Mehmet Kasap

Tüm Makaleleri

Mehmet Kasap

İdeolojiler insanın insanlığını yok eder, zararlı varlık eder

Müslüman yararlı- faydalı işe besmele ile başlar. İşini, görevini özenerek, stratejik plan program ile verimli, kaliteli yapar. İşlerini yaparken, ortak deneyimli doğru akıldan yararlanır.

İdeolojilerle iyi, yararlı, dürüst, adil insan yetiştirilmez

Her ideoloji yalan, yanlış, hata, eksik, bozukluk, çürümüşlük, berbatlık, insan doğasına aykırılık üzerine kurgulanmıştır.

Aklı, zekâyı; bilim ve İslam bilgileri ile kullanmalı

Müslümanların iki âlemde huzurlu, mutlu, rahat, başarılı, hayırlı durumda olmaları için, akıllarını çok iyi kullanmaları gerekir.

Müslüman Akıllı, Dürüst, Adaletli, İnce Fikirli Olur

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah cc. Araf suresi 26. Ayette mealen buyuruyor: “ Ey Âdemoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi var ya; işte o daha hay...

İslam dinine uyanlar; hak ve hakikatte kalır

İslam dini, İlahi özellikli olup, hak ve hakikate götürür. İslam dini, insanın yaratılış özelliğine, gereksinimlerinin karşılanmasına uygun Rabbani vahiy dindir

Değerli milletim, olup bitenden, yeterince ders çıkarmıyor, ibret almıyor!

İslam dini, insanların hasletlerine, yaratılış özelliğine, yeteneklerine, becerilerine en uygun bir hak, hakikat, İlahi dindir. Binlerce İlahi değeri kendinde bulundurur. İnsanlar bu değerleri yaşam t...

Pedagojik bilimsel ve dinsel eğitim- öğretim yapmalı

İnsanların diğer insanlardan ayrıcalıklı, üstün olmaları; iman, İslam, ilim, yüksek ahlak, takva – muttaki olma ile olmaktadır.

Çocuklara, gençlere olumsuz sözcük kullanmamalı

Öncelikle çocuklara, gençlere; olumsuz, kötü, çirkin, yanlış, bozuk, berbat, aşağılayıcı, yerici sözcük kullanmamalı.

Müslümanın hak dini olur, ideolojisi olmaz

İslam dininin sahibi, âlemlerin Yüce Rabbi olan Allah’tır. Kur’an’ı Kerim, Yüce Allah’ın sözleridir.

Medeniyet; İslam, bilim, adalet, güzel ahlak ile kurulur

Âlemlerin Yüce Rabbi Allah cc. Maide suresi 5/ 105. Ayette mealen buyuruyor: “ Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza bakın.