Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı verdi.

Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat’tan olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi açıklamalar: Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat’tan olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi açıklamalar:

Sağlık-Sen, İstanbul’da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddi kararını yargıya taşımıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın ’haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğu’ gerekçeleriyle kararın iptalini istedi. Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, ‘doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin’ ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı. Kurum kararının ‘açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel’ olduğunu belirten mahkemede, ayrıca durumdan ’aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinin ortada olduğu’ ifade edildi.

Bu çerçevede mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.