TBMM'ye taşınan Kamuda Geçici işçilere kadro verilmesi ile ilgili düzenlemede ÇAYKUR işçisinin olup olmadığı varsa da nasıl bir düzenleme olacağı merakla beklenirken Öz Gıda İş Sendikası bir açıklama yaparak Hükümete ve TMBB'ye çağrıda bulundu. Bizler işçimiz KADROLU çalışana kadar mücadelemizden taviz vermeyeceğiz denilen açıklama şöyle: Çaykur bünyesinde canla başla çalışan mevsimlik işçilerimiz, diğer kamu işçilerinden farklı olarak, geçici işçi kadrosunda yılda 180 gün çalıştırılıyor ve pek çok sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu arkadaşlarımız, yaşamlarını çalıştıkları işten elde ettikleri gelirle idame ettiriyor. Ancak bu adil olmayan uygulama nedeniyle, tek gelir kaynakları olan ücretten yılda 6 ay boyunca mahrum kalıyor. Üyelerimizin gelir elde edemedikleri altı ay boyunca geçimlerini sağlama konusunda sıkıntıya düşüyor. Bu insanlar, yaşadığımız hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntıda, 6 ay boyunca hayatlarını nasıl sürdürecek? Bu uygulama adaletle, hakla, eşitlik ilkesiyle bağdaşmıyor”

Bu adil olmayan uygulamanın, Anayasamızın 49. maddesinin “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” ve “Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gereken tedbirleri alır” hükümlerine aykırıdır. Bu uygulama çalışma barışını ve huzurunu bozan, iş verimliliğini düşüren sonuçlara yol açmaktadır.

Yapılan düzenlemelere baktığımızda mevsimlik işçilerimiz için süre uzatımının yapılacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bizler işçimiz KADROLU çalışana kadar mücadelemizden taviz vermeyeceğimizi şimdiden hatırlatmak istiyoruz. Bilinmelidir ki haklı mücadelemizi sonuç alana kadar yılmadan sürdüreceğiz. 

İşçimizin çalışma sürelerini uzatmak yerine bu işçilerin kadrosunu müjdeleyin, 9-10-12 ay çalışma süresi ile kadrolu çalışma arasında en ufak bir farkın olmadığını biliyoruz. Fakat işçilerimizin kendisini güvende hissetmesi gerekiyor, şimdiye kadar yüzbinlerce işçiye kadro veren hükümetimizin Çaykur işçisi başta olmak üzere devletin tüm kademelerinde çalışan işçisine kadro yerine çalışma süresini uzatması tüm işçileri ziyadesiyle üzecektir.
Bizler Çaykur işçisi olarak kadro talebimizin uygulamaya konularak çalışma barışının, huzurunun ve adaletin zaman kaybetmeden tesis edilmesini talep ediyoruz. Umut ediyoruz ki bu beklentilerimizin, taleplerimizin karşılandığı bir çözümü sağlamış oluruz.