Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a yönelmeli, itaat etmeli, ibadet etmeli. Peygamberine sav. Uyarak hakça yaşamalı.

Yüce Allah’ı bir ve tek olarak, Kelime-i Tevhit, Esma’ül Hüsna ile tanıyıp; sevgi, saygı duymalı. Yüce Allah’ın dışında hiçbir varlığa boyun eğmemeli. İbadet etmemeli: kula kulluk etmemeli. Son peygamberi olan, Hazreti Muhammed’i peygamber, önder, lider, uyulacak yegâne elçi kabul etmeli. “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed, Allah’ın elçisidir,” inancını içtenlikle taşıyıp, yaşamalı.

Kelime-i Tevhit ile birlikte, Kelime-i Şehadet sözcüğünü de hiç akıldan çıkarmamalı. Kelime-i Şehadet demek; “ben kabul ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine kabul ederim ki, Muhammed, Allah’ın kulu ve elçisidir.”

Bu iki cümleyi inanarak, içtenlikle söyleyen kişi, Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra, Müslümanlık görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye başlar, başlamalıdır. Sadece bir veya iki cümle ile Müslümanlığın yürümeyeceğini bilmelidir. Allah’ın Kur’an’ına ve peygamberinin sünnetine eksiksiz, harfiyen uyarak, yasamalıdır.

İmanın Amentü şerhini, şartlarını öğrenmeli. Dosdoğru ve gerçekçi öğrenmeli. İman eksiklik, şüphe kaldırmaz, götürmez.

İslam’ın şartları binlercedir. Temel şartları ise 5 ( beş) tane olarak sayılmaktadır.

1-      Kelime-i Tevhit ve Kelime-i şehadet getirmek,

2-      Namazı, peygamberimiz gibi kılmak,

3-      Zekât vermek,

4-      Ramazan orucu tutmak,

5-      Hacca gitmek,

6-      Kurban kesmek, gibi temel İslam ibadetleri vardır. Ama sağlıklı ve varlıklı- varsıl Müslümanlar bu ibadetleri yapabilir. Bunun için Müslüman sağlıklı ve varsıl olmalıdır.

İslam dini yegâne tek ilahi, Rabbani, vahiy dinidir. İslam dininden başka günümüzde hak din yoktur. Din diye anılan diğer inanışlar, hak ve hakikat dini, ilahi din değildir. Onlar insanlar tarafından yazılan; felsefi, edebi kitaplardır. Vahiy ile ilgileri olmadığı gibi anılan peygamberlerle de ilgileri yoktur. Vahiy dini sadece İslam dinidir. İslam dini dışında olan inanışların, inançların Allah cc. Katında değeri, önemi, kıymeti, kabulü yoktur. Onların Allah cc. İnançları da yalan, boş, uydurma, ilgisiz, çürük, batıl, küfürdür. Allah cc. İnançları bile yalan, yanlıştır. Bu inanışların cenneti yoktur. Cehennemi vardır. O batıl inanışların sahiplerinin yaptığı ibadetler, iyilikler; güzel, ödül, karşılık bulmayacaktır. Kur’an ve peygamberimiz sav. Böyle buyuruyor.

2024 yılında Vatikan Katolik papası, Türkiye’ye gelecek. Bursa İli İznik İlçesindeki, Ayasofya Camisini ziyaret edecek. Etmesinin sebebini şöyle açıkladı: “ Ayasofya Camisinde 325 yılında 1. Konsül toplandı. Bu konsüle dünyanın her yerindeki, kilise papaları, papazları, pastörleri katıldı. Orada bir karar alındı. O karar hala Hıristiyan dünyasında kabul edilmekte, geçerli olmaktadır. O karar şudur:     “ İsa- Mesih gerçek tanrıdır. Bu karar, kabul hala geçerlidir. Bu kabulün 1700. Yıldönümüdür.” Dedi.

Aynı zamanda 1. Konsülde aynı zamanda yazılan 400 kadar İncil kitabı arasından 4 tanesi kabul edildi.

İslam dini ilahi bir dindir. İnsan yaratılışına uygundur. İnsanı yaratan Yüce Allah cc. Onun yaşam kılavuzunu da gönderdi. Kur’ân, Yüce Allah’ın sözleridir. Anlamı ve sözleri Yüce Allah’a aittir. Peygamberimize vahiy yolu ile gelen bu ayetleri, peygamberimiz; insanlara bildirmiş, öğretmiş, eğitmiştir. İman, İslam, ibadet, muamele konusunda yeterli bilgi vardır.

Allah cc. Al-i İmran suresi 19. Ayette buyuruyor: “ Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.”

Maide suresi 3. Ayet:” Bugün sizin için dininizi tamamladım. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam’ı seçtim.”

Al-i İmran suresi 85. Ayet:” Kim Allah’tan başka bir din ararsa, ( bilsin ki, o din) ondan kabul edilmeyecek. O kişi ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”

Her işlem, eylem bir niyetle başlar. Önce olumluya, doğruya, güzele, yararlıya, çok iyi insan olmaya karar vermeli. Hak ve hakikate yönelmeli. Bu çok kolaydır. Olumsuzluklardan, kötülüklerden, çirkinliklerden, yanlıştan sıyrılmak isteyip, sıyrılmalı. İslam dinini, bilimi öğrenip; bilgiyle, bilinçle yaşamaya başlamalı. Zararlı olmamalı. Kendimize, başkalarına zarar verecek iş, işlemlerden uzak durmalı. Kendimizi harcatmamalı. Sevdiklerimizi üzmemeli. Bir defa olumsuzluk yapsam, bir şey olmaz, dememeli. Bir yanlış yapmak, iki âlemde hayatımızı karartabilir. Telafisi olanaksız duruma getirebilir.

İslam dinini eksiksiz, bilimsel, akıl ile bilinçli, içtenlikle yaşamaya çalışmalı. Farz, vacip, sünnet, müstehab, mubah, haram, mekruh, müfsit gibi kavramları öğrenip, hayata uygulamalı.

Salih amel işlemeli. Salih amel demek; iyi, güzel, doğru, dürüst davranış demektir.

İslam dininin temelde beş şartı anlatılmaktadır. Ama esasta İslam dininin binlerce şartı vardır. Bu şartlar bilime ve dine uygun, bilinçlice yaşanmalıdır. Bugün dünya insanlığı, varlığı, İslam dinini yaşamamanın acı sonuçlarını yaşamaktadır. Bugün 3. Dünya savaşından sıkça söz edilmektedir. Bunun böyle olmasını isteyenler, daha çok sömürücü, zalim, silah tüccarı kişisel çıkarcılardır. Kendi kişisel çıkarları için dünyayı ateşe vermekten bu anlayışta olanlar hiç çekinmemiştir.

Çok iyi insan olmanın binlerce iyiliği, güzelliği, yararı vardır.

Bunları öğrenip, yaşam tarzı yapmalı.

Doğru, dürüst, gerçekçi olmaktan şaşmamalı.

Aklı, zekâyı; doğru bilgilerle kullanmalı.

Her işi helalinden, meşru yapma azmi ile yapmalı.

Zamanı ve sağlığı en güzel şekilde değerlendirmeli.

Kendimizi öncelikle olumlu, yararlı, bilimsel yönlendirmeli.

Yanlış yapmamalı; yaptığımızda, yanlıştan hemen vazgeçmeli.

Ölçülü, dengeli, dosdoğru, orta yolda yaşamalı.

Karamsar, kötümser, ümitsiz olmamalı.

Kendimizi hak ve hakikate uygun yaşamaya alıştırmalı.

Allah’a yönelmeli, her işi hakça, hukukça yapmalı.

İnsanlara sevinç ve mutluluğu yaşatmalı.

Eserlerimiz değerli, önemli, güzel, yararlı olmalı.

Sıkıntı ve tasaya insanları düşürmemeli.

İnsanlara kolaylık ve hafiflik yaşatmalı.

Dert, tasa, sıkıntı, yorgunluk yaşatmamalı.

İşleri zorlaştırmamalı; kolaylaştırmalı.

İnsanlara genişlik, ferahlık, refah yaşatmalı.

Dert, bela, tasadan kurtarmalı.

Her zaman en güzel, sevinçli haberler vermeli.

Bayram havası ile insanların yaşamasını sağlamalı.

Sevgi, saygı; beyne, kalbe, gönüle, ruha, genlere etki etmeli.

Neşeli, keyifli bir birey, aile, toplum oluşturmalı.

İnsanlar hoş, iyi, güzel, temiz yaşaması için; eğitim- öğretmeli.

Selam ve barışı topluma egemen kılmalı.

Hak ve hakikati toplumlara öğretmeli.

Rahatlık, bolluk, genişlik sağlamalı.

İnsanlar kendine ve başkalarına yeter şekilde yetiştirilmeli.

İşe yaramayan insan oluşturmamalı.

İnsanlara merhamet, acıma, şefkat, müşfik kazandırmalı.

Hayatını çocukluktan itibaren en iyi şekilde değerlendirmeye başlamalı.

Sıradan, işe yaramayan insan konumuna düşmemek için azmetmeli.

İlim, takva, sanat, meslek, zanaat sahibi olmalı.

Bilgisiz, mesleksiz, sanatsız, kültürsüz insanın işe yaramadığını bilmeli.

Kendimiz en güzle şekilde, çağa uygun yetiştirmeli.

Kanaatkâr olmalı, aç gözlük asla yapmamalı.

Kanaatsiz insanlar suç işler, harcanır; bunu asla unutmamalı.

Her işimizi dinimize ve devletin yasalarına uygun yapmalı.

Her şeyi gerçek yönüyle doğru kavramalı.

Doğru ve gerçeği algılamalı, yanlışa düşmemeli.

Doğru, dürüst, güvenilir insan olmalı.

İlme, kültüre, sanata, mesleğe çok önem vermeli.

Bir elin bilim, diğer elin meslek olmalı.

Ahlakın; İslam, edep, hayâ, hakkaniyet olmalı.

İslam, bilime ve ahlaka çok büyük önem verir.

Aklı, zekâyı; doğru bilgilerle geliştirmeli.

İslam dini evrensel hak dindir, öğrenip, yaşamalı.

Maddi, manevi temiz olmayı becermeli.

Cesaretli, atılımcı, girişken, yetenekli, becerikli olmalı.

Beyin dalgalarını doğru yönlendirmeli.

Doğrulara yanlış katıp, işleri olumsuz yapmamalı.

Dinsel ve bilimsel davranmalı; varsayımlarla hareket etmemeli.

Nitelikli, özellikli, güzel, beğenilen işler yapmalı.

Yapıcı, olumlu, güzel, yararlı işler yapmalı.

Beyin fırtınası yapmalı; bilmediğimizi sorup, öğrenmeli.

Fitneye, fesada, harama, suça düşmemeli.

Allah’a sevgi, saygı, itaat etmeli.

Hak yolunu yol, hak dinini yaşam biçimi yapmalı.

İnsanları en iyi şekilde yetiştirmenin ilmi, bilimsel, dinsel yolunu bulmalı.

İnsanı, doğaya, çevreye, varlığa yarayışlı hale getirmeli.

Dünya ve ahireti kazanmanın hakça yolunu bulmalı.

Mutlaka bilim, teknik, teknoloji, melek, sanat sahibi olmalı.

Bilim ve teknoloji öğrenmeli.

Toplumların gereksinimlerini karşılayabilecek düzeye gelmeli.

Proaktif olmalı, etkin, yetkin olmalı.

İnsanlara güven vermeli, saygın olmalı, saygılı olmalı.

İyi kimliğe sahip olmalı.

Başkalarını hor, hakir, küçümseyici, itici olmamalı.

İnsanları kazanıcı, iyileştirici olmalı.

                İnsan, aile, toplum, devlet kutsaldır; saygı duymalı.

                Başkalarını güzel örnek, iyi rol model olmalı.

                Aklı, zekâyı doğru kullanmalı; sorunlara çözüm bulmalı.

                Batıla, küfre yönelip; kendimizi ve başkalarını perişan etmemeli.

                Arzu ve isteklerimiz helal olmalı, meşru olmalı.

Ödev, görev, sorumluluklarımızı hakça yerine getirmeli.

En güzel ahlaklı, karakterli, terbiyeli, edepli, hayâ sahibi olmalı.

Yüce Allah’ın emirlerini tutmalı, Yasakladıklarından sakınmalı.

İyilikleri artırmalı, yaymalı, kötülükleri azaltıp, yok etmeli.

İslam’ın temel esaslarını yaşamalı, inancı korumalı.

İnancı, ruhu, nesli, aklı, varlığı korumalı.

İki dünyada huzurlu, mutlu olacak şekilde yaşamalı.