Din görevlileri vatandaşın yardımına koştu Din görevlileri vatandaşın yardımına koştu

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma Programı 2021-2023 Eylem Planı’nda; volkanik ve metamorfik olaylara uğraması sonucu DAP Bölgesi ve özellikle Yukarı Fırat Bölümü’nün, Türkiye’de maden çeşitliliği ve kaynağının en fazla olduğu bölgesi olduğu ifade edildi.

Özellikle demir, krom, bakır, kurşun-çinko, linyit, Oltu taşı, barit, kaya tuzu, perlit, pomza, Nadir Toprak Elementleri (NTE), feldspat, mermer, altın, profillit gibi ekonomik olarak rekabet gücü yüksek madenlerin önemli bir kısmı DAP Bölgesinde bulunduğu ifade edilerek, “Kaynak bakımından Bölgenin en zengin olduğu madenler pomza ve perlittir. Pomza kaynakları açısından DAP Bölgesi ülke maden kaynaklarının yaklaşık yüzde 55’ine ve Bitlis ili tek başına yaklaşık yüzde 50’sine sahiptir. Türkiye’deki pomza kaynağı, dünya pomza kaynağının yaklaşık yüzde 16’sına karşılık gelmekte iken Türkiye’nin dünya üretimindeki payı yaklaşık yüzde 24’tür. Bölgenin bir diğer zengin madeni ise kromdur. Krom madeninde ülkemizin toplam kaynağının yüzde 45’ine sahiptir. Krom ihracatının yaklaşık yüzde 50’si bölge illerinden Elazığ’dan (Guleman) sağlanmaktadır” denildi.

“Madenlerde arama, araştırma ve haritalandırma önemli”

2014-2018 döneminde bölgede madencilik ve taş ocaklığı sektöründe ihracat değerlerinin ithalat değerlerinden daha yüksek olduğunun görüldüğü belirtilen DAP Bölge Kalkınma Programı 2021-2023 Eylem Planı’nda daha sonra şöyle denildi, “Ülkemizin madencilik geleceği açısından, çıkarılan madenlerin herhangi bir katma değer eklenmeksizin doğrudan satışa konu edilmesinden ziyade, katma değeri yüksek madencilik ürünlerinin üretilmesine ve işlenmiş ürün kapasitesinin, ürün çeşitliliğinin ve ürün kalitesinin geliştirilmesine yönelik entegre madencilik yatırımlarının desteklenmesine önem verilmesi gerekmektedir. Başta pomza ve krom olmak üzere bölgedeki başlıca metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve enerji ham maddeleri kaynaklarına ilişkin arama, araştırma ve haritalandırma çalışmalarına önem ve öncelik verilmelidir.”

“Çıkarılan madenler katma değeri yüksek ürüne dönüşmeli”

Güncel tutulacak envanterler sayesinde bölge madenciliğinin ekonomiye katkısının arttırılması, istikrarlı bir büyümenin sağlanması ve istihdamın arttırılması gibi sosyal yararların elde edilmesi için, arama ve işletme süreçleri başta olmak üzere tüm madencilik yatırımları ve faaliyetleri daha fazla teşvik edilmesi gerektiği vurgulanarak, “Ekonomik rekabet gücü yüksek madenlerin önemli bir kısmı DAP Bölgesinde yer almasına rağmen Bölgedeki kamu yatırımları içerisinde yüzde 0,25 ile en az yatırım yapılan sektör olmuştur. Bölgede çıkarılan madenlerin katma değeri yüksek ürünler haline getirilerek pazarlanmasına ilişkin yatırımların artırılması, bölge madenciliğinin gelişimi açısından önem arz etmektedir.” İfadesi kullanıldı.

Kaynak: iha