Çakmakçı, 09/06/2021 tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ ile ilgili başvuru süresinin 31/08/2021 tarihinde sona ereceğini, Tüm mükelleflerimizin 31/08/2021 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde bu kanundan faydalanabileceklerini söyledi.

Kanunla ilgili tüm meslek mensuplarımız yeterli bilgi birikimine sahip olup, tüm işletmelerin muhasebecileriyle özel durumlarını istişare etmelerini faydalı görüyoruz. Mükelleflerimizin Vergi, SGK ve diğer kamu borçlarını interaktif vergi dairesi şifreleriyle ya da ilgili kuruma başvurarak vadesi geçmiş borçlarını sorgulatarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Yine mükelleflerimizin Mali Müşaviriyle 2021 yılı öncesi mali tablolarını değerlendirerek kanun kapsamında yapılması gerekenlerle ilgili başvuruları, süresi geçmeden yapmalarını belirten Başkan Çakmakçı, 7326 Sayılı Kanunun Genel anlamda ana başlıklarını değerlendirdi;

Kesinleşmiş tüm kamu alacakları (Vergi, SGK, Gümrük, Belediye ve Diğer Kamu Kurum alacakları:

30/04/2021 (Bu tarih dahil) tarihi öncesine ait beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, vergi borçlarının gecikme zammı ve cezaları silinecek, borç asılları ise Enflasyon oranında (Yİ-ÜFE) yeni faiz hesaplanarak 2 ayda bir ödemek şartıyla 6-9-12 ve 18 taksitle ödenebilecektir. Aynı şekilde SGK, Belediye ve diğer kamu kurumlarındaki vadesi yukarıda belirtilen tarih ve öncesi borçlar için de 31/08/2021 tarihine kadar başvurulması halinde yapılandırma haklarından faydalanabileceklerdir. Vergi borçlarının ilk taksit ödeme tarihi 30/09/2021, SGK borçlar için ilk taksit ödeme tarihi 31/10/2021 dir.

İtilaflı alacaklar (Yargıda bulunan dosyalar) ve İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlerle ilgili birçok kolaylıklar getirilmiştir.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerimizin özel durumlarını mali müşavirlerle istişare sonucunda kanun kapsamında hangi yola başvurulması gerektiğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Matrah Artırımı

2016-2017 yıllarına ilişkin beyan edilen (Gelir, Kurumlar, KDV, Stopaj) vergilerini belirlenen esaslar dahilinde artırılması halinde bu yıllara ilişkin yapılan incelmelerde herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır. Artırımda bulunacak mükellefler 31/08/2021 tarihine kadar başvurmaları halinde peşin ya da 2 ayda bir ödenmek üzere 6 eşit taksitte ödeme yapabilecektir. Matrah artırımında dikkat edilmesi gereken husus ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemesi halinde kanundan faydalanmamış sayılırlar. İlk taksit ödeme tarihi 30/09/2021 dir.

Kayıtların düzenlemesi ve Stok affı

Muhasebe Kayıtlarının , İşletmelerin fiili durumu ile uyumlu hale getirilmesi konusu, bizlerin de önemsediği bir konu olup, muhakkak bütün işletmeler mali tablolarını ve muhasebe kayıtlarını gözden geçirmelidirler. Kasa Affı ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan tutarların beyan edilip % 3 oranında ödenecek vergi ile kayıtlar düzenlenebilecektir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan stoklara kanun kapsamında düzenlenecek tek bir fatura ile KDV beyannamesinde beyan ederek ödenecek tutarı 3 eşit taksitle ödenebilecektir.

İşletmeler için çok önemli olan İşletmede yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan Emtia ve İktisadi Kıymetlerin kayıtlara intikal ettirilmeleri mümkün kılınmaktadır. Stoklara dahil edilecek Emtia ve iktisadi kıymetlere uygulanan KDV tutarının yarısını ödenecek vergi olarak beyan edilip ödenmesi halinde bu varlıklar işletmeye dahil edilip gerçek durumla, kaydı durumun aynı olmasına imkan sağlanacaktır.

Aktife kayıtlı taşınmazların yeniden değerlemesi.

İşletmeler için çok önemli bir konu olan Aktifte kayıtlı Maddi Duran Varlıkların eski tarihlerde alınmış olması nedeniyle ve herhangi bir değerlemeye tabi tutulmadığından iktisadi varlıkların değerleri bu günkü değerlerinin çok altına kalmıştır. 7326 sayılı yasa ile İşletmede kayıtlı olan kanunun yayınlandığı tarihten önce alınmış bütün taşınmazların belirlenen katsayılarla değerlemesine imkan sağlanmaktadır. Yapılacak bu değerleme sonucunda her ne kadar fiili durumla kaydı durum gerçek anlamda tutmasa da ciddi anlamda fayda sağlayacaktır.

Meslek Odaları, Ticaret ve Esnaf Odalarına, Belediyelere olan borçlar.

SMMM ve YMM odalarının, Ticaret ve Sanayi odalarının, Baro ve tüm meslek odalarının alacakları yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır. Bu odalarda kayıtlı kişilerin bağlı oldukları odalara başvurarak borçlarını yapılandırabileceklerdir.

Çakmakçı tekraren, Kanun kapsamında herkesin bir mali müşavire danışarak neler yapılabileceği konusunda bilgi alması gerektiği söyledi. Bu vesileyle kanunun ülkemize hayırlı olmasını belirterek tüm mükelleflerimize bol kazançlar dilediler.