Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Fuat Çakmakçı gelir vergisi beyannamesi verilmesi için son günün 1 nisan 2019 olduğunu söyledi. Çakmakçı yaptığı açıklamada;

Ticari, Zirai, Serbest Meslek, Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı (mesken ve işyeri kira geliri), Menkul Sermaye İradi ile Diğer Kazanç ve İrat geliri elde eden mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini verme ve tahakkuk eden vergilerin ilk taksit ödeme süreleri 01/04/2019 Pazartesi günü sona erecektir.

Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı (mesken ve işyeri kira geliri), Menkul Sermaye İradi ile Diğer Kazanç ve İrat geliri elde eden mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Hazır Beyan uygulamaları üzerinden verebileceklerdir. Bu uygulamaya mükellefler İnternet Vergi Dairesinden alacakları şifrelerle girebilecekleri gibi, E-Devlet şifresiyle ya da kimlik bilgileriyle de girebilirler.

mesken ve işyeri kirası elde edenlerin 4.400 TL lik kısmı vergiden istisnadır. Gayrimenkul kira gelirlerinin 120.000 TL’yi geçmesi halinde bu istisnadan faydalanamazlar. Yine mesken ve stopaj kesintisi ile işyeri kiralarının brüt toplamı 34.000 TL' nin altında kira geliri elde edenler işyeri kira gelirlerini beyan etmeyeceklerdir.

Bu beyanlar her ne kadar hazır beyan ile veriliyor olsa da beyannamelerini veren mükelleflerin vergi idaresinden ya da bir mali müşavirden hizmet almalarını önermekteyiz. Beyan edilecek yanlış bir beyan telafisi zor sonuçlar doğurabilir.

Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Kazancı elde eden mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerine yukarıda bahsedilen gelirler dahil edilerek Mali Müşavirler tarafından verilecektir. Mükelleflerin 2018 yılında elde etmiş oldukları tüm beyanlar tek bir beyanname ile 01/04/2018 tarihine kadar beyan edilmek zorundadır.

Tüm meslektaşlarımız bu ay, ülke gelirleri anlamında önemli yeri olan beyannamelerin hazırlanmasında ve beyan edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Mükelleflerin beyanlarında doğru bilgi ve belgelerle mali müşavirlere başvurarak beyannamelerini hazırlamalarını kamuoyuna önemle hatırlatırız." dedi