Bartın Üniversitesinin (BARÜ) proje ortakları arasında yer aldığı ‘Veriye Dayalı Kanıtlarla Dil Öğretmeni Eğitiminin Dijital Dönüşümü’ (DigiLTE) başlıklı projede yapay zekâ desteği ile nitelikli yabancı dil eğitmeni yetiştirilmesine katkıda bulunulacak.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) proje ortağı olarak yer aldığı, TED Üniversitesi yürütücülüğünde uluslararası iş birliği ile gerçekleştirilecek “Digital Transformation of Language Teacher Education with Data-Informed Evidence (DigiLTE)” (Veriye Dayalı Kanıtlarla Dil Öğretmeni Eğitiminin Dijital Dönüşümü) başlıklı Erasmus+ KA220 HED projesi, desteklenmeye değer bulunarak Türkiye Ulusal Ajansından 250 bin euro fon almaya hak kazandı.

BARÜ’lü akademisyenler, yapay zekâyla dil öğretmeni yetiştirilmesini destekleyecekler. Yürütücülüğünü TED Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Balaman’ın yaptığı ‘Konuşma Tahliline Dayalı Dijital Ortamlarda Dil Öğretmeni Yetiştirme’ başlıklı projede, BARÜ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatma Badem koordinatörlüğünde Arş. Gör. Betül Çimenli ile Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Dr. Neslihan Köse araştırmacı olarak katkı sunacak. Yapay zekâ desteği ile İngilizce öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan projede BARÜ ile birlikte Linköping University, Potsdam University ve International University of Catalonia’dan da araştırmacılar çalışmalarda bulunacak.

Yapay zekâ teknolojisi yükseköğretimde kullanılacak

DigiLTE projesi kapsamında farklı ülkelerden kurumların yer almasıyla, çeşitli demografilerin ve eğitim süreçlerinin amaca yönelik olarak birleştirilmesine imkan tanınacak. İlk adımda özgün bir sınıf içi etkileşimi baz alan video arşivi oluşturulacak. Elde edilecek keşifler, konuşma tahlili araştırma yöntemiyle incelenecek. Dijital ortamlarda açık erişimli kataloglar oluşturularak ilgili kataloglar uluslararası gruplar halinde yabancı dil aday öğretmenlerine sunulacak.

5 yıl önce az farkla kaybetti, bu kez kazanmak istiyor 5 yıl önce az farkla kaybetti, bu kez kazanmak istiyor

Projenin 3. toplantısı BARÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek

2 yıl boyunca devam edecek projede İngilizce eğitimi verilen sınıflar, en az 100 saat boyunca izlenecek. Elde edilen verilerin analize hazır hale getirilmesinde yapay zeka teknolojisinden yararlanılacak. Böylece lisans düzeyinde dil öğretmeni yetiştirme süreçlerine, kanıta ve veriye dayalı çıktılarla katkıda bulunulacak. Projenin 3. Uluslararası toplantısı, proje ekibinin tüm üyelerinin katılımı ile BARÜ ev sahipliğinde Ekim 2024’te gerçekleşecek.

“Nitelikli eğitmen yetiştirilmesi hususunda çalışmalar yürütüyoruz”

BARÜ’nün proje ortağı olarak yer aldığı uluslararası çalışmanın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun “Nitelikli eğitmen yetiştirilmesi konusunda, yükseköğretim kurumlarına büyük görev düşüyor. Biz de bunun farkındalığıyla, değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla günümüz teknolojisinden yararlanarak yapay zekâ yardımıyla elde edilen verilerle öğretmen yetiştirilmesi projesine destek olacağız. Teknolojinin eğitimde değerlendirilmesi hususunda geleceğe yönelik önemli bir adım olan bu çalışma, benzer mesleklerdeki gelişim süreçleri için de bir rol model olacak. Bu düşüncelerle geleceğe değer katacak projede emeği geçen tüm bileşenlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca bilim ve teknoloji temelli kalkınma anlayışıyla bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve şahsında YÖK üyelerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.