Âlemlerin Yüce Rabbi olan, Allah cc. Her türlü aşırılığı ve her türlü geriliği, gericiliği yasaklamıştır. İfrat; aşırılık demektir.

Tefrit de gerilik, gericilik demektir. Allah cc. İlim, bilim, dosdoğru bilgi, gerçek ilim yolunda olmamızı emreder.

Maide suresi 5/77. Ayetin meali şöyledir: “ De ki: Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak, dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz dosdoğru yoldan da şaşmış, bir milletin istek ve keyiflerine uymayın.”

İslam dininde her şey doğal, normal, iyi, güzel, doğru, dürüst, adil, İlahi, yararlı özelliklidir. Doğru öğrenip, doğru yaşamalı. İfrat ve tefrit içine girmemeli, düşmemeli. İslam dininin ölçüsü, ölçütü; Allah cc. Ve peygamberdir sav. Hazretleridir.

Hak mümin ve Müslüman öncelikle doğru, dürüst, adil olmalı.

Ağırbaşlı, alçak gönüllü, hakkı hakikati bilen olmalı.

İyilik yapmaya kendinden başlayıp; anne ve baba ile sürdürmeli.

Bağışlayıcı, affedici, hoşgörülü, sevecen olmalı.

Önce kendini, başkalarını, varlıkları sevip, bağrına basmalı.

Başkaları hakkında olumlu, iyi, güzel, yararlı düşünmeli.

Yardımsever, iyiliksever, paylaşan olmalı.

Cömert, ikram edici, hediye verici olmalı.

Helalinden çok çalışan, israf etmeden, zorunlu harcayan olmalı.

Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet;

Güzel ahlak, hakça muamelat, edep, haya sahibi olmalı.

İnsanlarla dost, arkadaş, candaş, güzel kardeş olmalı.

Fedakar, cefakar, özverili, diğerkam olmalı.

Hiçbir olumsuz, kötü, çirkin, yalan, yanlış tavır taşımamalı.

Güvenilir, güven veren, saygın, sabırlı, olgun insan olmalı.

Dengeli, ölçülü, dikkatli, iyi niyetli, güzel düşünceli olmalı.

Asla İslam dinine, ilme, bilime aykırı saçmalıklar yapmamalı.

Kanaatkar olmalı, aç göz, hırslı, doymak bilmeyen olmamalı.

Dost, can, kardeş olmalı.

Kusur, hata, yanlış, olumsuzluk içine düşmemeli.

İnsanları, konukları, zayıfları sevmeli, yardım etmeli.

Kibar, nezaketli, zarafetli, ince, efendi olmalı.

Sevgi, saygı, muhabbet taşımalı.

İnsanlarla selamlaşmalı, hal hatır sormalı.

Sorumluluk, ödev, görev, yükümlülükleri eksiksiz yapmalı.

Şefkat, merhamet, müşfik göstermeli.

Allah’a şükür, hamt edip, insanlara teşekkür etmeli.

Maddi, manevi anlamda tertemiz olmalı.

Boy abdesti, namaz abdesti almanın farz olduğu asla unutulmamalı.

Olgun, iyi insan, mümin ve Müslüman özelliği taşımalı.

Asla Komodor canavarı, timsah gibi acımasız olmamalı.

Bugün olumsuz yaratık olan insan denen yaratıklar çok daha tehlikeli oldu.

Müslümanlara daha çok, zor, güç görevler düştü.

İnsanları aldatanlara, kandıranlara, cahil olanlara karşı bilinçlendirmeli.

Emanete hainlik etmemeli, hakaret etmemeli.

Hileci, sahteci, sahtekar, iftiracı, ikiyüzlü kesinlikle olmamalı.

Kaba, moloz, çapulcu, hain özelliği taşımamalı.

Kıskanç, çekemezlik yapmamalı.

Başkalarına kötü lakap takmamalı.

Başkalarının eksikleri ile uğraşmamalı.

Başkalarını yüceltmeye çalışmalı.

İnsanlarla küs, dargın, kırgın olmamalı.

Gösteriş için iş, işlem olmamalı.

Moda deyip, materyalist kapitalistlerin tuzağına düşmemeli.

Müslüman dediğin; İslam ilimlerini, bilimi, sanatı, meslekleri bilmeli.

Farz, vacip, sünnet, müstehab, mubah, haram, mekruh, müflisi bilmeli.

Peygamberimiz sav. Gibi; güvenilir, çalışkan, merhametli, sabırlı, hoşgörülü, yardım eden, insanlara değer veren, cesaretli, hakkı gözeten, verdiği sözde duran, barışçı, ailesi ile iyi geçinen, küçükleri seven, büyüklere saygı duyan, insanları küçümsemeyen, cömert, hakça ibadet eden, olmalı.

Müslüman olarak; adaletli, dosdoğru, dürüst, dost canlısı, fedakâr, vefalı olmalı.

Huzur, mutluluk, rahatlık, refah sağlayıcı olmalı.

Allah’a kulluk- ibadet eden, çok sabırlı olan, sorumluluklarını yerine getiren olmalı.

Allah’a teslim olmalı.

Kula kulluk etmemeli.

Alçak gönüllü, ağırbaşlı, kibar, nazik, ince olmalı.

Müslüman bilgin, bilge, sanatkâr, meslek insanı olmalıdır.

Dünyayı takıp etmeli, işlerin iç yüzünü bilmeli.

Zengin, varsıl olmalı, helalinden zenginleşmeli.

Zira İslam dini bilgin, zenginlik, sağlık ister.

Pek çok ibadette sağlık ve zenginlik gerekmektedir.

İbadetler; beden ile mal ile hem mal hem de beden ile yapılmaktadır.

Hem barışı sağlamak için; zengin, güçlü, bilim ve İslam sahibi olmalı.

Yüce Allah’ın emirlerini tutmalı, yasakladıklarından sakınmalı.

İyilikleri artırarak, yaymalı; kötülükleri azaltarak, yasaklamalı.

Kur’an’ı, İslam dinini, peygamberimiz sav. Gibi yaşamalı.

İslam dinine, bilime, yüksek ahlaka çok büyük önem vermeli.