“LGS örnek sorulara paralel hazırlanmış”

İSTANBUL, ()-  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleşti. Öğrenciler ile ilgili görüşmelerden ortaya çıkan izlenimler doğrultusunda...

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:49
“LGS örnek sorulara paralel hazırlanmış”

İSTANBUL, ()-  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleşti. Öğrenciler ile ilgili görüşmelerden ortaya çıkan izlenimler doğrultusunda uzmanlar, soruların örnek sorularla paralel olduğunu söyledi.

LGS, bugün gerçekleşti. İki oturum şeklinde gerçekleşen sınavın birinci bölümünde öğrenciler 50 soruluk sözel alan testi, ikinci bölümünde ise 40 soruluk sayısal alan testi çözdü. Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Öğrenciler birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı. Çıkan soruları değerlendiren Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları, soruların örnek sorulara paralel hazırlandığına vurgu yaptı.

"TÜRKÇE SORULARINDA OKUMA KÜLTÜRÜ FARK YARATTI”

Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, Türkçe sorularında okuma kültürünün fark yarattığına dikkat çekti.

Uğurludural, “Sorular, 8’inci sınıf öğretim programı esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, eleştirel düşünme ve görsel okuma becerilerini ölçecek nitelikte olduğu görülmüştür. Bu yılki Türkçe sınavında soruları doğru anlama, mantık, dikkat ve zaman yönetiminin ön plana çıktığı söylenebilir. Tamamen günlük hayata ilişkin konular üzerinden kurgulanmış, görsel okuma becerisine ve sözel mantığa dayanan bu soru tiplerinin Türkçe dersi adına ayırt edici olduğu görülmüştür. Bu durum; soruların öncelikle doğru anlaşılmasını ve dikkati ön plana çıkarmıştır. Grafik, reklam afişi, tablo vb. görsel metinlere dayanan karma içerikli sorularda öğrencilerin günlük hayatla bilgi ve problem çözebilme yetenekleri ölçülmüş; bu durum, sınav zamanının doğru yönetimini de gerekli kılmıştır. Ayrıca bu sorularda ayrıntılara dikkat etmek, soruların çözümde oldukça etkili olmuştur” dedi.

Uğurludural, dil bilgisi sorularının konuyla ilgili bilgiye hâkim olan öğrenciler için rahatlıkla çözülebileceğini de sözlerine ekledi.

Sınavda sözcükte anlamdan 2, paragrafta anlamdan 5, görsel okumadan 4, sözel mantıktan 2, dil bilgisinden 3, noktalama işaretleri, yazım kuralları, cümlede anlam ve edebi türlerden 1 soru yöneltildiğini söyleyen Uğurludural, “Türkçe sorularını genel olarak değerlendirdiğimizde sınavın okuma alışkanlığı kazanarak okuma becerisini geliştirmiş öğrencileri ayırt ettiği söylenebilir” ifadelerini kullandı.

“HARİTA YORUMLAMAYA SINAVDA YER VERİLMEMİŞ”

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi hakkında değerlendirmede bulunan kolejin Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel, örnek sorularda yer alan harita yorumlama tarzında sorunun sınavda yer almadığını söyledi.

10 sorunun ünite dağılımı hakkında konuşan Gençel, sözlerine şöyle devam etti:

“T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularının içerik bakımından incelediğimizde, Demokratikleşme Çabaları ile Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası konularından soru gelmediği görülmektedir. Bir Kahraman Doğuyor ve Atatürk Dönemi Dış Politika konularından 1’er soru, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ile Ya İstiklal Ya Ölüm konularından 2’şer soru, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye konusundan ise 4 soru gelmiştir. Soruların dağılımında ünite sayısının değil, ünitelerin kazanım sayısının dikkate alındığı görülmüştür. ”

Soruların genellikle anlama (kavrama) ve uygulama düzeyinde olduğunu belirten Gençel, “Atatürkçü Düşünce Sistemi’ndeki millet anlayışı ve Türk Dış Politikası’nın dayandığı temel esaslar ile ilgili soruların bilgiler arasındaki ilişkilendirmeye yönelik üst bilişsel beceriyi ölçen sorular olduğu sonucuna varılmıştır.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ile ilgili olan soruda toplumda eşitlik, barış, birlik ve beraberlik gibi esasların gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Sınavda 2 tane olumsuz, 1 tane öncüllü soru yer almaktadır. T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersine ait terim bilgisi ölçülmüş ve o terim doğrultusunda soruların yorumlanması beklenmiştir.  Özellikle  “mütekabiliyet” kavramı öğrenci için yabancı olsa da eş anlamı olan “karşılıklılık” kavramının parantez içinde verilmesi sorunun çözülmesini kolaylaştırmıştır.

Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, okuma ve anlama başarısı yüksek olan, örnek soruları dikkate alan her öğrencinin kolayca çözebileceği bir sınav olmuştur” diye konuştu.

"İNGİLİZCE SORULARI ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNİ ÖLÇMEYE ODAKLANMIŞ"

İngilizce sorularının genelinin görsele dayalı olarak sorulduğunu belirten kolejin İngilizce Bölüm Başkanı Altan Azaplar ise, soruların üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye odaklandığını ifade etti.

Azaplar, “Sorular öğrencilerin grafik okuma, görseli yorumlama, sonuç çıkararak cevaplara ulaşma ve yaşam becerileri ile ilgili sorunlara çözüm bulma becerilerini ölçmeye odaklanmıştır. Kelimelerin birebir anlamını sormaktan ziyade, öğrencilerin okuma parçası ve görselleri yorumlayarak anlamı bulmaları istenmektedir. Olumsuz soru köklerine vurgu yapılarak öğrenci dikkati çekilmiştir.
Wh- question words kazanımını ölçen soruda, soru kökünde kelime diziliminde hata bulunmaktadır. Sorunun bu şekilde sorulması, öğrencilerin doğru cevabı bulmasını etkilememektedir. Sınavda dil bilgisi ve Natural Forces ünitesinden soru sorulmaması dikkat çekicidir. Bu yıl uygulanan sınavda, uluslararası dil sınavlarına benzer bir şekilde bilgi yorumlama-analiz yapma ve üst düzey düşünme becerilerini ölçen sorular bulunmaktadır” diye konuştu.

"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜNDE EZBER SORULAR ÇIKMADI"

Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan, bu bölümde ezber soruların çıkmadığını dile getirdi.

Bölüm sorularında 10 kazanımla ilgili olarak 1’er soru çıktığına vurgu yapan Arayan, “Tüm sorular 8. Sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, öğrencinin bilgi ve çıkarım yapma becerilerini ölçmüştür. “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesi ile ilgili sorular MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla örtüşmektedir.

“Sadaka-i Cariye” konusu ile ilgili soruda öğrenciler sadaka-i cariye, zekât, öşür konularını iyi karşılaştırarak ve metinde geçen ifadelere dikkat ederek doğru cevaba ulaşabileceklerdir. Ünitelerin sonunda yer alan ”Bir Peygamber Tanıyorum” bölümü ile ilgili soruda birden fazla kazanımın sorgulanması dikkat çekmiştir” ifadelerini kullandı.

"DENEYSEL İÇERİĞE SAHİP SORU TİPLERİ AĞIRLIKTA"

Fen Bilimlerinin deneysel içeriğe sahip olan soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınav olduğunu belirten Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün, “Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış olup konuya hakim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir.  Fen Bilimleri sınavı, kazanımları günlük yaşantısıyla ilişkilendirebilen öğrencilere avantaj sağlayan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Sınavda ünitelerdeki kazanım sayılarıyla orantılı olarak soru sorulmuştur. Sınavda, belirleyici zor soruların yanında orta zorlukta ve kolay sorular da bulunmaktadır. Fen bilimleri öğretim programında elektroskobun çalışma prensibine girilmeyeceği belirtilmesine rağmen elektroskobun çalışma prensibiyle ilgili soru sorulmuştur ancak bu soru deney sorusu olarak kurgulandığı için ve örnek sorularda da elektroskop sorusu bulunduğu için öğrencilerin yapabileceği niteliktedir” diye konuştu.

"SINAVIN BELİRLEYİCİSİ MATEMATİK BÖLÜMÜ OLDU"

Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez ise, sınavın belirleyicisinin matematik olduğunu ifade etti.

“Soruların tamamında şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılarak öğrencilerin soruları somutlaştırmaları sağlanmıştır” diyen Gülmez, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sorularda öne çıkan en önemli unsur matematik okuryazarlığıdır. Soruların, çözümleme ve analiz yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığını görmekteyiz.  Sınav soruları yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Geçen sene uygulanan sınavla karşılaştırma yapıldığında soruların zorluk dereceleri benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla örnek soruları çözen öğrencilerin daha avantajlı olacağını söylemek mümkündür.

Öğretim programı dikkate alındığında bütün konu başlıklarından soru sorulduğu görülmektedir. Sınavın tamamında aynı soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı soruların yoğunlukta olduğu göze çarpmaktadır. Sınavın yarısının zor geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Soruların büyük kısmında işlem adımlarının fazla olduğu göze çarpmaktadır.”

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.