihdamda arz talep dengesinin temin edilmesi olduğunu aktardı. Tüm eğitim kademelerinde eğitimin içerik ve yöntemlerinin iş gücü piyasasıyla örtüştürülmesinin önemine değinen Yılmaz, mesleki eğitim alırken teorik eğitimle yetinilmemesi, aynı zamanda uygulama becerisi kazandırılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bir süredir mesleki eğitim çerçevesinin çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla gözden geçirildiğini, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı hazırlıkları esnasında bu konunun sıkça dile getirildiğini anlatan Yılmaz, 12. Kalkınma Planı’nda eğitimin tüm kademelerinde dijital ve yeşil dönüşüme uyumlu müfredatın güncellenmesi, çalışma koşullarının mesleki eğitimi özendirici şekilde geliştirilmesi ve gerekli becerilerin mesleki eğitim ve yükseköğretim aracılığıyla işgücüne kazandırılması gibi konuların öne çıktığını belirtti.

"Hep birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz"

"Nüfusumuz hızla yaşlanırken çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşlarda tespit edilmesi ve doğru metotlarla çalışma hayatına hazırlanmaları çok kıymetli" diyen Yılmaz, özel sektör temsilcilerinin kalifiye personel ihtiyaçlarını bir sorun olarak ilettiğini ifade etti. Bir taraftan işsizlikten yakınılırken, insanların daha fazla istihdam imkanlarına kavuşması gerektiğini söylediklerini belirten Yılmaz, “Diğer taraftan iş dünyamız özellikle de üretken alanlarda, tarım, sanayi gibi alanlarda, çeşitli üretken hizmetlerde iş gücü açığından bahsediyor. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız tartışmalar aslında çok çok kıymetli. Bu iş gücü açığının kapatılması bir taraftan işsizliğin düşmesi, diğer taraftan da özel sektörde verimliliğin, rekabet gücünün, üretim kapasitesinin artması bakımından çok kıymetli. Hep birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Dijital dönüşümün etkileri göz önünde bulundurularak insan kaynağının sahip olduğu yeteneklerin geleceğin mesleklerine uyumlu hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Kalkınmanın sürdürülebilirliği ve çevresel sürdürülebilirlik için daha da önemli hale gelen yeşil dönüşüm de yine mesleki eğitimin hayati konularından bir tanesi” dedi.

Orta Vadeli Program’da yükseköğretim ve mesleki teknik eğitimde özel sektör odaklı dönüşümü ortaya koyduklarını dile getiren Yılmaz, "İkiz dönüşüm dediğimiz yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan mesleklerde becerilerin doğru biçimde belirlenmesine ve mesleki eğitimi ekonomimizin, kalkınmamızın ihtiyaçlarına göre yapılandırmaya önem veriyoruz. Bu çerçevede özel sektör çatı kuruluşlarının da bulunduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmalarımız kapsamında mesleki eğitimi özel bir gündem haline getirdik. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla, organize sanayi bölgeleri arasında işbirliği yapılmasını öngörüyoruz. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla sanayi ve ticaret odaları ve organize sanayi bölgesi yönetimleri başta olmak üzere özel sektör kurumlarıyla eşleştirme yapılmasını yine destekliyoruz ve mesleki eğitim alanında sektörel kümelenmeler sağlanmasını öncelikli hale getirmiş durumdayız. İş başı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarının kamu-özel sektör işbirliğini öne çıkaran ortak eylemlerinde mutabık kalmış durumdayız” şeklinde konuştu.

"Somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz"

Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde bir Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) Çalışma Grubu kurduklarını hatırlatan Yılmaz, "Bunu daimi bir çalışma grubu olarak oluşturduk. Dolayısıyla bu politika belgesinin ve diğer mesleki eğitime ilişkin hususların hayata geçirilmesinde bu çalışma grubundan sürekli bir geri bildirim almayı ve sistemi iyileştirmeyi öngörüyoruz. Yapısal reform gündemimiz doğrultusunda özel sektörle her daim işbirliği ve eş güdüm halinde somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, meslek sahibi olmanın sadece bir unvan almak değil, aynı zamanda bir yaşam tarzına sahip olmak olduğunu, Ahilik geleneğini modern mesleki eğitimle birleştirerek iş ahlakı, ekip çalışması, problem çözme ve liderlik gibi konularda örnek bir mesleki eğitim yapısına kavuşacaklarına inandığını söyledi.