Elazığ’da İsmet Paşa İlkokulunda öğretmenlerin uyguladığı e-Twinning projesi ile öğrenciler arasında empati ve toplumsal farkındalık oluşturuluyor.

İsmet Paşa İlkokulu öğretmenleri Ayşe Polatoğlu, Selda Özbey, Merve Kılınç, Özcan Yıldız ve Saim Saraç, şubat ayında yabancı ve yerli ortaklarla oluşturdukları e-Twinning Projesi olan "Better Together"a (Birlikte Daha İyi), büyük bir heyecanla devam ediyor. Projede, özel gereksinimli öğrencilerin akranlarıyla ilişkilerini geliştirmek, sosyalleşmelerini ve toplumun bir parçası olarak yaşamlarını sağlamak amacıyla ters entegrasyon yöntemi kullanılıyor. Normal gelişim gösteren öğrencilerle etkileşim içinde olan özel gereksinimli öğrencilerin günlük yaşam becerileri ve sosyal yetenekleri geliştirilirken, aynı ortamlarda ve etkinliklerde bir araya gelerek empati, hoşgörü ve bireysel farklılıkları kabul etme gibi değerlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İsmet Paşa İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve en iyi şekilde gelişmelerine olanak tanıyacak bu yenilikçi projeyi büyük bir titizlikle sürdürmeye devam ediyor.