Her ideoloji yalan, yanlış, hata, eksik, bozukluk, çürümüşlük, berbatlık, insan doğasına aykırılık üzerine kurgulanmıştır.

Hiçbir ideolojide; hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ, hakça muamele, insaniyet, insanlık, insancıllık yoktur. Her ideoloji, felsefidir, beşeridir. Hak’tan nasip almamıştır. Her ideoloji doğru ve haklı değildir. Geçerliliği yoktur. Gerçeğe uygun değildir. Temelsizdir. Çürüktür. Boştur. İnsanlara, varlığa; huzur, mutluluk, rahatlık, kolaylık, kurtuluş, refah sağlamamaktadır. Anarşi, şiddet, kargaşa, terör, düşmanlık üretmektedir. İki âlemi cehenneme çevirmektedir!

Kendimiz eğer ideolojilere uyarsak, dünyada berbat oluruz, ahirette cehennemle karşılarız. Her ideoloji materyalisttir. İslam dinini kabul etmez, reddeder. İdeolojilerin kaynağı, eksik insan aklından ve bilgisinden oluşmaktadır. İslam dini kabul etmediklerinden, hiçbir zaman hakka, hukuka, doğruluğa, gerçeğe ulaşamayacaklardır.

Sosyalizm, komünizm böyledir. Milyonlarca insanı terör ile katletmiştir! Devrim kan ile olur, felsefesiyle, terör ile devlet yönetimlerini ele geçirmişlerdir. Milyonlarca insanı katletmiş, vahşice öldürmüştür. Benim tahminim 100 yıl içinde, 200 milyon insanı katletmişlerdir!

Faşizm, Nazizm de aynen komünizm gibi kan dökücü hayvaniliklerle doludur. Sadece İtalya da Almanya da kendine iktidar bulmamış. İspanya, Şili, Arjantin ve cunta, diktatör ülkesi onlarca ülkede kan döktüler.

Kapitalizmi, demokrasi diye halklara sunup, sömürme yapmaktadırlar. Kapitalizmin vahşiliği anlaşılınca, liberalizm ileri sürülmüştür.

Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm, Taoizm gibi inanışlarda, felsefidir, ideolojidir, beşeridir. Hatta İslamcılık da bir ideolojidir. İslam, Müslümanlık değildir.

Feminizm, LGBTİ Enses, Darwinizm gibi yüzlerce sapık, sapkın, bozuk, berbat, insan güzelliğine, insan onuruna, insan yaratılışına zıt- ters- aykırı ideoloji vardır. Bunlar sapkın, sapık emperyalistlerin, Siyonistlerin, şer odaklarının; insanlığı bozmak için ortaya sürdüğü saçmalıklardır.

Ateizm, deizm gibi yüzlerce dinsiz, imansız, Allah cc. Tanımaz, peygamber tanımaz, hak -hukuk bilmez, felsefi akımlar, felsefi akımlar vardır. Bu felsefi akımları, internetten, arama motorundan veya felsefe kitaplarından öğrenebilirsiniz.

Bu felsefi akımlar, felsefi doktrinlerin tamamı yalan, yanlış, inadına, hak, hakikat- doğru ve gerçek karşıtıdır. Bilerek, İslam düşmanlığı yüzünden yapılmaktadır. İnsan doğasına, fıtratına, yaratılışına ters, saçma sapan düşüncelerdir. Daha çok Siyonist sapkın sapık Yahudilerce çıkarılmıştır. Bunda Hristiyan ve putperestlerin payı da büyüktür. Bugün kötü- şer güçler bu sapkın sapık akımları planlı bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar.

Dünya insanları, ideolojilerle, doğasından çıkartılıp; adi, çok tehlikeli bir yaratık hal- durum alıyor. Tüm ideolojiler sapkındır sapıktır, kaçıktır, bozuktur, çürüktür, iş yaramazdır. En çok da ülkemizde zararlı mahlûkat- yaratık yetişiyor. Çünkü ülkemiz üzerine oynanan özel bir durum vardır. Yüzlerce ülke, ülkemiz insanını bozmaya çalışıyor.

Biz bu duruma milli, manevi, dini, ilmi gayretle, iyi insan yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. Hainleri devlete almamalı. Toplumda etkin olmasını engellemeli.

Çocuklarımızı, gençlerimizi, insanlarımızı, öğrencilerimizi en güzel, iyi, doğru şekilde yetiştirmeliyiz. Zamanın da tam ve eksiksiz yetiştirmeliyiz. Zamanında önemli ve değerli bilgileri vermeliyiz. İnsan olma ilkelerine uygun ders ve ödev vermeliyiz. Dikkatlerini her zaman çekmeliyiz. Düzenli olmalarını sağlamalıyız. Maddi, manevi temizliği öğretmeliyiz. Savurgan olmamalarını sağlamalıyız. Hiçbir değeri israf etmemelerini oluşturmalıyız. Sağlıklı beslenmelerine, spor yapmalarına katkı sunmalıyız. Yalan konuşmamalarını sağlamalıyız. Grup olarak en iyi insan olmaları için çalışmalıyız. Boş zamanlarını çok iyi değerlendirmelerini sağlamalıyız. Düzgün ve doğru konuşma, iş yapmalarına katkı sunmalıyız. Çevreci olmalarının bilincini vermeliyiz. Sorumluluklarını, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerini sağlamalıyız. Okula düzenli gelmelerini, okulu sevmelerini, öğretmenlerine saygı duymalarını oluşturmalıyız. Kendilerini ifade etmelerini sağlamalıyız. Başarı ve hedef belirlemede yardımcı olmalıyız.

İnsanları yüceltme, yaşatma, olgun insan etme, güçlü yapma, geleceğe hazırlama etkinliği yapmalıyız. Milletimizi geleceğe taşımaları için tüm yetenek ve beceriler kazandırılmalı. Milli, manevi, dini değerlerle yetiştirmeli. Adi canavar yetiştirmemeliyiz. Bir kudurmuş köpek, bir erkek aslan, karaktersiz ise, diğer yavruları infaz eder, katleder! Böyle bir duruma sebep vermemek için, tüm olumsuzlukları yok etmeliyiz.

Adiler ahtapot gibidir. Sekiz kollu, 3 kalplidir. Zarar vermelerini önlemek zordur. Zarar vermeyecek, ahtapot olmayacak durumda yetiştirmeli.

Adilerin beyinleri çalışmaz. Bu adiler denizyıldızı ve denizanası gibi beyinsizdir! Türemelerini, çoğalmalarını önlemeli.

Gülmeyi öğretmeli. Yaşamdan zevk almayı öğretmeli. Gülmek çok kolaydır. Gülmede 14 kas kullanırız. Somurtmada 43 kas kullanılır.

Papağan ve tavşan gibi olmalı. Kafamızı çevirmeden, arkasını görmeli. 360 dereceyi görmeli.

Olgun bilge, bilgili, bilinçli insan olmalı ki, dünü, bugünü, yarını görebilelim.

Adi canavar insana köpek balığından çok daha tehlikelidir. Köpek balığı bir insan öldürür ama insan 2 milyon köpek balığını öldürebilir.

Bukalemun gibi dilimiz, vücudumuzdan uzan olmamalı. Bukalemun dili, vücutlarından iki kat daha büyüktür.

Her günü planlı ve yararlı yaşamalı. Plansız güne başlamamalı. Öğrencileri de planlı programlı çalıştırmalı.

Bilgileri aklımıza tutmayı becermeli aynı zamanda not almalı.

Hareketlerimize sınır koymalı. Meşru, güzel, iyi olmayan işler yapmamalı.

Zor ve acil işleri zamanında yapmalı. İşleri biriktirmemeli.

İşleri kusursuz tamamlamaya çalışmalı. Özenle ve dikkatle iş, görev yapmalı.

Yarım kalmış iş bırakmamalı.

Aynı zamanda birden fazla iş yapmamalı.

Dağınık, düzensiz, pasaklı olmamalı.

Başkalarından daha iyi işler yapmalı.

Ekip, takım, grup ile iş yapmayı becermeli.

Ayrıntılara da önem vermemeli. İşin güzelliği ayrıntıdadır.

Sorunları çözmeyi ertelemeli. Çözemediğimiz işleri yasaya- hukuka ve de Allah’a bırakmayı da bilmeli.

Önerilere, yeniliklere, olumlu değişikliklere karşı çıkmamalı.

İşimizle, görevimizle ilgili yeterli bilgiye, beceriye sahip olmalı.

Önemli işlerde hemen karar vermemeli. Araştırma, inceleme, irdeleme, sorma, öğrenme, danışma yapmalı.

Zararlı- ziyan verebilecek işlerde hayır, olmaz, bilmiyorum, daha sonra cevap veririm gibi yanıtlar verebilmeli.

Herkes iyi niyetli olmaz. Kötü niyetlilerin dolduruşuna, kandırmasına fırsat vermemek için konuşmayı kesmeli. İletişimi durdurmalı.

Tatiller yan gel, yatma zamanı değildir. Müslüman her anını en güzel şekilde değerlendirmeli.

Yorgunluğa karşı mola, ara vermeli.

“ Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür.

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür.

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür.

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür.

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür.

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür.

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.”

Bilimi, İslam dinini, insanlık yararına kullanmayanlar; zalimdir, haindir, zararlıdır.

Peygamberimiz sav. Buyuruyor: “ Kendisi için sevdiğini- istediğini, arkadaşı için sevmeyen- istemeyen, mümin olamaz.”

İdeolojiler, ideolojisine inanmadığı insanları dışlarlar. Hainlik ve düşmanlık ederler. Hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak, edep, hayâ ile davranmazlar. Kendilerine muhalefetlik edenlere haksızlık ederler. İdeolojik davranmamalı. Adil ve eşit davranmalı. İnsanların gönüllerini kırmamalı. Olgun hakça iyi insan olma amaçlanmalı. Kur’an ve sünnet merkezli, bilim eksenli yaşamalı.