Öncelikli olarak Özel Güvenlik Görevlisi'nin ortaya çıkış, varoluş tarihine şöyle bir bakalım;

20.yüzyıllara dayanan dünyadaki küreselleşmeler,ekonomik savaşlar,kültürel değişimler ve siyasal boyutlarına varan soğuk savaş dönemlerinden bu yana özellikle ABD'de yaşanan terör olayları,kaçakçılıklar başlıca sebepler olmaktadır.Bunlar da askeri ittifaklar v.s ülke ilişkilerini tabii ki derinden etkilemiştir.Öte yandan ittiifatların güçlenmesi,dünya düzeninin korunması,suç önleme stratejileri ve beraberinde tekniksel anlamda savunma politikalarını da yeniden şekillendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bunun altyapısını oluşturmak adına Toplum Destekli Güvenlik ve Kent İzleme Sistemleri gibi açılım projeleri ortaya sunulmuştur. Tüm bu gelişmeler ışığında daha büyük adım olan köklü Özel Güvenlik Şirketleri (ulusal,bölgesel,belediye) kalemlerle beraber uzmanlaşmaya başlanmıştır.

Ülkemize gelecek olursak;

2000 yılından bu yana ele aldığımızda Özel Güvenlik Şirketleri görünürlük kazanmış,boy göstermiştir.Şu an itibarıyla resmi rakam 257.192 Özel Güvenlik Güvenlik Görevlisi ile Avrupa liderliği konumuna erişmiştir. Türkiye, Avrupa'nın en büyük Özel Güvenlik Sistemine'de sahip ülkesi olmuştur.

Resmi rakam(Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Özel Güvenlik Şirketleri Birliği CoEss'in paylaştığı veridir.)

Türkiye'de özel şirketlerin sorunlarına kısaca değinecek olursak ülkemizde birçok Özel Güvenlik Şirketi faaliyet göstermektedir.Fakat sistematik olarak yenilenmeye,güncellenmeye ihtiyacı vardır. Sektörümüzde fazla mesai sorunu, ücret düşüklüğü, proje bazlı çalışmalar programları altında incelediğimizde ve çıkan sonucu araştırdığımızda Özel Güvenlik Görevlileri'nin karşılaştığı en büyük sorun aslı itibarıyla fazla mesai sorunu ve eksik mesailerin ücrete gelir dağılımı ile yansıtılamamasıdır. Şimdi bunu bir örnek(program) ile güçlendirelim;

Örneğin; 12 saatlik vardiya sistemine göre çalışan ÖGG oldukça yorgun olmakta azmi ve konsantrasyonu düşüren bir faktörü meydana getirmektedir.Akabinde bazı işverenler maliyeti düşürmek için maalesef bunları yapmaktadır.Oysa ki 8 saatlik vardiya sisteminin daha verimli,daha sağlıklı olduğu bilindiği halde hastalık günden güne kendi içinde kanserleşmektedir.Bunun çözüm yollarında birkaç tanesi şudur;

Kadrolaşmada artışa gidilmesi

Çalışma saatlerinin kısaltılması

Sistematik(Cihaz Uygulamalı) olarak vardiya ve devriyelere geçilmesi

Örnek ve verilerle anlattığımız bu sorunları bir mebzede olsa minimize edecektir.

Daha güvenli,daha huzurlu bir yaşam için ÖGG'ye güven.

ÖGG kutsal bir görevdir.